Komunikat referendalny2015-12-16
Koleżanki i Koledzy Pracownicy Polimex-Mostostal S.A. jak do tej nie odbyły się żadne rozmowy mające na celu rozwiązanie sporu zbiorowego przy stole negocjacyjnym.
Datę takich rozmów wyznaczono na dwa tygodnie po naszym piśmie. Jest to ewidentna gra na czas. Za wszelka cenę chce się przeprowadzić zmiany które nas mogą doprowadzić do sytuacji bez wyjścia.
Ubezwłasnowolnienie nowej spółki doprowadzi w sposób nieunikniony do katastrofy. Wydaje się że tak niebezpiecznego momentu dla Mostostalu Siedlce nie było na przestrzeni ostatnich lat. Dzisiaj zapadają decyzje które będą miały olbrzymie konsekwencje w następnych latach. Dlatego zdecydowaliśmy się na działania radykalne.
Odbył się spotkania z Pracownikami po hasłem „ Oszczędne gospodarowanie prawdą” ( według słów Pani Dyrektor) w którym próbowano nas przekonywać do wizji Zarządu. Oprócz „okrągłych” zapewnień, mnóstwa nie istotnych szczegółów nie usłyszeliśmy żadnego planu rozwoju.
Dlaczego?
Bo takiego nie ma, mamy być „warsztatem” do wykonywania zleceń w większości wewnętrznych bez „oczu i uszu”, drenowni przez właściciela.

Nasze żądania z dnia 3 grudnia 2015r:

1. Przejścia do Spółki Mostostal –Siedlce wszystkich Pracowników wyodrębnionych w dotychczasowym Segmencie Produkcja.
2. Zaprzestania działań na szkodę interesów pracowniczych, a dotyczących części produkcyjnej Polimex-Mostostal S.A.
3. Wycofania się z tworzenia na bazie Segmentu Produkcja Spółki komandytowej na rzecz powołania innej formy organizacyjnej która zabezpieczy w należyty sposób interesy pracowników.Pismo do władz Spółki i właścicieli2015-12-16
Szanowni Państwo
Związki Zawodowe z wielkim niepokojem obserwują zmiany wewnątrz Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal S.A., a zwłaszcza ostatnie działanie związane z próbą przekształcenia Segmentu Produkcja w Spółkę Komandytową. Są to naszym zdaniem działania na szkodę Spółki, a zwłaszcza na część produkcyjną, która w obecnym czasie jest podstawą funkcjonowania całej Grupy Kapitałowej. Ta część Spółki po reorganizacji będzie ulegać stopniowej degradacji z bardzo poważnymi skutkami dla regionu ( Miasto Siedlce), w którym funkcjonuje, w konsekwencji również na wartość i funkcjonowanie całej Grupy Kapitałowej.
Plan przekształcenia segmentu produkcja w Mostostal-Siedlce Spółka Komandytowa stworzy podmiot, którego pozycja na rynku zostanie zmarginalizowana. Korzyści jakie płyną z tej formy działalności ( optymalizacja podatkowa) nie przekładają się na straty, które w przyszłości ta spółka może ponosić. Z jednej strony forma własności pozwoli na drenaż zasobów finansowych poprzez „ nieograniczone możliwości sięgania do kasy spółki”, z drugiej marginalizuje pozycję i markę jaką w przeszłości wypracował Mostostal - Siedlce.
Naszym zdaniem sytuacja, w której przenosi się tylko część pracowników z segmentu produkcja, a pozostałych przesuwa się do innej Spółki (CUW Polimex ,która będzie jednym z elementów drenażu finansowego w formie usługi zewnętrznej) budzi poważne wątpliwości co do podejmowania samodzielnych decyzji przez kierownictwo Spółki. Brak takich możliwości umożliwi narzucanie zleceń od Spółek wewnątrz grupy po cenach niekorzystnych dla Mostostalu co wpłynie bezpośrednio na jego kondycję finansową oraz możliwości rozwoju czy choćby niezbędnych inwestycji.
Podsumowując, degradacja Segmentu Produkcja następuje na różnych płaszczyznach: - kierownictwo które nie może podejmować decyzji,
- zwalnianie kompetentnych pracowników,
- nieprzeniesienie części Pracowników do nowo powstałej Spółki,
- brak inwestycji,
- drenaż finansowy,
- bałagan organizacyjny.
Naszym zdaniem doprowadzi to do powolnej marginalizacji Zakładu w Siedlcach i sprowadzenia go do roli podwykonawcy.
Zakładu produkcyjnego nie można porównywać do firm budowlanych ( co w tej chwili ma miejsce). Bez daleko idącej samodzielności nie jest możliwy rozwój i normalna konkurencja na rynku. Nie jesteśmy w stanie przygotować się na wahania koniunkturalne, które niewątpliwie nastąpią. Już teraz tracimy klientów, np. na ocynkowni poprzez narzucone z góry ograniczenia.
Związki Zawodowe działające w Polimex-Mostostal S.A. zwracają się do Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej, Ministerstwa Skarbu Państwa o ponowne przeanalizowanie przesłanek na których zbudowana jest nowa strategia Spółki zwłaszcza dotycząca części produkcyjnej.
Jesteśmy zdeterminowani bronić naszych miejsc pracy, które są niezbędne również dla rozwoju Naszego Regionu. W tym celu przekazujemy nasze pismo również Posłowi Ziemi Siedleckiej ministrowi Krzysztofowi Tchórzewskiemu, oraz Prezydentowi Miasta Siedlce Wojciechowi Kudelskiemu.
Uzgodnione nowe zasady premiowania na produkcji2015-07-24
W dniu wczorajszym w Warszawie ZZ i Zarząd uzgodniły zasady premiowania pracowników fizycznych na produkcji. Jest to nowy system naszym zdaniem bardziej przejrzysty dla pracowników i mniej podatny na manipulowanie.
System powinien wejść w życie w zasadzie już przy tej wypłacie.
Szczegółowe zasady opiszemy w naszej gazetce.
Wybory SIP2015-07-16
Związki Zawodowe organizuj w naszej spółce wybory Społecznych Inspektorów Pracy. Regulamin wyborów będzie wywieszony na tablicach w poszczególnych okręgach. Zachęcamy do czynnego udziału w tych wyborach zarówno na etapie zgłaszania kandydatów a potem przy wyborach.
Posiedzenie KM2015-07-06
03.07. odbyło się doroczne posiedzenie Komisji Międzyzakładowej Polimex-Mostostal S.A.
Komisja zrealizowała program posiedzenia w który min były punkty:
1. Zmiany w Prezydium KM
2. Przedstawienie przez Przewodniczącego Związku stanu rozmów z Zarządem oraz sytuacji w Spółce
3. Omówiono regulacje płacowe w Spółce
4. Omówiono zmiany w organizacji Spółki i ich konsekwencje dla Pracowników.
5. Wybory Sip
6. Pielgrzymka ludzi Pracy
7. Organizacja uroczystości rocznicowych
Posiedzenie zakończyły informacje z poszczególnych oddziałów.
Apel szefa Związku do Prezydenta RP2015-07-02
"Polacy zasługują, aby ich głos był wysłuchany" - napisał Piotr Duda, przewodniczący KK w liście skierowanym do Bronisława Komorowskiego, Prezydenta RP. Szef Związku zaapelował o rozszerzenie wrześniowego referendum o pytania dotyczące wieku emerytalnego, prywatyzacji Lasów Państwowych oraz obowiązku szkolnego sześciolatków.

Referendum będzie kosztowało podatników 100 mln zł. Nie uwzględnia prawdziwych problemów społecznych, które trapią polskie społeczeństwo. Obywatele podpisywali się pod wnioskami o referenda w sprawach dla nich istotnych, jednak zebrane 10 milionów podpisów trafiło do kosza.

Odrzucenie tych pytań w chwili obecnej świadczyć będzie o lekceważeniu głosów milionów Polaków. "Solidarność"' podkreśla, że promowane pytania nie mają wymiaru politycznego ani partyjnego, za to będą miały znaczący wpływa na losy obecnych i przyszłych pokoleń.
Spotkanie w Weldonie.2015-06-12
10 czerwca odbyło się w siedzibie Spółki Weldon spotkanie przedstawicieli Zarządu i związków zawodowych. Rozmowy dotyczyły głównie regulaminu świadczeń socjalnych oraz regulacji płacowych. Od 2015r. zostaną wprowadzone świadczenia z ZFŚS min. „wczasy pod gruszą”, dofinansowywanie do zorganizowanego wypoczynku, paczki świąteczne dla pracowników, pożyczki i zapomogi.
Regulamin zacznie obowiązywać od momentu podpisania. Szczegóły opublikujemy w momencie podpisania.
ZZ rozmawiają również o regulacjach płacowych. Temat jest otwarty, czekamy na pisemne propozycje Zarządu.
Podwyżki w Polimeksie2015-06-01
W piątek 29 maja ZZ podpisały porozumienie z Zarządem wprowadzajace w Firmie podwyżki dla Pracownikow zarabiających poniżej 4000 płacy zasadniczej.
Szczeguly podamy w gazetce.
Kapitalizm szkodliwy2015-05-26
Polski neoliberalizm jest szkodliwy społecznie i wbrew pozorom niezbyt efektywny ekonomicznie, a stosunki pracy u nas nieprzypadkowo uważane są za jedne z najbardziej patologicznych w Europie – twierdzi w swojej najnowszej książce „Kapitalizm drobnego druku” prof. Andrzej Szahaj z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Żyjemy w społeczeństwie spektaklu, nastawionym na tworzenie i odbieranie różnych wizerunków. Liczy się tylko konsumpcja indywidualna, a o stanie społeczeństwa świadczy przede wszystkim poziom zaufania społecznego. W Polsce poziom zaufania jest jednym z najniższych na świecie! To tylko niektóre z tez postawionych w najnowszej książce filozofa polityki, historyka myśli społecznej prof. Andrzeja Szahaja.
Według niego cechą charakterystyczną naszego społeczeństwa jest budowanie swojej pozycji kosztem innych. – Poniżanie jest najprostszym sposobem utwierdzenia się w przekonaniu, że ma się władzę. Tego poniżania w Polsce jest sporo, pewnie dużo więcej niż gdzie indziej – powiedział w wywiadzie dla portalu Money.pl.
Takie poniżające relacje pomiędzy pracodawcą – pracownikiem, prof. Szahaj powołując się na prof. Janusza Hryniewicza, określa mianem folwarcznych stosunków pracy. Dlatego – jak uważa profesor – polska praca jest chora.
- My w Polsce nie zdajemy sobie sprawy, że może być inaczej. Utraciliśmy wyobraźnię społeczną i wydaje nam się, że musimy akceptować to, co jest – powiedział z kolei o swojej książce na antenie Programu III Polskiego Radia w „Klubie Trójki”.
Prof. dr hab. Andrzej Szahaj jest dziekanem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, oraz kierownikiem Zakładu Filozofii Współczesnej w Instytucie Filozofii UMK. Na swoim koncie ma kilkanaście pozycji książkowych. Jest laureatem nagród Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wielokrotnie nagrody JM Rektora UMK w Toruniu.
ml
Kolejne spotkanie płacowe2015-05-13
W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie ZZ z Panią Prezes Zarządu na temat podwyżek. Zanotowaliśmy pewien postęp w rozmowach. Następne spotkanie odbędzie się w przyszłym tygodniu i to powinno być już spotkanie rozstrzygające.
Umowa i poparcie dla Andrzeja Dudy 2015-05-05
Dzisiaj Piotr Duda w imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” podpisał z kandydatem na Prezydenta RP Andrzejem Dudą „Umowę programową” oraz oficjalnie udzielił mu poparcia.

Umowa zobowiązuje kandydata m.in. do działań na rzecz obniżenia wieku emerytalnego oraz korzystnych dla pracowników zmian w prawie pracy.

Andrzej Duda i Piotr Duda złożyli wspólnie kwiaty przy grobie patrona NSZZ „Solidarność” bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu. Następnie o godz. 13.00 rozpoczęły się obrady Komisji Krajowej.
Pełna treść umowy na stronie głównej NSZZ Solidarność
Red
Podpisane dokumenty2015-05-04
W czwartek 30 kwietnia zostały podpisane dokumenty kształtujące prawo wewnątrz nowo powstałych Spółek.
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy Regulamin Pracy, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz porozumienie dotyczące premii dla pracowników fizycznych i umysłowych.
Szczegóły porozumień opublikujemy w późniejszym czasie.
Nadal pozostaje kwestia podwyżek i dyskryminacji płacowej.
Ministerstwo Gospodarki dofinansuje organizacje pracodawców?2015-04-28
Ministerstwo Gospodarki zamierza wykorzystać unijne pieniądze na opłacenie za rok 2015 składek członkowskich, które organizacje pracodawców powinny wpłacić do międzynarodowych organizacji branżowych.
Na stronie MG znajduje się informacja o ogłoszonym naborze w ramach projektu „Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych”. W ramach projektu zostanie wyłoniona grupa podmiotów, które" będą mogły uzyskać dotacje na częściowe lub całkowite - zgodnie z Instrukcją - pokrycie za 2015 rok składek członkowskich, wynikających z przynależności do międzynarodowych grup lub międzynarodowych organizacji branżowych."

- Inicjatywa jest niewątpliwie cenna, bo umożliwi branżowym organizacjom pracodawców m.in. włączenie się w dialog społeczny prowadzony na poziomie międzynarodowym i unijnym – komentuje Sławomir Adamczyk, kierownik Działu Branżowo-Konsultacyjnego KK. – Jak rozumiem, aby uniknąć zarzutów o dyskryminację polski rząd zaproponuje podobne wsparcie związkom zawodowym, które także reprezentują interesy naszego kraju za granicą, a składki afiliacyjne muszą opłacać z własnych środków - dodaje.

Przypominamy, że w Polsce organizacje pracodawców, w przeciwieństwie do związków zawodowych, i tak pośrednio finansuje państwo. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych pracodawcy i przedsiębiorcy mogą wliczać w koszty uzyskania przychodów swoich firm składki na rzecz swoich organizacji. Tymczasem "Solidarność" oraz pozostałe związki zawodowe utrzymują się ze składek płaconych przez osoby fizyczne ze swoich dochodów z pracy. Związkowcy również ponoszą opłaty z tytułu przynależności do europejskich i światowych organizacji związkowych.
Strona internetowa NSZZ Solidarność
Kolejne rozmowy2015-04-24
w dniu wczorajszym w Warszawie odbyły się kolejne rozmowy ZZ z Przedstawicielami Zarządu na temat żądań ZZ z dnia 8 kwietnia 2015 r. Z sześciu punktów które zawierało to pismo cztery wydaje się są dogadane i dokumenty z nimi związane będą podpisane w środę 29 kwietnia. Zostały do dalszych rozmów dwa żądania o podwyżkach i regulacjach płacowych. Są to oczywiście dwa najtrudniejsze punkty.
Dzisiaj Zarząd ma się określić czy jest możliwe jakiekolwiek porozumienie w tych kwestiach. W zależności od sygnału jaki Zarząd przekaże ZZ takie my podejmiemy działania. O których oczywiści poinformujemy na naszych stronach.
Dalsza częśc rozmów2015-04-21
Jak pisaliśmy w poprzednim komunikacie w dniu wczorajszym odbyła się kolejna cześć rozmów na temat 6 żądań ZZ skierowanych do Zarządu. Rozmowy mimo burzliwej atmosfery przyniosły pewien postęp i uzgodniono już pakiet dotyczący regulacji prawnych w nowych spółkach oraz zmodyfikowano nieznacznie systemy premiowania tak aby można było np części pracownikom centrali wypłacać zaliczkę premii.
Do rozmów pozostały dwa najważniejsze punkty podwyżki płac i regulacje wynagrodzeń. Następne spotkanie w czwartek w Warszawie.
Red.
Gorące rozmowy2015-04-17
W Warszawie odbyły się rozmowy dotyczące żądań zawartych w piśmie ZZ.( pismo opublikowane w naszej gazetce). Rozmowy trwały kilka godzin i zakończyły się uzgodnieniami które realizują część punktów. Następne spotkanie odbędzie się w poniedziałek.
Rozmowy na szczycie2015-04-13
W piątek 10 kwietnia odbyło się spotkanie Przewodniczących ZZ z Panią Prezes Zarządu dotyczące żądań związków zawartych w 6 punktach.
Żądania dotyczą regulacji wynagrodzeń oraz prawa wewnątrzzakładowego.
Spotkanie miało na celu omówienie wspólnych punktów i rozbieżności a w konsekwencji dalszych ewentualnych działań związków.
W piątek ustalono że pierwsze spotkanie dotyczące części żądań odbędzie się 16 kwietnia. Natomiast co do spraw płacowych rozmowy mają się rozpocząć się po przedstawieniu danych finansowych.
Red.
Pismo do Zarządu2015-03-26
W dniu wczorajszym ZZ działające w Polimex-Mostostal S.A. skierowały pismo do Zarządu z propozycja podjęcia rozmów na temat regulacji płacowych.
Na tle związkowców większość polityków, w tym ministrów, wygląda na amatorów2015-03-24
W wywiadzie dla ostatniego Plus Minus (dodatek do Rzeczypospolitej z 22.03.2015) „Kaczyński ma wokół siebie roboty”, prof. Jadwiga Staniszkis stwierdziła: Związkowcy mówią bardziej merytorycznie niż PiS, wiedzą, co się dzieje w Europie, znają tamtejsze standardy. Na ich tle większość polityków, nie wyłączając obecnych ministrów, wygląda na amatorów”. Dla Piotra Dudy to oczywiste.

„ (...) znacznie bardziej odpowiedzialnie zachowują się związkowcy, którzy na ostatnim 27. zjeździe „Solidarności" omawiali negatywne skutki braku współpracy Ministerstwa Skarbu z Ministerstwem Gospodarki, czy fatalny wpływ śmieciowych form zatrudnienia na rozwój kraju. Mam wrażenie, że związkowcy to dzisiaj jedyna grupa, która nie myśli jedynie roszczeniowo, tylko martwi się o rozwój, co było tak charakterystyczne dla pierwszej "Solidarności". Związkowcy mówią bardziej merytorycznie niż PiS, wiedzą, co się dzieje w Europie, znają tamtejsze standardy. Na ich tle większość polityków, nie wyłączając obecnych ministrów, wygląda na amatorów”.
Zdaniem szefa „Solidarności” Piotra Dudy to oczywiste. Już w raporcie „Praca Polska 2010” i wydanym rok później raporcie „Polityka przemysłowa, gwarantem zatrudnienia” NSZZ „Solidarność” napisał to, co dopiero teraz pojawia się w raportach prestiżowych instytucji i osób, m.in. Narodowego Banku Polskiego, prof. Jerzego Hausnera, Akademii Leona Koźmińskiego, czy Komisji Europejskiej. "Aż się nie chce po raz kolejny powtarzać, że mieliśmy rację" – podsumowuje.
Henryk Nakonieczny, członek Prezydium KK odpowiedzialny za dialog społeczny, wskazuje z kolei, że eksperci „Solidarności” w publikowanych na stronie Związku opiniach, nie popełnili w swoich ocenach i prognozach żadnych istotnych błędów. Wręcz przeciwnie, czas zweryfikował to na korzyść Związku. Problem w tym, że w ogromnej większości zostały one zignorowane lub wręcz zakwestionowane.
Dzisiaj coraz więcej środowisk ekonomistów i pracodawców rozpoczyna dyskusję nad reformami pozwalającymi na szybszy rozwój polskiej gospodarki, ale do tych debat nie są zapraszani przedstawiciele związków zawodowych.
- To niedobrze rokuje dla jakości takiej debaty. Nie da się wypracować dobrych i akceptowanych społecznie rozwiązań, które w dłuższej perspektywie dałyby naszej gospodarce nowy impuls – uważa Nakonieczny
Strona internetowa Solidarności.
Umowy na czas określony2015-03-17

Maksymalny czas trwania umów terminowych nie będzie mógł przekroczyć 36 miesięcy, a okresy wypowiedzenia zostaną zrównane. Stały Komitet Rady Ministrów zaakceptował zmiany w Kodeksie pracy przedstawione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Czas obowiązywania umów terminowych o pracę, włączając trzymiesięczny okres próbny, będzie wynosił maksymalnie 36 miesięcy. Według obecnie obowiązujących przepisów, po dwóch umowach terminowych trzecia musi być podpisana na czas nieograniczony. Luka w przepisach pozwalała na przeciąganie tego okresu w nieskończoność, np. gdy między drugą a trzecią umową miała miejsce miesięczna przerwa w zatrudnieniu.

W projekcie zmian zawarto także nowe zasady wypowiadania umów. Gdy staż pracy w danej firmie wynosi do sześciu miesięcy, wówczas okres wypowiedzenia to dwa tygodnie. Gdy staż wynosi od pół roku do trzech lat - okres wypowiedzenia to miesiąc, a kiedy staż przekracza trzy lata, okres wypowiedzenia będzie wynosił trzy miesiące.

W listopadzie 2014 r. prezydium KK pozytywnie oceniło cel proponowanych przez MPiPS zmian, jednak liderzy związkowi uważają, że łączny okres terminowej umowy o pracę z wliczonym czasem próbnym powinien być krótszy niż wynika z poporozycji ministerstwa i nie powinien przekraczać 24 miesięcy.

- To wszystko to nic innego jak efekt skargi NSZZ “Solidarność” złożonej do Komisji Europejskiej, która uznała nasze zarzuty i nakazała Polsce zmiany – z zadowoleniem komentuje decyzję komitetu Piotr Duda, przewodniczący KK - Jeśli nowe prawo wejdzie w życie, będzie to duży krok w naprawianiu polskiego rynku pracy, na którym w stosowaniu umów na czas określony jesteśmy europejskim liderem – dodaje.

Obecnie w Polsce aż 27 proc. pracowników zatrudnionych jest w ten sposób. To niemal dwa razy więcej niż średnia unijna, która wynosi 14,2 proc. Związek od lat domaga się ograniczenia wykorzystywania umów terminowych. We wrześniu 2012 roku "Solidarność" złożyła skargę na rząd polski do Komisji Europejskiej. Dotyczyła ona dyrektywy 99/70/WE, która zobowiązała państwa członkowskie UE do wprowadzenia w życie nowych przepisów. Są one niezbędne m.in. do przeciwdziałania nadużyciom wynikającym ze stosowania następujących po sobie umów o pracę na czas określony oraz nawiązywania następujących po sobie stosunków pracy na czas określony. W odpowiedzi na wniosek "Solidarności" KE zdecydowała o wszczęciu postępowania wobec Polski.
Strona internetowa Solidarności
Posiedzenie Prezydium 2015-03-12
W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Prezydium naszego związku. Porządek obrad obejmował między innymi temat rozmów nad zuzp dla nowo powstałych spółek a w zasadzie ich brak. Podjęto w tej sprawie kilka istotnych decyzji. Uzgodniono tekst pisma do PIP rozszerzającego kontrolę.
Zastawialiśmy się również nad działaniami jakie możemy podjąć w momencie gdy nie zostanie uzgodniony zuzp. Jednym z rozwiązań jest min wystąpienie o 23 1 dla tych spółek.
W dalszej części spotkania dyskutowano na temat sytuacji w Ostrołęce oraz nad nową organizacją związku którą musimy dopasować do istniejących struktur Spółki.
Zadecydowano o treści następnego pisma do Prezesa Zarządu Polimex-Mostostal i o przygotowaniu kolejnego wystąpienia do PIP.
Pracodawcy na czarnych listach2015-03-11
Praca na czarno lub na umowie śmieciowej, marna płaca, harówka przez 10 godzin dziennie - w ten sposób internauci opisują nieuczciwych pracodawców. Wpisy na Facebooku śledzi Państwowa Inspekcja Pracy, a związkowcy zachęcają do nieorganizowana się . czarne listy pracodawców funkcjonują już we wszystkich większych miastach w Polsce.
Więcej na www.solidarnosckatowice.pl
Idziemy do posłów2015-03-09
9 marca br. w ramach ogólnopolskiej akcji protestacyjnej członkowie Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”, Rad Oddziałów, Regionalnych Sekcji Branżowych oraz przedstawiciele organizacji zakładowych udadzą się do biur poselskich.

Parlamentarzystom z naszego terenu przekażemy postulaty dotyczące m.in. zmiany formuły dialogu społecznego, wzrostu minimalnego wynagrodzenia, wyeliminowania stosowania umów śmieciowych, wycofania się z podwyższonego wieku emerytalnego. Zapytamy jakie mają pomysły na odbudowę polskiego przemysłu, na tworzenie stabilnych miejsc pracy, na powstrzymanie emigracji zarobkowej szczególnie młodych ludzi. Parlamentarzystom przypomnimy również o tym jak dotychczas głosowali w sprawach najważniejszych dla Polaków, przypomnimy im jak dużo złego zrobili dotychczas o czym będziemy pamiętali przy najbliższych wyborach. Nasze działania są wsparciem dla akcji ogólnokrajowych.
Spotkanie odwołane2015-03-05
Niestety ZZ zostały zmuszone by odwołać dzisiejsze spotkanie z Zarządem. Brak kompromisowych rozwiązań oraz nie dotrzymywanie ustaleń jest powodem że wyjazd do Warszawy został odwołany. Zarząd chce wprowadzić niekorzystne dla Pracowników zmiany w prawie wewnątrz zakładowym. Wycofuje się również z wprowadzenia pilotażu premii dla Pracowników fizycznych segmentu produkcja. W związku z tym wysłaliśmy pismo do Prezesa Zarządu informując o przyczynach zerwania rozmów. Szerzej na ten temat piszemy w naszej marcowej gazetce.
Red
Spotkanie w Segmencie Produkcja2015-03-02
W dniu dzisiejszym odbyło się Spotkanie Przewodniczących ZZ z Dyrektorem Segmentu Produkcja. Omówiono kilka problemów dotyczące sprzedaży Mostostalu jak również bieżących spraw.
ZZ niepokoi sprawa Rudnika. Jego sprzedaż ciągnie się już bardzo długo i Pracownicy są zniecierpliwieni. Niestety w tym temacie nie otrzymaliśmy wiążącej odpowiedzi. Może w czwartek gdy odbędzie się spotkanie z Zarządem.
ZZ zaniepokoił fakt niskiego obłożenia produkcji. Według Dyrektora marzec będzie najtrudniejszy w następnych miesiącach będzie lepiej.
Red
Sprawy wydłużenia wieku emerytalnego nie odpuścimy2015-02-25
Zaledwie 32 proc. Polek w wieku 50+ jest aktywna zawodowo. Dla porównania w Szwecji odsetek ten wynosi 80 proc. Mniejsza dysproporcja panuje wśród mężczyzn. W Polsce pracujących jest nieco ponad 50 proc, a w Szwecji – 84 proc, podaje "Dziennik Gazeta Prawna".
Tymczasem eksperci podkreślają, że pracownicy 50+ mają wiele zalet. Są to zwykle osoby z dużym doświadczeniem i poszukiwanymi na rynku kompetencjami. Cenią prace i z zaangażowaniem wykonują zawodowe obowiązki. Mają też dojrzałość, o którą trudno w młodszym wieku, a która przekłada się na ich efektywność oraz podejmowane w pracy decyzje. Rzadziej też chorują i często bardziej skupiają się na życiu zawodowym, mając dawno za sobą etap zakładania rodziny i wychowywania dzieci.

Wśród pracodawców pokutuje jednak przekonanie, że starszy pracownik to gorszy pracownik, który jest mało efektywny, nie umie się dostosować ani pracować w grupie. Toteż w grupie 60+ szybko rośnie liczba bezrobotnych.Zmiany jakie narzuciła seniorom reforma emerytalna wymagają ciągłego dokształcania się, a często – przekwalifikowania się.

- Sprawy wydłużenia wieku emerytalnego nie odpuścimy – powtarza Piotr Duda, przewodniczący KK. Sztab Protestacyjny Trzech Central Związkowych wśród swoich postulatów umieścił żądanie negocjacji w sprawie wycofania podwyższonego wieku emerytalnego.
W 2012 wniosek Związku o przeprowadzenie referendum w sprawie wieku emerytalnego podpisało 2,5 miliona osób. W marcu 2012 r. posłowie odrzucili wniosek. W tym samym roku NSZZ "Solidarność" złożył skargę do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie niezgodności ustawy z konstytucją oraz prawem międzynarodowym. Niestety TK zadecydował, że podwyższenie wieku emerytalnego jest zgodne z konstytucją. We wrześniu 2014 roku Związek złożył skargę na rząd RP do Międzynarodowej Organizacji Pracy, z powodu braku wykonania konwencji MOP nr 102, dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego.
Zbieranie podpisów2015-02-23
Zachęcamy wszystkich pracowników do składania podpisów pod kandydaturą Andrzeja Dudy kandydata na Prezydenta RP. Jest to kandydat który ma w swoim programie zarówno sprawy pracownicze jak również socjalne.
Red.
Wiece, pikiety, ulotki. Ogólnopolskie Dni Protestu2015-02-23
Premier Rządu Polskiego dużo mówi o dialogu. Ale nie chce się spotykać ze związkowcami. Nie odpowiada na pisma. "Solidarność" w ramach protestu wobec takiego zachowania przeprowadziła 19.02 br. w wielu miastach Polski protesty, pikiety, wiece, akcje ulotkowe. Celem jest zmuszenie polskiego rządu do dialogu. - Postulaty, które przedstawiamy Pani Premier to nie obrona przywilejów związkowych, ale realne problemy polskiego społeczeństwa nierozwiązane na przestrzeni ostatnich lat - podkreśla Piotr Duda, szef Związku.
Bez rezultatow2015-02-19
Odbyło się kolejne spotkanie Zarządu z ZZ w Warszawie. Niestety w kluczowych kwestiach nie ma porozumienia. Najwięcej kontrowersji budzą systemy premiowania. ZZ stoją na stanowisku ze duża cześć pracowników jest poszkodowany nie otrzymując premii miesięcznej a perspektywa rocznej jest mocno oddalona.
Płaca minimalna dla pracowników delegowanych. Wyrok TS UE 2015-02-16
Polakom wysłanym do pracy za granicę przysługuje płaca minimalna, której wysokość określają zagraniczne układy zbiorowe pracy państwa przyjmującego. O ich prawa może występować tamtejszy związek zawodowy. Wczoraj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał korzystne orzeczenie dla polskich pracowników budujących elektrownię atomową w Finlandii.

Problem dotyczył 186 pracowników zatrudnionych przez Elektrobudowę SA, a następnie delegowanych do oddziału w Finlandii. Polscy pracownicy zorientowali się, że ich wynagrodzenie nie odpowiada standardom ustanowionym przez powszechnie stosowany w Finlandii branżowy układ zbiorowy. Zwrócili się o pomoc do fińskiego związku zawodowego działającego w sektorze energii elektrycznej, by ten dochodził ich uprawnień przed sądem. Był to tzw. przelew wierzytelności, co oprotestował polski pracodawca wskazując, że jest to niezgodne z polskim kodeksem pracy. Fiński sąd zwrócił się zatem o wstępne rozstrzygnięcie do Trybunału Sprawiedliwości UE.

- Sprawa dotyczy budowy elektrowni Olkiluoto, gdzie jak w soczewce skupiają się wszystkie unijne problemy związane z zagranicznymi pracownikami delegowanymi. Fińskie związki zawodowe od 10 lat próbują tam zabezpieczyć godziwe warunki pracy i płacy dla robotników z kilkudziesięciu krajów – mówi Sławomir Adamczyk, kierownik Działu Branżowo-Konsultacyjnego KK. - Jest to niestety kolejny przypadek, że trzeba było „dyscyplinować” polskiego podwykonawcę próbującego oszczędzać na swoich pracownikach. W 2011 r. fińskie związki skutecznie walczyły o należne wynagrodzenia i podniesienie standardów bhp pracowników polskiej firmy KMW Engineering.

Trybunał uznał wczoraj, że fiński związek mógł reprezentować interesy pracowników z Polski i nie istnieje żaden powód, który mógłby podważyć powództwo, jakie organizacja skierowała do sądu, a tym samym gwarantowane w Karcie prawo do skutecznego środka prawnego. Prawo właściwe dla umowy o pracę nie ma wpływu na wysokość płacy minimalnej. Sposób obliczenia stawki oraz kryteria tego obliczenia powinny należeć do kompetencji przyjmującego państwa członkowskiego, w tym wypadku Finlandii. Oznacza to, że zastosowanie będzie mieć powszechnie stosowany układ zbiorowy.

– To rozstrzygnięcie potwierdza słuszność działań prowadzonych od lat przez NSZZ „Solidarność”. Związek ma podpisanych wiele porozumień z zaprzyjaźnionymi organizacjami związkowymi działającymi w innych państwach. Dzięki nim polscy delegowani mogą liczyć na pomoc prawną na terenie kraju, w którym pracują – stwierdza prof. Marcin Zieleniecki, ekspert NSZZ „Solidarność” w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" – Wczorajsze rozstrzygnięcie TSUE przecina wszelkie wątpliwości co do legalności takiej współpracy – dodaje.
Na podstawie strony internetowej NSZZ Solidarność
POGOTOWIE STRAJKOWE!!!.2015-02-16
Na konferencji prasowej po posiedzeniu liderów central związkowych przedstawione zostały postulaty wobec rządu.
Żądamy negocjacji na temat:
● szybkiego wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
● wprowadzenia minimalnej stawki wynagrodzenia za godzinę pracy niezależnie od formy zatrudnienia,
● wycofania antypracowniczych zmian w kodeksie pracy, dotyczących czasu pracy, oraz wprowadzenia zasady zawierania umowy o pracę na piśmie przed rozpoczęciem pracy,
● wyeliminowania stosowania śmieciowych umów o pracę oraz patologicznego samozatrudnienia,
● odblokowania wzoru wynagrodzeń dla pracowników państwowej i samorządowej sfery budżetowej,
● wycofania się z podwyższonego wieku emerytalnego oraz wprowadzenia prawa do skracania powszechnego wieku emerytalnego dla ubezpieczonych legitymujących się: kobiety 35 letnim, a mężczyźni 40 letnim okresami składkowymi i minimalnym kapitałem emerytalnym gwarantującym przyszłe świadczenia na poziomie nie mniejszym niż minimalna emerytura,
● wprowadzenie skutecznej polityki państwa ukierunkowanej na tworzenie stabilnych miejsc pracy, chroniących pracowników przed ubóstwem,
● odmrożenie podstawy naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
● wypracowania i wdrożenia skutecznego programu walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym zwiększenia wysokości progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej,

● przywrócenie odpowiedzialności Państwa za zdrowie obywateli,
● bardziej sprawiedliwego podziału wypracowanego dochodu narodowego m.in. poprzez zwiększenie progresji podatkowej,
● wprowadzenie systemowych zmian w dialogu społecznym zgodnie z oczekiwaniami partnerów społecznych.
Komunikat2015-02-12
W związku z ogłoszonym przez nasz Związek Ogólnopolskim Pogotowiem Strajkowym oraz decyzjami Sztabu Protestacyjnego informuję iż, dnia 19 lutego ( czwartek)przeprowadzona zostanie masowa akcja informacyjna – w tym dniu odbędą się również kolejne akcje protestacyjne.
O dalszym przebiegu akcji informować będziemy na bieżąco w miarę decyzji podejmowanych przez Sztab Protestacyjnym.
W związku z tym należy 19.02 strojem- ubiorem w pracy podkreślić swoja przynależność, oflagować zakłady pracy.
O dalszym przebiegu akcji informować będziemy na bieżąco w miar e decyzji podejmowanych przez Sztab Protestacyjny.
Niskie wynagrodzenia w naszej Spółce2015-02-12
Na prośbę Związkowców z Krat Pomostowych odbyło sią wczoraj w biurowcu spotkanie z Przewodniczącym Sławomirem Szczepanikiem. Spotkanie było poświęcone wynagrodzeniem Pracowników i niskiemu ich poziomowi. Jest to problem nie tylko na tym wydziale. Kilka lat kryzysu Spółki doprowadziło do degradacji zarobków naszych Pracowników. Mamy nadzieje jednak że ten czas mija. Podział na Spółki sprzedaż Siedlec pozwoli na uwolnienie się z obciążeni które wiszą nad całą Spółką i da możliwość rozmów nad wzrostem wynagrodzeń.
Kolejne rozmowy w sprawie regulacji wewnetrznych2015-02-11
Odbyło się spotkanie Przewodniczącego Solidarności Kol. Sławomira Szczepanika z Panią Dyrektor Iwoną Wielgasiewicz w sprawie dokumentów które będą obowiązywać w nowo powstałych spółkach.
Uzgodniony został regulamin pracy.
Regulamin świadczeń socjalnych jest w trakcje uzgadniania. Rozbieżne są trzy punkty.
Najwięcej problemów sprawia zuzp a zwłaszcza systemy premiowania. Dojście do porozumienia w tym temacie będzie bardzo trudne.
Zarząd przedstawił również porozumienie dotyczące premiowania pracowników fizycznych na produkcji. Porozumienie wprowadza pilotaż który będzie polegał na tym że pracownicy będą otrzymywać korzystniejszą dla nich premię.
AH
Posiedzenie Regionu Mazowsze2015-02-10
W dniu wczorajszym 09.02.2014r. odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Mazowsze na którym oprucz spraw bieżących omówiono metody oraz środki jakie zastosują ZZ w celu obrony interesów pracowniczych.
Jedno jest pewne. Na dzień dzisiejszy ZZ są jedyna realna siłą która jest w stanie odwrócić degradacje stosunków pracy jaka następuje w Polsce. Rzad który zniechęca społeczeństwo do tworzenia organizacji obywatelskich a takimi są ZZ w zasadzie jest antyobywatelski.
AH
Wyższa płaca minimalna2015-02-06
Od stycznia wzrasta płaca minimalna i wynosi 1750zł. Dzięki temu również wzrasta minimalna płaca zasadnicza w naszej Spółce do 1873zł.
Wzrastają również inne dodatki np. za pracę w nocy, wzrasta wynagrodzenie za czas przestoju czy też wysokość odszkodowania dla ofiar mobbingu i dyskryminacji.
Red
Po skardze "S" będą zmiany w Kodeksie pracy2015-02-05
Zakończyły się konsultacje projektu nowelizacji Kodeksu pracy w sprawie umów na czas określony. Zmiany wprowadzono m.in. po skutecznej skardze "S" do Komisji Europejskiej.
Najważniejsze zmiany to dłuższa praca na okres próbny , a krótsza na na umowie na czas określony.
Domagaliśmy się ograniczenia wykorzystywania umów terminowych od wielu lat,dopiero nasza skarga najprawdopodobniej zaważyła o przygotowaniu przez stronę rządową projektu nowelizacji.
Red
Rozmowy w Warszawie2015-02-04
W dniu wczorajszym 03.02. 2015r. odbyły się rozmowy przedstawicieli Zarządu Polimex-Mostostal S.A. a przedstawicielami ZZ.
Rozmowy dotyczyły głownie dokumentów, które będą funkcjonować w nowo powołanych Spółkach (Energetyka Polimex, Naftoremont-Naftobudowa). Dyskutowaliśmy o regulaminie pracy, regulaminie socjalnym i zakładowym układzie zbiorowym pracy. Wszystkie te dokumenty tworzone są na bazie obowiązujących obecnie. Najbardziej zawansowane są prace nad regulaminem pracy, który w stosunku do obecnego jest znacznie uproszczony. Najwięcej kontrowersji budzą zmiany do z.u.z.p. a zwłaszcza systemy premiowania.
W trakcie spotkania omówiono również postępy przy sprzedaży Zakładu w Siedlcach. ZZ wyraziły potrzebę spotkania trójstronnego tz. przedstawicieli PXM, kupującego i ZZ w celu omówienia istotnych dla dalszego funkcjonowania Siedlec spraw. Termin takiego spotkanie będzie ustalony w najbliższych tygodniach.
Strony omówiły również wiele spraw bieżących które dotyczą mniejszych grup pracowniczych takich jak nie wypłacenie jubileuszów, dodatków, czy też spraw pracowniczych w nowych spółkach.
Red.
Spotkanie w Dębicy2015-02-04
W dniu 29 stycznia br. przedstawiciele NSZZ Solidarność z Przewodniczącym Sławomirem Szczepanikiem spotkali się z Zarządem spółki Weldon.
Na spotkaniu omawiano przedstawione przez Zarząd zmiany w regulaminie wynagradzania i regulaminie pracy. ZZ przedstawiły uwagi do w/w dokumentów które powinny być uwzględnione przy wprowadzaniu w życie regulaminów.
W regulaminie wynagradzania Pracodawca włączył paragraf na temat wypłacania nagród jubileuszowych. Jest to korzystny dla pracowników zapis. Uwzględnia on również wypłatę zaległych jeszcze z Polimex-Mostostal jubileuszy.
W regulaminie pracy Zarząd zaproponował szereg zapisów dotyczących rozkładów czasu pracy i ich zastosowania w Firmie. Tu zaproponowaliśmy zmiany które zabezpieczą interesy Pracowników i nie pozwolą na nadmierne ich eksploatowanie.
Zarząd analizuje zaproponowane zmiany i mamy nadzieję na podpisanie tych dokumentów w najbliższym czasie.
Poruszyliśmy również temat regulaminu funduszu świadczeń socjalnych. Zarząd twierdzi że już nad nim pracuje i w najbliższych tygodniach prześle do ZZ. W momencie gdy tylko go otrzymamy rozpoczniemy nad nim pracę.
Wizyta w Sierszy2015-02-02
W dniu 28 stycznia odbyło się spotkanie władz związku z Pracownikami Spółki Energetyka Polimex.
Omówiono bieżącą sytuacje a Pracownicy członkowie związku przekazali swoje uwagi do powstających dokumentów które będą kształtować prawo w Spółce. Wszystkie te uwagi będą przeanalizowanie na spotkaniu z Zarządem w dniu 3 lutego.
Polimex-Mostostal walczy o przetrwanie. 2013-07-21
KK NSZZ „Solidarność”:
Trudna sytuacja w Polimex-Mostostal S.A. była głównym tematem konferencji prasowej zorganizowanej przez międzyzakładową „Solidarność” w Siedlcach. W spotkaniu z przedstawicielami mediów uczestniczyli: Piotr Duda, przewodniczący KK, Jerzy Wielgus, zastępca przewodniczącego KK, Andrzej Kropiwnicki, przewodniczący Regionu Mazowsze, Andrzej Hojna, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej „Solidarność” Polimex-Mostostal Siedlce oraz Albert Milatti, przewodniczący ZZ „Budowlani”. Polimex-Mostostal to firma z tradycjami.
Trzy lata temu w Siedlcach powstał nowy zakład produkcyjny w Polsce, wyposażony w nowoczesny sprzęt i najbardziej rozwinięte technologie. To również największy pracodawca w regionie, kluczowy dla Siedlec.
Sytuacja w firmie działającej w całym kraju jest trudna od kilku lat, ale z bardzo poważnymi problemami Polimex-Mostostal S.A. boryka się od ponad roku. Na kryzys nałożyła się sytuacja gospodarcza, błędy w zarządzaniu, wpadki przy inwestycjach drogowych. Obecnie zadłużenie firmy wynosi ok. 1,5 mld. zł. Jak podkreślają związkowcy, bez pomocy zewnętrznej zakładu nie uda się uratować.
- Jesteśmy w stanie wykonać praktycznie każdą konstrukcję, jaką sobie klient zażyczy. Mamy swoją markę, posiadamy odpowiednie certyfikaty – powiedział Andrzej Hojna. - Walka o zakład jest ważna dla kraju, dla Polaków. Poza obroną miejsc pracy, to przecież Skarb Państwa jako właściciel poniósłby olbrzymie straty przy likwidacji zakładu. Paradoksalnie, jeszcze mamy pracę, ale nie mamy pieniędzy na materiały czy gwarancje bankowe. Walczymy o to, aby przetrwała firma, która ma lata doświadczeń za sobą – podkreślił przewodniczący.
Związki zawodowe w Polimex-Mostostal są w sporze zbiorowym z pracodawcą, który dotyczy czterech obszarów: zwolnień grupowych, układu zbiorowego, świadczeń socjalnych, premii dla pracowników. Od czerwca br. czekają na wyznaczenie mediatora z ministerstwa pracy. Związkowcy byli również na rozmowach w ministerstwie skarbu.
W zakładzie prowadzone jest także referendum strajkowe.
Nowy Zarząd firmy powołany w czerwcu powoli zaczyna wycofywać się z planowanych zwolnień. Wprowadzono Program Dobrowolnych Odejść
Związkowcy dopuszczają różne ścieżki restrukturyzacji firmy.
- Jeżeli podział zakładu na poszczególne jednostki pomoże przetrwać całej firmie, to jest na to nasza zgoda. Walczymy o cały Polimex-Mostostal, nie tylko o Siedlce – podkreślił Hojna. Jak na razie, związkowcom udało się uratować miejsca pracy w dwóch zakładach Polimex-Mostostal w Rudniku i Lublinie.
Swoją pomoc zadeklarował Piotr Duda. - Jestem do dyspozycji „Solidarności”, Regionu Mazowsze i pozostałych organizacji związkowych. Tu gdzie będzie to możliwe, będę starał się udzielić wszelkiej możliwej pomocy. Jesteśmy po to żeby bronić miejsc pracy. Chcemy przeciwdziałać zwolnieniom, bo jak pracownik jest na zasiłku to jest już za późno – powiedział szef „S”. - Likwidacja zakładu oznaczałaby dramat dla lokalnej społeczności, dlatego zrobimy wszystko aby firma stanęła na nogi z pożytkiem dla polskiej gospodarki. Związki zawodowe to nie tylko protesty, ale także obrona miejsc pracy i przewidywanie efektów, aby kolejne osoby nie zasiliły rynku bezrobotnych – zakończył Duda. Konferencję prasową poprzedziło spotkanie Piotra Dudy z przedstawicielami „Solidarności” Polimex-Mostostal z całej Polski. Związkowcy oprócz trudnej sytuacji firmy, rozmawiali o zapowiadanej na wrzesień akcji protestacyjnej i strajkowej organizowanej przez „Solidarność”, OPZZ i Forum. Przewodniczący „Solidarności” miał również okazję do obejrzenia siedleckiego zakładu.
Komunikat Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Polimex Mostostal S.A.2013-05-19
Koleżanki i Koledzy,
od 22 kwietnia br. Związki Zawodowe: NSZZ „Solidarność” i ZZ „Budowlani” są w sporze zbiorowym z Zarządem Spółki.
Spór obejmuje 5 żądań, od których spełnienia uzależniamy podjęcie dalszych działań.
Nasze żądania to:
1. Uchylenie Zarządzenia Nr. 10/2013 Prezesa Zarządu Polimex Mostostal S.A. z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zwolnień grupowych – to żądanie, jako jedyne do tej pory zostało spełnione.
2. Odstąpienie od zamiaru zwolnienia grupowego 1194 pracowników wynikającego z pisma Pracodawcy z dnia 11 kwietnia 2013 roku.
3. Wypłaty zaległych premii dla pracowników umysłowych.
4. Stosowania postanowień ZUZP do czasu wprowadzenia nowego Układu.
5. Dokonania wpłaty na rachunek bankowy ZFŚS kwoty ustawowego odpisu za rok 2013 oraz zwrotu na rachunek tego Funduszu środków pobranych bezpodstawnie przez pracodawcę.
W ramach trwającego sporu zbiorowego odbyły się dotychczas dwa spotkania. Pierwsze, w dniu 8 maja zakończyło się kompletnym fiaskiem i drugie odbyte w dniu 13 maja, gdzie zanotowaliśmy pewien postęp w rozmowach.
Za kluczowe dla dalszego rozwoju zdarzeń uważamy zapowiadane na 22 maja kolejne spotkanie z Zarządem. Nie ukrywamy, że decyzje podjęte w tym dniu zaważą na dalszych naszych działaniach. Jeżeli osiągniemy zakładane cele podpiszemy Porozumienie, które będzie oznaczać zakończenie sporu zbiorowego.
Natomiast brak porozumienia i spisanie protokółu rozbieżności przyniesie kolejne działania wynikające z określonych procedur związanych ze sporem.
Właśnie, te problemy zdominowały zebranie Komisji Międzyzakładowej naszego Związku, które odbyło się w Siedlcach w dniu 15 maja. Biorący udział w zebraniu podjęli szereg decyzji i uchwał co do dalszego postępowania w obu przypadkach.
Mamy świadomość odpowiedzialności jaka na nas ciąży, dlatego jest tak ważne aby wszyscy Pracownicy byli również przekonani, że tylko czynny opór może obronić nasze miejsca pracy, bierność doprowadzi do ich likwidacji.
Chcemy jednoznacznie podkreślić, że nasze działania nie są skierowane przeciwko Spółce i jej dalszemu funkcjonowaniu, lecz przeciwko złemu zarządzaniu. Naszym celem jest obrona Polimex Mostostal S.A. jako całości i jednocześnie utrzymania miejsc pracy dla Załogi.
Spółce, naszym zdaniem oprócz środków finansowych, gwarancji bankowych i pozyskiwania nowych opłacalnych kontraktów potrzebny jest prawdziwy Gospodarz.

Następny komunikat opublikujemy po rozmowach 22 maja.

Siedlce, dnia 16 maja 2013 roku.
KM NSZZ „Solidarność” Polimex Mostostal S.A.
Najpierw media, teraz oficjalne zawiadomienie???!!!.2013-04-14
W piątek 12.04.2013 roku przed południem otrzymaliśmy od Pracodawcy
zawiadomienie o zamiarze dokonania w PxM zwolnień grupowych.
Tym razem zwolnieniem ma być objętych łącznie 1194 Pracowników,
praktycznie ze wszystkich grup zawodowych.
Zwolnienia miałyby być dokonane w okresie od 01.06.2013 do 30.09.2013 roku.


Tego samego dnia w piątek 12.04.2013 roku po godzinie 14 ukazało się
Zarządzenie Nr.10/13 Prezesa Zarządu Polimex Mostostal S.A.
w/s zwolnień grupowych ???
Porażająca informacja prasowa!2013-04-11
Polimex-Mostostal może zwolnić kolejne ponad 2 tys. osób !!!???
wynika z informacji "Dziennika Gazety Prawnej". Tym samym zatrudnienie spadnie do ok. 5,5 tys. pracowników
"Agencja Rozwoju Przemysłu ma coraz większy problem z notowaną na warszawskim parkiecie spółką. Szykuje się ona do drugiej fali zwolnień. Pracę ma stracić ponad 2 tys. osób" - podała "DGP".
Tym samym zatrudnienie stopnieje do ok. 5,5 tys. pracowników, bo od sierpnia 2012 r. już zwolniono 2,2 tys. osób.
Rzecznik prasowy Polimeksu-Mostostalu nie skomentował tej sprawy dla "DGP". Przyznał jedynie, że na początku kwietnia spółka wypowiedziała w całości zakładowy układ zbiorowy pracy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
OŚWIADCZENIE PREZYDIUM KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” POLIMEX MOSTOSTAL S.A.2013-04-10
Zebrani w dniu 05.04.2013 roku Członkowie Prezydium KM NSZZ „Solidarność” PxM S.A. mając na względzie decyzję Zarządu dotyczącą wypowiedzenia ZUZP oświadczają:
1. Zarząd wypowiedział ZUZP w sposób jednostronny, bez uprzedzenia drugiej Strony.
2. Zmiana na fotelu Prezesa Spółki i podjęta natychmiastowa decyzja o wypowiedzeniu ZUZP pokazują, że dla „ratowania” Firmy ten Zarząd uznał, że należy postawić pod pręgierzem Związki Zawodowe jako stronę, która może postawić się Zarządowi, sprowokować je, następnie spacyfikować a w efekcie zlikwidować, aby pozbawić pracowników organizacji „która się stawia” czyli sprzeciwia się działaniom Zarządu godzącym w interesy pracowników.
3. Przyczyną wypowiedzenia ZUZP, którą przedstawiono załodze, cytuję: „jest konieczność dostosowania warunków pracy i płacy do sytuacji ekonomicznej i finansowej Polimex-Mostostal S.A.” Dla pracowników może to oznaczać jedno: wypowiemy wam dotychczasowe warunki pracy i płacy, zaproponujemy pracownikom drastyczne obniżenie płac, wydłużymy czas pracy który rozliczany będzie na naszych (Dyrekcji) warunkach, odbierzemy pracownikom świadczenia poza kodeksowe.
4. W wyniku wypowiedzenia ZUZP, stracą wszyscy pracownicy.Wobec powyższego Prezydium KM NSZZ „Solidarność” podjętą przez Zarząd decyzję ocenia krytycznie nie godząc się z zawartymi argumentami i z oburzeniem traktuje czas, tryb i formę wypowiedzenia ZUZP.
Chcemy, aby Zarząd wycofał się z decyzji o wypowiedzeniu ZUZP i wtedy jesteśmy gotowi podjąć rozmowy.
Nadszedł ten czas, abyśmy wszyscy byli wobec tej władzy solidarni, wszyscy jesteśmy jednakowo zagrożeni utratą pracy, wyrzuceniem z pracy, wygaszeniem zakładów!
Jeżeli jesteśmy solidarni, przychodzi czas, żeby to udowodnić, „jeden za wszystkich wszyscy za jednego”. O podejmowaniu dalszych działań będziemy na bieżąco informować.
Prezydium KM NSZZ „Solidarność”

Szanowni Państwo! 2013-04-10
Wznawiamy stronę internetową. Jest potrzeba szybkiego komunikowania się. Najważniejsze informacje i ustalenia KM będziemy przekazywać na bieżąco. Zapraszamy. Red.
KOMUNIKAT NR.4 2012-09-06
Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Polimex-Mostostal S.A.

W ostatnich tygodniach, o czym informowaliśmy w poprzednich komunikatach ZZ prowadziły z Zarządem rozmowy w dwóch niezwykle ważnych dla wszystkich Pracowników naszej Spółki kwestiach – układu zbiorowego pracy i zwolnień grupowych. Niestety, porozumień nie zawarliśmy.
Jak bardzo istotną rzeczą dla Pracowników jest zuzp nie trzeba chyba nikomu udowadniać. Nawet, jeżeli Pracodawca miał podstawy żeby Układ wypowiedzieć, to dzisiaj wobec braku jakichkolwiek nowych rozwiązań możemy jednoznacznie stwierdzić, że przedstawiona przez drugą stronę koncepcja rokowań z góry skazana była na niepowodzenie. W naszej ocenie Zarząd celowo wydłuża rozmowy, przy czym nic nowego nie proponuje zawężając bardzo ważne kwestie świadczeń pracowniczych do zapisów kodeksowych. Zatem, po kilkunastu już spotkaniach w dalszym ciągu stoimy w miejscu. ZZ nie widząc możliwości zaakceptowania woli Zarządu przedstawiły swój projekt zuzp. Czekamy na konkretną odpowiedź. W tej sprawie odbyło się również spotkanie z nowym Prezesem Spółki. Przedstawiliśmy na nim stanowisko ZZ odnoszące się do bieżących problemów, a w szczególności do układu zbiorowego. Ustaliliśmy wspólnie, że spotkanie w tym temacie odbędzie się 18 września. Ma ono ostatecznie rozstrzygnąć, co dalej z układem.
Informacje o zwolnieniach grupowych, które w pierwszej kolejności objęły Segment „budownictwo” ( Z5, Z13, Z14) oraz Z1 otrzymaliśmy na początku sierpnia br. W tym czasie rozpoczęły się również rozmowy na temat porozumienia, które zakończyły się w dniu wczorajszym brakiem wyrażenia zgody ze strony ZZ na zaproponowane kryteria w oparciu, o które dokonywane będą zwolnienia.
Propozycje, które otrzymaliśmy od Zarządu stawiały związek w roli biernego obserwatora, natomiast doborem pracowników do zwolnienia będzie zajmować się w większości ta sama „kadra”, która doprowadziła Spółkę do obecnego stanu?!. Ponadto, Zarząd nie wyraził zgody na propozycję ZZ, by zwiększyć kwoty odpraw pieniężnych dla odchodzących Pracowników. Przypomnijmy Pracowników, których ciężka, często wieloletnia praca na rzecz Spółki przez taką decyzję nie zostanie doceniona.
Nasz niepokój budzi również sposób, w jaki cały proces restrukturyzacji Spółki jest realizowany. W trakcie rozmów wyłania się obraz redukcji zatrudnienia mierzony wynikiem (jak najwięcej zaoszczędzić) a nie wskaźnikiem przydatności do wykonywania poszczególnych zadań. Żeby to jaśniej sprecyzować, to najpierw ustalono liczbę osób do zwolnienia a na pytanie, dlaczego ta liczba jest taka a nie inna i z czego ona wynika otrzymujemy odpowiedź, że takie są wyliczenia. Na pytanie, które miejsca pracy są niepotrzebne już odpowiedzi precyzyjne nie otrzymujemy natomiast mówi się o zespołach, które mają powstać i ustalać gdzie i ilu pracowników zostanie zwolnionych (tak ma być w Segmencie „serwis”). Czy to nie jest postawienie sprawy na głowie?
Mając powyższe na uwadze ZZ zdecydowały się na nie podpisywanie porozumień oraz podjęcie działań dostępnych prawem, które z jednej strony ochronią jak największą liczbę naszych pracowników z drugiej strony, aby dobór pracowników do zwolnień nie odbywał się na zasadzie układów rodzinnych lub towarzyskich. Chcemy również dalej domagać się większych odpraw dla odchodzących pracowników. Bezcenna może się okazać w tym przypadku pomoc całej załogi Spółki.
Mimo nie podpisania porozumienia Pracodawca ma obowiązek wydać regulamin zwolnień i przekazać ZZ do konsultacji listę pracowników, z którymi ma zamiar rozwiązać umowy.
Siedlce, dnia 29. 08. 2012r.
Komunikat nr 1 Przewodniczącego KM NSZZ Solidarność Polimex-Mostostal S.A. 2012-07-09
W związku z wypowiedzeniem przez Zarząd Spółki Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy odbyło się posiedzenie Prezydium w rozszerzonym składzie. Na spotkaniu ustaliliśmy kalendarz działań na najbliższe tygodnie. Powołaliśmy ponadto zespół negocjacyjny oraz przyjęliśmy formy komunikacji wewnątrz Firmy, jak również w mediach zewnętrznych.W gestii przewodniczącego pozostawiono poinformowanie pozostałych związków zawodowych działających w Spółce o możliwości utworzenia wspólnej reprezentacji do rozmów z Zarządem. Jednocześnie przypominam Przewodniczącym o tym, że został wypowiedziany Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, a nie Regulamin Pracy czy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Są to dwa odrębne dokumenty niemające związku z wypowiedzianym Układem. Jak na razie świadczenia ( np. wczasy turystyczne, zapomogi) socjalne są wypłacane normalnie?
Szczegóły wypowiedzianych przepisów będą opublikowane w lipcowych „Informacjach”.
Siedlce, dnia 09. 07. 2012r
”S” przypomina o obowiązkach pracodawców w czasie upałów2012-07-06

Jest upał – pracodawco, pamiętaj o pracownikach! Zimne napoje, przerwy w pracy czy skrócenie czasu pracy mogą przynieść ulgę, gdy przychodzi wysoka temperatura.Zgodnie z kodeksem pracy oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, jeżeli temperatura powietrza przekracza 28 stopni Celsjusza, pracodawca powinien nieodpłatnie zapewnić pracownikom zatrudnionym w pomieszczeniach zimne napoje. Osobom pracującym na otwartej przestrzeni napoje przysługują przy temperaturze 25 stopni C. Również w warunkach gorącego mikroklimatu (czyli w pomieszczeniach, miejscach wykonywania pracy, w których panuje wysoka temperatura), charakteryzującego się wysokim obciążeniem termicznym, powyżej 25 stopni C pracownicy muszą mieć zapewnione napoje.

Warto pamiętać, że napoje powinny być odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywanej pracy, wzbogacone w sole mineralne i witaminy (w przypadku wykonywania pracy w warunkach gorącego mikroklimatu oraz dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej i w ilości zaspokajającej ich potrzeby.- Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawców. Dotyczy to również dni, gdy temperatura idzie mocno w górę - mówi Iwona Pawlaczyk, ekspert NSZZ "Solidarność".
Lubelski Lipiec2012-07-06
W niedzielę w Świdniku rozpoczynają się uroczystości 32 rocznicy Lubelskiego Lipca’80.

W programie obchodów m.in. wystawy, festyn rodzinny czy mecz piłki siatkowej. Tradycyjnie nie zabraknie też wspólnej modlitwy i symbolicznego złożenia kwiatów w miejscach związanych z wydarzeniami sprzed 32 lat.

Lubelski Lipiec to wydarzenie, które poprzedziło Sierpień’80. Po tragicznym Grudniu 1970 r. na Wybrzeżu czy represjach wobec robotników biorących udział w wystąpieniach w Radomiu w 1976, Lubelski Lipiec przełamał barierę strachu. Po raz pierwszy w historii PRL władza komunistyczna została zmuszona do popisania porozumienia.

8 lipca 1980 roku, w świdnickiej Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego, rozpoczął się strajk. Robotnicy zbuntowali się przeciwko podwyżkom w zakładowej stołówce. Kilka dni później stało już większość zakładów Lublina i regionu. Z czasem postulaty protestujących miały nie tylko charakter ekonomiczny. Strajkujący robotnicy domagali się m.in. gwarancji bezpieczeństwa dla protestujących, nowych wyborów do władz związków zawodowych i niezależnych rad pracowniczych, wolnej prasy poprawy warunków socjalno-bytowych, zmniejszenia biurokracji oraz likwidacji przywilejów poprzez stworzenie jednolitego systemu emerytalnego, ustalenia jednakowych kryteriów przydziału mieszkań czy samochodów.
”Nie” dla sprzedaży Azotów2012-07-06
Pikietę przed budynkiem Urzędu Miasta zorganizowała środkowowschodnia "Solidarność" i Komisja Międzyzakładowa NSZZ "S" w Zakładach Azotowych Puławy S.A. Związkowcy domagają się od ministra skarbu odrzucenia oferty Synthosu i dokończenia budowy grupy kapitałowej Zakładów Azotowych Puławy S.A. Jak podkreślał przewodniczący zakładowej „Solidarności”, Andrzej Jacyna, związki zawodowe i wszyscy pracownicy nie pozwolą, by firma Synthos uczyniła z nimi to, co zrobiła z zakładem w Oświęcimiu, gdzie z 6-tysiecznej załogi zostało tylko półtora tysiąca pracowników. Manifestanci zapowiadają, że będą walczyć do końca i będzie ich coraz więcej. W trakcie trwania pikiety zbierane były podpisy sprzeciwu wobec planów prywatyzacyjnych puławskiego zakładu. Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” na specjalnym posiedzeniu przyjął stanowisko, w którym wzywa ministra skarbu do negatywnego zaopiniowania wezwania Synthosu do sprzedaży „Azotów”.
Czerwcowe rocznice 2012-06-25
Już 17 czerwca w Poznaniu rozpoczęły się w uroczystości 56 rocznicy wydarzeń czerwcowych. Oficjalne obchody zaplanowane są na 27 i 28 czerwca. W trakcie uroczystości zostaną złożone kwiaty pod pomnikiem adwokatów – obrońców Bohaterów Powstania Czerwca 1976 r., tablicą poległych w Czerwcu’56 oraz przed bramą Fabryki Pojazdów Szynowych. Obchody Poznańskiego Czerwca’56 zakończy turniej piłkarski, którego organizatorami są: Stowarzyszenie Kibiców Lecha Poznań „Wiara Lecha”, NSZZ „Solidarność-Region Wielkopolska", Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych i Młodzieżowy Dom Kultury. W poniedziałek, 25 czerwca w Radomiu główne uroczystości rocznicowe odbędą się pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca. Weźmie w nich udział przewodniczący KK Piotr Duda. O 18.00 odprawiona zostanie msza św., potem pod pomnikiem zostaną złożone kwiaty. Wieczorem organizatorzy - Region Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność”, prezydent Radomia i Stowarzyszenie Czerwiec’76, zapraszają na koncert.
Przyjechałem zobaczyć miejsce gdzie to się wszystko zaczęło2012-06-25
Prezydent UEFA Michael Platini był gościem NSZZ „Solidarność”. Przed meczem ćwierćfinałowym w Gdańsku zwiedził wystawę „Drogi do wolności” oraz historyczną salę BHP w Stoczni Gdańskiej. W siedzibie "S" Platini wraz z delegacją, w której byli m.in. Zbigniew Boniek i Martin Kalen spotkał się z prezydium Komisji Krajowej. W drodze do Sali BHP delegacja UEFA zatrzymła się przed pomnikiem Poległych Stoczniowców, gdzie odbyło się wspólne zdjęcie. Wizytę zakończyło spotkanie w miejscu gdzie podpisano porozumienia sierpniowe.

- Przyjechałem tutaj poznać historię i zobaczyć miejsce gdzie to wszystko się zaczęło – powiedział Prezydent UEFA Miachael Platini. Dodał, że nie jest to wizyta na której zamierza wygłaszać jakiekolwiek oświadczenia. "Solidarność" przygotowała się i do turnieju i do spotkania z szefem piłkarskiej federacji. Na budynku siedziby Związku w Gdańsku zawisły bannery z hasłem "I tak wygramy...!". To hasło, które towarzyszyć będzie "Solidarności" w najbliższym czasie podczas kolejnych akcji związkowych. Oprócz banneru Związek zaprojektował również koszulki czy znaczki z polską i angielską wersją hasła: "I tak wygramy..." - "We will win, anyway!".
”Solidarność” dla wszystkich2012-06-25
Nowe organizacje NSZZ "Solidarność" powstały na Mazowszu, w Regionie Łódzkim i Koszalińskim. Organizują się zarówno pracownicy sektora publicznego, jak i prywatnego.Coraz popularniejszą formą kontaktu ze związkiem dla niezorganizowanych jeszcze pracowników stają się formularze online umieszczone na stronach zarówno regionów, jak i Komisji Krajowej. Tak ze związkiem skontaktowali się pracownicy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, która wypełnia zadania dla Samorządu Województwa Mazowieckiego. Tam również powstała organizacja zakładowa NSZZ "Solidarność".

- Każda branża ma swoje specyficzne problemy pracownicze. Niezależnie od tego pracownik potrzebuje reprezentacji związkowej, aby móc podejmować skuteczny dialog ze swoim pracodawcą.
Referendum strajkowe w JSW2012-06-20
(20.06.2012) Od godz. 5.00 we wszystkich kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej trwa referendum strajkowe zorganizowane przez Międzyzwiązkowy Sztab Protestacyjno-Strajkowy JSW. W referendum wezmą udział pracownicy ze wszystkich zmian. Wstępne wyniki głosowania powinny być znane 21 czerwca.

Górnicy odpowiadają na dwa pytania. Pierwsze pytanie brzmi: Czy jesteś za zorganizowaniem strajków protestacyjnych dotyczących żądania osiągnięcia podwyższenia stawek zasadniczych w 2012 roku o 7 proc.? Drugie pytanie brzmi: Czy jesteś za zorganizowaniem strajków protestacyjnych w związku z niezgodnym z prawem wprowadzeniem w życie przez Zarząd JSW S.A. uchwały nr 113/VII/12 z dnia 14.02 2012 r. w sprawie umów o pracę zawieranych z osobami przyjmowanymi do pracy?
Nie ma Euro 2012 bez ”Solidarności”2012-06-20
"Solidarność" przygotowała się i do turnieju i do spotkania z szefem piłkarskiej federacji. Na budynku siedziby Związku w Gdańsku zawisły bannery z hasłem "I tak wygramy...!". To hasło, które towarzyszyć będzie "Solidarności" w najbliższym czasie podczas kolejnych akcji związkowych. Oprócz banneru Związek zaprojektował również koszulki czy znaczki z polską i angielską wersją hasła: "I tak wygramy..." - "We will win, anyway!"- Trudno sobie wyobrazić takie wydarzenie bez przypomnienia, że to właśnie w Gdańsku narodziła się "Solidarność", która była początkiem zmian w Polsce i całej Europie. Bez zwycięstwa "S" Euro 2012 nie odbyłoby się ani w Polsce, ani na Ukrainie - mówi Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ "Solidarność".

W najbliższy piątek przy okazji odbywającego się w Gdańsku meczu Niemcy-Grecja, szef piłkarskiej federacji Michel Platini razem z delegacją UEFA przyjedzie do Gdańska. W siedzibie "S" spotka się z przedstawicielami prezydium Komisji Krajowej, następnie zwiedzi wystawę Drogi do Wolności i historyczną Salę BHP. W drodze do Stoczni delegacja UEFA zatrzyma się przed pomnikiem Poległych Stoczniowców.
Sąd Najwyższy ostatecznie o liście imiennej2012-06-20
Sąd Najwyższy po raz pierwszy uwzględnił w swoim orzeczeniu podnoszony w ostatnich latach przez NSZZ "Solidarność" argument, że w odniesieniu do przynależności związkowej należy stosować ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Do tego czasu w orzecznictwie sądów pracy i Sądu Najwyższego nie były brane pod uwagę argumenty Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w tym zakresie. Nawet orzeczenia sądów administracyjnych zakazujące udostępniania list imiennych związkowców, nie powodowały zmiany linii orzeczniczej sadów pracy.Pracodawca musi konsultować z organizacją zakładową zamiar zwolnienie pracownika i nie może zasłaniać się brakiem listy pracowników objętych ochroną organizacji związkowej.
Dolny Śląsk zaprasza na koncert2012-06-11
(11.06.2012) Takiej okazji nie można przegapić. W 30. rocznicę wielkich manifestacji ulicznych we Wrocławiu wystąpi znakomity zespół Scorpions.

Największe sukcesy tej heavy metalowej supergrupy związane są z dekadą lat 80. Wtedy to , także w Polsce znane były takie przeboje jak Still Loving You, Bad Boys Runnning Wild i Rock You Like a Hurricane. Jednak ich największym przebojem jest ballada Wind of Change - utwór mówiący o przemianach w krajach bloku komunistycznego do jakich doszło po 1989 roku. Ponadto wystąpią jeszcze BIG CYC, Maciej Maleńczuk & Psychodancing.

Koncert odbędzie się we Wrocławiu na terenie zajezdni przy ulicy Grabiszyńskiej – to szczególne miejsce, bo tu w sierpniu 1980 r. narodziła się dolnośląska „Solidarność”. Zapraszamy 31 sierpnia 2012 r. ludzi „Solidarności” z całej Polski do Wrocławia! Specjalnie dla członków Związku przygotowana została atrakcyjna oferta – bilety w promocyjnej cenie 45 złotych można kupić w siedzibie Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”.

Zamówienia zbiorowe przyjmowane będą mailem – wroc@solidarnosc.org.pl.

Po złożeniu zamówienia i dokonaniu wpłaty na konto: BZ WBK SA 2 O / Wrocław 30 1090 2402 0000 0006 1000 0366 z dopiskiem „Scorpions” bilety wysłane zostaną na adres zamawiającego.
Czarny dzień w historii MOP2012-06-11
(11.06.2012) Pracodawcy odmówili dyskusji na temat łamania praw pracowniczych i związkowych w krajach, gdzie występują najpoważniejsze naruszenia standardów pracy. 30 maja br. rozpoczęła się coroczna Międzynarodowa Konferencja Pracy. W ramach Konferecji, od 1926 roku, trójstronny Komitet Stosowania Standardów (pracownicy, pracodawcy, rządy) bada przypadki najpoważniejszych naruszeń praw pracowniczych i związkowych zagwarantowanych w konwencjach MOP. W tym roku Komitet Ekspertów miał za zadanie przygotować raport na temat 8 fundamentalnych Konwencji MOP, w tym konwencji dotyczących prawa do zrzeszania się i rokowań zbiorowych. W raporcie można znaleźć rzetelną analizę na temat stanu ratyfikacji tych konwencji, ich stosowania, naruszania, przeszkód stojących na przeszkodzie w ich ratyfikacji i implementacji - można też znaleźć kilka pozytywnych przykładów. W raporcie Eksperci, jak to jest w zwyczaju od kilkudziesięciu lat, zwracają uwagę na pojawiające się przy tej okazji trudności i wskazują różne możliwości rozwiązania problemów. Wskazują również jak należy interpretować pewne zapisy Konwencji, które wywołują wątpliwości.

Atak Pracodawców na niezależny Komitet Ekspertów MOP, zablokowanie pracy Komitetu Stosowania Konwencji i zanegowanie omawiania przypadków odnoszących się do prawa do strajku jest, zdaniem Grupy Pracowniczej w MOP, elementem przemyślanej strategii zmierzającej do osłabienia istoty roli i funkcji jaką spełnia MOP. Za to co się stało pełną i jedyną odpowiedzialność ponosi Grupa Pracodawców. Jeżeli Pracodawcy nie zmienią swojej postawy, nie zechcą odpowiedzialnie i poważnie dyskutować oraz wypracowywać rozwiązań w drodze kompromisu, a nie szantażu, jak miało to miejsce, to jedyna międzynarodowa organizacja trójstronna właściwie przestanie istnieć.
Stanowisko w sprawie podpisu Prezydenta2012-06-03
Z oburzeniem przyjmujemy decyzję Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w sprawie podpisania ustaw podnoszących wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn do 67 lat. Uznajemy spotkania Pana Prezydenta ze związkowcami i partiami politycznymi w ramach tzw. konsultacji za teatrzyk, mający na celu pozorowanie podejmowania decyzji w sytuacji, gdy od samego początku decyzja ta była przesądzona.

Jeszcze raz przypominamy Panu Prezydentowi słowa, które wypowiedział 28 czerwca 2010 r. jako kandydat na prezydenta podczas wyborczej debaty:

(…) w Polsce nie ma potrzeby podnoszenia wieku emerytalnego. – Można stworzyć możliwość wyboru – na przykład łącznie z wyższą emeryturą. Nic na siłę”. Czujemy się okłamani!Krytycznie oceniamy ofertę Pana Prezydenta, że ta ustawa jest początkiem prac nad rozwiązaniami osłonowymi. Dotychczasowy brak jakiejkolwiek debaty na temat prawdziwej reformy systemu i bierna postawa głowy państwa przy żenującym spektaklu przepychania tej ustawy „kolanem” i w ogromnym pośpiechu, utwierdza nas w przekonaniu, że są to kolejne deklaracje bez pokrycia. Zdumiewa, że zlekceważenie przez koalicję rządową opinii milionów Polaków, którzy poparli ideę referendum emerytalnego w sprawie utrzymania obecnie obowiązujących rozwiązań, pod którym NSZZ „Solidarność” zebrała ponad 2 mln podpisów odbyło się przy milczącym przyzwoleniu Prezydenta. To niestety pokazuje, że Bronisław Komorowski jest lojalnym funkcjonariuszem partyjnym, a nie niezależnym organem państwa, mającym chronić społeczeństwo przez głupotą i arogancją władzy. Jeszcze raz protestujemy przeciwko nazywaniu podniesienia wieku emerytalnego - reformą. Tej dotkliwej dla społeczeństwa operacji nie towarzyszą żadne działania osłonowe, a od tego wszelkie działania powinny się zaczynać. Nie zgadzamy się z opinią, że Polaków trzeba zmuszać do wydłużania aktywności zawodowej, bo za wcześnie przechodzą na emeryturę. Obowiązujący w Polsce system emerytalny zawiera już materialne zachęty do dłuższej pracy. Do polityków należy teraz stworzenie warunków umożliwiających dłuższą aktywność zawodową.
Zapomnieli o szkoleniach?2012-06-03
Jak pracodawcy dbają o dłuższą aktywność zawodową pracowników? Zwalniają.... Takim geniuszem w zarządzaniu wykazują się szefowie Seaking Poland Ltd. Sp. z o.o. w Czarnkowie.

22 pracowników z 250 osobowej załogi tej firmy, ma stracić pracę. Pracownicy, zakładowa organizacja związkowa i wielkopolska "Solidarność" są oburzeni, ponieważ na miejsce zwolnionych pracodawca zamierza przyjąć tyle samo osób. Jak zauważają związkowcy pracodawca nie podjął próby podniesienia kwalifikacji pracowników. Zamiast tego zarzucił pracownikom nieprzydatność do „samodzielnego wykonywania zadań na różnych stanowiskach”. Dziwnym zbiegiem okoliczności pracodawca zapomniał skonsultować zwolnienia z organizacją zakładowa a ponad 50 proc. zwalnianych to członkowie Związku.
I tak wygramy...!2012-05-28
Prezydium KK przedstawiło propozycję hasła, które powinno towarzyszyć Związkowi w dalszej działalności zarówno podczas działań związanych z wiekiem emerytalnym jak i kolejnych akcji związkowych.

- To hasło jest dla każdego, każdy je może sobie zinterpretować jak chce - tłumaczył przewodniczący - Pasuje też do każdej działalności, jest uniwersalne: "I tak wygramy...! NSZZ "Solidarność".
Pod Sobieskim2012-05-28
(28.05.2012) Dzisiaj pod hotelem Radisson Blu Sobieski odbyła się kolejna pikieta.

Przewodnicząca Związku w hotelu Małgorzata Sokalska została zwolniona w kwietniu 2011 w trybie art. 52 z pogwałceniem przepisów prawa pracy przewodnicząca Komisji Zakładowej. Od tego czasu Region Mazowsze we współpracy z Sekretariatem Spożywców regularnie organizuje protesty pod hotelem. Kolejne pikiety odbędą się w dniach 31 maja i 8 czerwca.
Pikieta pod Pałacem Prezydenckim!2012-05-16
Prezydium Komisji Krajowej zaprasza wszystkich do udziału w pikiecie w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego pod Pałacem Prezydenckim w dniu 24 maja o godz. 15 00 .

W tej chwili od podpisu Prezydenta RP zależy czy ustawa wydłużająca ustawowy wiek uprawniający do przejścia na emeryturę wejdzie w życie. Związek organizując pikietę chce zwrócić się do Bronisława Komorowskiego z apelem, aby nie podpisywał ustawy zmuszającej Polaków do pracy aż do śmierci.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wzywała rząd do wycofania się z forsowanych zmian. Związkowcy apelowali również do posłów o zawieszenie prac nad przedłożonym przez rząd projektem w tej sprawie. Niestety, apele nie przyniosły skutków. Przyjęta w piątek przez Sejm ustawa wydłuża wiek emerytalny do 67. roku życia dla kobiet i mężczyzn. Zgodnie z jej zapisami od 2013 roku wiek emerytalny będzie wzrastał o trzy miesiące każdego roku.
”Solidarność” apeluje - STOP 672012-05-10
(10.05.2012) „Solidarność” apeluje do Parlamentu o zawieszenie prac nad rządowym projektem w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego do 67 lat.

Obradująca dzisiaj w emerytalnym miasteczku przed Sejmem, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w przyjętym stanowisku wezwała rząd do wycofania się z forsowanych zmian, wydłużających ustawowy wiek uprawniający do przejścia na emeryturę. Związkowcy zaapelowali również do posłów o zawieszenie prac nad przedłożonym przez rząd projektem w tej sprawie.

- To co za wszelką cenę forsuje rząd nie jest prawdziwą reformą. Domagamy się rzeczywistych działań w polityce rodzinnej, ochronie zdrowia i rynku pracy. Trzeba przygotować miejsca pracy i pracowników do dłuższej aktywności zawodowej. Ludzie będą pracować dłużej, jeśli stworzy im się do tego warunki – mówił Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”.
Po raz pierwszy w historii2012-05-09
(9.05.2012) W dniu jutrzejszym miasteczko po Regionie Ziemia Łódzka przejmie Region Dolny Śląsk (czyli Wrocław). O godz. 14.00 po raz pierwszy w historii naszego Związku odbędzie się pod namiotami nadzwyczajne posiedzenie Komisji Krajowej. O godz. 15.00 rozpocznie się debata publiczna mająca dać odpowiedź: czy jest alternatywa dla rządowego projektu, mogącego uzdrowić system ubezpieczeń społecznych w Polsce? Jakie elementy muszą być uwzględnione w prawdziwej reformie emerytalnej?

W dyskusji panelowej uczestniczyć będą: prof. Grażyna Ancyparowicz (ekonomista – finanse publiczne – APS – WSNS), prof. Ryszard Bugaj (ekonomista PAN), prof. Józefina Hrynkiewicz (socjolog – polityka społeczna – demografia – UW), prof. Mieczysław Kabaj (ekonomista – rynek pracy – IPiPS), prof. Wiesława Kozek (socjolog pracy – UW), prof. Włodzimierz Pańków (socjolog – system ubezpieczeń społecznych – PAN), prof. Jerzy Żyżyński (ekonomista – polityka fiskalna – UW). Moderatorem debaty będzie Andrzej Urbański. Planowane zakończenie konferencja - godz. 18.00

Całość będzie transmitowana na telebimie!
Region Ziemia Łódzka przed Sejmem2012-05-09
Emerytalne miasteczko wróciło przed Sejm RP. Kilkuset związkowców z regionu łódzkiego manifestuje przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego. W piątek głosowanie.

Koalicja rządowa może przegłosować wszystko. Nawet, że ziemia jest płaska. A my wiemy że jest okrągła. Może przegłosować, że są autostrady, a my wiemy, że ich nie ma – powiedział szef „Solidarności” Piotr Duda, do uczestników emerytalnego miasteczka, które od dzisiejszego rana funkcjonuje przed Sejmem RP.

Przewodniczący zapowiedział, że celem naszych działań jest wyrzucenie tej pseudoreformy do kosza. Relacjonując wczorajsze spotkanie z Premierem, na którym przekazał dwa związkowe projekty ustaw powiedział, że „Solidarność” nie mówi nie, bo nie, ale ma swoje pomysły.

Nie dajcie sobie mówić, że nie ma innej alternatywy – mówił dalej Duda.

Związkowcy z regionu łódzkiego przywieźli ze sobą tablice z plakatami posłów, tzw. listy gończe, które kolportowane w tym regionie.
”Solidarność” przygotowała ustawy dla rządu2012-05-09
Ustawy o pracy tymczasowej i oskładkowaniu umów śmieciowych już u premiera. - Wzięliśmy sobie do serca radę premiera z sejmowej debaty w sprawie referendum emerytalnego. Oprócz zbierania podpisów przygotowaliśmy projekty ustaw, które poprawią sytuację pracowników tymczasowych, osób zatrudnianych na umowach śmieciowych i zwiększą wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - komentował po spotkaniu z premierem, przewodniczący NSZZ "S" Piotr Duda. Związkowcy oprócz dokumnetów wręczyli premierowi jeden z plakatów - listów gończych z podobiznami polityków którzy głosowali przeciwko referendum w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego. Wśród zdjęć, premier Tusk znalazł siebie i wicepremiera Pawlaka. Przewodniczący przekonywał, że najpierw trzeba stworzyć odpowiednie warunki do dłuższej aktywności zawodowej a wydłużenie wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę do 67 lat nie poprawi sytuacji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Celem ustawy o pracy tymczasowej jest m.in. jest objęcie osób świadczących pracę tymczasową skutecznymi przepisami ochronnymi oraz ograniczenie patologii jaką stało się omijanie limitu czasowego trwania zatrudnienia tymczasowego. Zdaniem projektodawców mimo, że obecna ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych przewiduje szereg rozwiązań o charakterze ochronnym nie są one skuteczne w praktyce. Część projektowanych rozwiązań zostało zaczerpniętych z projektu indywidualnego Kodeksu pracy opracowanego przez Komisję Kodyfikacyjną oraz z prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z roku 2009.

Drugi projekt dotyczy zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Przewiduje on objęcie obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych osób świadczących pracę na podstawie umowy o dzieło, osób pobierających zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne oraz członków rad nadzorczych pobierających z tego tytułu wynagrodzenie posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i niepodlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu. "Jego celem jest m.in. przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji mającej swoje źródło w nadużywaniu przez przedsiębiorców pozakodeksowych form zatrudnienia w stosunku do przedsiębiorców zatrudniających na podstawie przepisów kodeksu pracy" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.
Będziemy o tym pamiętać2012-05-09
„Oni chcą nas zmusić, abyśmy pracowali do 67 roku życia. Zlekceważyli głos 2 mln Polaków” – ulotki z takimi hasłami rozdawali 7 maja przed poznańskimi biurami poselskimi PO i PSL członkowie wielkopolskiej „Solidarności”.

Na ulotkach były także - przekreślone czerwonym kolorem - zdjęcia posłów: Rafała Grupińskiego, Arkadego Fiedlera, Jacka Tomczaka, Bożeny Szydłowskiej, Agnieszki, Kozłowskiej-Rajewicz, Waldego Dzikowskiego oraz cytaty z wypowiedzi premiera, prezydenta i ministra finansów z okresu poprzedzającego wybory. Była to część ogólnopolskiej akcji protestacyjnej toczonej przez Związek przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat.
Żądamy prawdziwej reformy!2012-05-09
W konferencji wziął udział przewdniczący KK Piotr Duda, członek prezydium KK Henryk Nakonieczny oraz Ryszard Lembora . Poprzez obecność tego ostatniego "Solidarność" uwiarygadnia swój spot emerytalny - odtwórca roli głównej nie jest aktorem zatrudnionym na potrzeby filmu, tylko pracownikiem borykającym się z takimi samymi kłopotami jak miliony innych w Polsce. Podczas konferencji Piotr Duda przedstawił dalsze działania, które podejmuje Związek. Będą one miały długofalowy charakter a ich celem jest wyrzucenie rządowej pseudo reformy do „kosza". "Solidarność" zorganizuje m.in.: miasteczko emerytalne, happening bezrobotnych czy przekazanie rządowi własnych projektów ustaw. Jutro przewodniczący Piotr Duda spotyka się z premierem. Będzie go przekonywał, aby rząd odłożył prace nad ustawą emerytalną na poźniej, tak, aby był czas na wspolne wypracowanie dogodnych dla wszystkich rozwiazań. - Polacy chcą i mogą dłużej pracować - tłumaczył przewodniczący - Ale muszą zostać do tego stworzone odpowiednie warunki. Nie straszcie nas tym 67 . Dajcie nam wybór. Jeśli będzie dobre zdrowie i pracodawcy chętni do zatrudniania, to niejeden będzie pracował dłuzej.
Korespondencja kwiecień 2012 2012-04-18
Pisma skierowane do ZZ:
1. Z dnia 10.04.2012 – odpowiedź Zarządu na pismo z dnia 16.03.2012 w/s Z19
2.Z dnia 11.04.2012 – Zarząd do ZZ w/s czasowego zawieszenia premiowania
Pisma skierowane Zarządu:
1.Z dnia 13.04.2012 w/s świadectw pracy pracowników Z16 Grajewo
2.Z dnia 13.04.2012 w/s warunków pracy i płacy pracowników Zakładu Transportu
3.Z dnia 16.04 2012 w/s zapłaty za godziny nadliczbowe pracownikom Z11 (bud. drogi S69)
4.Z dnia 17.04.2012 w/s uregulowania umów pracowników Z20 (bud. Moorburg)
5.Z dnia 17.04.2012 w/s wypowiedzenia porozumienia o tzw. premii pilotażowej
6.Z dnia 17.04.2012 w/s podjęcia rozmów z Zarządem
Nie będziecie anonimowi2012-04-12
Pokażemy społeczeństwu jak głosujecie – zadeklarował przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda pokazując przykładowy plakat z wizerunkami posłów PO, podczas posiedzenia sztabu protestacyjnego, który odbył się 12 kwietnia w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie. Żaden poseł działający na szkodę pracowników nie będzie anonimowy. Będziemy piętnować ich działania w sprawach społecznych, aby ich wyborcy wiedzieli jak się zachować przy kolejnych wyborach – powiedział Duda.„Solidarność” żąda do konsultacji nowego rządowego projektu, który na początku maja ma trafić do Sejmu. Jeśli premier odmówi, dojdzie do protestów.

Podczas konferencji prasowej w przerwie spotkania sztabu przewodniczący przekazał związkowej plany inicjatyw ustawodawczych. Projekty zostaną złożone na ręce Premiera trzy pierwsze projekty ustaw: o systemie ubezpieczeń społecznych, prewencji wypadkowej i pracy tymczasowej jako propozycje „obudowania” zmian emerytalnych rządu elementami stwarzającymi warunki do dłuższej aktywności zawodowej.
Nowy projekt emerytalny2012-04-12
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przekazał wczoraj wieczorem nowy rządowy projekt zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W piątek w Kancelarii Premiera odbędzie się posiedzenie Prezydium Trójstronnej Komisji d-s Społeczno-Gospodarczych z udziałem Premiera Donalda Tuska, podczas którego nastąpi prezentacja projektu. Rząd nie przewiduje dalszych konsultacji projektu.Tymczasem „Solidarność” domaga się przekazania projektu do konsultacji, tak aby partnerzy społeczni mieli czas na rzetelne odniesienie się do nowych propozycji. To wydłuży procedurę przynajmniej o 30 dni (tyle jest ustawowego czasu na konsultacje), ale zdaniem związkowców przy tak ważnych i budzących kontrowersje zmianach ten czas jest konieczny. Jak zachowa się „Solidarność” w tej sytuacji, zdecyduje dzisiaj obradujący w Warszawie sztab protestacyjny.
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE2012-04-03
Zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych oraz pomyślności w życiu rodzinnym, zawodowym i osobistym życzy w imieniu Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Polimex-Mostostal S.A.
Przewodniczący
Andrzej Hojna
W miesiącu marcu Solidarność wystąpiła:2012-04-03
do Zarządu PXM:
- W sprawie dokładnego rozliczenia funduszu płac za rok 2011
- W sprawie złamania regulaminu premiowania
- W sprawie ograniczenia ilości samochodów służbowych
- W sprawie nieprawidłowości podczas sprzedaży samochodów służbowych
- W sprawie efektów ekonomicznych powołania platformy zakupowej
- W sprawie restrukturyzacji w Z19
do Zakładu Transportu
- W sprawie braku informacji o zmianach właścicielskich
- Wejścia w spór zbiorowy
Do PIP
- W sprawie nieprzestrzegania regulaminu wynagradzania w Spółce

Stanowisko ws. wieku emerytalnego.2012-04-03
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wzywa Rząd RP do wstrzymania projektowanych zmian wydłużających ustawowy wiek uprawniający do przejścia na emeryturę i powrót do stołu negocjacyjnego. Po raz kolejny stwierdzamy, że mechaniczne podnoszenie wieku emerytalnego nie jest reformą systemu ubezpieczeń społecznych
KK uważa, że najważniejszym elementem reformy emerytalnej powinna być Narodowa Strategia Demograficzna, która w perspektywie 20-30 lat będzie w stanie odwrócić niekorzystne trendy demograficzne, będące jedną z istotnych przyczyn zapaści systemu emerytalnego (…)
Jeszcze raz wskazujemy na konieczność:
● ujednolicenia i uzależnienia składek na ubezpieczenia społeczne od rzeczywistych dochodów;
● stworzenia mechanizmów motywujących do wydłużenia aktywności zawodowej;
● uszczelnienia systemu ubezpieczeń rolniczych;
● ograniczenia patologii w samo zatrudnieniu i stosowaniu umów śmieciowych;
● zwiększenia efektywności służb publicznych i instytucji rynku pracy;
● ustabilizowania zatrudnienia ludzi młodych i stworzenia bezpiecznych warunków do pracy dla osób starszych;
● zwiększenia efektywności opieki zdrowotnej, w tym profilaktyki zorientowanej na wydłużenie zdolności do pracy;
● rozbudowania systemu usług publicznych.
Zgodnie z przyjętą 16 lutego 2012 roku przez KE „Białą Księgą – Plan na rzecz aktywnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur”, zmiany w systemach emerytalnych powinny być przeprowadzone w dialogu z partnerami społecznymi, a możliwość wydłużenia wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę musi być uzależnione od poziomu zatrudnienia i wielkości bezrobocia. Tego typu zmiany w krajach europejskich poprzedzono wielomiesięczną, a często wieloletnią dyskusją.
W Niemczech trwała ona dwa lata. W Polsce próbuje się wprowadzić zmiany w dwa miesiące.
KK
Miasteczko emerytalne2012-03-26
NSZZ "Solidarność" rozpoczyna całodobową pikietę Urzędu Rady Ministrów w Warszawie.

Przed Kancelarią Premiera stanęły namioty miasteczka emerytalnego. Są flagi, trąbki, transparenty, gwizdki. Przygrywają bębniarze. Dzisiaj pikietuje kilkusetosobowa grupa związkowców z Regionu Gdańskiego. Jutro pojawią się górnicy z Regionu Śląsko- Dąbrowskiego, w środę związkowcy z Mazowsza, w czwartek z Małopolski. W piątek miasteczko przeniesie się przed gmach Sejmu RP, gdzie o godz. 9.00 rozpocznie się debata nad solidarnościowym wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie utrzymania dotychczasowego wieku emerytalnego. Przed budynkiem parlamentu stanie duży telebim, na którym na żywo będzie transmitowana debata i głosowanie wniosku.
Związek się rozrasta2012-03-26
„Solidarność” coraz większa. W kolejnym dużym zakładzie o zasięgu światowym w ostatnim czasie utworzono komisję zakładową.Firma BriVictory Display Technology Poland Sp. z o.o.Pracownica firmy z Gorzowa Wlkp. wysłała formularz kontakowy do Działu Rozwoju Związku KK. Podjęte przez koordynatora KK oraz organizatora regionu działania doprowadziły do powstania organizacji zakładowej. W skład Tymczasowej Komisji Zakładowej weszły osoby, które są zdeterminowane, aby polepszać warunki płacy i pracy w swojej firmie. Rozrasta się "Solidarność" Kaufland. Dział Rozwoju KK współpracując z zarządami regionów doprowadził do utworzenia Organizacji Oddziałowych NSZZ „Solidarność” przy Kaufland w regionach: Zielonogórskim, Środkowowschodnim i Wielkopolska Południowa. Związek zyskał około 500 nowych członków. - Bardzo mnie cieszy ta sytuacja, mamy już blisko 1600 członków, a zapewne wkrótce powstaną nowe organizacje - mówi Marcin Zieliński, przewodniczący "Solidarności" w Kauflandzie - Mamy mnóstwo problemów, a im więcej nas będzie, tym lepszą będziemy mieli pozycję w czasie negocjacji.

"Solidarność" powstała również w firmie Geplastyk Polska sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim i została zarejestrowana w regionie łódzkim.
Lepsze notowania ”Solidarności”2012-03-26
W marcu poprawiły się oceny obu central związkowych. 35 proc. ankietowanych (wzrost o 13 punktów proc. w stosunku do lutego) dobrze ocenia działalność NSZZ "Solidarność", a 32 proc. - źle (spadek o 2 punkty proc.). O funkcjonowaniu OPZZ pozytywnie wypowiada się 24 proc. badanych (wzrost o 8 punktów), a negatywnie 26 proc. (spadek o 3 punkty).
Przywitają premiera kwiatami czy miotłami? 2012-03-22
(22.03.2012) Dzisiaj posiedzenie Komisji Trójstronnej i protest kobiet przed Centrum Partnerstwa Społecznego. Udział w proteście zapowiada ponad 500 kobiet z "Solidarności".– Dla kobiet, które zarówno przed osiągnięciem wieku emerytalnego jak i po łączą pracę zarobkową z opieką nad innymi członkami rodziny, propozycja wydłużenia wieku przejścia na emeryturę o 7 lat jest nie do zaakceptowania – mówi Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

– Proponowane zmiany nie są żadną reformą. Są prostą zmianą ustawy. Budzą ogromne wątpliwości, a do tego są nieprzemyślane i źle przygotowane. Dlatego jeszcze raz apeluję - rozpocznijmy prawdziwe partnerskie rozmowy o reformie całego systemu – dodaje szef „Solidarności”.
Głosowanie 30 marca!2012-03-22
Znany jest dokładny termin debaty i głosowania wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie utrzymania dotychczasowego wieku emerytalnego. Tego dnia przed Sejmem odbędzie się związkowa manifestacja. W dniu głosowania przed Sejmem odbędzie się związkowa manifestacja. Oprócz przedstawicieli „S” będą w niej uczestniczyć również członkowie OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Do przyłączenia się do związkowego protestu mają zachęcić ogłoszenia w prasie i telewizji przygotowane przez „S”.
Wstrzymać projektowane zmiany2012-03-22
Obradująca w Kielcach Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wezwała Rząd RP do wstrzymania projektowanych zmian wydłużających ustawowy wiek uprawniający do przejścia na emeryturę i powrotu do stołu negocjacyjnego"Solidarność" postuluje o Narodową Strategię Demograficzną, która w perspektywie 20-30 lat będzie w stanie odwrócić niekorzystne trendy demograficzne, będące jedną z istotnych przyczyn zapaści systemu emerytalnego. Jej zdaniem niezbędnym jest także podjęcie działań na rzecz wydłużenia rzeczywistego wieku aktywności zawodowej i poniesienia zdrowotnych możliwości do wykonywania pracy osób w wieku około emerytalnym.
Zjazd Krajowy w Kielcach2012-03-22
Najbliższy Krajowy Zjazd Delegatów odbędzie się w nowoczesnym Centrum Kongresowym Targów Kielce w dniach 22-23 listopada 2012 r. zdecydowali członkowie Komisji Krajowej obradującej 21 marca w Kielcach. Organizatorem zjazdu będzie Komisja Krajowa i Region Świętokrzyski
Sztab protestacyjny2012-03-14
Obradujący w Warszawie sztab protestacyjny NSZZ „Solidarność” przyjął harmonogram możliwych działań na wypadek odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie podniesienia wieku emerytalnego.

Przedstawiciele regionów i branż wchodzących w skład sztabu spotkali się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przy ul. Limanowskiego 23, gdzie 22 marca odbędzie się plenarne posiedzenie TK d-s SG z udziałem premiera Donalda Tuska. Zdaniem związkowców będzie to kluczowa data dla dalszych działań Związk. Sztab przyjął kilka konkretnych decyzji w sytuacji, gdyby negocjacje z premierem zakończyły się fiaskiem.
Podpisy policzone, głosowanie jeszcze w marcu2012-03-14
Marszałek Sejmu 12 marca przekazała dziennikarzom, że zakończyła się weryfikacja 574 220 podpisów, z czego 550 887 podpisów zostało złożonych prawidłowo. Jeszcze tego samego dnia zapowiedziała przekazanie przewodniczącemu "S" Piotrowi Dudzie pisma informującego o zebraniu pod wnioskiem wymaganej ustawowo liczby podpisów. Kopacz podkreśliła, że to większość na sali sejmowej - czyli większość poselska - musi zdecydować o tym, czy ten wniosek trafi do prac komisji.
Dzień Kobiet2012-03-08
Z okazji Dnia kobiet, życzę naszym

Koleżankom z „Solidarności” i wszystkim Paniom,

abyśmy pamiętali o Was nie tylko w tym dniu,

ale przez cały rok.

Życzę Wam przede wszystkim szacunku

dla Waszej pracy, także tej codziennej, niedocenianej,

o której tak często zdarza się nam zapominać.


Piotr Duda
przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ "Solidarność"
Jeśli nie będzie dialogu, będzie wojna!2012-03-08
W najbliższy poniedziałek, tj. 12 marca odbędzie się w Warszawie kolejne spotkanie Sztabu Protestacyjnego NSZZ „Solidarność”. Przedstawiciele regionów i branż podsumują dotychczasowe działania, dokonają analizy obecnej sytuacji i podejmą decyzje co do dalszych działań. Członkowie sztabu ocenią też efekty wizyt w biurach poselskich.

Prezydium KK zaprezentuje opinię naszego Związku do ustawy o wydłużeniu wieku emerytalnego, która musi być przekazana rządowi do 15 marca. Zgodnie z kalendarzem, 22 marca odbędzie się plenarne posiedzenie Komisji Trójstronnej z udziałem premiera Donalda Tuska. Zdaniem szefa Związku Piotra Dudy, wszystko wskazuje na to, że będzie to posiedzenie kluczowe dla dalszych naszych działań.
Zamiast kwiatka 2012-03-06
Maile o treści "Z okazji Dnia Kobiet życzymy sobie zachowania obecnego wieku emerytalnego" należy wysłać na adres Kancelarii Premiera: kontakt@kprm.gov.pl oraz Kancelarii Prezydenta: listy@prezydent.pl Na pomysł wpadły członkinie Regionalnej Sekcji Kobiet Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”. Do udziału w akcji, która ma się rozpocząć 8 marca w Dzień Kobiety, panie zapraszają wszystkich członków Związku i nie tylko. - Wysyłanie listów rozpoczynamy jutro i będziemy to robić do momentu rozpatrzenia przez Sejm wniosku o przeprowadzenie referendum dotyczącego wieku emerytalnego - mówi Jolanta Kamińska, przewodnicząca Regionalnej Sekcji Kobiet Ziemi Łódzkiej NSZZ "S".
Kolejarska ”Solidarność” o katastrofie w Szczekocinach2012-03-06
Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność" wyraża głębokie współczucie rodzinom oraz bliskim ofiar katastrofy kolejowej w Szczekocinach.

W specjalnie wydanym komunikacie związkowcy życzą również wszystkim poszkodowanym szybkiego powrotu do zdrowia. Jednocześnie związkowcy apelują o powstrzymanie się od wydawania przedwczesnych osądów oraz wskazywania winnych tej katastrofy. "Do orzekania o winie powołana jest specjalna komisja, która orzeknie, kto jest winien zaistniałej katastrofy"
Jesteśmy gotowi do protestu2012-03-04
Przewodniczący Piotr Duda jeszcze raz zaapelował do posłów o poparcie wniosku o referendum w sprawie niepodnoszenia wieku emerytalnego. Ostrzegł, że jeśli w koalicji rządowej prowadzone są jakieś gry „pod stołem” – powołując się na informacje o alternatywnych projektach niż te konsultowane w Komisji Trójstronnej – „Solidarność” gotowa jest do zdecydowanej reakcji. Tego tematu nie odpuścimy. Mówił do posłów PSL podczas spotkania szefów trzech reprezentatywnych central związkowych („Solidarność”, OPZZ i Forum) z klubem tego stronnictwa. Spotkanie odbyło się 1 marca na zaproszenie przewodniczącego klubu – Jana Burego.

Odnosząc się do wystąpienia Dudy, wicepremier Waldemar Pawlak stwierdził, że nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Zwrócił się do związkowców, aby postarali się położyć na stole różne konkretne propozycje. Będzie łatwiej zmienić dość sztywne stanowisko PO.
Odwiedzimy wszystkich posłów2012-02-22
Przewodniczący Piotr Duda apeluje do posłów o poparcie wniosku o zwołanie referendum na temat utrzymania obecnych rozwiązań emerytalnych. Szef “Solidarności” wysłał w tej sprawie list do każdego z 460 posłów.

Przewodniczący apeluje w liście o przeprowadzenie ogólnokrajowej dyskusji na temat zmian w systemie emerytalnym. - Najlepszym sposobem przekonania obywateli jest poważny dialog, a najlepszym sposobem sprawdzenia ich akceptacji jest referendum. Dlatego apeluję do Pana o poważne potraktowanie naszego wniosku i pilne jego procedowanie na forum Sejmu. Proszę o rzetelny dialog i poparcie wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie zachowania dotychczasowych rozwiązań emerytalnych – napisał Piotr Duda w liście do każdego z posłów.
Projekt ustawy emerytalnej w konsultacjach 2012-02-18
NSZZ „Solidarność” otrzymał już projekt ustawy dotyczącej podwyższenia wieku emerytalnego. Zostało 30 dni na jego zaopiniowanie. Przesłany do konsultacji społecznych projekt zakłada podwyższanie i zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn aż do 67 lat. Obecnie wiek ten wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Podnosząc wiek emerytalny od 1 stycznia 2013 r. o 1 miesiąc co cztery miesiące, poziom 67 lat zostałby osiągnięty dla mężczyzn w 2020 r., a dla kobiet w 2040 r. Nowe regulacje objęłyby kobiety urodzone po 31 grudnia 1952 r. oraz mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 r.– Niestety już teraz mogę powiedzieć, że ustawodawca skupił się jedynie na wydłużaniu wieku emerytalnego. Brakuje natomiast propozycji, które poprawiłby sytuację systemu ubezpieczeń społecznych znacznie szybciej. Na przykład uzależnienie składek od faktycznie osiąganych dochodów w przypadku osób samozatrudnionych – dodaje Nakonieczny. - Przedstawione uzasadnienie nas nie przekonuje. Mamy obawy, że wydłużenie wieku emerytalnego nie będzie obojętne dla sytuacji demograficznej może ją nawet pogorszyć. Nie kwestionujemy faktu, że sytuacja demograficzna jest trudna, dlatego chcemy rozmawiać o systemie emerytalnym kompleksowo. Tymczasem ustawa nie przewiduje żadnych działań na rynku pracy na przykład poprawiających sytuację osób starszych – stwierdza Henryk Nakonieczny.
1,4 mln Polaków chce referendum 2012-02-16
(16.02.2012) 1,4 miliona podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum na temat wieku emerytalnego trafiło dzisiaj do Sejmu. Delegacja NSZZ „Solidarność” wraz z przewodniczącym Piotrem Dudą przekazała je dzisiaj marszałek Sejmu Ewie Kopacz. Przeliczone i spakowane podpisy przyjechały do Sejmu specjalnie wynajętym autobusem. Kartony z podpisami trafiły do biura podawczego Sejmu. Symboliczną jedną paczkę przewodniczący przekazał marszałek Sejmu. Podczas przekazywania podpisów szefowi „S” towarzyszyła delegacja pracowników w strojach zawodowych, m. in. strażak, kolejarz, leśnik i ciepłownik.

„S” planuje również listy do posłów z apelem o przegłosowanie uchwały w sprawie referendum, a także wizyty we wszystkich biurach poselskich. Związek zorganizuje też dużą manifestację przed Sejmem w momencie, gdy na Wiejskiej decydować się będą losy referendum. Oprócz tego na stronie www.referendumemerytalne.pl pojawi się specjalna zakładka, na której będą na bieżąco monitorowane zachowania posłów w sprawie referendum, a później także innych ważnych sprawach społecznych.
Czytanie w Sejmie2012-02-16
(15.02.2012) Dzisiaj odbyło się pierwsze w tej kadencji Sejmu czytanie projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Projekt przygotowany przez ekspertów "Solidarności" poparło ok. 350 tysięcy obywateli. W imieniu Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej projekt przedstawiał przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Piotr Duda.- Nie ma nic gorszego, bardziej poniżającego pracownika, niż niemożność utrzymania siebie i rodziny pomimo ciężkiej, uczciwej, trwającej cały miesiąc pracy!- Nie zmarnujmy tej inicjatywy. Pod tym projektem podpisali się nie tylko ci, których ten projekt dotyczy, ale solidarnie i inni - zaapelował Piotr Duda na zakończenie - Proszę was, aby ten projekt po poprzepracowaniu przez Sejm jak najprędzej trafił na biurko prezydenta RP.
Podpisy jadą na Wiejską2012-02-16
W czwartek 16 lutego podpisy pod wnioskiem w sprawie referendum na temat utrzymania obecnego wieku emerytalnego trafią do Sejmu. Akcję “Solidarności” wsparło już ok. 1,4 mln osób.

- Zebranie w niecałe dwa miesiące tak dużej liczby podpisów to oczywiście spory sukces organizacyjny związku – przyznaje szef “Solidarności” Piotr Duda. – Takie masowe poparcie pokazuje jednak, jak duży opór społeczny budzą rządowe plany. Ludzie chcą uczestniczyć w dyskusji na ten temat. Referendum da im tę możliwość.
Nie chcemy pracować tak długo2012-02-16
Z sondażu przeprowadzonego przez Millward Brown SMG/KRC dla TVN24. jasno wynika, że 85 proc. badanych sprzeciwia się propozycji przedstawionej przez rząd, jedynie 9 proc. ankietowanych jest "raczej za", a 5 proc. "zdecydowanie za" pomysłem premiera.

Z kolei 81 proc. badanych sprzeciwia się pomysłowi zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.Przeprowadzenia ogólnopolskiego referendum w sprawie emerytur chce 61 proc. Polaków.
Na pytanie "Co myśli pani/pan o pomyśle przeprowadzenia ogólnonarodowego referendum w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego?" 42 proc. opowiedziało się "zdecydowanie za". "Raczej za" było 19 proc. badanych. "Zdecydowany sprzeciw" zgłosiło 23 proc, a "raczej przeciw" jest 13 proc. Tylko 3 proc. odpowiedziało "nie wiem/trudno powiedzieć".
Komisja Trójstronna znów pracuje2012-02-10
Dzisiejsze posiedzenie prezydium Komisji Trójstronnej było pierwsze od czerwca 2011 roku.Przyjmujemy deklarację premiera Donalda Tuska o chęci współpracy z partnerami społecznymi w ramach Komisji Trójstronnej.Mamy nadzieję na szczerość tych deklaracji – mówi Piotr DudaSzef „Solidarności” podkreśla, że choć związek powraca do prac w zespołach plenarnych KT, to w żadnej mierze nie zmienia swego zdania w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego i akcji referendalnej w tej sprawie. - Liczymy, że reaktywowana Komisja Trójstronna stanie się miejscem prawdziwej dyskusji na ten temat. Chcemy rozmawiać o generalnej kondycji systemu emerytalnego i różnych sposobach jego uzdrowienia.
Nie odbierzemy tej nagrody2012-01-30
Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” nie wezmą dziś udziału w uroczystej gali wręczenia Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego. - To gest sprzeciwu wobec łamania przez rząd konstytucyjnej zasady dialogu społecznego – mówi szef związku Piotr Duda.Związki zawodowe od dłuższego czasu alarmują o całkowitym załamaniu się dialogu społecznego w Polsce. W proteście przeciwko lekceważeniu przez rząd partnerów społecznych NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum ZZ 16 stycznia zawiesiły udział w pracach zespołów Komisji Trójstronnej.W liście wysłanym do Grażyny Bączkowskiej przewodniczący „Solidarności” wyjaśnia powody tej decyzji. - Dla Andrzeja Bączkowskiego dialog społeczny był wartością nadrzędną i jedynym sposobem rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych. Niestety, w ostatnich 4 latach rząd Donalda Tuska z pełną premedytacją doprowadził do całkowitego załamania się instytucji dialogu społecznego. Komisja Trójstronna jest dziś martwa, rząd jawnie ignoruje partnerów społecznych, latami wypracowywane metody osiągania zgody społecznej leżą w gruzach.
Prawo w pracy2012-01-26
Pracodawca ma obowiązek poznać stanowisko organizacji związkowej co do imiennie oznaczonych osób korzystających z jego ochrony, jednakże tylko pod warunkiem, że w swoim żądaniu przedstawi jego cel, tzn. powoła się na zamiar przewidziany np. w art. 38 lub 52 Kodeksu pracy. Dlatego nie jest właściwym kierowanie ogólnego pytania dotyczącego imiennej listy osób objętych obroną związku zawodowego bez wskazania powyższych celów. Odmowa udzielenia odpowiedzi przez zakładową organizację związkową na żądanie pracodawcy, który w swoim wystąpieniu nie wskazał żadnego celu, nie oznacza, ze jest on zwolniony od obowiązków wynikających art. 38 kodeksu pracy. Żądanie Pracodawcy nie czyniło zadość treści art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, bowiem nie określono w nim żadnego celu wnioskowanej informacji.

Takie rozstrzygnięcie Sąd Najwyższego jest przełomowe i ma ogromnie znaczenie w perspektywie ochrony danych osobowych oraz przestrzegania przepisów prawa pracy.
Korzystne orzeczenie 2012-01-26
Sąd Najwyższy stanął po stronie pracowników. Pracodawca ma obowiązek konsultowania ze związkiem zawodowym planowanych wypowiedzeń.Zgodnie z wydanym w tym tygodniu orzeczeniem (Sygn. akt III PZP 7/11) odmowa udostępnienia przez związek zawodowy listy jego członków czy też pracowników, którzy wystąpili do związku o podjęcie obrony jego praw, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku konsultacji zamiaru wypowiedzenia im pracy. SN stanął na stanowisku, że pracodawca planujący zwolnienia musi najpierw przedstawić związkowcom listę pracowników do zwolnienia. Dotychczas pracodawcy próbowali unikać obowiązku konsultacji zwolnień pracowników, jeśli zakładowa organizacja związkowa odmówiła udostępnienia listy swoich członków lub pracowników, którzy wystąpili do związku o podjęcie obrony ich praw.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przyjęła dziś stanowisko w sprawie jakości dialogu społecznego w Polsce. 2012-01-25
- Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z całą stanowczością protestuje przeciwko działaniom rządu Donalda Tuska zmierzającym do degradacji dialogu społecznego w Polsce. Przypominamy, że dialog społeczny zapisany w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest gwarancją praw podstawowych i wolności. Omijanie i nierespektowanie jej zapisów godzi w istotę demokracji i zasady państwa prawa. Rządząca od 2007 roku koalicja PO-PSL świadomie i notorycznie dokonuje zamachu na te zasady. W ostatnich miesiącach działania te przyjmują wyjątkową skalę – głosi treść dokumentu. W stanowisku przykłady łamania zasad dialogu społecznego. To m. in. nierealizowanie wspólnie przyjętych uchwał, uniemożliwienie partnerom społecznym zajęcia stanowiska w sprawie waloryzacji rent i emerytur, wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2012 rok.
Nie przerywamy zbiórki podpisów2012-01-25
Co najmniej do 5 lutego „Solidarność” będzie zbierała podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie utrzymania obecnego wieku emerytalnego. Związek przygotowuje się też do dużej akcji pod Sejmem w tej sprawie.- Wciąż spływają nowe, to się zmienia niemal z godziny na godzinę. To tylko podpisy zebrane przez struktury „Solidarności”, wkrótce można się spodziewać podpisów zebranych przez inne związki zawodowe i organizacje pozarządowe, które przystąpiły do akcji – powiedział Piotr Duda. Przypomniał, że do akcji przystąpiły dwie pozostałe duże centrale związkowe OPZZ oraz Forum ZZ, a także kilkadziesiąt związków i stowarzyszeń. - Chcemy zebrać jak najwięcej podpisów. Nie mamy problemu z mobilizacją ludzi, kiedy wiedzą, że sprawa ich dotyczy. Mobilizacja będzie też potrzebna, kiedy nasz wniosek o referendum będzie głosowany w Sejmie. Nie wyobrażam sobie, żeby wtedy pod Sejmem zabrakło „Solidarności”. Musimy być przygotowani do zdecydowanych działań – podkreślił Piotr Duda.
Zawiesić podpisanie ACTA!2012-01-25
Obradująca dziś w Suchowoli Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przyjęła stanowisko w sprawie porozumienia ACTA. - Komisja Krajowa podziela powszechnie formułowane wątpliwości dotyczące właściwej ochrony praw obywatelskich w przypadku podpisania i ratyfikowania porozumienia ACTA. Niedopuszczalny jest brak konsultacji społecznych i publicznej debaty w trakcie prac przygotowawczych nad przyjęciem tak ważnego dokumentu – głosi treść stanowiska Komisji Krajowej. Związkowcy wezwali w dokumencie rząd do zawieszenia decyzji w sprawie podpisania ACTA oraz zażądali przeprowadzenia publicznej debaty nad jego treścią.
Komisja Krajowa o podatku od kopalin i lekach refundowanych2012-01-25
W przyjętej dziś uchwale związkowcy uznali, iż ustawa o podatku od niektórych kopalin narusza „zasady stabilności i równości podmiotów gospodarczych wobec prawa”. Komisja Krajowa zdecydowała, że w przypadku wejścia w życie ustawy skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie jej zgodności z Konstytucją.

W innym przyjętym dziś dokumencie Komisja Krajowa negatywnie oceniła sytuację w służbie zdrowia spowodowaną wprowadzeniem nowych przepisów refundacyjnych. - Strach pacjentów, utrudnienia w dostępie do leków, protest lekarzy i farmaceutów – to efekt wadliwego prawa stanowionego z naruszeniem reguł demokratycznych, lekceważeniem negatywnych opinii i ostrzeżeń kierowanych do rządu przez związki zawodowe, ekspertów i środowiska medyczne. Konsekwencje nieodpowiedzialnych decyzji władzy ponoszą obywatele, szczególnie ci dotknięci ciężkimi, często nieuleczalnymi chorobami – głosi treść stanowiska Komisji Krajowej.
Ważne obrady Komisji Krajowej2012-01-23
(23.01.2012) Przebieg akcji zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum na temat zachowania obecnych rozwiązań emerytalnych będzie głównym tematem posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", która w dniach 24-25 stycznia obradować będzie w Białymstoku i Suchowoli Pierwszy dzień obrad Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” (wtorek, 24 stycznia) odbywać się będzie w Białymstoku, w sali konferencyjnej Hotelu Gołębiewski (ul. Pałacowa 7). Początek obrad o godz. 11.00.

Drugi dzień obrad Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" odbywać się będzie w Suchowoli (woj. podlaskie), w tamtejszym Liceum Ogólnokształcącym im. Księdza Jerzego Popiełuszki (ul. Augustowska 2). W środę 25 stycznia o godz. 13.00 odbędzie się tam uroczystość wręczenia tytułu Człowiek Roku 2011 "Tygodnika Solidarność". Otrzyma go pani Marianna Popiełuszko - matka bł. ks. Jerzego
Mamy już ponad 700 tys. podpisów!2012-01-23
Wielki sukces akcji “Solidarności”! Już ponad 700 tysięcy osób poparło inicjatywę zwołania referendum w sprawie utrzymania obecnych rozwiązań emerytalnych. Akcja zbierania podpisów pod wnioskiem w tej sprawie będzie kontynuowana w kolejnych tygodniach.Zebrane do tej pory podpisy trafią wkrótce do Sejmu. Związek nie przerwie jednak akcji. – W zbieranie podpisów zaangażowane są wciąż wszystkie struktury “Solidarności” oraz dziesiątki innych związków i organizacji, które poparły naszą akcję. Spodziewamy się więc, że ostateczna liczba podpisów będzie znacznie wyższa – mówi Piotr Duda.
Solidarność Stalowa Wola2012-01-23
– Być tam, gdzie ludzie mają problemy to prawdziwa Solidarność. Takim przykładem było wspólne ratowanie huty szkła w Sandomierzu w powodzi w 2010 roku. – Teren naszego zakładu został cudem ocalony, a to wzmocniło solidarność zakładową i międzyludzką – przypomniał Marek Jarema przewodniczący „Solidarności” Pilkinton w Sandomierzu. Piotr Duda spotkał się z pracownikami na wydziałach mechanicznych M-16 i M-17 oraz Z-5 Huty Stalowa Wola. Uczestnicy spotkania Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „S” Huty Stalowa Wola byli zdecydowanie przeciwni rosnącej polaryzacji i podziałom na Polskę A, B i C. –Robotników ze Stalowej Woli nie trzeba zagrzewać do walki, bo skutecznie robi to premier Donald Tusk. Dla wielu pracowników z minimalną płacą każde 50 czy 100 złotych to jest być albo nie być, to wielki ból kiedy za swoją pracę nie jesteś w stanie utrzymać rodziny. Taka sama praca powinna być tak samo opłacana, czy to w Warszawie, czy na Śląsku, czy w Stalowej Woli
Docenić wartość Stalowej Woli2012-01-23
W ciągu trzech tygodni zebraliśmy 578 950 podpisów. Nadal zbieramy podpisy, będziemy bronić sprawy wieku emerytalnego w Sejmie i pod Sejmem – powiedział w Stalowej Woli przewodniczący NSZZ „S” Piotr Duda.- Każdy z nas ma tylko jedno życie, nikt nie będzie decydował o nim za nas. Nie będziemy niewolnikami we własnym kraju – dodał przewodniczący Komisji Krajowej.
Nie odbierzemy tej nagrody2012-01-23
Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” nie wezmą udziału w uroczystej gali wręczenia Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego. - To gest sprzeciwu wobec łamania przez rząd konstytucyjnej zasady dialogu społecznego – mówi szef związku Piotr Duda.Związki zawodowe od dłuższego czasu alarmują o całkowitym załamaniu się dialogu społecznego w Polsce. W proteście przeciwko lekceważeniu przez rząd partnerów społecznych NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum ZZ 16 stycznia zawiesiły udział w pracach zespołów Komisji Trójstronnej.
Rozmowy układowe2011-12-22
Wszyscy pracownicy czekają na finał negocjacji dotyczących ZUZP. Niestety spotkanie przedświąteczne nie przyniosło rozstrzygnięć. Mimo, że stanowiska Stron Układu nieznacznie się zbliżyły, to jednak różnice są jeszcze wyraźne. Obie strony (tak przynajmniej wynika z deklaracji) chcą rozstrzygnięć, które nie doprowadzą do otwartego konfliktu. Myślę, że przed końcem roku jakieś decyzje zapadną. Bowiem 28 grudnia w Warszawie przewidziana jest kolejna tura rozmów. Czy będzie rozstrzygająca?!
Na dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć końcowego rezultatu. Jednak niezależnie od wyniku rozmów, musimy wszyscy pamiętać, a także zdawać sobie sprawę, że ZUZP jest wartością, której możemy bronić, a zarazem i obronić tylko wspólnie. Pokazaliśmy w mijającym roku, że nas na to stać. Należy mieć tylko nadzieję, że kolejna taka mobilizacja nie będzie potrzebna.
Referendum to korzystanie z wolności2011-12-19
„Solidarność” rozpoczyna akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie utrzymania obecnie obowiązującego wieku przechodzenia na emeryturę. - Mamy obowiązek wypowiedzieć się w tej sprawie. Chcemy skorzystać z wolności, z tego że żyjemy w demokratycznym państwie – podkreśla szef związku Piotr Duda.Szef związku podkreślił, że „Solidarność” zaprasza do akcji wszystkie środowiska przeciwne zmianom w systemie emerytalnym. - Będę rozmawiał z innymi związkami zawodowymi, pracodawcami, partiami politycznymi, środowiskami kobiecymi – wszystkimi, którzy chcą się wypowiedzieć w tej sprawie. Musimy to robić szybko, rząd czasu nie marnuje.- Fora internetowe czy sondaże jednoznacznie mówią że Polki i Polacy nie godzą się podwyższenie wieku emerytalnego. Platforma Obywatelska oszukała społeczeństwo, bo mogli o tym mówić w kampanii wyborczej. Rządzący po wyborach zapominają, kto ich wybiera, mają patent na mądrość, ignorują dialog społeczny – mówił Piotr Duda podczas konferencji prasowej podsumowującej obrady Komisji Krajowej NSZZ „S” w Katowicach. - 30 lat temu władza też nie chciała prowadzić dialogu społecznego. I 30 lat temu, i dziś „Solidarność” jest przygotowana do walki, ale jesteśmy przygotowaniu do walki merytorycznej. Chcemy korzystać z demokratycznych narzędzi.
Grudniowa debata KM2011-12-11
9 grudnia w Siedlcach odbyło się posiedzenie KM NSZZ „Solidarność”. Z uwagi na ważność problemów omawianych na tym spotkaniu było ono podzielone na dwie części. Główna część poświęcona została na rozpatrzenie bieżących spraw dotyczących relacji: Związki Zawodowe - Zarząd Spółki oraz podjęcie wewnętrznych decyzji (uchwał) mających na celu określenie preliminarza wydatków na przyszły rok (prowizorium budżetowe), zobowiązań komisji podzakładowych wobec KM, a także podniesienia kwot zasiłków statutowych i przyjęcia w poczet związku nowych członków. Najważniejszym problemem jednak, któremu zebrani poświęcili większość czasu tego posiedzenia było pismo Prezesa Zarządu (opisane w „info”116) skierowane do związków zawodowych, w którym to zwraca się z prośbą „o pilne zakończenie negocjacji dotyczących zmiany nagród jubileuszowych na PPE”. Po długiej dyskusji i rozpatrzeniu różnych propozycji zarządzone zostało głosowanie w wyniku, którego został przyjęty wariant, który zostanie ostatecznie przekazany na ręce Zarządu.
W drugiej, już mniej stresowej części spotkania omówione zostały kwestie związane z funkcjonowaniem poszczególnych komisji, zwrócono uwagę na konieczność wynegocjowania regulaminów premiowania (w nowych podmiotach), podniesiono temat funkcjonowania ZFŚS w 2012 roku i sposobu podejmowania decyzji o przyznawaniu świadczeń dla pracowników (podkomisje) poświęcenia większej uwagi na problemy „nowych podmiotów” i oddziałów będących w trudnej sytuacji ekonomicznej i organizacyjnej, a także na indywidualne sprawy pracownicze w kontekście ewentualnego rozwiązywania z nimi umów o pracę.
Milicja i więzienne prycze w ”S”2011-12-10
W całym kraju rozpoczynają się uroczystości związane z 30 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. W siedzibie NSZZ „Solidarność” w Gdańsku otwarto w piątek wystawę poświęconą tej rocznicy. Razem z otwarciem wystawy został odsłonięty banner na budynku „S”, poświęcony Antoniemu Browarczykowi, który został zastrzelony przez MO 17 grudnia 1981. Miał zaledwie 20 lat. Został trafiony strzałem prosto w głowę podczas rozpędzania demonstracji pod komitetem wojewódzkim PZPR w Gdańsku. Mimo że ludzie niemal natychmiast przenieśli go na ławce do szpitala, nie udało się go uratować. Ślady zbrodni były tuszowane, winni nigdy za nią nie odpowiedzieli. W uroczystości przed budynkiem „S” wzięła udział rodzina Antoniego Browarczyka.
Branżowy opłatek2011-12-10
Wczoraj w historycznej sali BHP odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe przedstawicieli struktur branżowych z prezydium KK. W pierwszej roboczej części rozmowy toczyły sie wokół spraw związkowych. Dyskutowano o dwutorowości wyborow, o ktore branże dopominają się od dawna oraz o obligatoryjnej przynależności Komisji Zakładowych do branż, co uporządkowałoby trochę odpwiedzialność związkowców przed odpowiednimi strukturami.Po raz kolejny poruszono sprawę podziału składki. Branże nie są bowiem w stanie w obecnej chwili ponosić kosztów składek afiliacyjnych wymaganych przez międzynarodowe centrale związkowe. Omówiono problemy związane z brakiem reprezentatywności wśród pracodawców. Zdaniem przewodniczacego KK ten stan rzeczy zdecydowanie utrudnia podpisywanie ponadzakładowych układów zbiorowych pracy. Dyskusja toczyła sie rówież wokół braku polityki przemysłowej rządu.
W Hucie Stalowa Wola dobrze negocjują 2011-12-10
Po trudnych negocjacjach związkowcy z Huty Stalowa Wola podpisali z chińskim inwestorem porozumienie w sprawie pakietu socjalnego. Pakiet daje pracownikom gwarancje zatrudnienia na 4,5 roku. Ponadto przez ponad 3,5 roku będzie obowiązywał dotychczasowy zakładowy układ zbiorowy pracy. Pracownicy otrzymają również od lipca przyszłego roku 3 proc. podwyżki płacy zasadniczej oraz bonus prywatyzacyjny w wysokości 1500 zł netto – Udało nam się złagodzić również pomysł inwestora dotyczący systemu oceny pracowników. Naszym zdaniem byłaby to furtka do zwalniania pracowników – uważa Henryk Szostak.Zdaniem związkowców decyzja o sprzedaży części Huty Stalowa Wola była optymalna zarówno ze względu na sytuację przedsiębiorstwa jak i miasta, z którego uciekają młodzi ludzie. Podpisany wczoraj pakiet jest częścią umowy inwestycyjnej z chińską firmą LiuGong, która kupi cywilną część huty.
Więcej dialogu o bezpieczeństwie pracy2011-12-10
Związki zawodowe nie są zadowolone z realizacji dotychczasowej strategii UE w zakresie BHP. – Cel, jakim było ograniczenie wypadków przy pracy nie jest osiągany przez kraje członkowskie.W konferencji, która odbędzie się w Krakowie w przyszłym tygodniu wezmą udział m.in.: Bernadette Segol, sekretarz generalna EKZZ, Katarzyna Mrzygłocka, szefowa Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Jan Guz, przewodniczący OPZZ, eksperci i przedstawiciele branż.
Prokuratura Generalna po stronie ”Solidarności” 2011-12-10
Chodzi o nowelizację Kodeksu pracy, która ustanowiła 6 stycznia dniem wolnym od pracy. Nowelizacja wprowadziła również inne zmiany w Kodeksie pracy: nie będzie można odbierać dnia wolnego za święta przypadające w sobotę. Właśnie tę regulację NSZZ „Solidarność” zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego, jako niezgodną z ustawą zasadniczą.- Solidarność od dawna zabiegała o przywrócenie Święta Trzech Króli. Jednak sposób, w jaki to zrobiono, jest dla związku nie do przyjęcia zarówno z punktu widzenia interesów pracowników, jak i potrzeby poszanowania konstytucji. Dlatego cieszy mnie stanowisko Prokuratury Generalnej – mówi Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Sukces ”Solidarności” na Podkarpaciu2011-11-27
Sąd Rejonowy w Sanoku ostatecznie przywrócił do pracy zwolnioną przed 11 miesiącami przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ustrzykach Dolnych. W obronę natychmiast wziął ją Region Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, Magdalenie Lochman pomagał związkowy prawnik. Sprawa natychmiast trafiła do sądu, który dzisiaj ostatecznie zdecydował o przywróceniu do pracy pani Magdaleny i wypłaceniu jej odszkodowania. – Niech te dwie sprawy będą sygnałem dla nieuczciwych pracodawców, że nie są bezkarni. „Solidarność” zawsze stanie w obronie swoich szykanowanych członków – zapowiada Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Życzenia dla kolejarzy2011-11-27
Z okazji Dnia Kolejarza składam wszystkim pracownikom kolei i ich rodzinom najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności.

Życzę Wam, by Wasza ciężka praca była powszechnie doceniana, a Wasi szefowie podejmowali mądre i odpowiedzialne decyzje, tak aby nasza kolej państwowa była nowoczesna i szybka, bezpieczna i przyjazna otoczeniu.

Specjalne słowa kieruję do członków kolejarskiej „Solidarności”. Nasz Związek ciągle musi upominać się o godność ludzi pracy. Dziękuję Wam za to, że jesteśmy razem. Życzę Wam wiary w lepsze jutro oraz zrealizowania wszystkich zamierzeń i planów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Piotr Duda
Przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ "Solidarność"
Nieskonsultowane cięcia2011-11-27
- Rząd rozpoczyna wprowadzanie programu oszczędnościowego od łamania prawa – alarmuje “Solidarność”. Związek rozważa wystąpienie na drogę prawną. Nie wyklucza też akcji protestacyjnych. – Źle by się stało, gdyby jedyną możliwością dialogu społeczeństwa z gabinetem Donalda Tuska był dialog na ulicy. Być może nie będzie jednak innego wyjścia – mówi Piotr Duda. - Rząd rozpoczyna program oszczędnościowy od łamania prawa. Nie tak powinno wyglądać wprowadzanie w życie zmian proponowanych przez premiera – komentuje szef „Solidarności” Piotr Duda. – Kolejny raz postawiono nas przed faktami dokonanymi. Rząd kpi sobie z dialogu społecznego. Nie możemy na to pozwolić.
Dalszy ciąg rozmów o nagrodach jubileuszowych2011-11-14
W drugiej części spotkania z Zarządem zostaliśmy po raz kolejny zapoznani z przyczynami, które w ocenie Pracodawcy wymuszają potrzebę zmiany w obszarze „nagród jubileuszowych”.
Pojawiła się nowa koncepcja, by wprowadzać od nowego roku PPE , jednocześnie wygaszając w okresie czterech następnych lat wypłatę nagród jubileuszowych z zastosowaniem współczynnika uwzględniającego koszty „programu emerytalnego ”.
Chociaż to jeszcze nie ultimatum, ale chyba też i nie forma szukania kompromisu.
Pojawiające się stwierdzenia cyt. „ nie chcemy zabierać z dnia na dzień, rozłóżmy to w czasie”, „ wyjdźmy z nagród w 2015 roku”, „ ZUZP adekwatne do sytuacji firmy” wyraźnie świadczą o determinacji pracodawcy do dokonywania zmian.
W Siedlcach o trendach motywacyjnych2011-11-14
W dniu 10.11.2011r. w Siedlcach odbyły się dwa spotkania ZZ z Zarządem. W pierwszej części, które było z inicjatywy Zarządu PxM odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy „Mercer,”którzy opierając się na własnych badaniach i doświadczeniach zapoznali związkowców z aktualnymi trendami występującymi w obszarach motywacyjnych dla pracowników.
Wnioski płynące z tej prelekcji są zróżnicowane. „Trendy” ogólnie zmierzają do zmian w funkcjonowaniu obszarów motywacyjnych, jednak rzeczywistość nie jest tak oczywista.
Sama zasada, żeby zmieniać instytucje nieefektywne na efektywne jest mało przekonywująca.
Żeby dokonywać zmian trzeba najpierw rozpoznać potrzeby i oczekiwania różnych grup pracowniczych, a przede wszystkim do nich dotrzeć, podać przyczyny i przekonać ich o ewentualnych korzyściach. Zmiana mentalności i przyzwyczajeń jest raczej procesem długim i co jest naturalne napotyka na największy opór pracowników, z którym trzeba się liczyć.
O ile lansowane przez Firmę AIG nowe programy w postaci PPE i PPI były typową sprzedażą swojego „produktu”, to wiedza przekazana przez przedstawicieli „Mercera” była bardziej ogólna i zawierała szereg informacji, analiz i porównań w badanych firmach europejskich i światowych do firm polskich.
Spotkanie w Warszawie2011-11-04
W dniu 03.11.2011r. odbyła się w Warszawie kolejna tura rozmów Związków Zawodowych z Zarządem Spółki. Głównymi tematami poruszonymi w trakcie spotkania były „nagrody jubileuszowe” i sytuacja w Oddziale Starogard Gdański. Rozmowy są na etapie przekonywania się Stron do swoich racji. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.
To nasz obowiązek2011-11-01
Członkowie „Solidarności” pamiętają o zmarłych członkach i przyjaciołach związku. W najbliższych dniach odwiedzać będą miejsca ich spoczynku w wielu regionach naszego kraju.Dzisiaj rano przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „S” Piotr Duda i jego zastępca Bogdan Biś złożyli kwiaty i zapalili znicze przed sarkofagiem Macieja Płażyńskiego w kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej, w bazylice mariackiej w Gdańsku. Następnie, w kościele św. Brygidy, uczcili pamięć ks. prałata Henryka Jankowskiego. Związkowcy zapalili też znicze na grobie Anny Walentynowicz, spoczywającej na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku-Wrzeszczu.Związkowcy z małopolskiej „Solidarności” złożą kwiaty na Wawelu, miejscu spoczynku prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki. - Pamiętamy też o innych ofiarach katastrofy pod Smoleńskiem pochowanych w Krakowie – Januszu Kurtyce, Zbigniewie Wassermanie. W najbliższych dniach odwiedzimy też kilkadziesiąt grobów działaczy „S” z naszego regionu – mówi Jerzy Smółka, wiceprzewodniczący małopolskiej „Solidarności”.

W Regionie Mazowsze członkowie prezydium co roku udają się na groby zmarłych działaczy "Solidarności", m. in. byłego przewodniczącego Jacka Gąsiorowskiego. W tym roku związkowcy złożą również kwiaty na grobach Grażyny Gęsickiej i Przemysława Gosiewskiego, ofiar katastrofy smoleńskiej, członków związku, pochowanych na Powązkach. Kwiaty i znicze zostaną również złożone pod tablicą poświęconą pamięci Lecha Kaczyńskiego, przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu.

O zmarłych członkach nie zapomina też Śląsko-Dąbrowska „Solidarność”. Związkowcy tradycyjnie uczczą pamięć przewodniczącego regionu Grzegorza Kolosy, który zginął w wypadku samochodowym w 1993 roku. Szef Regionu Dominik Kolorz złoży kwiaty i zapali znicze na grobie Grzegorza Kolosy w Wodzisławiu Śląskim i pod pomnikiem w Koziegłowach. Działacze Śląsko-Dąbrowskiej „S” odwiedzą też wiele innych grobów swoich zmarłych koleżanek i kolegów.

Podobne wizyty na grobach członków i przyjaciół „Solidarności” odbywają się w całym kraju. - Na co dzień zajmujemy się związkową pracą, ale są dni, kiedy trzeba się zatrzymać, powspominać, pomyśleć o tym, co najważniejsze. 1 listopada to jeden z takich dni – mówi Piotr Duda.
Będzie kampania ”antyśmieciowa”2011-10-26
- W Polsce tylko NSZZ „Solidarność” potrafi zmobilizować i wyprowadzić na ulice kilkadziesiąt tysięcy ludzi i zrobić taką manifestację, jak odbyła się 30 czerwca w Warszawie - powiedział szef związku, nawiązując do niedawnego „marszu oburzonych” w Warszawie. Uczestniczyło w nim zaledwie kilkaset osób. - Młodzi ludzie wyszli na ulicę, mają swoje problemy. Zapraszaliśmy ich do udziału w demonstracji 30 czerwca, może niektórzy się pojawili. Chcemy im pomóc, dlatego wkrótce rozpoczniemy kampanię społeczną poświęconą umową śmieciowym – zapowiedział przewodniczący „Solidarności”Oprócz kampanii w sprawie umów śmieciowych, priorytetem w najbliższych miesiącach dla „Solidarności” będzie ochrona miejsc pracy. - Życie jest tak szybkie, codziennie przynosi tyle problemów, choćby to co dzieje się w Hucie Katowice, gdzie wygaszany jest wielki piec i gdzie kilka tysięcy ludzi może stracić pracę. (…) Będę apelował i uczulał członków związku. Sam jako przewodniczący związku stanę w końcu pod murem niemożności. Chciałbym żeby ludzie pracy w Polsce wreszcie to tego dojrzeli. W pewnym momencie trzeba wspólnie zademonstrować i wyjść na ulice – podkreślił Piotr Duda.

Jak dodał, w dalszym ciągu będzie się starał trzymać związek „z daleka od polityki”. - Żebyśmy nie byli wykorzystywani przez polityków dla ich celów . Chcę, żeby to NSZZ „Solidarność” wykorzystywał polityków dla celów związkowych czyli pracowniczych. Chcę być dla polityków partnerem – powiedział szef związku.
W hołdzie kapłanowi, w obronie Krzyża2011-10-19
W przyjętym wczoraj wieczorem stanowisku członkowie prezydium Komisji Krajowej oddali “hołd męczennikowi za wiarę, bestialsko zamordowanemu przez Służbę Bezpieczeństwa”. W dokumencie związkowcy przypomnieli, że kapłan “do końca pozostał wierny ewangelicznemu wezwaniu, aby zło dobrem zwyciężać. Był niezłomnym orędownikiem umiłowania wolności oraz szacunku dla człowieka pracy - wartości, z których zrodził się Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność”.– W 27 lat po męczeńskiej śmierci kapelana „Solidarności” jesteśmy Mu to winni – głosi treść stanowiska.
Rocznica śmierci Błogosławionego ks. Jerzego2011-10-19
Dziś mija 27. rocznica śmierci Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Ważne rocznicowe uroczystości odbędą się w Warszawie i Włocławku.

19 października 1984 w drodze powrotnej ze spotkania Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Bydgoszczy, niedaleko miejscowości Górsk, samochód ks. Jerzego Popiełuszki został zatrzymany przez umundurowanych milicjantów ruchu drogowego, w rzeczywistości funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Esbecy zmusili ks. Jerzego, aby wysiadł z samochodu. Ogłuszyli go silnym uderzeniem w głowę, zakneblowali usta i wrzucili do bagażnika. Kierowcy księdza Jerzego udało się uciec. Zmasakrowanego księdza zabójcy wrzucili do zalewu wiślanego przy tamie we Włocławku. 30 października podano informację o odnalezieniu w Wiśle ciała kapłana. 3 listopada w Warszawie odbył się pogrzeb, w którym brało udział kilkaset tysięcy ludzi z całej Polski.
Posiedzenie Prezydium Związku2011-10-12
12 października odbyło się w Siedlcach posiedzenie Prezydium Komisji Międzyzakładowej.
Zgodnie z przyjętym porządkiem Członkowie Prezydium omówili szereg bieżących problemów nurtujących pracowników naszej Spółki. Wiele czasu poświęcono przede wszystkim tematom „spornym” , głównego - dotyczącego zawieszonego sporu zbiorowego z Zarządem Spółki oraz ostatnio prowadzonego, wewnętrznego sporu związanego z Oddziałem Starogard Gdański.
Wynikało to głównie z potrzeby przygotowania stanowisk w tych sprawach na rozmowy z Zarządem w dniu 18.10.2011 roku. Rozpatrzono przy tym różne, zgłoszone przez poszczególnych Członków Prezydium warianty rozwiązań.

Nie mniej ważnymi tematami były również sprawy wewnętrzne, gdzie skupiono się na m.in. na omówieniu korespondencji z Zarządem Spółki. Zwrócono uwagę na intensywność różnych pism i stanowisk w ostatnim okresie, czego nie praktykowano w przeszłości w takich ilościach i podsumowano, że taka jest niestety konieczność. Ilość korespondencji wynika z ilości problemów z jakimi borykamy się na co dzień, chociaż i tak wiele z nich staramy się załatwiać innymi metodami.
Zebrani zostali zapoznani z przeprowadzoną ostatnio przez Regionalną Komisję Rewizyjną inspekcją kontrolną – badającą prawidłowe realizowanie rozliczeń finansowych naszej Komisji.
Drobne uwagi zostały przyjęte, a ich usunięcie nie będzie problemem.
Jednym z tematów była sprawa wykorzystania urlopów wypoczynkowych przysługujących pracownikom za 2011 rok do końca br. Związek na tą okoliczność zwrócił się o pomoc prawną w celu podjęcia obiektywnego stanowiska, a przy okazji prosi o sygnały potwierdzające występowanie tego zjawiska w poszczególnych Zakładach.
Szczególnie chcemy wiedzieć, jak takie plany są uzgadniane, bo pragniemy wszystkim przypomnieć, że plany urlopów w porozumieniu z pracownikiem i akceptacji Związków Zawodowych sporządza się do końca stycznia każdego roku.

W sprawach różnych omówiono kwestię przygotowań do druku kalendarzy ściennych oraz mniejszych podręcznych notesów dla wszystkich Członków z logo związkowym.
W zasadzie do omówienia pozostały jeszcze szczegóły finansowe i akceptacja projektu.
Spotkanie z Zarządem2011-10-07
6 października odbyło się w Warszawie spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych i Zarządu Spółki. W zasadzie skupiono się na omówieniu dwóch punktów „spornych”. Sporu zbiorowego dotyczącego wynagrodzeń oraz sporu zbiorowego w Z16 Oddział Starogard Gdański. W pierwszym punkcie skomentowano dane, jakie otrzymały Związki Zawodowe dotyczące wyników poszczególnych Zakładów oraz średnich wynagrodzeń za ostatnie miesiące. Przedstawiciele ZZ zadali przy tym wiele pytań uściślających te zagadnienia. Ustalono, że władze związkowe w dniu 12 października podejmą decyzję, co dalej ze sporem zbiorowym, a 18 października odbędzie się ostateczne spotkanie Zarządu i Związków Zawodowych w tej sprawie.
W drugim punkcie spotkania dyskutowano na temat sytuacji w Z16 Starogard Gdański. Tu również padły deklaracje, że po połączeniu dwóch Oddziałów Starogardu Gdańskiego i Wybrzeża władze nowego podmiotu spróbują zweryfikować dotychczasowe decyzje Dyrekcji Oddziału.
Ostateczne rozwiązanie również będzie przedstawione w dniu 18 października.
Na spotkaniu poruszono również sprawę wyjazdów zagranicznych naszych pracowników. Dotyczyło to szczególnie pracowników dwóch Zakładów: Z5 i Z11. Ta sprawa będzie tematem osobnego wystąpienia Związków Zawodowych do Pracodawcy.

Spotkanie w Starogardzie Gdańskim2011-10-07
5 października Przewodniczący Solidarności PxM spotkał się z pracownikami Oddziału Starogard Gdański oraz z Z-cą Dyrektora Oddziału.
Pracownicy Oddziału wyrazili swoje rozgoryczenie sposobem kierowania tą jednostką. Winą za nieudolne zarządzanie obarczają Dyrektora oddziału. Według ich oceny, konflikt z głównym klientem oraz brak dbałości o relacje z innymi kontrahentami, to główne przyczyny złej sytuacji ekonomicznej Oddziału.
W rozmowie z Z-cą Dyrektora Oddziału chcieliśmy uzyskać odpowiedź na kilka ważnych pytań. ● skąd się wzięła w 2009 r. tak wielka strata,
● dlaczego nie wykorzystano szansy zatrudnienia pracowników Oddziału w Z5,
● kto typował i jakie były kryteria przy formułowaniu list do zwolnień.
Niestety nie otrzymaliśmy na nie satysfakcjonującej odpowiedzi.
Komisja BHP2011-10-07
3 października w Siedlcach odbyło się kolejne spotkanie Komisji BHP. Niestety nie było na nim Kierownika Służb BHP, do, którego członkowie Komisji mieli najwięcej pytań. Niepokoi nas sytuacja braku współpracy służb BHP ze Związkami Zawodowymi. Do tej pory ( do czasu nominacji nowego kierownika bhp) ta współprac była poprawna. Dzięki temu wiele problemów udawało się rozwiązać. W tej chwili liczą się tylko kary, nie uznanie wypadku czy też „walka” z pracownikami. Nie zgadzamy się z taka polityką.
”Bardzo proszę o liczny udział w wyborach”2011-10-05
Koleżanki i Koledzy
Członkowie i Sympatycy NSZZ „Solidarność”

9 października przy urnach wyborczych zdecydujemy o kluczowych dla Polski i Polaków kwestiach – przyszłości naszej gospodarki, sposobach rozwiązania problemów społecznych, kierunkach polityki zagranicznej. Członków NSZZ „Solidarność” przy podejmowaniu tych decyzji nie może zabraknąć. Naszym obowiązkiem jest korzystanie z prawa wywalczonego z takim wielkim trudem przed laty właśnie przez nasz Związek. Dlatego bardzo proszę o liczny udział w wyborach członków NSZZ „Solidarność” wraz z rodzinami. Nie uchylajmy się od odpowiedzialności za Polskę.
W najbliższą niedzielę podejmiemy jeszcze jedną ważną decyzję – określimy przyszłość dialogu społecznego w naszym kraju. Pamiętajmy, że jako członkowie 700-tysięcznej organizacji mamy realny wpływ na to, kto z ramienia rządu zasiądzie po drugiej stronie negocjacyjnego stołu. Głosy nasze i naszych rodzin naprawdę mają swoją wagę. Jeśli zatem chcemy, by kolejne 4 lata nie były czasem pozorowanych rozmów z partnerami społecznymi, lekceważenia związków zawodowych i łamania umów społecznych, oddajmy głosy na tych kandydatów, którzy szacunek dla dialogu społecznego konsekwentnie przejawiali w swojej dotychczasowej służbie publicznej. Na tych kandydatów, dla których praw pracownicze, stałe zatrudnienie oraz bezpiecznie i godnie wynagradzana praca będą priorytetami w parlamentarnej pracy.
Głosujmy 9 października. Dokonajmy mądrych wyborów.


Piotr Duda
Przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność
Zwolnieni za spotkanie2011-10-05
We wrześniu trzej pracownicy drukarni spotkali się z przedstawicielem Solidarności za bramą drukarni, po godzinach pracy. -Mówiłem im, jakie mają prawa- opowiada Bogusław Wojtas z Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Jastrzębiej Górze - I co należy zrobić, żeby założyć związek zawodowy w zakładzie.

Pięć dni później w śrdoku zmiany wręczono im wypowiedzenia. Zwolnieni pracownicy zgodnie twierdzą, ze firma wykorzystuje ludzi. Z tego powodu chcieli założyć w niej związek.To nie jest pierwszy przypadek szykanowania pracowników za próbę założenia związku lub za działalność zwiazkową. W Bydgoszczy firma ochroniarska śledziła przewodniczącą Komisji Zakładowej miejskich wodociągów. Dzięki interwencji przewodniczącego KK Piotra Dudy patronat nad śledztwem prokuratury w tej sprawie objął Prokurator Generalny Andrzej Seremet.
Kolejarze bronią układu zbiorowego pracy2011-09-30
Kolejarskie związki zawodowe żądają od Związku Pracodawców Kolejowych wycofania wypowiedzenia ponadzakładowego układu zbiorowego. W tej sprawie 5 października przed Ministerstwem Infrastruktury odbędzie się pikieta protestacyjna.

Wypowiedzenie układu oznacza, że od stycznia 2012 r. kolejarze mogą utracić uprawnienia i dodatki do wynagrodzenia, m.in. dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych,w niedzielę i święta, za pracę w porze nocnej, jednoosobową obsługę trakcyjną, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, premia oraz uprawnienia do świadczeń przejazdowych. Związek Pracodawców Kolejowych wypowiedział Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy od 1 lipca br. Układ ten obejmował swoimi zapisami pracowników u ponad 30 pracodawców kolejowych zatrudniających łącznie ponad 110 tys. osób. Zdaniem "S" wypowiedzenie układu jest uderzeniem w pracowników poprzez zabranie im kolejnych uprawnień pracowniczych. Co więcej, nastąpiło to wbrew sygnatariuszom układu, a szczególnie Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”.
Za wcześnie na przełom!2011-09-30
W styczniu 2012 r. przestaje obowiązywać ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. W Komisji Trójstronnej trwają rozmowy na temat zmian w prawie pracy w tym m.in. wprowadzenia na stałe do polskiego prawa pracy niektórych rozwiązań ustawy antykryzysowej. O zmianach w prawie pracy dyskutowali przedstawiciele związków zawodowych i pracodawców w ramach zespołu ds. prawa pracy Trójstronnej Komisji.Wprawdzie pracodawcy deklarują zgodę na ograniczenie do 24 miesięcy czasu, na jaki zawiera się umowę na czas określony, ale jednocześnie chcą, aby termin ten był liczony od początku, jeśli w tym okresie wystąpi co najmniej 3 miesięczna przerwa w pracy. Zdaniem ekspertów „S” to furtka, z której pracodawcy mogą korzystać, aby w dalszym ciągu unikać umów na czas nieokreślony. „S” zaniepokojona jest również brakiem stanowiska pozostałych partnerów społecznych w sprawie ustalenia nowych zasad reprezentatywności związków zawodowych i organizacji pracodawców. „S” swoje propozycje w tej sprawie przedstawiła już w lipcu br.
Coca-Cola się zorganizowała2011-09-30
Organizacja związkowa z radzymińskiej fabryki została zarejestrowana w Zarządzie Regionu Mazowsze w połowie września. Natychmiast odbyły się tam wybory władz komisji. Jak mówi Marcin Demolin, pierwszy przewodniczący komisji zakładowej, przed związkiem w firmie wiele wyzwań. - Dziś mamy problem między innymi z niskimi zarobkami, częstymi zmianami grafików oraz niejasnymi kryteriami oceny pracowników. Bez związku w zakładzie nie poradzilibyśmy sobie z tak skomplikowanymi sprawami.Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” podkreśla, że tworzenie struktur związku w firmach z udziałem kapitału zagranicznego to jeden z priorytetów „Solidarności”. Nie jest to jednak łatwe zadanie. - Ale tam, gdzie ludzie są zdecydowani i stanowczy w działaniach, związek powstanie i się obroni – zaznacza szef „Solidarności”.
”S” wspomaga gruzińskie związki zawodowe2011-09-30
Brutalne ataki na związki zawodowe, ignorowanie międzynarodowych standardów pracy i ograniczanie praw pracowników - to gruzińska rzeczywistość. Związkowców z tego kraju wspomaga w tych dniach delegacja “Solidarności”.

- Nasz związek otrzymał w przeszłości dużą pomoc. Dzisiaj naszą rolą jest niesienie solidarności tam, gdzie jej brakuje - uważa Piotr Duda, przewodniczący NSZZ "Solidarność", który na czele delegacji "S" przebywa właśnie z wizytą u Gruzińskiej Konfederacji Związków Zawodowych (GTUC). Oba związki współpracują ściśle od 2006 roku.
Renegocjujmy pakiet klimatyczny!2011-09-30
Przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda apeluje do premiera Donalda Tuska o wywiązanie się z wcześniejszych obietnic i powołanie wspólnego związkowo-rządowego zespołu ds. renegocjacji zapisów pakietu klimatycznego. - Brak takich działań obciążać będzie rząd, którym Pan kieruje – przestrzega Piotr Duda.

Obietnica powołania takiego zespołu została przez szefa rządu złożona 30 czerwca, podczas spotkania z delegacją „Solidarności” w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Donald Tusk przystał wtedy na propozycję „Solidarności”, by eksperci obu stron wspólnie przeanalizowali możliwości zweryfikowania podpisanego w 2008 roku dokumentu. Polskie przewodnictwo w Unii Europejskiej mogło stworzyć do tego dodatkowe możliwości.
Komisja Krajowa ”Solidarności” 2011-09-24
Sporą część obrad zajęła dyskusja na temat tzw. umów śmieciowych. W przyjętym dziś stanowisku związkowcy uznali to za „jeden z najistotniejszych problemów dzisiejszego rynku pracy i jest największym zagrożeniem dla osób utrzymujących się z pracy. NSZZ „Solidarność” przygotowuje się do dużej kampanii społecznej zwalczającej to zjawisko i promującej zatrudnienie na czas nieokreślony.Komisja Krajowa przyjęła też stanowisko w sprawie wypowiedzenia od 1 lipca przez Związek Pracodawców Kolejowych Ponadzakładowego Okładu Zbiorowego Pracy. Zdaniem członków KK takie postępowanie ma „znamiona konfrontacji, prowadzącej do sprowokowania niepokojów społecznych na kolei”. Komisja Krajowa omówiła również przebieg organizowanego przez „Solidarność” konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Do V edycji zgłosiło się 24 firm, uhonorowano 12 przedsiębiorstw.- Już dziś mogę zapewnić że ta ważna inicjatywa w kolejnych latach będzie kontynuowana – zapowiedział Piotr Duda. Związkowcy wrócili też do przebiegu sobotniej euromanifestacji we Wrocławiu, a także XXIX Pielgrzymkę Ludzi Pracy. Zajęli się też omówieniem I czytania w Sejmie obywatelskiego projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za płacę. Związek prowadził akcję zbierania podpisów pod projektem. Poparło go ok. 350 tys. osób
Pierwsze rozmowy o regulaminie premiowania2011-09-22
W dniu dzisiejszym rozmowami w Z 19 rozpoczęliśmy cykl spotkań w nowych Zakładach wchłoniętych do Spółki z dniem 01.01.2011 r. celem, których będzie uzgodnienie i wdrożenie na poziomie tych zakładów Regulaminów Premiowania. Uczestnicząc bezpośrednio w rozmowach pragniemy podkreślać wagę posiadania systemu premiowania uwzględniającego specyfikę własnej działalności w kontekście przechodzenia do ZUZP Spółki. Pośród wielu tematów dzisiaj poruszonych znalazły się: ocena aktualnej sytuacji Z19, prognozy na najbliższe miesiące, omówienie różnych wewnętrznych problemów. Natomiast, w przedmiotowej sprawie zdecydowano, że dojdzie do dodatkowego spotkania zainteresowanych Stron w celu ustalenia harmonogramu i terminów rozmów Zespołu powołanego do opracowania Regulaminu.
Ciąg dalszy rozmów o Z162011-09-22
Oddział Starogard Gdański Z16 znalazł się według oświadczenia Zarządu Spółki w trudnej sytuacji. W związku z tym kierujący oddziałem podjęli radykalne kroki naprawcze, z którymi Związki Zawodowe się nie zgadzają. Obie strony różnią się w ocenie przyczyn takiej sytuacji. Zarząd uważa, że problem tkwi w otoczeniu gospodarczym i kryzysie my zaś, że w złym zarządzaniu Oddziałem. W wyniku rozbieżnych stanowisk, proponowane środki naprawcze również znacznie się od siebie różnią. Zarząd proponuje wypowiedzenia umów o pracę, my wnosimy o odsunięcie dotychczasowego kierownictwa.
Jesteśmy zdeterminowani bronić każdego miejsca pracy w tym Oddziale. Nie może być tak, że błędy popełniają kierujący i jest to tolerowane, a pracowników się zwalnia.
Spotkanie w Transporcie2011-09-22
W dniu 19.09.2011r. odbyło się spotkanie ZZ z Prezesem Zakładu Transportu. Na spotkaniu omówiliśmy możliwość indeksacji płacowej w Zakładzie. Na prośbę Pana Prezesa przekazaliśmy w tej sprawie pisemne stanowisko związków zawodowych. Ponadto, sprecyzowaliśmy nieprawidłowości występujące w zatrudnianiu nowych pracowników oraz omówiliśmy ogólną sytuację w Spółce.
Z ”Solidarnością” na skoczni 2011-09-22
(22.09.2011) Piąty puchar "Solidarności" w Skokach Narciarskich na Igielicie rozpocznie się jutro w Zakopanem. Patronat nad imprezą objęli Izabela i Adam Małyszowie.

Organizatorzy - Zarząd Regionu Małopolska starają się, aby 23 i 24 września w Zakopanem mogli pojawić się najlepsi polscy zawodnicy, ale nie tylko. - Wprawdzie za wcześnie mówić o grupach zagranicznych, ale są pewne plany zgrupowań ekip narodowych w Zakopanem przed finałowymi zawodami Letniej Grand Prix. Jeśli zostaną potwierdzone to jest szansa, że kilku zawodników ze światowej czołówki pojawi się w Zakopanem - mówi Andrzej Bac, przewodniczący Sekcji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki NSZZ „Solidarność” i organizator zawodów. To czy Adam Małysz będzie obecny na razie jest tajemnicą. Pewne jest, że w tym roku Małysz po raz pierwszy nie wystąpi w zawodach, jako zawodnik.
Dobra organizacja, ciepłe przyjęcie 2011-09-22
(22.09.2011) - Eurodemonstracja Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych 17 września była ogromnym sukcesem europejskiego ruchu związkowego - pisze Bernadette Segol, sekretarz generalna EKZZ do przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy.

W liście szefowa EKZZ z uznaniem pisze, iż ulicami Wrocławia maszerowało ponad około 50 tys. związkowców, którzy w sposób pokojowy manifestowali swój sprzeciw wobec ataków na prawa związkowe, negocjacje zbiorowe i politykę cięć budżetowych. Segol chwali również "Solidarność" za organizację tego wydarzenia i dziękuje za zaangażowanie i ciepłe przyjęcie zagranicznych gości.
Tatrzańskie obrady Komisji Krajowej2011-09-22
(21.09.2011). Sejmowe prace nad solidarnościowym projektem ustawy o podniesieniu minimalnego wynagrodzenia za pracę, sytuacja w Tatrzańskim Parku Narodowym oraz Polskich Kolejach Linowych, a także podsumowanie sobotniej euromanifestacji we Wrocławiu – to główne punkty posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, która w piątek i sobotę (23-24 września) obradować będzie w Zakopanem.
”Solidarność” musi działać profesjonalnie2011-09-22
(21.09.2011) - Główna bolączka Związku to niechęć neoliberalnego rządu Tuska do rzetelnego dialogu ze związkami zawodowymi, a także pseudopracodawy, którzy chcą w jak największym stopniu wykorzystać pracowników i niechętnie współpracują z organizacjami zakładowymi - powiedział Piotr Duda podczas Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska. Zdaniem przewodniczącego Komisji Krajowej, aby sprostać współczesnym wyzwaniom i skutecznie przeciwstawiać się wprowadzaniu kolejnych ograniczeń dla pracowników, Związek musi profesjonalnie oddziaływać już na poziomie tworzenia prawa
Jedną z najważniejszych inicjatyw podjętych przez Związek jest obywatelski projekt ustawy o podwyższeniu płacy minimalnej. Jej pierwsze czytanie odbyło się już w Sejmie i wszystkie kluby opowiedziały się za przekazaniem projektu do drugiego czytania. Przewodniczący KK zaapelował o większe zaangażowanie członków w działania podejmowane przez władze Związku. - Aby rząd i pracodawcy się z nami liczyli muszą widzieć, że jesteśmy silni i solidarni - apelował Duda.
Sądowa ”Solidarność” rośnie w siłę2011-09-22
21.09.2011) Pracownicy sądów i prokuratury rezygnują z członkostwa w Związku Zawodowym Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP i grupowo zapisują się do NSZZ Solidarność. Twierdzą, że w Polsce nie ma drugiego tak profesjonalnego związku.- Cały czas kontaktują się z nami ludzie z sądów łódzkich, krakowskich i wielkopolskich, proszą o spotkania i informacje - mówi Waldemar Urbanowicz, przewodniczący nowej komisji.- Na początku próbowaliśmy skonsolidować organizacje związkowe działające w sądach i prokuraturze, ale opór ze strony mojej rady był zbyt duży. Powoli zacząłem dojrzewać do tego, żeby zapisać się do Solidarności. Doszedłem do wniosku, że w Polsce nie ma drugiego takiego związku, który w sposób profesjonalny byłby w stanie zapewnić bezpieczeństwo pracownikom - dodaje Urbanowicz.Podkreśla, że sytuacja pracowników administracji sądowej i prokuratury jest bardzo trudna. Ich zarobki wahają się między 1,1 a 1,7 tys. zł na rękę. Ostatnie zmiany korzystne dla tej grupy zawodowej, m.in. połączenie wysokości wynagrodzeń z uposażeniem sędziów, wprowadzone zostały w 1998 roku.
Pełna treść wystąpienia Piotra Dudy:2011-09-18
Szczęść Boże!

Wasze Eminencje i Ekscelencje!

Wielebni Ojcowie Paulini!

Czcigodni kapłani, Duszpasterze Ludzi Pracy

i kapelani Solidarności!

Ukochana Mamo Księdza Jerzego!

Siostry i bracia!

Witam i pozdrawiam całą Solidarność i wszystkich ludzi pracy. Jak co roku od 29 lat w 3 niedzielę września przyjechaliśmy na Jasną Górę, by tu znaleźć siłę i nadzieję na kolejny rok, by w tym najświętszym dla wszystkich Polaków miejscu zawierzyć Jasnogórskiej Królowej nasze problemy, by prosić o łaski dla nas, naszych rodzin i wszystkich polskich pracowników.

Upłynęły już ponad 3 miesiące od tak długo i gorąco wyczekiwanej przez wszystkich beatyfikacji Papieża Polaka, naszego najukochańszego Jana Pawła II. Z tego miejsca pragnę raz jeszcze podziękować Ojcu Świętemu Benedyktowi 16 za decyzję ogłaszającą dekret beatyfikacyjny. To piękny dar dla naszego narodu. Bardzo na niego czekaliśmy.

Przygotowując się do tego niezwykłego wydarzenia, my – członkowie „Solidarności – przypominaliśmy sobie Jego nauki. Sięgaliśmy po dzieła Jana Pawła II, Jego encykliki, homilie – wracaliśmy do wszystkich ważnych słów, pełnych troski o ludzi pracy i ich wysiłek.

Choćby do tych, które padły 12 czerwca 1987-go roku w Gdańsku podczas mszy świętej dla świata pracy. Ojciec Święty mówił wtedy że praca nie może być traktowana – nigdy i nigdzie – jako towar, bo człowiek nie może dla człowieka być towarem, ale musi być podmiotem. W pracę wchodzi on poprzez całe swoje człowieczeństwo i całą swą podmiotowość. Praca otwiera w życiu społecznym cały wymiar podmiotowości człowieka, a także podmiotowości społeczeństwa, złożonego z ludzi pracujących. Trzeba zatem widzieć wszystkie prawa człowieka w związku z jego pracą i wszystkim czynić zadość.NSZZ „Solidarność” chce być i będzie wierny takiemu postrzeganiu pracy – pracy nie jako towaru, ale jako głęboko ludzkiego działania, świadczącego o jego człowieczeństwie. Pozostaniemy też wierni wezwaniu Jana Pawła, które skierował do nas w listopadzie 2003-go roku. Mówił wówczas „Władza przechodzi z rąk do rąk, a robotnicy, rolnicy, nauczyciele, służba zdrowia i wszyscy inni pracownicy, bez względu na to, kto sprawuje władzę w kraju, oczekują pomocy w obronie ich słusznych praw. Tu nie może zabraknąć Solidarności”.

Nie może nas zabraknąć zwłaszcza w dzisiejszych trudnych czasach kryzysu. Nie wolno nam dopuścić, by ludzie pracy stali się głównymi ofiarami kryzysu wywołanego przez destrukcyjne działania bankierów i finansistów. Rozumiemy ograniczone możliwości budżetowe, ale nigdy nie zgodzimy się na to, by główny ciężar walki z recesją spadał właśnie na najuboższych. To głęboko niesprawiedliwe i nieludzkie.

Wasze Ekscelencje, Wielebni księża, Drodzy członkowie NSZZ Solidarność!

Kilka tygodni temu obchodziliśmy 31. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania „Solidarności”. Mimo podejmowanych przez niektóre środowiska i wspomagające ich media prób skłócenia „Solidarności” nie pozwoliliśmy na to. Dziś – podczas Pielgrzymki Ludzi Pracy , tu na Jasnej Górze raz jeszcze powiem - nie ma pierwszej drugiej czy trzeciej „Solidarności”! Jest wyłącznie JEDEN Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – oparty na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki Społecznej. Jest jedna „Solidarność”, której najważniejszym celem jest obrona godności, praw i ludzi pracy.

Ale – zgodnie z naukami Jana Pawła II – chcemy wychodzić poza sferę wyłącznie naszych członków. Temu służy choćby podjęta przez nasz związek inicjatywa ustawodawcza w sprawie podniesienia płacy minimalnej czy walka z prawdziwą plagą stosunków pracy w Polsce – fałszywym samozatrudnieniem i poza-kodeksowymi umowami o pracę. Głodowe pensje, wypłacane często na podstawie śmieciowych umów o pracę – to największe bolączki milionów polskich pracowników. Dramatem jest również poziom ubóstwa w Polsce – ponad 2 miliony naszych rodaków żyje w nędzy, a 6 i pół – w ubóstwie. To są dla Polski – członka Unii Europejskiej – dane porażające i zawstydzające.Do zwalczenia tych patologii potrzebujemy partnerów - inne związki zawodowe, organizacje pracodawców, a przede wszystkim rząd. Dlatego tutaj – u stóp Jasnogórskiej Pani – wzywam pozostałych partnerów społecznych do dialogu i wspólnego znalezienia rozwiązania problemów dotykających polskich pracowników.

Tegoroczna pielgrzymka odbywa się w samym środku kampanii wyborczej do parlamentu. Myślę, że wyrażę tu nadzieję wszystkich pracowników zgromadzonych u stóp Jasnej Góry: oby sprawy pracownicze: pytania jak polepszyć los polskich pracowników, jak uczynić pracę bezpieczniejszą i lepiej opłacaną, jak chronić godność pracownika – oby te zagadnienia były kluczowymi pytaniami tej kampanii.

Oby przyszli posłowie i senatorowie, zamiast znów pogrążać się w niekończących się partyjnych waśniach i sporach, podjęli skuteczne działania na rzecz realizacji praw pracowniczych, bezpiecznie i godnie wynagradzanej pracy, stałego zatrudnienia, rzeczywistego dialogu społecznego.

Kilkanaście dni temu - w innej, też niezwykle ważnej dla polskiej historii świątyni – kościele świętej Brygidy w Gdańsku - ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź mówił do nas – uczestników obchodów porozumień Sierpniowych – ważne słowa, o tym że Polska nie jest własnością zwycięskich ugrupowań politycznych. Jest domem całej wspólnoty narodu. Wobec niego służebną rolę powinna sprawować polityczna władza. Polityka jest kwestą moralności, jest przestrzenią wielkiej odpowiedzialności za dobro wspólne.

Ksiądz arcybiskup podkreślał też, że Polska dzisiejszej doby w szczególny sposób potrzebuje ludzi sumienia, sprawdzonych i gotowych jej służyć, zarówno w trosce o jej historię , o jej dziś, a szczególnie o jej przyszłość. Takich ludzi, którzy gwarantują obronę godności człowieka i życia od poczęcia do naturalnej śmierci, stawiających sprawy rodziny na czołowym miejscu, zdolnych odpowiedzialnie i konsekwentnie podjąć niezbędne reformy.

Takiej wyborów i takich polityków życzę wszystkim ludziom pracy w Polsce.

Szczęść Boże!
”Solidarność pielgrzymuje na Jasną Górę2011-09-18
Do Częstochowy na organizowaną od 29 lat pielgrzymkę przyjechały dziesiątki tysięcy członków NSZZ „Solidarność”. Są władze związku, poczty sztandarowe, kierownictwo Państwowej Inspekcji. Jest Marianna Popiełuszko, matka bł. ks. Jerzego. Mszę poprzedziło wystąpienie przewodniczącego NSZZ „Solidarność”. Piotr Duda podkreślił, że związku nie może nas zabraknąć w dzisiejszych trudnych czasach kryzysu. - Nie wolno nam dopuścić, by ludzie pracy stali się głównymi ofiarami kryzysu wywołanego przez destrukcyjne działania bankierów i finansistów. Rozumiemy ograniczone możliwości budżetowe, ale nigdy nie zgodzimy się na to, by główny ciężar walki z recesją spadał właśnie na najuboższych. To głęboko niesprawiedliwe i nieludzkie – powiedział Piotr Duda- Nie wolno nam dopuścić, by ludzie pracy stali się głównymi ofiarami kryzysu wywołanego przez destrukcyjne działania bankierów i finansistów – apelował dziś podczas Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.Przewodniczący przypomniał ostatnie ważne inicjatyw ustawodawcze w sprawie podniesienia płacy minimalnej czy walki z fałszywym samozatrudnieniem i poza-kodeksowymi umowami o pracę. - Głodowe pensje, wypłacane często na podstawie śmieciowych umów o pracę, to największe bolączki milionów polskich pracowników. Dramatem jest również poziom ubóstwa w Polsce – ponad 2 miliony naszych rodaków żyje w nędzy, a 6 i pół – w ubóstwie. To są dla Polski – członka Unii Europejskiej – dane porażające i zawstydzające – mówił przewodniczący NSZZ „Solidarność”.
Pracownicza Europo, obudź się!2011-09-18
- Nie możemy pozwolić, aby walka z kryzysem była pretekstem do walki z i pracownikiem i człowiekiem. Nie możemy dopuścić, aby ci krwiopijcy patrzyli do cudzej kieszeni. Kieszeni pracownika i najuboższego – powiedział do zgromadzonych na rynku demonstrantów, Piotr Duda przewodniczący NSZZ „S”.

Przewodniczący krytycznie odniósł się do zakończonego wcześniej spotkania ministrów finansów krajów UE. - Spotkaliśmy się we Wrocławiu, aby zaprotestować i pokazać ministrom finansów a tak właściwie krwiopijcom którzy doprowadzili do tego kryzysu a teraz chcą nim zarządzać i mówić nam co jest dla nas lepsze. Mieliśmy taką nadzieję że wręczymy tym paniom i panom naszą petycję ale jak uciekli ukradkiem jak szczury – mówił Duda. Jak stwierdził to jest niedopuszczalne. - Władza ma się nie bać obywateli, władza ma słuchać obywateli i wyciągać wnioski – dodał. Szef „S” powiedział również, że związki zawodowe są dla solidarnej Europy i ją budują a nie tylko o niej mówią. Tymczasem politycy są solidarni ale tylko wobec siebie. - Chcemy walki z kryzysem ale poprzez rozwój, tworzenie miejsc pracy - bezpiecznej pracy. Chcemy pracowniczej Europy dla wszystkich obywateli. Europo pracownicza obudź się! – zakończył swoje wystąpienie Piotr Duda. Dzisiejsza demonstracja była pierwszą w Polsce tzw. euromanifestacją, organizowaną przez EKZZ.Do Wrocławia przyjechali związkowcy z blisko 30 organizacji związkowych zrzeszonych w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. m.in. z Hiszpanii, Norwegii, Węgier, Litwy, Niemiec, Portugalii, Czech. Liczne stawili się również członkowie NSZZ „S”. Do protestu przyłączyły się także polskie organizacje związkowe, które nie są afiliowane w EKZZ, np. Forum Związków Zawodowych, czy związek zawodowy policjantów.
We Wrocławiu rozpoczęła się euromanifestacja 2011-09-18
Pochód otwiera kierownictwo Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, z sekretarz generalną organizacji Bernadette Segol oraz szefami OPZZ i NSZZ „Solidarność” - Janem Guzem i Piotrem Dudą. Za nimi podążają delegacje związków zawodowych m.in. z Hiszpanii, Norwegii, Portugalii. Licznie przybyli do Wrocławia związkowcy z niemieckiego DGB. Na końcu kolumny idą gospodarze dzisiejszej manifestacji: NSZZ „Solidarność” i OPZZ oraz związki zawodowe nie należące do EKZZ, np. NSZZ Policjantów. Kolorowy pochód prowadzi orkiestra pod batutą Jarosława Krauze, skarbnika Regionu Dolny Śląsk. Na transparentach widać hasła, m.in. „Godna praca+godna płaca = godne życie” czy „Polityka wasza, bieda nasza”.Przed wymarszem, związkowców powitał Piotr Duda. Ciesząc się z pięknej pogody, powiedział: - Bozia nam sprzyja. Manifestantów zagrzewa do marszu zastępca przewodniczącego dolnośląskiej „S”, Radosław Mechliński.

Na dzisiejszą manifestację przyjechali związkowcy z blisko 30 organizacji związkowych zrzeszonych w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Pochód przejdzie ze Stadionu Olimpijskiego m.in. koło Hali Stulecia, gdzie na nieformalnym spotkaniu obradowali ministrowie finansów krajów należących do Unii Europejskiej.
Dlaczego europejskie związki zawodowe protestują?2011-09-18
Konferencja odbyła się dzień przed euromanifestacją, która w sobotę odbędzie w stolicy Dolnego Śląska. Pod hasłami „TAK dla europejskiej solidarności, TAK dla miejsc pracy i praw pracowniczych, NIE dla polityki cięć” demonstrować będą związkowcy z Polski i kilkudziesięciu krajów Europy. Organizatorem protestu jest Europejska Konfederacja Związków Zawodowych. - Nie może być tak, że walka z kryzysem jest pretekstem do walki z człowiekiem i pracownikiem. Na to zgody ze strony związków zawodowych nie będzie – zapewnił przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda podczas konferencji prasowej we Wrocławiu. - Związki zawodowe w Polsce i Europie są za dialogiem i rozmowami. Ale jeśli rozmowy nie przynoszą rezultatu, trzeba wychodzić na ulice. Tak będzie jutro – powiedział podczas konferencji szef „Solidarności” Piotr Duda. - Eurodemontracja będzie się odbywała w bardzo trudnym dla europejskich związków zawodowych momencie. Politycy mówią o solidarniej Europie, ale tylko o niej mówią, nie ma to pokrycia w faktach. Europa powinna walczyć z kryzysem poprzez rozwój, a nie cięcie kosztów , a tak dzieje – zaznaczył szef „Solidarności”.- Jako reprezentatywne organizacje kraju, który sprawuje prezydencje, mamy obowiązek zabrać głos, w obronie świata pracy – mówił obecny na konferencji Jan Guz, przewodniczący OPZZ. - Rządy nadużywają swojej władzy, swoich praw. My związki zawodowe oświadczamy, że bronimy Europy, mówimy tak dla Europy socjalnej. Bronimy dialogu społecznego, chociaż ten dialog dziś wylewa się na ulice miast. Mówimy także „tak” dla europejskiej solidarności, mówimy tak dla miejsc pracy i praw pracowniczych, mówimy tak dla rozwoju gospodarczego – powiedział Jan Guz.
O płacy minimalnej w Sejmie2011-09-15

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o płacy minimalnej, przygotowanej przez NSZZ "Solidarność". - Jestem tu dziś w imieniu blisko 350 tysięcy Polaków, którzy swoim podpisem poparli projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - powiedział w Sejmie Piotr Duda, przewodniczący NSZZ "S".W swoim wystąpieniu przewodniczący przypomniał posłom niechlubne statystyki Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika że odsetek pracowników żyjących w rodzinach, w których poziom wydatków był niższy od minimum egzystencji wyniósł w 2010 roku aż 12 proc. - Nie ma nic gorszego, bardziej poniżającego pracownika, niż niemożność utrzymania siebie i rodziny pomimo ciężkiej, uczciwej, trwającej cały miesiąc pracy! - mówił przewodniczący "S". Zdaniem Dudy oburzające są stwierdzenia pracodawców, którzy najmniej zarabiających pracowników wysyłają do pomocy społecznej.
Będzie dosadnie i barwnie2011-09-15
Związkowcy z blisko 30 organizacji związkowych zrzeszonych w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych wezmą udział 17 września w euromanifestacji we Wrocławiu. Organizatorzy spodziewają się blisko 30 tysięcy uczestników.

W sobotę związkowcy już od godziny 10. będą gromadzić się na terenie kompleksu Stadionu Olimpijskiego. Tam będą parkować autobusy, tam też będą przygotowane punkty informacyjne oraz gastronomiczne. Uczestnicy manifestacji będą mogli skorzystać m.in. z oferty wielkiej restauracji na świeżym powietrzu.Trasa przemarszu prowadzić będzie m.in. koło Hali Stulecia. W tym czasie na nieformalnym spotkaniu będą tam obradować ministrowie finansów krajów należących do Unii Europejskiej.Wiec na Rynku trwał będzie do godz. 16.30. Zakończą go „Mury” w wykonaniu wrocławskich licealistów. Po zakończeniu manifestacji na polskich uczestników protestu autokary oczekiwać będą przy ul. Mazowieckiej, Wybrzeże Słowackiego i Na Grobli. Na gości zagranicznych – przy ul. Kazimierza Wielkiego.
Związek powstanie i się obroni2011-09-15
„Solidarność” rośnie w siłę! W dużych zakładach z kapitałem amerykańskim, o zasięgu światowym, w ostatnim czasie utworzono kolejne komisje zakładowe.Pod koniec sierpnia zarejestrowano organizację NSZZ „Solidarność" w Piotrkowie Trybunalskim, w firmie Cooper Standard Automotive, który jest dostawcą produktów motoryzacyjnych i ma swoje przedstawicielstwa w Polsce. To sukces, bo wcześniejsze próby utworzenia tam organizacji zakładowej kończyły się niczym.

- W ciągu tygodnia liczba osób zapisanych do Związku zwiększyła się ponad dziesięciokrotnie! - cieszy się kierownik Działu Szkoleń i Rozwoju Zarządu Regionu Piotrkowskiego Grażyna Adamczyk. – To duże osiągnięcie, które nie powiodłoby się bez odwagi i determinacji pracowników zakładu.

– Jeśli się chce założyć związek zawodowy na siłę, to on nie przetrwa - komentuje przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. - Ale tam, gdzie ludzie są zdecydowani i stanowczy w działaniach, Związek powstanie i się obroni. Jestem o tym głęboko przekonany
Zebranie Prezydium KM NSZZ „Solidarność”2011-09-12
Dzisiejsze obrady poświęcone były omówieniu i ocenie aktualnej sytuacji
w Spółce oraz działań związków zawodowych w trakcie trwającego
zawieszenia sporu zbiorowego. Oceniamy, że pierwsze spotkania Zarządu
ze ZZ będą miały miejsce w trzeciej dekadzie września. Aktualnie
oczekujemy na zapowiadane w porozumieniu zawieszającym spór dokumenty.
Mimo sezonu urlopowego w sprawach pracowniczych dochodziło
w ostatnim czasie do konieczności prowadzenia przez ZZ szeregu interwencji
o charakterze lokalnym ( Starogard Gdański, Nidzica), a także potrzeby skierowania
wniosku do PIP.
W najbliższym czasie ZZ chcą się zająć unormowaniem spraw związanych
z premiowaniem w nowych zakładach, gdzie wydatkowanie dodatkowych
pieniędzy na wynagrodzenia opiera się na dobrowolności, z pominięciem
regulaminów, w zasadzie bez udziału i oceny kadry nadzorującej.
Ponadto, podjęto wstępną decyzję o przygotowaniu „paczek” świątecznych
oraz ustalono na dzień 16.12. 2011 r. termin zebrania Komisji Międzyzakładowej.
”S” gościła liderów opozycji z Afryki Płn.2011-09-11
- Musicie się organizować, tworzyć niezależne struktury i programy na przyszłość – mówił do przedstawicieli opozycji z Tunezji i Egiptu, Lech Wałęsa, były przywódca NSZZ „S”.

W Sali BHP na terenie Stoczni Gdańskiej odbyło się spotkanie liderów opozycji z Tunezji i Egiptu z prezydentem Lechem Wałęsą i Piotrem Dudą przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Spotkanie było częścią projektu prowadzonego wspólnie przez Europejskie Centrum Solidarności, Instytut Lecha Wałęsy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i miasto Gdańsk. Między 5 a 10 września arabscy dysydenci poznają, jak funkcjonuje system polityczny w demokratycznym państwie. Przedstawiciele arabskich ruchów demokratycznych wezmą też udział w międzynarodowej konferencji w Gdańsku, pod patronatem Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza i Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka zorganizowanej z okazji 30 rocznicy I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „S”.
Zespół ekspertów już powołany2011-09-11
Z udziałem przedstawicieli "Solidarności" powstał zespół ekspercki, którego celem jest analiza społeczno-gospodarczych skutków wdrożenia unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego.

W skład zespołu, oprócz przedstawicieli związku, weszli polscy naukowcy specjalizujący się m.in. w kwestiach zmian klimatu, ekologii oraz eksperci z zakresu gospodarki i finansów.- Choć pakiet jeszcze nie został wdrożony, już widać pierwsze skutki tego, że Polska nie podjęła dotąd zdecydowanych działań na rzecz jego weryfikacji i renegocjacji. Zagraniczni inwestorzy z branży energetycznej wstrzymują inwestycje, Vattenfall wycofał się z Polski, inwestorzy w przemyśle energochłonnym przygotowują się do przeniesienia produkcji z naszego kraju. - 30 czerwca w Warszawie premier Donald Tusk zapowiedział, że powstanie wspólny zespół rządowy-związkowy, który zajmie się pracami związanymi z możliwością weryfikacji i renegocjacji pakietu energetyczno-klimatycznego. Solidarność zebrała zespół ekspertów, który właśnie rozpoczyna prace. Na razie samodzielne, bo choć minęły już ponad dwa miesiące od zapowiedzi premiera, nadal nie wiemy, czy rząd wybrał już swoje grono specjalistów, którzy mogliby wejść w skład wspólnego zespołu.Do grupy ekspertów zespołu związkowego weszli m.in.: prof. Leszek Marks z Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, prof. Bronisław Barchański z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalizujący się w ekologii i ochronie środowiska w górnictwie , dr Eryk Łon z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który bada finansowo-gospodarcze skutki wdrożenia pakietu, klimatolog dr Marek Chabior z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz dr Bolesław Jankowski z EnergSys Sp. z o.o., autor szeregu analiz dotyczących społeczno-ekonomicznych skutków polityki klimatycznej.- Ktoś może zapytać, a co związkowcom do tego? Odpowiedź jest prosta. Zgoda na wdrożenie pakietu w obecnym kształcie oznacza biedę, bezrobocie i zahamowanie rozwoju Polski na wiele lat. I obowiązkiem organizacji społecznej, która reprezentuje interesy polskich pracowników jest walka, aby ten czarny scenariusz się nie spełnił – mówi Dominik Kolorz. - Jest to też obowiązek każdego polskiego polityka. I mam nadzieję, że ci odpowiedzialni i nie krótkowzroczni mają tego świadomość - dodaje.
Niebezpieczne plany 2011-09-11
Przygotowana przez rząd ustawa o redukcji obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców pogorszy bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwach i jest niezgodna z prawem UE. Apel w sprawie ich zmiany NSZZ "S" skierował m.in. do wszystkich klubów parlamentarnych, Rady Ochrony Pracy i Marszałka Senatu.

Związkowców niepokoi przede wszystkim projektowana nowelizacja art. 213 kodeksu pracy, która polega na wyeliminowaniu konieczności pozytywnej weryfikacji przez rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy budowy lub przebudowy obiektu budowlanego, w którym planuje się pomieszczenia pracy. Opinię Związku popierają również: Centralny Instytut Ochrony Pracy, Instytut Medycyny Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy oraz pracodawcy z KPP Lewiatan.
Rocznica Porozumienia Jastrzębskiego2011-09-11
W Jastrzębiu Zdroju związkowcy, politycy i mieszkańcy miasta uczcili 31. rocznicę podpisania Porozumienia Jastrzębskiego.

- Dzisiaj wiele mówi się o „Solidarności” w Polsce i w Europie. Najlepiej tę ideę rozumieli polscy robotnicy 31 lat temu i dlatego tu dzisiaj jesteśmy. Ważne jest, aby wypełnić to dziedzictwo - mówił podczas obchodów Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”.
Szkodliwe zmiany w sądach2011-09-11
Związki zawodowe działające w sądownictwie krytykują zapisy znowelizowanej ustawy o ustroju sądów powszechnych. Twierdzą, że Sejm i Senat przyjęły ustawę bez konsultacji społecznych.

Jeżeli prezydent Bronisław Komorowski ją podpisze, wejdzie ona w życie w ciągu pół roku. - Od wielu lat nikt nie wprowadził żadnych konstruktywnych zmian do systemu sądownictwa, a ta ustawa będzie tylko dalszym pogłębianiem patologii - ocenia Waldemar Urbanowicz, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej.
Konieczność rozdziału szkół od polityki2011-09-11
Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wypowiedziała się w sprawie ogólnopolskiej inauguracji roku szkolnego w Sopocie.

W przyjętnym oświadczeniu zwiazkowcy wyrazili oburzenie brakiem zaproszenia przewodniczącego SKOiW NSZZ „S” na ogólnopolską inaugurację nowego roku szkolnego, która odbyła się w Sopocie 1 września br. Obecność na tej uroczystości prezesa ZNP potwierdza, że MEN prowadzi dialog tylko z tym związkiem zawodowym.
Sierpniowe postulaty wciąż aktualne2011-08-31
21 postulatów Sierpnia 1980 roku zyska prawdziwą wartość dopiero wówczas, gdy będzie w pełni realizowane – mówił przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda podczas obchodów 31. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.W swoim wystąpieniu pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców Piotr Duda oddawał honor uczestnikom wydarzeń sprzed 31 lat. - Ci, którzy postanowili postawić Stocznie Gdańską w strajk, i ci którzy te strajki prowadzili, są wspaniałymi bohaterami. Bo przecież mieli w głowie to, co stało się w 1970 r w Gdańsku i Gdyni i 1976 roku w Radomiu i Ursusie. Tak władza tłumiła strajki robotników, ale oni się nie zawahali i dzięki swej determinacji doprowadzili do podpisania 21 postulatów.Przewodniczący „Solidarności” zaznaczył, że wciąż żyjemy w kraju, w którym miliony Polaków żyje w ubóstwie i bezrobociu. - Tamte 21 postulatów jasno wskazywało, w jakim kierunku ma iść Polska. Jednym z głównych postulatów był postulat wolnych związków zawodowych, niezależnych od partii i pracodawców. Po 31 latach skarżymy się do międzynarodowych organizacji na to, że biernie przygląda się temu jak wyrzuca się ludzi za to, że zakłada się wolne związki zawodowe.
Święto ”Solidarności” w Trójmieście 2011-08-31
Trójmiasto obchodzi dzisiaj 31 rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”.Przed południem na Placu Solidarności kwiaty złożyli: Prezydent Lech Wałęsa, pracownicy Stoczni Gdańskiej razem z dyrekcją oraz Prezydent Bronisław Komorowski razem z przedstawicielami sygnatariuszy Porozumień Sierpniowych. Prezydentowi przed pomnikiem Poległych Stoczniowców i bramą Stoczni Gdańskiej towarzyszyli członkowie prezydium Komisji Krajowej NSZZ „S” z przewodniczącym Piotrem Dudą.

- Kto ma taką potrzebę przyjeżdża tu, żeby podziękować wszystkim, którzy 31 lat temu strajkowali w tym miejscu i podpisali historyczne porozumienia. Staram się, żeby wszyscy mogli być tu razem. Mam nadzieję, że z czasem to się uda – powiedział Piotr Duda podczas spotkania z dziennikarzami.
Esplanada ”Solidarności 1980” już w Brukseli2011-08-30
Rozległa przestrzeń ciągnąca się wzdłuż europarlamentarnych budynków w Brukseli nosi od dziś imię „Solidarności 1980”. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek podkreślił podczas uroczystości, że nie ma lepszego miejsca, by uhonorować „Solidarność”.Jak podkreślił, Solidarność "to nie jest tylko nazwa takiego sobie związku zawodowego, ale jest to nazwa związku zawodowego, który powstał w oparciu o ogromną potrzebę wolności". - Jest nazwą pierwszego, jednego z największych ruchów, który pozwolił na uruchomienie procesów demokratyzacji w tej części Europy i rozmontowanie żelaznej kurtyny - dodał szef europarlamentu.W uroczystościach w stolicy Belgii wziął udział szef związku Piotr Duda oraz poprzedni przewodniczący – Janusz Śniadek i Marian Krzaklewski. Z powodów zdrowotnych do Brukseli nie dotarł Lech Wałęsa. Obecny był premier Donald Tusk, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz władze Unii Europejskiej.
Anioł Wolności był w Szczecinie 2011-08-30
Przed pomnikiem Anioł Wolności i bramą Stoczni Szczecińskiej odbyły się uroczystości 31 rocznicy podpisania porozumień w Szczecinie. Podczas dzisiejszych obchodów nie uniknięto tematu zamknięcia Stoczni Szczecińskiej, która stała się wyrzutem sumienia dla władz. Obecny na uroczystościach wicepremier Waldemar Pawlak zapewnił, że dołoży wszelkich starań, by poprawić sytuację Stoczni Szczecińskiej. Przywódca strajku z sierpnia 1980 roku Marian Jurczyk krytycznie ocenił obecne elity polityczne. - Historia ostatnich 22 lat to dzieje skorumpowanych elit politycznych, ekip rządzących, dbających przede wszystkim o własny i partyjny interes, a nie o dobro wspólne - powiedział Jurczyk
Wyjątkowa wystawa o wyjątkowym Zjeździe2011-08-30
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wraz z pionem edukacyjno-naukowym gdańskiego oddziału IPN przygotowała wystawę historyczną upamiętniającą to wydarzenie. Ekspozycja prezentowana będzie w Sali BHP.Na trzydziestu panelach wystawy (jej pełna nazwa brzmi „I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ «Solidarność». Zjazd Nadziei na Samorządną Rzeczpospolitą”) zaprezentowano pochodzące ze zbiorów Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz archiwum IPN w Warszawie dokumenty, plakaty i ilustracje, zdjęcia autorstwa fotografów dokumentujących dzieje NSZZ „Solidarność” oraz rysunki zaczerpnięte z komiksu „Solidarność – pierwsze 500 dni”. Tłem do wystawy są oryginalne nagrania dźwiękowe ze Zjazdu, transmitowane przez Radio „Solidarność” (rozgłośnia Regionu Mazowsze, Dolny Śląsk oraz BIPS przy współpracy SAR w Gdańsku) oraz bezpośrednie nagrania z sali obrad.
Niebezpieczne plany komisji ”Przyjazne państwo”2011-08-30
Przygotowana w komisji "Przyjazne państwo" ustawa o redukcji obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców pogorszy bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwach i jest niezgodna z prawem UE. Apel w sprawie ich zmiany NSZZ "S" skierował do wszystkich klubów parlamentarnych. Związkowców niepokoi przede wszystkim projektowana nowelizacja art. 213 kodeksu pracy, która polega na wyeliminowaniu konieczności pozytywnej weryfikacji przez rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy budowy lub przebudowy obiektu budowlanego, w którym planuje się pomieszczenia pracy. Opinię Związku popierają również: Centralny Instytut Ochrony Pracy, Instytut Medycyny Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy oraz pracodawcy z KPP Lewiatan.Tymczasem projektowana w komisji "Przyjazne państwo" zmiana stanowi poważną lukę w działającym w Polsce systemie ochrony pracy i prowadzi do obniżenia poziomu poziomu bezpieczeństwa.
O PPE i PPI w Lublinie.2011-08-25
W siedzibie Zakładu Nr. 19 odbyło się spotkanie przedstawicieli
Zarządu PxM i ING z pracownikami dwóch zakładów lubelskich Z 14 i Z 19, którego celem było przekazanie ogólnych informacji na temat oferty programu ze strony Pracodawcy mającego zastąpić już wkrótce obowiązujące dziś „archaiczne” jak stwierdzono zapisy ZUZP dotyczące nagród jubileuszowych na „oczekiwane”?! zwłaszcza przez młodych pracowników Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) oraz Pracownicze Programy Inwestycyjne (PPI).
Prawdopodobnie, z uwagi na duży ładunek wiedzy ogólnej, liczb, tabelek i różnych
wykresów nie było za dużo pytań do prelegentów, ani zauważalnego entuzjazmu
do proponowanego programu. Bardziej aktywni w zadawaniu pytań byli pracownicy Z14.
Spotkanie w Lublinie zakończyło cykl spotkań informacyjnych, następny etap to dalsza publiczna dyskusja oraz mające rozpocząć się w październiku rozmowy ze Związkami Zawodowymi.
”Chińskie zupki” i miska ryżu przed ambasadą2011-08-25
Ponad 300 osób pikietowało w czwartek 25 sierpnia przed ambasadą Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie.
Związkowcy z Solidarności protestowali przeciwko bezprawnemu zwolnieniu z pracy Grzegorza Zmudy, przewodniczącego NSZZ Solidarność w tyskim Nexteer Automotive Poland, spółce należącej do chińskiego kapitału.Dziś zwolniony jestem ja, jutro to może być ktoś inny. Musimy pokazać pracodawcom z obcym kapitałem, że Polska to nie tylko maszynka do robienia pieniędzy, ale także państwo prawa - mówił Zmuda.- Grzegorz Zmuda jest wspaniałym człowiekiem, który poświęcił się dla ponad 600-osobowej załogi Nexteer. On został zwolniony, ale pracownikom spełniono wszystkie postulaty, o które toczył się spór zbiorowy. Takich ludzi jak Grzegorz potrzebujemy w Solidarności jak najwięcej i jednocześnie jako Solidarność nie możemy pozwolić na bezprawne zwalnianie z pracy naszych liderów. Zapowiadam wszystkim pracodawcom- przedstawicielom obcego kapitału w Polsce, że to, co dzieje się dzisiaj przed ambasadą chińską, jest dopiero preludium i jeżeli dalej będą łamać prawa pracownicze i związkowe nasze działania staną się o wiele bardziej radykalne - zapowiedział podczas manifestacji Dominik Kolorz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.
Przewozy Regionalne nie będą strajkować2011-08-25
Zapowiadany na piątek i sobotę strajk w Przewozach Regionalnych został odwołany. Wczoraj późnym wieczorem związki zawodowe porozumiały się z zarządem spółki- Nie ma wygranych, nie ma przegranych. Wygrali pasażerowie - komentuje Henryk Grymel, przewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "S". Pracownicy spółki - oprócz podwyżki w wysokości średnio 120 zł, którą dostali w sierpniu br., dostaną jeszcze średnio o 130 zł więcej od lipca 2012 r. i o 30 zł więcej od początku 2013 r. Oprócz porozumienia w sprawie podwyżek związkowcy i zarząd PR uzgodnili również, że do połowy września minister infrastruktury zwoła "szczyt kolejowy", podczas którego omówione zostaną najistotniejsze problemy polskiego kolejnictwa w sferze przewozów pasażerskich. Zarząd PR zrezygnował także z planowanych zwolnień w oddziale śląskim oraz wstrzymania dzierżawy składów dla regionalnej spółki Koleje Śląskie
Czyżby nowe „standardy” eksportowe w PxM?2011-08-24
W ubiegłym miesiącu do prac remontowych we Francji
udała się grupa pracowników Z16 „Wybrzeże”. Po przyjeździe
okazało się, że liczba miejsc noclegowych jest mniejsza od ilości
pracowników. Problemy stąd wynikające są czytelne, bez potrzeby dalszego opisywania.
Ponadto, urwano pracownikom jedną godzinę z dwunastu wykonywanych na dobę,
tłumacząc, że wynagrodzenie nie przysługuje za dwie przerwy na posiłek.
W tej sprawie ZZ podjęły interwencję u Pracodawcy kierując odpowiednie pismo, domagając się wyjaśnienia całej sprawy, łącznie z wypłaceniem należności pracownikom i wyciągnięciem konsekwencji służbowych wobec osób odpowiedzialnych za organizację i pobyt pracowników za granicą.
Do PIP w/s posiłków profilaktycznych.2011-08-24
ZZ skierowały do PIP wniosek o kontrolę realizacji załącznika Nr. 7
ZUZP PxM pod kątem przyznawania i wydawania posiłków profilaktycznych
W Z 19 „Naftoremont” Płock na stanowiskach:
spawacz, spawacz - przepalacz, pracownik malarni, pracownicy zatrudnieni
przy robotach budowlanych.
Z ”Solidarnością” na skoczni 2011-08-24
Piąty puchar "Solidarności" w Skokach Narciarskich na Igielicie odbędzie się pod koniec września w Zakopanem. Patronat nad imprezą objęli Izabela i Adam Małyszowie.Organizatorzy - Zarząd Regionu Małopolska starają się, aby 23 i 24 września w Zakopanem mogli pojawić się najlepsi polscy zawodnicy, ale nie tylko.
Rezerwację i sprzedaż biletów prowadzi sekretariat Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność" i pani Bożena Musiał (tel. 12 421-60-54 – przyp red.). Można już dokonywać rezerwowacji. Ceny są takie same jak w latach poprzednich. Na zawody dwudniowe bilety normalne kosztują 15 PLN, ulgowe 10 PLN, na poszczególne dni bilety są po 10 PLN a ulgowe po 5 PLN.W tych samych dniach w Zakopanem odbędzie się również posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".
Komisja Krajowa o wyborach2011-08-24
Efektem debaty jest przyjęty przy zaledwie 3 głosach przeciwnych się apel w sprawie wyborów. - W 31. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania naszego Związku – wydarzeń, które przyczyniły się do odzyskania wolności, ale były też walką o godność ludzi pracy – KK NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich członków i sympatyków Związku o korzystanie z wywalczonych z takim trudem praw obywatelskich poprzez udział w zbliżających się wyborach parlamentarnychPodkreślono w nim, że udział w wyborach jest „nie tylko prawem, ale nade wszystko obowiązkiem. Tylko w ten sposób możemy właściwie zagospodarować naszą wolność”.Wybierzmy ludzi i ugrupowania, które chcą budować Polskę solidarną, opartą na chrześcijańskiej tradycji, prawdziwie równych szans, Polskę dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych – głosi treść przyjętego dzisiaj apelu.
Będzie skarga na przewlekłość Trybunału?2011-08-23
Chodzi o skierowany przez „Solidarność” wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją zmiany w Kodeksie Pracy wprowadzonej przy okazji uchwalenia ustawy przywracającej wolne w Święto Trzech Króli. Przewiduje ona, że jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy.Podczas dzisiejszych obrad rozpoczęła się dyskusja na temat stosunku związku do jesiennych wyborów parlamentarnych- Gdy pracownik przychodzi do związku, to nie odbiera się mu praw obywatelskich. Może popierać kogo chce i zbierać podpisy na kogo chce. My popieramy ludzi, nie partie. Już prosiłem szefów regionów o pomoc w kampanii wyborczej konkretnym kandydatom, bo takich potrzebujemy w Sejmie, ludzi którzy rozumieją problemy pracowników – odpowiadał mu przewodniczący Komidsji Krajowej Piotr Duda. Ostatecznie członkowie Komisji Krajowej zdecydowali o przełożeniu dyskusji na ten temat na jutro.Podczas obrad dyskutowano też o prowadzonej przez związek akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o podniesieniu płacy minimalnej. - Zebraliśmy ostatecznie 306 tys. podpisów. Tyle ile potrzeba – powiedział Piotr Duda, pełnomocnik Komitetu. - Jesteśmy po spotkaniach z klubami parlamentarnymi. - Większość: PiS, SLD i PSL, chce przyjęcia naszego projektu. PO chce nad projektem pracować.Dział Informacji KK
Rusza HiperWyzysk.pl2011-08-22
Uruchomiony dzisiaj internetowy serwis HiperWyzysk.pl (www.hiperwyzysk.pl) to miejsce, gdzie umieszczane będą pochodzące od pracowników informacje na temat warunków dialogu pomiędzy pracodawcami a pracownikami w firmach handlowych i ochrony. Serwis stworzony przez NSZZ „Solidarność” ma promować ideę obustronnej komunikacji pomagając rozwiązywać realne problemy pracowników.- Mimo, że handel ma rekordowe zyski, pracownicy nie korzystają na tym. Paradoksalnie jest coraz gorzej. Pracodawcy oszczędzają, w sklepach pracowników jest coraz mniej ale pracy jest ciągle tyle samo. Tracą na tym również klienci, którzy mogą czuć się źle obsługiwani - stwierdził Sebastian Barański z Sekcji Krajowej Handlu. O pogarszających się warunkach pracy w centrach dystrybucyjnych mówiła również Maria Bem, która pomaga pracowników organizować się w związek zawodowy. - Normy narzucane pracownikom centrów dystrybucyjnych są coraz wyższe. Ciężary jakie dzwigają pracownicy powodują, że często biorą oni zwolnienia lekarskie - stwierdziła.Kampania NSZZ „S” to odpowiedź na alarmujące dane statystyczne dotyczące warunków dialogu społecznego oraz warunków pracy w branży ochrony i handlu.
Do związków zawodowych należy dziś ok. 15% pracowników najemnych. Poziom uzwiązkowienia jest jednym z najniższych w Europie (CBOS, sierpień 2010). Pomoc zewnętrzna jest więc niezbędna do zapewnienia pracownikom różnych form reprezentacji (na przykład umożliwienia zapisania się do związku zawodowego). W szczególności w takich firmach jak firmy ochrony oraz sieci super –i hipermarketów brakuje wzorów partycypacji pracowników. Pracodawcy utrudniają pracownikom zapisywanie się do związków zawodowych, natomiast w przypadku branży ochrony związek zawodowy często nie jest w ogóle uznawany przez pracodawcę. Liczne rozmowy bezpośrednie przeprowadzone przez NSZZ „S” z pracownikami obu branż, kontrole PIP oraz doniesienia mediów potwierdzają też złe warunki pracy.Celem NSZZ „Solidarność” jest wzmocnienie potencjału reprezentacji pracowników i zbudowanie rzeczywistego dialogu pomiędzy pracodawcami a pracownikami, który ma umożliwić zawieranie zbiorowych układów pracy, a co za tym idzie poprawę warunków pracy.
Strajk w Przewozach Regionalnych odłożony2011-08-19

Strajk w Przewozach Regionalnych przełożony na 26 sierpnia- Zdecydowaliśmy o zmianie terminu protestu, ponieważ prezes Przewozów Regionalnych nie mogła podjąć decyzji o podpisaniu porozumienia bez zgody rady nadzorczej - mówi Henryk Grymel, przewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność". 24 sierpnia po posiedzeniu rady nadzorczej odbędzie się spotkanie zarządu Przewozów Regionalnych z przedstawicielami komitetu protestacyjnego. - Jeśli nie dojdzie do porozumienia, 26 sierpnia zatrzymamy pociągi na 48 godzin - zapowiada Grymel. Zdaniem związkowców propozycja zarządu była niezadowalająca, ponieważ w Przewozach Regionalnych nie było podwyżek od 3 lat. Jak tłumaczą, średnie zasadnicze wynagrodzenie maszynisty kolejowego wynosi 1400 - 1600 zł brutto.
Bądźmy razem w tych ważnych dniach 2011-08-18
W związku z szeregiem nieścisłych wiadomości ukazujących się w mediach w ostatnich dniach, dotyczących listy osób zaproszonych do udziału w gdańskich obchodach podpisania Porozumień Sierpniowych chcę przedstawić precyzyjne informacje na ten temat.

Organizatorem obchodów w dniu 31 sierpnia jest nie tylko Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. Na równych prawach organizacją uroczystości zajmują się również Region Gdański NSZZ „Solidarność”, Marszałek Województwa Pomorskiego, Wojewoda Pomorski, Prezydent Miasta Gdańsk i Europejskie Centrum Solidarności. Reprezentanci wszystkich tych instytucji odbyli w ostatnich tygodniach szereg spotkań służących przygotowaniu obchodów. Na spotkaniach wypracowano model współpracy, podzielono zadania. Zdecydowano również o kluczu wysyłania imiennych zaproszeń na obchody.

Zgodnie z podjętymi decyzjami Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprosiła na obchody osoby pełniące najwyższe funkcje w państwie: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu oraz Marszałka Senatu, a także Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Zaprosiliśmy również Metropolitę Gdańskiego oraz wszystkich poprzednich przewodniczących Związku. Analogiczny klucz wysyłania zaproszeń imiennych zastosowano w 2010 roku przed organizacją jubileuszowego Krajowego Zjazdu Delegatów w Gdyni. Dodatkowo Komisja Krajowa wystosowała zaproszenia do klubów parlamentarnych PiS, PO, PJN i PSL.Taki klucz wysyłania zaproszeń nie przewidywał imiennego zapraszania parlamentarzystów spoza woj. pomorskiego. Decyzja ta wynikała m.in. z faktu, iż uroczystości rocznicowe odbywać się będą w środku kampanii wyborczej. Nie chcieliśmy, aby bieżąca walka polityczna przesłoniła przesłanie święta NSZZ „Solidarność”. Jak się w ostatnich dniach okazało, nie udało się tego uniknąć, nad czym osobiście bardzo boleję.Smutne jest też to, że swoje prywatne interesy próbują przy tej okazji załatwić niektórzy działacze NSZZ „Solidarność”. W ten sposób działa np. wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej. Kolega Karol Guzikiewicz nie jest organizatorem obchodów, nie ma pojęcia o uzgodnieniach podjętych podczas spotkań organizacyjnych, nie wie, kto został, a kto nie został zaproszony, a a mimo to ze szkodą dla Związku eskaluje zamieszanie. Oczywiście, jako prawdopodobny kandydat do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości jest w tym momencie jak najbardziej zainteresowany wypromowaniem swojego nazwiska i zyskaniem uznania u partyjnych kolegów. Szkoda że uderza przy tym w NSZZ „Solidarność”.

Apeluję o zakończenie kłótni i zamieszania związanego z przygotowaniami do obchodów. Wszystkich – i członków NSZZ „Solidarność”, i sympatyków naszego Związku – zapraszam 31 sierpnia pod Pomnik Poległych Stoczniowców, a także 30 sierpnia do Szczecina i 3 września do Jastrzębia Zdroju. Bądźmy razem w tych ważnych dla polskiej historii dniach.

Piotr Duda
Przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”
Nierówności zaskarżone do MOP2011-08-18
Błędne przepisy uniemożliwiają przynależność do związków zawodowych nawet kilku milionom Polaków – alarmuje “Solidarność”Zdaniem "S" stosowane w Polsce prawo ogranicza możliwość zrzeszania się w związki zawodowe, ponieważ mogą z nich korzystać tylko wybrane katergorie osób, t.j. pracownicy, członkowie rolniczych spółdzielni, produkcyjnych, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, chałupnicy, emeryci, renciści, osoby bezrobotne, osoby skierowane do zakładów w celu odbycia służby zastępczej i funkcjonariuszeProblem w tym, że w polskim języku prawnym termin "pracownik" ma określoną w Kodeksie pracy, definicję. Mówi ona, że pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Definicja ta, jako definicja legalna o charakterze systemowym, znajduje zastosowanie do wszystkich norm indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Tym samym prawa do organizowania pozbawieni są pracownicy zatrudnieni na umowy zlecenia, umowy o dzieło czy samozatrudnieni. - Zakres podmiotowy prawa do zrzeszania się jest ograniczony tylko do niektórych kategorii osób wykonujących pracę zarobkową. NSZZ „Solidarność” kilkakrotnie korzystał z prawa skargi do MOP. Tak było choćby w 1994 roku, kiedy związek oskarżał rząd polski o niezwrócenie majątku zagarniętego „Solidarności” w stanie wojennym i pozostawienie go w gestii OPZZ. Według związku fakt ten stanowił jawne naruszenie konwencji o wolności związkowej. Po rozpatrzeniu zażalenia przez Komitet, MOP uznała w 1995 r. skargę za uzasadnioną i napomniała rząd polski, aby ostatecznie i sprawiedliwie rozwiązał kwestię majątku, w której NSZZ „Solidarność” była stroną pokrzywdzoną.
Porozumienie zawieszające spór zbiorowy2011-08-09
Po debacie ZZ (25.07.2011), w następnych dniach odbyło się z Zarządem Spółki szereg spotkań i rozmów ostatniej szansy, mających na celu zakończenie akcji protestacyjnej w Polimex-Mostostal S.A. Najważniejsze ustalenia sprowadzają się do czasowego zawieszenia sporu zbiorowego (odłożenia decyzji o strajku) w celu umożliwienia Stronom m.in. przeprowadzenia niezbędnych analiz skonsolidowanych i zaudytowanych za okres I półrocza wyników Grupy Polimex- Mostostal S.A.,
Wobec stanowiska Organizacji Związkowych, że wprowadzone Zarządzeniem Nr 7/11 Prezesa Zarządu Polimex – Mostostal S.A z dnia 25 maja 2011 r., regulacje płacowe nie są w pełni satysfakcjonujące ustalono, co następuje:
W terminie do 10 września 2011 r. Spółka przedstawi Organizacjom Związkowym dane nt. poziomu wynagrodzeń pracowników w poszczególnych grupach zawodowych i branżowych w 2011 roku, co jak się przewiduje umożliwi podjęcie odpowiednich decyzji.
Ponadto, warunkowo ( w przypadku braku porozumienia Spółka się wycofa) Strony porozumiały się:
1. Spółka wyraża zgodę na wprowadzenie (w trybie przewidzianym w artykule 104[1] k.p.) zapisów do Regulaminu Pracy Polimex-Mostostal S.A. , w których przewidziany zostanie dodatkowy czas w wymiarze łącznym 15 minut na przebranie się przed rozpoczęciem pracy oraz na umycie i przebranie po jej zakończeniu pracy, które będą doliczane do czasu pracy.
2.Spółka będzie wypłacała pracownikom Zakładu Logistyki (Z04) kierującymi zespołami wykonującymi prace związane z załadunkiem pojazdów w Zakładzie Z4 dodatek, o którym mowa w paragrafie 11”b” Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Polimex-Mostostal S.A., z dnia 16 lutego 2007 roku. Spółka wypłaci dodatek, od daty złożenia pisma w tej sprawie do Zarządu przez Organizacje Związkowe.
3.Spółka wyraża zgodę na jednomiesięczny okres wypowiedzenia umów zawartych z pracownikami na czas określony powyżej 6 miesięcy, których łączny i ciągły czas zatrudnienia w Spółce wynosi ponad 24 miesiące.
Czasu do września pozostało niewiele, należy oczekiwać zadowalających rezultatów rozmów.
Zaproszenie dla pierwszego szefa ”S”2011-08-09
Przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda zaprosił dziś Lecha Wałęsę do udziału w obchodach 31. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Były prezydent i pierwszy szef związku potwierdził chęć współpracy z „Solidarnością”.W „Solidarności” cały czas się spierajmy, ale w tym dniu bądźmy razem. Panie prezydencie, niech pan nie mówi „nie” - Piotr Duda zapraszał Lecha Wałęsę. - Nie mówię „nie” - odpowiedział Lech Wałęsa, przyjmując zaproszenie.Podczas zamkniętego spotkania członkowie prezydium Komisji Krajowej przybliżyli Lechowi Wałęsie najważniejsze zadania stojące przed związkiem. To m.in. zaplanowana na 17 września euromanifestacja we Wrocławiu i działania zmierzające do zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. - Cieszymy się, że obywatelski projekt trafi do I czytania w Sejmie. To bardzo ważna sprawa dla związku. Ten projekt broni się sam, dobrze że nie trafił do sejmowej zamrażarki – mówił Piotr Duda.Podczas briefingu z dziennikarzami Lech Wałęsa powiedział, że cieszy się z dzisiejszego spotkania. - Czuję się ojcem związku. Mam nadzieję na dobrą współpracę. Ta grupa działaczy chce pracować.Lech Wałęsa nie potrafił sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz gościł w siedzibie Komisji Krajowej. - Może to było 10 lat temu? Nie wiem. Sporo się tu zmieniło – mówił pierwszy szef związku.
Szef Parlamentu Europejskiego w ”Solidarności”2011-08-09
Jerzy Buzek będzie w środę 10 sierpnia gościem prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.Tematem spotkania będą m.in. zaplanowane na 30 sierpnia uroczystości w Brukseli. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego i jego przewodniczącego Jerzego Buzka, jednemu z placów w bezpośrednim sąsiedztwie budynków Parlamentu Europejskiego zostanie w tym dniu nadane imię „Solidarności 1980”. Przewodniczący NSZZ „S” poinformuje także Jerzego Buzka o manifestacji, która odbędzie się 17 września we Wrocławiu. Pod hasłami „TAK dla europejskiej solidarności, TAK dla miejsc pracy i praw pracowniczych, NIE dla polityki cięć” w stolicy Dolnego Śląska demonstrować będą związkowcy z Polski i kilkudziesięciu krajów Europy. Tego dnia we Wrocławiu spotykają się unijni ministrowie finansów. Organizatorem protestu jest Europejska Konfederacja Związków Zawodowych.
Lech Wałęsa z wizytą w ”S”2011-08-08
Lech Wałęsa będzie we wtorek 9 sierpnia gościem prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”Początek o godz. 11.00. Bezpośrednio po spotkaniu zapraszamy na briefing prasowy z udziałem Lecha Wałęsy i Piotra Dudy, który odbędzie się przed salą prezydialną.To będzie kolejne spotkanie Lecha Wałęsy z Piotrem Dudą. Obecny przewodniczący „Solidarności” dwukrotnie gościł w gdańskiej siedzibie Lecha Wałęsy. W czerwcu odwiedził się też byłego prezydenta w szpitalu.Jak zapowiada przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda, spotkanie będzie okazją do przekazania Lechowi Wałęsy zaproszenia do udziału w obchodach 31. rocznicy podpisania Porozumienia Gdańskiego. Uroczystości tradycyjnie odbędą się 31 sierpnia pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców.
Płaca minimalna w pierwszym czytaniu2011-08-08
(08.08.2011) Obywatelski projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zostanie skierowany do pierwszego czytania w Sejmie. Dziś Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna poinformował o tym pełnomocnika Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Piotra Dudę.- To dobra wiadomość. Nasz projekt jest spełnieniem składanych od lat przez polityków obietnic. Wiele rządów obiecywało przygotować harmonogram podwyższenia płacy minimalnej do 50 proc. średniego wynagrodzenia. Nikomu jakoś się to nie udało, stąd nasza inicjatywa - mówi Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „S”. - Wystarczy przypomnieć zapowiedzi premiera Tuska, który obiecywał przy okazji negocjacji pakietu antykryzysowego, że do końca 2009 roku powstanie harmonogram dojścia płacy minimalnej do 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.Celem przygotowanej przez Związek ustawy jest stopniowe podwyższanie minimalnego wynagrodzenia - do wysokości 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tempie zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego.
Licytacje, kontry i szlemy w Słupsku2011-08-04
Od piątku 5 sierpnia do niedzieli 14 sierpnia ok. 800 zawodników rywalizować będzie w Słupsku w turniejach indywidualnym, par, mikstów i teamów. Główną nagrodą za zdobycie I miejsca w punktacji generalnej Festiwalu jest samochód Renault Twingo. Nagrody finansowe i rzeczowe zostaną przyznane w kilkunastu kategoriach. Pula nagród ogółem wynosi ok. 250 tys. zł.- Nagrodzimy m.in. najlepszego zawodnika z woj. pomorskiego, najlepszego gracza ze Słupska, najlepszego członka NSZZ „Solidarność”, najlepszego seniora, juniora, ucznia szkoły średniej – wylicza Henryk Grądzki, organizator Festiwalu. - Podczas naszej imprezy będzie też można zdobyć punkty do klasyfikacji Grand Prix Polski.Festiwal odbywać się będzie w Hali Sportowo-Widowiskowej Gryfia. Komitetowi Honorowemu Festiwalu przewodniczy Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność.
Euromanifestacja we Wrocławiu2011-08-04
NSZZ „Solidarność” rozpoczyna przygotowania do dużej manifestacji z udziałem związkowców z całej Europy, która 17 września odbędzie się we Wrocławiu.

Pod hasłami „TAK dla europejskiej solidarności, TAK dla miejsc pracy i praw pracowniczych, NIE dla polityki cięć” w stolicy Dolnego Śląska demonstrować będą związkowcy z Polski i kilkudziesięciu krajów Europy. Organizatorem protestu jest Europejska Konfederacja Związków ZawodowychZwiązkowcy z całej Europy będą we Wrocławiu domagać się zaprzestania polityki ustawicznych cięć socjalnych i obniżania wynagrodzeń. Zaprotestują też przeciwko dyktatowi rynków finansowych i agencji ratingowych oraz deregulacji standardów pracy i płacy, degradacji standardów społecznych i demontażowi dialogu społecznego.– W proteście może wziąć udział nawet 10 tys. członków NSZZ „Solidarność”. W przeciwieństwie do manifestacji 30 czerwca, za przygotowanie której odpowiadały w dużej mierze poszczególne regiony „Solidarności”, tym razem ciężar przygotowań i uczestnictwa spadł na struktury branżowe naszego związku.We Wrocławiu spodziewanych jest nawet 10 tys. gości z całej Europy. Liczną reprezentację wystawią też Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych. W sumie na ulicach stolicy Dolnego Śląska demonstrować będzie kilkadziesiąt tysięcy osób.
Naturalny sojusznik2011-08-04
Państwowa Inspekcja Pracy to jeden z naszych najważniejszych sojuszników w walce z łamaniem praw pracowniczych – podkreślał szef „Solidarności” Piotr Duda po rozmowie z Główną Inspektor Pracy Anną Tomczyk.

- Zwalczanie szykanowania związków zawodowych, niewypłacania wynagrodzeń, starania o przestrzeganie przepisów bhp – to wszystko są obszary, w których Państwowa Inspekcja Pracy i NSZZ „Solidarność” powinny i będą współpracować – mówi Piotr Duda. - Podczas naszego spotkania Główna Inspektor Pracy Anna Tomczyk zadeklarowała pełną otwartość na te problemy. To nie są obce dla niej kwestie. Przecież jeszcze jako zastępca GIP była odpowiedzialna m.in. za zwalczanie patologii niewypłacania wynagrodzeń.

Podczas rozmów omawiano też kwestie współpracy okręgowych inspektoratów pracy z poszczególnymi regionami „Solidarności”. Główna Inspektor Pracy potwierdziła chęć dobrej współpracy również w tym zakresie.
Oddaj krew! 2011-08-04
Rozpoczyna się miesiąc Honorowego Krwiodawstwa NSZZ „Solidarność”. Co roku w okresie wakacyjnym brakuje krwi. Musimy się nią dzielić!

Doświadczenia centrów krwiodawstwa wskazują, że latem zapasy banków krwi osiągają dramatycznie niski poziom a krew wydawana jest czasami tylko ze wskazań życiowych. Tymczasem w okresie wakacji zapotrzebowanie na krew jest szczególnie duże. Czas letniego wypoczynku niestety związany jest również z większą liczbą wypadków.

NSZZ „Solidarność” ogłasza Dni Honorowego Krwiodawstwa od 2006 roku. Ponieważ pomysł związany był z rocznicą śmierci błogosławionego Jana Pawła II początkowo były one organizowane w kwietniu. W 2008 r. na wniosek członków Związku, Krajowy Zjazd Delegatów ustanowił sierpień Miesiącem Honorowego Krwiodawstwa NSZZ "Solidarność".

NSZZ „Solidarność” chcąc w praktyce wypełniać testament bł. Jana Pawła II, zwraca się do swoich członków i sympatyków, aby w sierpniu honorowo oddawali krew - to wspaniały pomnik Ojca Świętego i praktyczna realizacja Jego nauki.

Krew można oddawać w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Na stronach internetowych centrów krwiodawstwa można znaleźć informacje znaleźć informacje o bieżących potrzebach stacji oraz o wyjazdowych akcjach pobierania krwi. Adresy i telefony stacji krwiodawstawa znajdziesz tutaj.

Dzień oddawania krwi jest wolny od nauki, pracy. Należy pamiętać o zabraniu odpowiedniego zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa.
To za mało! 2011-08-04
NSZZ „S” negatywnie ocenia przygotowane przez Radę Ministrów rozporządzenie w sprawie wysokości płacy minimalnej w 2012r.

W przesłanej do ministerstwa finansów decyzji, prezydium zauważa iż opiniowanie rozporządzenia jest bezprzedmiotowe. - Naszym zdaniem to pozorowanie negocjacji i dialogu. Co z tego, że otrzymaliśmy projekt rozporządzenia, skoro rząd podjął już decyzję w sprawie przyszłorocznego budżetu i nie ma zamiaru do tego wracać? – pyta Henryk Nakonieczny, członek prezydium KK NSZZ „Solidarność”. 5 maja rząd przyjął projekt budżetu państwa na przyszły rok. Natomiast podczas spotkania Komisji Trójstronnej, 11 lipca strona rządowa jednoznacznie stwierdziła, że nie będzie ponownie rozpatrywać ustawy budżetowej.

Przesłane do Związku rozporządzenie zakłada wzrost płacy minimalnej w przyszłym roku do 1500 zł. Zdaniem „S” to poziom niewystarczający biorąc pod uwagę wzrost kosztów utrzymania osób o niskich dochodach, który w pierwszych pięciu miesiącach 2011 roku wyniósł już około 7 proc. Prezydium Komisji Krajowej podkreśla, że rozporządzenie podobnie jak cały przyszłoroczny budżet oparte jest na nierealnych wskaźnikach. – Podobnie jak w ubiegłym roku, minister finansów celowo zakłada niski poziom inflacji, aby ograniczyć wydatki na politykę społeczną – dodaje Nakonieczny.
Zarządy związkowe debatowały Siedlcach2011-07-25
W dniu dzisiejszym odbyło się bardzo ważne dla dalszych działań wspólne zebranie zarządów Związków Zawodowych Polimex - Mostostal S.A.
Obrady rozpoczęły się od wystąpienia Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Aleksandra Jonka.
Pan Prezes uprzedził na wstępie, że nie ma żadnych pełnomocnictw ze strony Zarządu, ale uznał za zasadne swoje uczestnictwo z uwagi na powagę sytuacji oraz, że rzecz dzieje się w „regionie siedleckim”.
Przy omawianiu wyników Spółki i Grupy Kapitałowej zaznaczył, że prawdopodobnie skonsolidowany wynik po półroczu tego roku będzie jednym z najgorszych w tej dekadzie. Przyczyn takiego stanu jest wiele: nisko marżowe kontrakty, brak produktu seryjnego, czy chociażby ceny stali i innych półproduktów…
Odnosząc się do ostatnich wydarzeń: strajku w Siedlcach, pikiety w Warszawie i transparentów informujących o „pogotowiu strajkowym” prosił o rozwagę i spokój, a także zapewniał, że po poprawie wyników możemy usiąść do tego „nieporozumienia”.
W dyskusji przedstawiciele z różnych zakładów informowali o swoich spostrzeżeniach, m.in. mówiono o sytuacji w ostrołęckiej „Celulozie”, gdzie planuje się nie przedłużać umów z pracownikami o niezłych kwalifikacjach, zatrudnionymi już po 5-6 lat na czas określony mimo, że Kierownictwo Zakładu widzi potrzebę ich dalszego zatrudnienia; ponadto mówiono o zwalnianiu się pracowników na własną prośbę w Zakładzie ZRE Lublin z uwagi na niskie zarobki i brak nadziei na regulacje płacowe, a także zwrócono uwagę na porzucanie pracy przez młodych już ukształtowanych pracowników w Siedlcach.
Uwagi zostały przyjęte, jakie zapadną decyzje-niewiadomo.
W części związkowej po raz kolejny zwrócono uwagę na szereg niezwykle kosztowych tematów drenujących duże pieniądze w Firmie ( patrz Petycja), inne to tworzenie nowych stanowisk dyrektorskich i kierowniczych ( np. Dyrektor biura).
Jednak najważniejsze były decyzje, jakie w wyniku dyskusji zostały podjęte w przedmiotowej sprawie: pogotowie strajkowe-co dalej!?
Szczegółowe informacje n/t ustaleń związanych z kontynuacją sporu zbiorowego ze względu na potrzebę skonsultowania niektórych szczegółów ukażą się w następnych dniach.
Zabraknie na czarną godzinę? 2011-07-24
Wykorzystanie środków z Funduszu Rezerwy Demograficznej na bieżące potrzeby funduszu emerytalnego to zły pomysł – uważa NSZZ „Solidarność”.- Fundusz Rezerwy Demograficznej jest integralną częścią reformy emerytalnej wprowadzonej w efekcie szerokiego konsensusu społecznego. Decyzja o uruchomieniu środków z FRD powinna być również efektem konsensusu społecznego – mówi Henryk Nakonieczny, członek prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”NSZZ „Solidarność” uważa, iż środkiem do poprawy aktualnej sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych powinny być działania zmierzające do zwiększenia jego przychodów poprzez ograniczenie zjawiska zatrudnienia na czarno, likwidacji możliwości podejmowania pracy w ramach tzw. nielegalnego samozatrudnienia, poprawy ściągalności składek na ubezpieczenie społeczne czy wykluczenia możliwości realizacji obowiązku ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przez osoby nieprowadzące działalności rolniczej.. „Niezbędne jest zatem obecnie gromadzenie w Funduszu Rezerwy Demograficznej środków pieniężnych w celu ich wykorzystania wówczas, gdy struktura demograficzna polskiego społeczeństwa ulegnie dalszemu pogorszeniu” – czytamy w opinii przesłanej do Ministerstwa Pracy.
Zgłoś się do Maratonu Solidarności.2011-07-20
Blisko 16 tysięcy złotych w gotówce i nagrodach rzeczowych może wygrać zwycięzca tegorocznego XVII Międzynarodowego Maratonu Solidarności, o ile 42 kilometry i 195 metrów pokonana w odpowiednim czasie. Bieg na trasie Gdynia - Sopot - Westerplatte - Gdańsk, którego tytularnym sponsorem jest Energa, tradycyjnie odbędzie się 15 sierpnia. Akces uczestnictwa można zgłosić drogą internetową do 12 sierpnia do godziny 15.00. Na listę startową już zapisało się 455 zawodniczek i zawodników z 13 państw. Zanosi się na rekord frekwencji
.
Polski Lotos2011-07-20
Do 29 lipca zbierane są podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o zachowaniu przez państwo polskie większościowego pakietu akcji grupy Lotos SA.

Autorzy projektu podkreślają, że kontrola nad strategicznym przedsiębiorstwem przynoszącym ogromne zyski do budżetu powinna pozostać w kraju.

Obecnie właścicielem większościowym Lotosu (53,19 proc.) jest skarb państwa. W momencie ich sprzedaży istnieje niebezpieczeństwo, że Polska straci strategiczny zakład. Grupa Lotos, w skład której wchodzą rafinerie i inne zakłady na terenie całej Polski ma zostać sprzedana za ok. 6 mld zł. Tymczasem inwestycje w samą rafinerię gdańską Lotosu w ostatnich latach opiewają na ok. 10 mld. Do tego rachunku warto dodać jeszcze jedną liczbę – rocznie z podatków Grupy Lotos budżet państwa uzyskuje ok. 3 mld zł. Sprzedaż pokryje więc jedynie dwuletnie wpływy budżetu z podatków. Zdaniem inicjatorów akcji "Polski Lotos" dodatkowo należy liczyć się z tym, że nowy właściciel albo zostanie czasowo zwolniony z podatku, albo będzie starał się ograniczyć jego wysokość.
Prawa człowieka w miejscu pracy - praktyki i standardy2011-07-20
Wczoraj w Warszawie odbyło się spotkanie „Prawa człowieka w miejscu pracy.Mimo trudnego tematu sala kawiarni Muzeum Etnograficznego była wypełniona. Inspiracją do spotkania stał się międzynarodowy doroczny przegląd łamania praw związkowych i pracowniczych. Chcąc przybliżyć tę tematykę polskiej publiczności NSZZ „Solidarność” opublikowało wspólnie z CSRinfo broszurę "Prawa człowieka w miejscu pracy. Międzynarodowa perspektywa", która towarzyszyła spotkaniu.. Raport pokazuje szczegółowo najczęstsze łamania praw związkowych na świecie. Są wśród nich tak drastyczne przypadki jak morderstwa i pobicia związkowców oraz ich rodzin, groźby, jak również zwolnienia z pracy i bardziej wyrafinowane metody jak inwigilacja związkowców czy podszywanie się za członka związku zawodowego.
Ponad ćwierć miliona podpisów2011-07-20
Specjalnie wynajęty autobus przewiózł do Sejmu ok. 300 tys. podpisów zebranych pod solidarnościowym projektem ustawy o podniesieniu minimalnego wynagrodzenia za pracę . Wyruszył o godz. 9 sprzed siedziby Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”, następnie przejechał ulicami Warszawy aż dotarł na Aleję Na Skarpie- do biura podawczego Sejmu. O godz. 10.00 pełnomocnik Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej Piotr Duda wraz z delegacją przekazali Marszałkowi Sejmu RP Grzegorzowi Schetynie zebrane przez „Solidarność” podpisy. W skład delegacji weszli: zastępca przewodniczącego KK Jerzy Wielgus i zastępca pełnomocnika Komitetu Henryk Nakonieczny.Przewodniczący KK tłumaczył, że wbrew opiniom pracodawców, projekt nie jest żadnym "rozdawnictwem". Wzrost płacy minimalnej jest rozłożony na lata. Poza tym płaca wzrośnie, jeśli w Polsce PKB będzie na odpowiednim poziomie. Duda również zwrócił uwagę, że projekt jest wyjściem naprzeciew obietnicom premiera Tuska. Przypomniał, że kiedy strona społęczna zgodziła się na podpisanie pakietu antykryzysowego, premier obiecał, że do końca 2009 roku powstanie harmonogram dojścia płacy minimalnej do 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. - Nie tylko ten rząd obiecywał, rząd Prawa i Sprawiedliwości i Samoobrony też miał przygotowywać taki harmonogram. Nikomu jakoś się nie udało, stąd nasza inicjatywa - podkreślił przewodniczący.
Porozumienie, zamiast „Pakietu gwarancji pracowniczych”2011-07-19
Po ponad ośmiu miesiącach rozmów, w dniu dzisiejszym Zespół Negocjacyjny powołany przez związki zawodowe Spółek inkorporowanych do Polimex - Mostostal S.A. z dniem 01.01.2011r. podpisał „Porozumienie” w sprawie objęcia pracowników tych Firm wybranymi regulacjami wewnętrznymi Polimex – Mostostal S.A..
Kwestie uzgodnione dotyczyły: zaliczenia okresu zatrudnienia pracowników od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, korzystania ze świadczeń i środków ZFŚS w 2011 r. na zasadach i warunkach obowiązujących przed połączeniem, zmian niektórych zapisów Regulaminu Pracy obowiązującego w PxM, współpracy z zakładowymi organizacjami związkowymi, odszkodowań w przypadku nieuzasadnionego lub dokonanego z naruszeniem prawa rozwiązania umowy o pracę, zobowiązań pracodawcy w przypadku konieczności prowadzenia działań restrukturyzacyjnych dotyczących pracowników.
Dla pracowników niektórych zakładów te zapisy były satysfakcjonujące i ten fakt leżał u podstaw podjętej przez Zespół decyzji.
Niestety, z przyczyn leżących po stronie pracodawcy kluczowe dla pracowników postulaty dotyczące:
- gwarancji zatrudnienia i odszkodowań w przypadku zwolnień,
- objęcia uregulowaniami ZUZP PxM wszystkich przejętych pracowników,
nie znalazły się w porozumieniu oraz odmówiono zapisania ich w protokóle rozbieżności.
Wobec takiej postawy pracodawcy Zespół Negocjacyjny uznał, że dalsze prowadzenie rozmów w tych tematach będzie bezprzedmiotowe i należy negocjacje zakończyć.
Na tą okoliczność przekazane zostało na ręce Pana Prezesa oświadczenie Zespołu
Pikieta na Młynarskiej.2011-07-18
Realizując przyjęty harmonogram działań w ramach trwającego sporu zbiorowego, w dniu 11.07.2011 r. przed siedzibą Pracodawcy w Warszawie odbyła się Pikieta zorganizowana przez Związki Zawodowe: NSZZ „Solidarność” i ZZ „Budowlani”.
Udział w niej wzięli przedstawiciele z prawie wszystkich zakładów Polimexu, w tym duża grupa „nowych” pracowników , ze Spółek inkorporowanych do Firmy z dniem 01.01.2011 r. Około 300 pracowników w sposób pokojowy manifestowało przez ponad godzinę swoje niezadowolenie z jednostronnych decyzji Pana Prezesa wprowadzających regulacje płacowe bez akceptacji ZZ. Po przemówieniach Przewodniczącego Regionu „Mazowsze”, Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” PxM Andrzeja Hojny i Przewodniczącego ZZ „ Budowlani” Alberta Millatiego, uczestnicy pikiety używając popularnych trąbek „wuzeli”, gwizdków, syren strażackich, piszczałek itp. akcesoriów oraz skandując raz po raz „Solidarność” „Solidarność” ….i „Budowlani” „Budowlani”… dawali wyrazy poparcia dla prowadzonej przez ZZ akcji.
W trakcie odczytywania PETYCJI, do manifestujących wyszli członkowie zarządu Spółki na czele z Panem prezesem Konradem Jaskółą. Po wysłuchaniu petycji, Pan Prezes odniósł się do wielu zawartych w niej stwierdzeń, a także naświetlił otaczające Firmę problemy i zagrożenia zewnętrzne mogące pojawić się w przypadku zbiegu określonych zdarzeń, jak chociażby tzw. „wrogie przejęcie”.
ZZ wskazały natomiast obszary, w których powinny być podjęte działania, aby Firma mogła zmniejszyć koszty swojego funkcjonowania, a przy tym stać się bardziej konkurencyjną.
Należą do nich w skrótowym opisie: biurokracja , nadmiernie rozbudowane struktury kierownicze, wysoka fluktuacja kadr, atomizacja zakładów.
Są to niestety powtarzalne zjawiska, o których mówi się od lat, ale efekty póki co nie są widoczne, łatwiej i prościej jak się okazuje jest oszczędzać na dochodach pracowników.
Dlatego tak ważną w założeniu ZZ jest indeksacja płac dla wszystkich pracowników, pozwalająca w wielu przypadkach utrzymać minimalny poziom egzystencji.
Po wymianie zdań, kilku polemikach odnoszących się do wystąpienia Pana Prezesa oraz oferty Prezesa, że drzwi do jego gabinetu są zawsze otwarte pikieta dobiegła końca.
Co dalej?
O ile nie zajdą jakieś nowe okoliczności, następne kroki to: od środy 21.07.2011 r. oflagowanie zakładów, pogotowie strajkowe i……..
W Trójstronnej bez negocjacji 2011-07-12
Komisja Trójstronna nie porozumiała się w sprawie przyszłorocznej wysokości płacy minimalnej. - Rząd nie przewiduje żadnego pola do negocjacji, ani w tej sprawie, ani w sprawie wzrostu płac w sferze budżetowej - mówi Henryk Nakonieczny, członek prezydium Komisji Krajowej NSZZ "S".Strona rządowa zaproponowała wzrost płacy minimalnej w przyszłym roku do 1500 zł oraz kontynuację zamrożenia wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Związkowcy oczekiwali przedstawienia przez rząd mechanizmu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50 proc. średniej płacy. Biorąc pod uwagę wzrosty cen, trzeba liczyć się ze spadkiem realnych dochodów pracowników w przyszłym roku - komentuje Nakonieczny.Przypominamy, że w maju NSZZ "S" zawiadomił Prokuraturę Generalną o podejrzeniu popełnienia przez rząd przestępstwa określonego w ustawie o związkach zawodowych. Jednym z zarzutów było nieprzedstawienie partnerom społecznym wstępnych prognoz makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania budżetu oraz zakończenie w Komisji Trójstronnej prac nad budżetem na rok 2012 do 27 kwietnia. Również do 27 kwietnia rząd zamknął negocjacje nad przyszłoroczną wysokością minimalnego wynagrodzenia, wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń na rok przyszły oraz wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent w 2012 roku. Takie stanowisko Rządu RP uniemożliwiło wypracowanie konsensusu w zakresie tych zagadnień przez partnerów społecznych na forum Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Wykluczyło to jakąkolwiek możliwość wypracowania i ujęcia propozycji strony reprezentującej pracowników do założeń projektu budżetu państwa.
Pociągi stanęły2011-07-05
Dzisiaj o godz. 7 związkowcy wstrzymali na dwie godziny ruch pociągów Przewozów Regionalnych. Nie blokowali torów, więc pociągi innych przewoźników mogły przejechać. Zatrzymano kilkadziesiąt pociągów w całym kraju, większość na Śląsku.Związki kolejarzy domagają się podwyżki płac o ok. 200 zł na osobę, chcą też otrzymać konkretne propozycje poprawy sytuacji finansowej spółki oraz polepszenia oferty przewozowej. Rozmowy ostatniej szansy, prowadzone na ten temat pomiędzy Zarządem Generalnym Przewozów Regionalnych a zwiazkowcami, zostały zerwane w poniedziałek.Związkowcy mają nadzieję, że ponownie usiądą do rozmów. - Trzeba powiedzieć sobie jasno, że następny w kolejce, po uzyskaniu zgody załóg w referendum strajkowym (odbędzie się między 11 a 15 lipca), jest strajk generalny - mówi Waldemar Bogatkowski przewodniczący MOZ Infrastruktury i Transportu NSZZ „Solidarność“ przy Kujawsko-Pomorskim Zakładzie Przewozów Regionalnych - Ale to naprawdę ostateczność, liczymy na zrozumienie naszych postulatów, jesteśmy otwarci na dyskusje i negocjacje. Chcemy usiąść jak ludzie i doprowadzić do porozumienia.
Sala BHP nie tylko historyczna2011-07-04
Sala BHP została wybrana na oficjalne centrum konferencyjno- kongresowe na Pomorzu na czas polskiej prezydencji w Radzie UE.- Jesteśmy bardzo dumni z tego wyróżnienia - mówi Mateusz Smolana, pełnomocnik KK NSZZ "Solidarność" d/s sali BHP - Sala BHP to historyczne miejsce. Teraz odegra swoją rolę we współczesnej Polsce.

Dział Informacji KK
Pełna treść petycji2011-07-04
Panie Premierze

Kilkadziesiąt tysięcy członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przybyło dziś do Warszawy, by zaprotestować przeciwko rosnącym cenom, coraz większej biedzie, wysokiemu bezrobociu. Przyjechaliśmy do stolicy, bo zgłaszane przez nas od wielu miesięcy postulaty i apele pozostają bez reakcji ze strony rządu. Dialog społeczny jest dziś w Polsce martwy i – co przykro przyznać – duża w tym zasługa Pana osobiście i kierowanego przez Pana rządu.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” nigdy nie zgodzi się jednak na takie lekceważenie. W Statucie naszej organizacji priorytetowe są zadania związane z zabezpieczeniem praw pracowniczych, przeciwdziałaniem bezrobociu oraz ochroną interesów materialnych i socjalnych naszych członków. Ale Statut nakłada na nas również obowiązek podejmowania działań w duchu dialogu społecznego. Dlatego realizując to zadanie po raz kolejny przedstawiamy nasze postulaty.Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” oczekuje od rządu:
- uniezależnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od arbitralnych decyzji politycznych i wprowadzenie mechanizmu podwyższana minimalnego wynagrodzenia do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tempie zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego,
- czasowego obniżenia akcyzy na paliwa,
- uruchomienia środków pozostających w dyspozycji Funduszu Pracy na aktywne formy walki z bezrobociem i wsparcie rynku pracy,
- podwyższenia progów dochodowych uprawniających do korzystania ze świadczeń z pomocy socjalnej oraz podwyższenia wysokości tych świadczeń;
- zablokowania wprowadzania pakietu klimatyczno-energetycznego w obecnym kształcie, a następnie renegocjacji jego zapisów,
- prowadzenia aktywnej polityki prorodzinnej, w tym wprowadzenia stabilnych zasad zatrudniania ludzi młodych.
Domagamy się również otwartości i zaangażowania w rozwiązywanie problemów poszczególnych gałęzi gospodarki. Od wszystkich członków rządu oczekujemy pilnego podjęcia rzeczywistego dialogu z przedstawicielami branż i wypracowania sposobów rozwiązania problemów dotykających miliony pracowników służby zdrowia, oświaty, przemysłu, handlu, usług i innych dziedzin gospodarki.
Panie Premierze, chcemy wyraźnie zaznaczyć, że powyższe postulaty nie mają partykularnego charakteru. To nie jest katalog życzeń grupy związkowych działaczy, ale zbiór ważnych oczekiwań społecznych, które milionom Polakom pozwolą choć trochę łatwiej związać koniec z końcem. Dlatego apelujemy o potraktowanie ich z całą powagą, na jaką zasługują.


W imieniu
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”
przewodniczący Piotr Duda
”Nasza manifestacja nie pójdzie na marne”2011-07-04
- Po raz pierwszy zostaliśmy przyjęci przez samego pana premiera oraz ministra Boniego - powiedział Piotr Duda - Pan premier zaproponował utworzenie wspólnych zespołów, które zaczną pracować na niektórymi naszymi postulatami. To dobry znak. Nasza manifestacja nie pójdzie na marne.- Po raz pierwszy zostaliśmy przyjęci przez samego pana premiera oraz ministra Boniego - powiedział Piotr Duda - Pan premier zaproponował utworzenie wspólnych zespołów, które zaczną pracować na niektórymi naszymi postulatami. To dobry znak. Nasza manifestacja nie pójdzie na marne.
Nowy szef górniczej ”Solidarności”2011-06-23


Jarosław Grzesik, przewodniczący Solidarności w Kompanii Węglowej został szefem górniczej Solidarności. Zastąpił Dominika Kolorza, który zrezygnował z tej funkcji w związku po wyborze na stanowisko przewodniczącego Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarności".Bezpieczeństwo pracy w górnictwie, działania na rzecz wstrzymania i renegocjacji unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego oraz kwestia upublicznienia spółek węglowych. To zdaniem Jarosława Grzesika najważniejsze problemy, jakie stoją przed nim w rozpoczynającej się kadencji szefa górniczej Solidarności. Gościem dziesiejszych obrad Walnego Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" był szef związku Piotr Duda. Przewodniczący przypomniał, że jedną z ról związku zawodowego, zwłaszcza z "solidarnością" w nazwie, jest upominanie się o tych pracowników, którzy sami sobie nie są w stanie pomóc, a z którymi rząd od pewnego czasu nie chce prowadzić jakiegokolwiek dialogu. Elementem tego upominania się jest związkowy projekt ustawy o podniesieniu wysokości płacy minimalnej, który zostanie rozpatrzony przez Sejm i Senat, o ile do 20 lipca podpisze się pod nim 100 tysięcy osób. Piotr Duda zachęcał do jeszcze większego zaangażowania w zbiórkę podpisów. - Oby ten problem nie dotknął nigdy górników, na razie jednak już dotyka waszych znajomych czy sąsiadów, którzy pracują na płacy minimalnej, za 8-godzinną pracę przez 20 dni w miesiącu otrzymują 1032 zł netto, do tego często w oparciu o umowy na czas określony - mówił przewodniczący Komisji Krajowej.
To był bardzo dobry pomysł2011-06-23

Wczoraj związkowcy w całej Polsce zbierali podpisy pod solidarnościowym projektem ustawy o wynagrodzeniu minimalnym. Stoliki wystawiane w centrach miast, ulotki, baloniki budziły zainteresowanie i przyciągały przechodniów. – To był bardzo dobry pomysł - komentuje zastępca przewodniczącego KK Jerzy Wielgus - Związek wyszedł do ludzi, żeby każdy mógł podpisać się pod tak ważną dla każdego przecież obywatela inicjatywą. Zebraliśmy kolejna pulę podpisów.- Płaca minimalna wynosi dziś 1386 zł i pracodawcy często nie chcą nawet słyszeć o podwyżkach. Nie jest to godna kwota, nie oszukujmy się. Za takie pieniądze często muszą żyć rodziny wielodzietne, dla których liczy się każdy grosz. My o tym nie zapominamy- mówi Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Celem przygotowanej przez związek ustawy jest stopniowe podwyższanie minimalnego wynagrodzenia - do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tempie zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego. Jak mówi Henryk Nakonieczny, członek prezydium KK, zastępca pełnomocnika Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej, proponowana ustawa nie zagraża budżetowi państwa, a nawet sprawi, że faktyczne wpływy do budżetu będą wyższe. Nie wpłynie również na sytuację na rynku pracy.

Dział Informacji KK
Posiedzenie KM2011-06-21

17 czerwca w Siedlcach odbyło się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej. W trakcie spotkania ustalony został kalendarz działań, które w najbliższym czasie podejmą związki zawodowe, aby doprowadzić do zakończenia sporu zbiorowego.
Pierwszą akcją, jaką chcemy przeprowadzić będzie pikieta pod siedzibą Spółki Polimex-Mostostal S.A. w dniu 11 lipca o godz. 1100. Po pikiecie odbędzie się spotkanie z dziennikarzami w siedzibie Regionu Mazowsze.
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w pikiecie.


Do przewodniczących Zarządów Regionów i Sekretariatów Branżowych NSZZ „Solidarność”2011-06-12
Dzień 21 czerwca będzie dniem akcji zbierania podpisów pod projektem ustawy o podwyższeniu minimalnego wynagrodzenia w centrach dużych miast. To decyzja Komisji Krajowej, podjęta na ostatnim posiedzeniu w Poznaniu. Zdaję sobie sprawę, że zbieracie podpisy przez cały czas. Ale chciałbym, żeby 21 czerwca "Solidarność" znowu była widoczna na ulicach, w centrach miast, w miejscach, gdzie przebywa dużo ludzi, w miejscach gdzie pojawia się młodzież, bo ta akcja jest prowadzona również z myślą o nich. Tylko w ten sposób możemy zmobilizować nasze społeczeństwo do starań o korzystniejsze gwarancje płacowe. Mamy czas do 20 lipca na zebranie 100 000 podpisów obywateli popierających ideę podniesienia minimalnego wynagrodzenia za pracę. Musimy je zebrać. Jestem przekonany, że uda nam się zebrać tych podpisów dużo więcej. Jest to realizacja najważniejszej dla „Solidarności” uchwały - Uchwały Programowej przyjętej we Wrocławiu w 2010 roku. Mamy dosyć kaprysów i widzimisię polityków. Chcemy, żeby płaca minimalna była powiązana z PKB, bo tylko to gwarantuje jej sprawiedliwe wyliczanie. Musimy upominać się o najbiedniejszych, bo oni sami tego nie zrobią.Piotr Duda

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Prawa związkowe wciąż łamane - na świecie i w Polsce2011-06-10

W naszym kraju prawo gwarantuje podstawowe wolności związkowe. Niestety powszechna wrogość wobec działalności związkowej, naciski na związki i ich członków czy ograniczone prawo do strajku powodują, że pracownikom w Polsce nie jest łatwo domagać się swoich praw. – Praktyka pokazuje, że walka o wyższe płace i lepsze warunki pracy nie jest wcale łatwa – potwierdza Joanna Szymonek z Biura Zagranicznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ekspert ds. społecznej odpowiedzialności biznesu. – Wrogość wobec działalności związkowej jest powszechna. Informacje przez nas zebrane wskazują, że pracodawcy wywierają naciski na związki zawodowe i ich członków – dodaje.Jednym z przykładów, który trafił do międzynarodowego raportu jest JMD S.A. – właściciel sieci Biedronka, gdzie pracowników zmuszano do rezygnacji z członkostwa pod groźbą nieprzedłużenia umów o pracę. Za działalność związkową zwolniony z pracy został przewodniczący NSZZ „Solidarność” w PPG Polifarb Cieszyn S.A. czy dziewięciu pracowników Gerda 2 w Starachowicach, którzy założyli związek. Dzięki solidarnościowym akcjom udaje się przywrócić do pracy zwolnionych związkowców. Problem natomiast stanowią przewlekłe postępowania sądowe, podczas których zwolnieni związkowcy pozostają bez środków do życia.
Wspólny raport w sprawie łamania praw związkowych co roku przygotowuje Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych i Międzynarodowa Organizacja Pracy.
Akcja zbierania podpisów2011-06-10
- Jeżeli pracodawca nie jest w stanie zapłacić solidnie pracującemu pracownikowi za cały miesiąc wynagrodzenia w wysokości płacy minimalnej, albo trochę większego, to nie powinien w ogóle się za działalność gospodarczą zabierać- mówi Piotr Duda.
Przewodniczący Komisji Krajowej tym razem wystąpił w roli pełnomocnika Komitetu. Wyjaśnił, jakie są powody dla których „Solidarność” zdecydowała się zaangażować w przygotowanie projektu ustawy o wynagrodzeniu minimalnym.Postanowieniem nr 11 z dnia 20 kwietnia 2011 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przyjął zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Oznacza to, że „Solidarność” ma 3 miesiące na zebranie 100 000 podpisów pod projektem uchwały. – Mam nadzieję, że pod tym projektem podpiszą się nie tylko członkowie związku, ale wszyscy Polacy. Nie chcemy, żeby w Polsce rosło pokolenie młodych ludzi, którzy pracują za grosze, za które nie da się wyżyć- podkreślał Duda.
Komisja Krajowa 2011-06-08
Skutki wprowadzenia w Polsce pakietu klimatyczno-energetycznego, stosunek do wyborów parlamentarnych i szczegóły czerwcowej manifestacji w Warszawie – to główne punkty zakończonych już w Poznaniu obrad Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.Piotr Duda. - Nasi członkowie doskonale wiedzą, na kogo nie należy głosować, ale nie chcą ponownego zaangażowania w politykę. „Solidarność” jest niezależna i nie będzie zależeć od żadnej partii politycznej. Ta niezależność jest naszym sukcesem i atutem. Dlatego jestem przeciwnikiem angażowania się w politykę po stronie jednej z partii.W czasie obrad Komisji Krajowej podjęto pierwsze ustalenia dotyczące przebiegu dużej manifestacji “Solidarności”, która 30 czerwca odbędzie się w stolicy. Związkowcy będą gromadzić się na placu Piłsudskiego już od godz. 10.00. Na placu stanie scena, na której zagra jeden z czołowych polskich zespołów rockowych. Zbierane będą podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o podniesieniu płacy minimalnej. Do udziału w manifestacji zostaną zaproszone też inne centrale związkowe. O 12.30 rozpocznie się przemarsz w kierunku Sejmu i Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Akcja potrwa do godziny 17.00.– Rządzący chcą przed lipcem wszystkie brzydkie sprawy zamieść pod dywan. Dlatego naszym protestem chcemy pokazać, że Polska jest krajem z wieloma wciąż nierozwiązanymi problemami społecznymi – podkreślał przewodniczący.Komisja Krajowa przyjęła również uchwałę w sprawie skutków wprowadzenia pakietu klimatyczno-energetycznego.Przyjęto dziś też stanowisko w sprawie sytuacji w fabryce Ursus. Związkowcy wezwali rząd do objęcia szczególnym nadzorem procesu sprzedaży zakładu W stanowisku dotyczącym sytuacji w Hucie Stalowa Wola Komisja Krajowa wezwała rząd do dotrzymania wcześniej złożonych deklaracji dotyczących porozumienia związków zawodowych z chińskim inwestorem. Dział Informacji KK
Mediacje zakończyły się fiaskiem.2011-05-16
Niestety - mediacje, które odbyły się w ramach sporu zbiorowego nie przyniosły oczekiwanego Porozumienia. Rozbieżności między stronami są zbyt duże, by można było mówić o możliwości zbliżenia stanowisk i dalszym kontynuowaniu rozmów.
Związki Zawodowe rozpoczynają od dzisiaj REFERENDUM, które w zakładach siedleckich ma zakończyć się jutro tj. 17.05.2011, a w pozostałych zakładach powinno się odbyć w ciągu miesiąca licząc od dnia dzisiejszego. W tym referendum pracownicy opowiedzą się za, lub przeciw przeprowadzeniu akcji protestacyjnej.
Pytanie referendum brzmi:
„Czy jesteś za strajkiem, którego celem będzie osiągnięcie żądań określonych w sporze wszczętym w dniu 11.04.2011r.”?
Ultimatum związkowców z JSW2011-05-13
Jeśli do 30 maja nie zostaną podpisanie wszystkie porozumienia związane z naszymi postulatami, to w Jastrzębskiej Spółce Węglowej rozpocznie się strajk generalny – zapowiedzieli dzisiaj przedstawiciele Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego JSW S.A.

- Żarty się skończyły. Nie będziemy dłużej bawić się w kotka i myszkę. Chcemy rozmawiać. Porozumienie jest możliwe. Ale nie damy się wodzić za nos. Dajemy dwa tygodnie na podpisanie wszystkich porozumień. Jeśli w tym czasie to nie nastąpi, będzie strajk - powiedział Roman Brudziński, wiceszef Solidarności w JSW.

Zmienili natomiast stanowisko co do trybu parafowania i podpisywania porozumień. - Nie chcemy już parafować kolejnych porozumień w czterech kluczowych obszarach, które są przedmiotem rozmów i czekać na podpisanie jednego, końcowego porozumienia. Chcemy po prostu podpisywać po kolei wynegocjowane dokumenty. Chodzi o to, aby ewentualny brak kompromisu, w którymś z tych czterech obszarów, nie skutkował zablokowaniem pozostałych porozumień – wyjaśnił Roman Brudzińsk

Region Śląsko-Dąbrowski
Rozmowy z mediatorem2011-05-11
6 maja odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych i Zarządu Spółki z udziałem mediatora. Spotkanie trwało kilka godzin. Strony ustaliły, że Zarząd zawiesza realizację Zarządzenia Prezesa dotyczącego regulacji wynagrodzeń, a Związki Zawodowe przekładają termin rozpoczęcia Referendum o jeden tydzień. W ciągu tego czasu mają się odbyć dwa spotkania z udziałem mediatora.
Po połączeniu2011-05-11
Zespół negocjacyjny Spółek inkorporowanych do Polimex Mostostal S.A. Spotkał się w Warszawie 5 maja z przedstawicielami Zarządu. Niestety oprócz uporządkowania spraw, które wcześniej były już uzgodnione negocjacje nie przyniosły pożądanego efektu. W dalszym ciągu zasadnicze kwestie dotyczące gwarancji zatrudnienia oraz objęcia ZUZP Polimexu wszystkich pracowników wchłoniętych do Firmy z dniem 01.01.2011 nie zostały uzgodnione. Następne spotkanie ma się odbyć w poniedziałek 16.05.2011
Spotkania na w Siedlcach2011-05-11
W dniach 27 kwietnia i 4 maja odbyły się spotkania przedstawicieli związków zawodowych z Pracownikami zakładów produkcyjnych w Siedlcach. Tematem spotkań był spór zbiorowy, w którym ZZ są z Pracodawcą od momentu wprowadzenia Zarządzenia przyznającego możliwość regulacji płacowych w niektórych zakładach Spółki.
16 manifestacji już za dwa tygodnie2011-05-09
Podczas obrad w Łodzi sztab protestacyjny NSZZ „Solidarność” zdecydował o szczegółach akcji protestacyjnych w najbliższych tygodniach. 30 czerwca związek zorganizuje duży protest w Warszawie.
Sztab podtrzymał wcześniejsze ustalenia co do organizacji w środę 25 maja manifestacji we wszystkich miastach wojewódzkich. Godziny rozpoczęcia tych akcji ustalą poszczególne zarządy regionów. Podczas protestów związkowcy przekażą wojewodom petycje z głównymi postulatami związku. Do najważniejszych należą podwyższenia kryteriów dochodowych upoważniających do świadczeń z pomocy społecznej, czasowego obniżenia podatku akcyzowego na paliwo oraz skierowania dodatkowych środków na walkę z bezrobociem.
Podczas pikiet pod urzędami wojewódzkimi będą zbierane podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o podniesieniu płacy minimalnej. W specjalnie wyznaczonych miejscach staną stoliki z parasolami, tam będzie można zapoznać się z założeniami ustawy i poprzeć projekt „Solidarności”.
Sztab zdecydował dziś o dacie dużej manifestacji w Warszawie. Ogólnopolski protest w stolicy odbędzie się 30 czerwca. “Solidarność” wystosuje apel do innych reprezentatywnych central związkowych z zaproszeniem do udziału w tej manifestacji.
1. Podział na grupy:2011-05-09

Grupa: A
Z-1 Rudnik
Z-18 Naftoremont Płock
Z-3 Dębica
Z-16 Łódź

Grupa: B
Z-2 Siedlce
Z-16 Płock
Z-3 Częstochowa
Z-4 Siedlce

Grupa: C
Z-10 Katowice
Z-16 Warszawa
Z-16 0strołęka
Z-5 Siedlce

Grupa: D
Z-3 Siedlce
Administracja Siedlce
Z-19 ZRE Lublin
Z-1 Siedlce
PROGRAM II OGOLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ PRACOWNIKÓW POLIMEX - MOSTOSTAL o Puchar Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”2011-05-09
KOMUNIKAT NR 1

Komunikat zawiera:
1) Podział na grupy
2) Szczegółowe zasady rozgrywania turnieju
3) Szczegółowy terminarz eliminacji wraz z wykazem boisk
4) Wykaz miejsc noclegowych

1. Podział na grupy:

Do turnieju zgłosiło się 16 drużyn. W dniu 6 maja 2011 r. w biurze NSZZ „Solidarność” pracowników Polimex-Mostostal w Siedlcach w obecności: Sławomira Szczepanika, Waldemara Cieciery, Marka Michalika oraz Witolda Jakubika odbyło się losowanie drużyn. W wyniku losowania drużyny zostały podzielone na cztery grupy : A, B, C i D i tak:

Grupa: A Grupa: B Grupa: C Grupa: D
Z-1 Rudnik Z-2 Siedlce Z-10 Katowice Z-3 Siedlce
Z-18 Naftoremont Płock Z-16 Płock Z-16 Warszawa Administracja Siedlce
Z-3 Dębica Z-3 Częstochowa Z-16 Ostrołęka Z-19 ZRE Lublin
Z-16 Łódź Z-4 Siedlce Z-5 Siedlce Z-1 Siedlce
2. Szczegółowe zasady rozgrywania turnieju:

Turniej rozgrywany będzie dwuetapowo: eliminacje w grupach i finały. Drużyny grają w czterech grupach systemem „każdy z każdym” , następnie dwie najlepsze drużyny z każdej grupy uzyskują awans do tury finałowej w której drużyny grają systemem pucharowym wg. następującego klucza:

A1


B2


C1


D2


C2


D1


A2


B1półfinały finał


Drużyny, które przegrają w półfinałach grają mecz o III miejsce
Zasady ustalania kolejności w grupach:

O kolejności w grupie decyduje:
- większa ilość zdobytych punktów
- lepszy stosunek bramek
- większa ilość zdobytych bramek

W przypadku jeśli równą ilość punktów będą miały dwie drużyny:
- o kolejności decyduje wynik bezpośredniego pojedynku

W przypadku jeśli równą ilość punktów będą miały więcej jak dwie drużyny:
- o kolejności decyduje dodatkowa tabela uwzględniająca tylko wyniki ze spotkań między
zainteresowanymi drużynami
- stosunek bramek z meczów między zainteresowanymi drużynami
- większa ilość zdobytych bramek w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami
- stosunek bramek z całych rozgrywek grupowych
- większa ilość zdobytych bramek z całych rozgrywek grupowych

UWAGA !
Wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju mogą grać tylko w miękkim obuwiu typu adidas lub w obuwiu piłkarskim typu „lanki”.
Zawodnicy w obuwiu piłkarskim z wkrętami nie zostaną dopuszczeni do gry !!!!!!!!!
3. Szczegółowy terminarz eliminacji wraz z wykazem boisk

Eliminacje grupowe rozegraną zostaną na czterech boiskach typu ”Orlik” o sztucznej nawierzchni , wym. boisk 60 x 30 , bramki 5 x 2.

Grupa: A
Gra na boisku Szkoły Podstawowej nr 12, ul. Unitów Podlaskich 16 (osiedle Warszawska)

Grupa: B
Gra na boisku Szkoły Podstawowej nr 7, ul. Starowiejska 23

Grupa: C
Gra na boisku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 , ul. Ks. J.Popiełuszki 8
(samochodówka)

Grupa: D
Gra na boisku Publicznego Gimnazjum nr 4, ul. Pescantina 2 (osiedle Warszawska)

Tura finałowa rozegrana zostanie na stadionie OSiR w Siedlcach ul. B. Prusa 6
(boiska o nawierzchni trawiastej)
SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ ELIMINACJI GRUPOWYCH

20 maja 2011 (piątek)

Grupa: A – boisko SP nr 12 ul. Unitów Podl. 16

15.00 Z-1 Rudnik - Z-18 Naftoremont Płock
15.35 Z-3 Dębica - Z-16 Łódź
16.20 Z-1 Rudnik - Z-16 Łódź
16.55 Z-3 Dębica - Z-18 Naftoremont Płock
17.40 Z-1 Rudnik - Z-3 Dębica
18.15 Z-16 Łódź - Z-18 Naftoremont Płock
Grupa: B – boisko SP nr 7, ul. Starowiejska 23

14.45 Z-2 Siedlce - Z-4 Siedlce
15.05 Z-16 Płock - Z-3 Częstochowa
15.50 Z-2 Siedlce - Z-3 Częstochowa
16.25 Z-4 Siedlce - Z-16 Płock
17.10 Z-4 Siedlce - Z-3 Częstochowa
17.45 Z-2 Siedlce - Z-16 Płock
Grupa: B – boisko SP nr 7, ul. Starowiejska 23

14.45 Z-2 Siedlce - Z-4 Siedlce
15.05 Z-16 Płock - Z-3 Częstochowa
15.50 Z-2 Siedlce - Z-3 Częstochowa
16.25 Z-4 Siedlce - Z-16 Płock
17.10 Z-4 Siedlce - Z-3 Częstochowa
17.45 Z-2 Siedlce - Z-16 Płock

Grupa: C – boisko ZSP nr 3, ul. Ks. J. Popiełuszki 8

14.45 Z-10 Katowice - Z-16 Warszawa
15.05 Z-16 Ostrołęka - Z-5 Siedlce
15.50 Z-10 Katowice - Z-5 Siedlce
16.25 Z-16 Ostrołęka - Z-16 Warszawa
17.10 Z-10 Katowice - Z-16 Ostrołęka
17.45 Z-16 Warszawa - Z-5 Siedlce

Grupa: D – boisko PG nr 4 ul. Pescantina 2

15.00 Z-3 Siedlce - Administracja Siedlce
15.35 Z-19 ZRE Lublin - Z-1 Siedlce
16.20 Z-3 Siedlce - Z-1 Siedlce
16.55 Z-19 ZRE Lublin - Administracja Siedlce
17.40 Z-1 Siedlce - Administracja Siedlce
18.15 Z-3 Siedlce - Z-19 ZRE Lublin
21 maja 2011 (sobota) – tura finałowa

Tura finałowa rozegrana zostanie na stadionie OSiR w Siedlcach ul. B. Prusa 6
(boiska o nawierzchni trawiastej)

Terminarz finałów:

Godzina boisko 1 boisko 2

9.30 A1 – B2 C2 – D1
10.05 C1 – D2 A2 – B1
10.55 półfinały A1/B2 – C1/D1 C2/D1 – A2/B1
11.45 mecz o III miejsce Finał

Szczegółowy terminarz z podaniem drużyn które wystąpią w finałach podamy w komunikacie nr 2 , który zostanie wydany po zakończeniu eliminacji.

4 Wykaz miejsc noclegowych

Zajazd „Hetman” ul. Warszawska 133 Hotel „Arche”, ul. Brzeska 134

Z-1 Rudnik Z-16 Płock
Z-16 Naftoremont Płock Z-3 Częstochowa
Z-3 Dębica Z-10 Katowice
Z-16 Łódź Z-16 Warszawa
Z-19 ZRE Lublin Z-16 Ostrołęka
ORGANIZATORZY
Sztab zdecyduje o protestach2011-05-08
Harmonogram i plan protestów w najbliższych tygodniach będzie głównym tematem posiedzenia sztabu protestacyjnego NSZZ “Solidarność”, który w poniedziałek 9 maja zbierze się w Łodzi.
Sztab zdecyduje m. in. o przebiegu manifestacji, które związek 25 maja zorganizuje w 16 miastach wojewódzkich. Związkowcy podejmą też najprawdopodobniej decyzje co do organizacji dużej manifestacji w Warszawie. Być może będzie ona organizowana pod patronatem Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.
Głównym hasłem, pod którym „Solidarność” będzie prowadziła akcje, jest wezwanie rządu do ochrony najuboższych i walki z rosnącą biedą. Nasz związek domaga się m.in. podwyższenia kryteriów dochodowych upoważniających do świadczeń z pomocy społecznej, czasowego obniżenia podatku akcyzowego na paliwo oraz skierowania dodatkowych środków na walkę z bezrobociem.
Pierwszy krok do porozumienia2011-05-06
10-letnie gwarancje zatrudnienia dla pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej i gwarancje zachowania wszystkich uprawnień wynikających z zakładowych układów zbiorowych pracy do czasu wynegocjowania nowego, jednolitego układu zbiorowego w spółce - to najważniejsze uzgodnienia podjęte podczas czwartkowych rozmów pomiędzy stroną społeczną a zarządem JSW.

Jak podkreśla Sławomir Kozłowski, szef Solidarności w JSW, uzgodniony i parafowany w czwartek 5 maja dokument dotyczący gwarancji pracowniczych to pierwszy z kilku kroków, jakie muszą nastąpić, aby konflikt w spółce zakończył się porozumieniem.
Jego zdaniem jest duża szansa, że w ciągu 2-3 tygodni uda się kompleksowo uzgodnić treść wszystkich dokumentów wchodzących w skład porozumienia, które zakończą konflikt w JSW.
- Uważam, że lepszym rozwiązaniem niż forsowanie debiutu giełdowego w sztywnym terminie 30 czerwca i w atmosferze niepokojów w spółce jest ewentualny debiut giełdowy miesiąc później, ale za to w atmosferze spokoju społecznego – dodaje Dominik Kolorz.

Trwająca przeszło 11 godzin czwartkowe rozmowy odbywały się w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, przy udziale wojewody śląskiego oraz wiceministrów gospodarki i skarbu. Kolejne etapy rozmów rozpoczną się w przyszłym tygodniu.
Rusza akcja zbierania podpis2011-05-05
Jeżeli pracodawca nie jest w stanie zapłacić solidnie pracującemu pracownikowi za cały miesiąc wynagrodzenia w wysokości płacy minimalnej, albo trochę większego, to nie powinien w ogóle się za działalność gospodarczą zabierać.
Szef „Solidarności” podczas dzisiejszej konferencji prasowej w siedzibie związku poinformował o utworzeniu Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Za wydarzenie, które „przelało czarę goryczy” uznał sytuację z zeszłego roku, kiedy na forum Komisji Trójstronnej doszło do porozumienia i wszyscy partnerzy społeczni ustalili zgodnie wysokość minimalnego wynagrodzenia na 2011 rok. Stronę rządową reprezentował wicepremier Pawlak. Niestety, Rada Ministrów nie wyraziła zgody i mimo podpisu wicepremiera rząd ustalił inną, niższa kwotę minimalnego wynagrodzenia.
Celem przygotowanej przez związek ustawy jest stopniowe podwyższanie minimalnego wynagrodzenia - do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia.
Postanowieniem nr 11 z dnia 20 kwietnia 2011 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przyjął zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Oznacza to, że „Solidarność” ma 3 miesiące na zebranie 100 000 podpisów pod projektem uchwały. – Mam nadzieję, że pod tym projektem podpiszą się nie tylko członkowie związku, ale wszyscy Polacy. Nie chcemy, żeby w Polsce rosło pokolenie młodych ludzi, którzy pracują za grosze, za które nie da się wyżyć- podkreślał Duda
Strajk włoski w JSW2011-05-04
Dzisiaj w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej rozpoczął się strajk włoski. – Ta forma protestu polega na skrupulatnym i drobiazgowym przestrzeganiu podczas pracy wszystkich przepisów BHP i przepisów Prawa geologicznego i górniczego.
Rozpoczęcie strajku włoskiego poprzedziły masówki przeprowadzane od godz. 6.00 rano we wszystkich kopalniach spółki.
Poinformowaliśmy górników o przebiegu dotychczasowych rozmów w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, o postawie zarządu JSW i o przyczynach podjęcia tej formy protestu. Górnicy z aprobatą przyjmują nasze działania. Ludzie są zdeterminowani i gotowi na bezpośrednie rozmowy z Zarządem. Niewykluczone, że w przyszłym tygodniu z grupami doradców, po 1000 osób z każdej kopalni, udamy się na takie rozmowy – stwierdza wiceszef Solidarności w JSW.
Związki zawodowe z JSW S.A. domagają się 10-proc. podwyżki płac, utrzymania uprawnień pracowniczych oraz gwarancji, że proponowany przez resort skarbu pakiet związany z wejściem JSW na giełdę ma podstawy prawne i faktycznie zostanie zrealizowany.
”Solidarność” na beatyfikacji2011-05-04
(04.05.2011) Kilka tysięcy pielgrzymów z "S" uczestniczyło w uroczystościach beatyfikacyjnych Jana Pawła II. Autokarami i pociągiem docierali związkowcy do Rzymu, aby oddać cześć błogosławionemu Janowi Pawłowi II. W uroczystościach na Placu św. Piotra wzięło udział prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Wyjazdy do Rzymu przygotowywały zarząd regionów oraz sekretariaty branżowe NSZZ „S”. Z Warszawy wyruszył specjalny pociąg "Popiełuszko", zorganizowany przez Sekcję Krajową Kolejarzy NSZZ "S".
Płace poza porozumieniem2011-04-29
22 kwietnia Prezes Zarządu PxM podpisał Zarządzenie wprowadzające regulacje wynagrodzeń w Spółce dla Zakładów, które miały pozytywny wynik po miesiącu lutym.
Działanie to w sposób wyraźny pokazuje, że mimo mających się odbyć mediacji, Zarząd uznał sprawę sporu za rozwiązaną.
Związki Zawodowe nie zgadzają się na takie traktowanie pracowników. Od 27 kwietnia do 4 maja 2011r. odbywają się spotkania w zakładach produkcyjnych. 9 I 10 maja odbędzie się w Siedlcach referendum w trakcie, którego pracownicy będą mogli się wypowiedzieć nad formą dalszych działań.
Wesołych Świąt Wielkanocnych! 2011-04-24

Wszystkim Członkom NSZZ "Solidarność" składam najserdeczniejsze życzenia zdrowych i spokojnych

Świąt Wielkiej Nocy.

Niech w ten Wielkanocny Czas Zmartwychwstały Syn Boży

obdarzy Was radością, pokojem i wiarą
Pożyczki remontowe2011-04-20
19 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej. Ustalono zasady przyznawania pożyczek remontowych. Można już składać wnioski o pożyczki remontowe, a Komisja w miarę posiadanych środków będzie je przydzielać pracownikom.
Kwota pożyczki w pierwszych miesiącach wynosi 3000, 00 złotych, a oprocentowanie 2%. Spłata następuje w 12 miesięcznych ratach, a o kolejną można będzie się ubiegać po 5 latach.
Komisja zaopiniowała negatywnie propozycje kolonii w Dźwirzynie, ponieważ organizator nie gwarantuje bezpieczeństwa wypoczywających dzieci.
NSZZ Solidarność zapowiada na 25 maja akcje protestacyjne w 16 miastach wojewódzkich kraju2011-04-19
Komisja Krajowa Solidarności podjęła uchwałę o powołaniu sztabu protestacyjnego. Jak powiedział szef związku Piotr Duda, protesty będą odbywały się pod hasłem "Polityka wasza bieda nasza" i mają polegać na pikietowaniu urzędów wojewódzkich i demonstracjach.
Piotr Duda wymienił główne postulaty Solidarności. Są nimi: czasowe zawieszenie akcyzy na paliwo, zwiększenie środków na walkę z bezrobociem i pomoc dla osób najuboższych.
Solidarność przygotowuje się też do dużej akcji krajowej w związku z objęciem przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej. Jak zaznaczył Piotr Duda, chodzi o to, by pokazać, że Polska nie jest krajem "mlekiem i miodem płynącym", że jest tu wiele problemów pracowniczych i ludzkich.
Solidarność będzie chciała, by akcje protestacyjne w Polsce odbywały się pod patronatem Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.

strona internetowa2011-04-07

2011-04-06
Wyjazd do Stalowej Woli i Rudnika
31 marca odbyły się dwa spotkania. Pierwsze - miało miejsce w Stalowej Woli, gdzie rozmawialiśmy z Dyrektorem Zakładu Z11. Uzyskaliśmy informacje na temat planów Zakładu na najbliższe miesiące. Z wypowiedzi Dyrektora wynika, że przyszłość rysuje się optymistycznie. Są nowe kontrakty i jest nadzieja na następne.
Zupełnie odmienne nastroje panują w Rudniku. Zatrzymanie 30% premii dla pracowników, brak opłacalnych kontraktów to problemy, które należy jak najszybciej rozwiązać. Mamy nadzieję, że to nastąpi.
2011-04-06
Zakończone rozmowy
4 kwietnia odbyło się spotkanie ZZ i Zarządu Spółki poświęcone regulacjom płacowym. Niestety, strony nie doszły do porozumienia. Naszym zdaniem, to, co proponuje Zarząd jest nie do przyjęcia. Rozmowy zostały przerwane.
2011-04-06
Posiedzenie prezydium.
6 kwietnia w siedzibie Spółki odbyło się posiedzenie Prezydium KM NSZZ „Solidarność”. Podjęto decyzję o radykalnych działaniach. ZZ żądają regulacji płacowych na poziomie pozwalającym utrzymać siłę nabywczą naszych wynagrodzeń. Na posiedzeniu omówiono również bieżące zagadnienia z działalności związku.
Z1 wychodzi na prostą2011-03-30
28 marca odbyło się spotkanie ZZ z Dyrektorami Z1. Wydaję się że optymizm jaki na tym spotkaniu panował pozwala sadzić, iż Zakład najgorszy okres ma już za sobą. Mamy nadzieję że jest to poprawa trwała i pracownicy odczują to w najbliższych miesiącach. Na spotkaniu omówiliśmy również sprawy bieżące. Systemy premiowania oraz organizacje pracy.
Protesty Solidarności2011-03-30
18 kwietnia w Warszawie odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Krajowej. Głównym tematem będą przygotowania do wiosennych akcji protestacyjnych.
Solidarność ogłosiła gotowość do rozpoczęcia akcji protestacyjnych związanych m.in. z lawinowo rosnącymi cenami żywności i pogorszającą się sytuacją mieszkańców.
Galopująca drożyzna dotyka całe społeczeństwo, ale przede wszystkim ludzi najuboższych. Rząd nie może tego nie zauważyć – mówi Piotr Duda Przewodniczący Komisji Krajowej.
Kolejne spotkanie płacowe2011-03-30
W piątek 25 marca br. w Siedlcach odbyło się kolejne spotkanie zespołu negocjacyjnego ZZ z Zarządem w sprawie regulacji płac. Niestety kolejny raz okazuje się że Zarząd nie przejawia ochoty do większych ustępstw. Jedynym „sukcesem” strony związkowej jest deklaracja władz Spółki podziału regulacji płacowych na cześć indeksacyjną i część podwyżkową. Przed nami określenie poziomu obu tych części. Następne spotkanie 4 kwietnia.
Spotkanie przedstawicieli ZZ2011-03-21
18.03.2011r. odbyło się w Warszawie spotkanie ponad trzydziestu działaczy z organizacji związkowych Spółek, które zostały w tym roku włączone w struktury Polimex-Mostostal S.A. Na spotkaniu zespół negocjacyjny przedstawił historię dotychczasowych rozmów z Zarządem w sprawie pakietu gwarancyjnego dla nowoprzyjętych pracowników. Jego głównym punktem są gwarancje zatrudnienia. Wyniki tych rozmów nie są imponujące. Przedstawiciele załóg z dużym rozgoryczeniem komentowali ten fakt. Na spotkaniu padło wiele propozycji działań, które związki powinny podjąć, aby doprowadzić do oczekiwanych rezultatów. W wyniku dyskusji ustalono plan działań na następne tygodnie.
Kolejna tura rozmów2011-03-17
15 marca br. odbyło się w Siedlcach spotkanie poświęcone regulacjom płacowym w Polimexie-Mostostalu. Rozmowy toczyły się wokół sytuacji w Spółce i warunkach Zarządu dotyczących wprowadzenia regulacji płacowych. Zanotowaliśmy pewien postęp. Deklarowane wcześniej przez pracodawcę „zero” podwyżek zastąpione zostało „liczbą dodatnią”. Niestety, ani kwota, ani sposób jej wprowadzenia nas nie zadawala. Nadal uważamy, że należy się indeksacja dla wszystkich pracowników. Siła nabywcza naszych wynagrodzeń spada z miesiąca na miesiąc. Nie możemy zgodzić się na regulacje płacowe, które Zarząd szumnie ogłosi w mediach, a zwykły pracownik w wyniku tych regulacji niczego nie zyska.
Komisja bhp2011-03-15
W poniedziałek, 14 marca br. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji BHP. Skład komisji został powiększony o nowego kierownika Działu BHP Krzysztofa Zagrodnika, który od stycznia objął swoją funkcję. Dyskusja była bardzo gorąca. Poza sprawami bieżącymi omawialiśmy tematy istotne dla pracowników: zwolnienia lekarskie, wypłaty dodatków za uciążliwość noszenia osłon osobistych czy też polityki w zakresie BHP wdrażanej przez nowego kierownika. Byliśmy ciekawi czy oprócz karania ma on coś innego do zaoferowania w zakresie poprawy warunków pracy. Niestety z rozmów podczas posiedzenia Komisji BHP wynika, że głównym kierunkiem działań nowego kierownika jest częste i systematyczne wystawianie mandatów. Niestety sprawy wymagające większej inicjatywy są odkładane na bliżej nieokreśloną przyszłość. Możemy mieć tylko nadzieję, że się to zmieni.
Red.
Niedziela - czas odpoczynku2011-03-15
W Legnicy 11.03.2011rozpoczął działalność Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli skupiający duchownych, działaczy organizacji katolickich i związkowców z „Solidarności”.
Ruch jest pierwszym takim przedsięwzięciem w kraju. Jego twórcy mają jednak ambicje ogólnokrajowe. - Na razie koncentrujemy się na działalności w granicach diecezji legnickiej. Myślimy jednak o przekształceniu się w stowarzyszenie i rozszerzenie naszej akcji – mówi ksiądz Bogusław Wolański, dyrektor wydziału duszpasterskiego w legnickiej kurii.
- Jednym z postulatów sierpniowych był pięciodniowy tydzień pracy. Niestety dożyliśmy takich czasów, w których musimy walczyć o wolną niedzielę. W większości krajów starej UE w niedzielę zakłady pracy w tym hipermarkety są zamknięty na trzy spusty, a u nas straszy się pracowników, że stracą pracę, jeśli zamknie się je w niedzielę – mówi Bogdan Orłowski, przewodniczący miedziowej „Solidarności”.
Biskup pomocniczy Marek Mendyk zwraca uwagę, że Ruch ma charakter nie tylko religijny. - Wolna niedziela jest dniem odpoczynku dla ludzi pracy. Należy im się odpoczynek i spędzenie czasu wolnego z rodziną – twierdzi Mendyk.
Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli organizował się w Legnicy od jesieni ubiegłego roku. - Poparcia szukać będziemy nie tylko wśród parafian, ale również w środowiskach biznesu, przedsiębiorców i pracodawców – zapowiada ksiądz Bogusław Drożdż z Legnickiej Kurii Biskupiej.
Ruch związany z Wolnymi Niedzielami zapoczątkowali Austriacy i Niemcy. 3 marca po raz czwarty obchodzony był Międzynarodowy Dzień Wolnej Niedzieli.
Strona internetowa KK
Prokurator obiecuje2011-03-13
Prokurator generalny ma nadzorować postępowania związane z naruszeniami praw pracowniczych i związkowych. Takie zobowiązanie padło podczas spotkania przewodniczącego Solidarności Piotra Dudy z Andrzejem Serementem.
- Zapowiedział, że chce czuwać nad ich przebiegiem. Poinformowałem go o konkretnych przypadkach: zwolnienia założycieli komisji zakładowej Solidarności w gorzowskim Teleskopie, śledzeniu przez pracodawcę przewodniczącej związku w bydgoskich wodociągach czy zwolnienie za działalność związkową w starachowickiej Gerdzie. To nie wszystkie przykłady naruszeń praw związkowych. Ich liczba w ostatnich miesiącach szybko rośnie – mówił po spotkaniu Piotr Duda.
Prokurator generalny zapowiedział, że podczas spotkań będzie uczulał podległych mu prokuratorów, by prowadzone przez nich dochodzenia związane z naruszeniami praw pracowniczych czy szykanowaniem związkowców miały swoje zakończenie w sądach.
- By nie dochodziło do sytuacji, w których takie sprawy są szybko umarzane. To przecież zachęta do kolejnych tego typu zachowań – mówi przewodniczący Duda.
Tygodnik Solidarność nr 11 2011r.
Postęp w rozmowach2011-03-11
Jak pisaliśmy wcześniej w Spółce Stalfa rozpoczął się spór zbiorowy w wyniku nie uznania żądań pracowników co do regulacji płacowych. 10 marca odbyło się spotkanie w siedzibie spółki, na którym Zarząd zaproponował kwoty podwyżek. Propozycja nie jest satysfakcjonująca ale stanowi krok w dobrym kierunku.
Transport się łączy2011-03-10
Na spotkaniu w dniu 4 marca uzyskaliśmy potwierdzenie od Prezesa Transportu o rozpoczęciu przygotowań do połączenia kilku siedleckich firm transportowych z Zakładem Transportu PXM. Szczegółów tego przedsięwzięcia nie znamy. W najbliższych dniach spodziewamy się je otrzymać.
Zawieszone rozmowy2011-03-10
Przedstawiciele ZZ spółek, które weszły w struktury PXM zawiesiły rozmowy z Zarządem na temat pakietu gwarancyjnego dla swoich pracowników. Przyczyną zawieszenia jest nikły postęp w negocjacjach nad pakietem. Przykład ostatniej tury negocjacji, która odbyła się 3 marca jasno pokazuje, że Zarząd nie chce ustąpić ani na jotę w sprawie gwarancji zatrudnienia. Nic więc dziwnego, że pracownicy boją się o swoje miejsca pracy. Planowane są szerokie konsultacje z załogami włączonych Spółek i o dalszych działaniach zostaną podjęte decyzje 18 marca na spotkaniu przedstawicieli pracowników w Warszawie.
Spotkanie na stołówce2011-03-04
2 marca odbyło się spotkanie pracownic stołówki z przedstawicielami ZZ i kierownictwa stołówki. Rozmawialiśmy o sytuacji na stołówce. Duże obłożenie pracą wpływa na warunki pracy oraz atmosferę, która panuje na kuchni. Według deklaracji kierowniczki stołówki sytuacja się poprawia, ponieważ spadła liczba wydawanych posiłków. Za kilka tygodni planujemy powtórzyć takie spotkanie i sprawdzić czy poprawa warunków jest trwała.
ZRE Lublin2011-03-04
Bardzo źle rozpoczyna się współpraca ZZ z dyrekcją ZRE Lublin. Korespondencja, którą prowadziliśmy pokazuje jak Dyrektor ZRE Lublin widzi rolę związków zawodowych w Firmie. Jest to rola petenta, który nie powinien zajmować się sprawami Zakładu. Nie damy się sprowadzić do roli „kwiatka do Korzucha”. Już pierwszą sprawę skierowaliśmy do PIP. Jeśli dalej nie będzie dialogu tylko konfrontacja, trudne problemy będą rozwiązywane przez instytucje zewnętrze.
Spotkanie płacowe2011-03-02
W Warszewie 1 marca br. odbyło się kolejne spotkanie Zarządu z ZZ poświęcone regulacjom płacowym. Niestety nie przyniosło ono postępów w rozmowach. Przedstawiciele Zarządu nie chcą rozmawiać o indeksacji a jedynie o jakiejś kwocie na podwyżki, która kształtowała by się różnie dla różnych zakładów. Niestety jest to dla strony związkowej nie do przyjęcia. Mamy nadzieję, że na następnych spotkaniach Zarząd przedstawi bardziej realną propozycję.
Spotkanie połączeniowe.2011-03-02
W poniedziałek 28 lutego br. odbyło się w Warszawie spotkanie przedstawicieli KM Energomontażu Północ i KM Polimex-Mostostal S.A. Ustalono na nim zasady współpracy wewnątrz połączonej Komisji Międzyzakładowej. Omówiono również bieżące działania Solidarności w nowej strukturze Polimex.
Regulamin ZFŚS2011-03-01
W czwartek 24 lutego odbyło się kolejne spotkanie poświęcone nowemu regulaminowi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jest on w zasadzie już uzgodniony. Związki Zawodowe zwlekają z podpisaniem tego dokumentu z powodu niejasnych zasad dofinansowania funduszu. Jeśli Zarząd wycofa się z dodatkowych wpłat na ZFŚS, to zostaniemy przy starych regulacjach.
Średnie wynagrodzenie2011-02-28
3438,21 zł wyniosło średnie wynagrodzenie w IV kwartale 2010 roku podał GUS. Wzrosło więc o 6 proc. w stosunku do IV kwartału 2009 r. W ujęciu kwartalnym (do III kwartału 2010r.) przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 7,3%. Średnia płaca w gospodarce narodowej w całym 2010 roku wynosiła 3224,98 zł i była o 1,5% wyższa niż w 2009 r.
Informacje Komisji Krajowej2011-02-26
2 marca br. przed Sejmem RP Krajowa sekcja Nauki i oświaty będzie protestować przeciwko niskim nakładom na naukę, ograniczeniu swobody akademickiej oraz prywatyzacji publicznego szkolnictwa wyższego.
Indeks nędzy2011-02-24
13,1% wyniósł na koniec grudnia tzw. indeks nędzy dla naszego kraju. To poziom z kwietnia 2007 r. i oznacza realne pogorszenie się sytuacji Polaków. Wylicza się go, sumując roczną inflację (która w grudniu wynosiła 3,1%) oraz stopę bezrobocia (liczoną zgodnie z normami europejskimi). Im indeks jest wyższy tym warunki życia w danym kraju są gorsze, pracę znaleźć ciężej, a pieniądze szybciej tracą wartość. Ekonomiści, z którymi rozmawiał portal Bankier.pl wskazują, że w styczniu i lutym wskaźnik indeksu nędzy w naszym kraju będzie rósł.
Inflacja w styczniu2011-02-24
3,8% wyniosła w styczniu inflacja liczona rok do roku, to znaczy powyżej oczekiwań ekspertów. W grudniu inflacja w ujęciu rocznym wynosiła 3,1%. W porównaniu do grudnia ceny wzrosły o 1.2% poinformował GUS. Największe wzrosty cen zanotowano w kategoriach transport ( o 7,2% rok do roku) i mieszkanie ( 5,2% w ujęciu rocznym).
Kryzys w Z12011-02-23
21 lutego br. odbyło się spotkanie z Dyrektorem Z1 poświęcone sytuacji w Zakładzie Konstrukcji Stalowej. Stan obecny oraz prognozy jakie przedstawił Dyrektor nie napawają optymizmem. Sytuacja jest złożona. Za taki stan rzeczy odpowiada zarówno rynek zewnętrzny jak również błędy popełnione wewnątrz Zakładu. Jednym ze sposobów wyjścia z trudnej sytuacji według kierujących Z1 jest wprowadzenie elastycznego czasu pracy. Jak zwykle całą odpowiedzialność chce się zrzucić na pracowników.
Wypadki2011-02-21
Z bazy wypadkowej PIP ( na dzień 5 stycznia 2011r.) wynika, że w 2010r. inspektorzy pracy zbadali 1936 wypadków przy pracy, w których poniosło śmierć 518 pracowników 853 osoby odniosły ciężkie obrażenia ciała.
Atest 2/11
Spotkania na Wybrzeżu2011-02-20
17 i 18 lutego odbyły się trzy spotkania Przewodniczącego Solidarności PXM z przedstawicielami pracowników Z16 Starogard Gdański, Z16 Wybrzeże, Energomontaż Północ Gdynia Sp z o.o. W każdym z tych Zakładów nie dzieje się dobrze. Brak zleceń, despotyzm zarządzających czy też nie przestrzeganie kodeksu pracy to powody niezadowolenia pracowników. Wszystkie te problemy przedstawimy na najbliższym spotkaniu z Zarządem i będziemy chcieli aby zostały rozwiązane jak najszybciej. Nieudolność menedżerów nie może być kamuflowana działaniami wymierzonymi przeciwko pracownikom.
Wczasy pod gruszą2011-02-19
Dużo zapytań kierowanych do ZZ dotyczy funduszu świadczeń socjalnych. Chcę jednoznacznie powiedzieć, że nie ma jak na razie zagrożenia dla świadczeń z tego funduszu. Regulamin, który funkcjonował, nadal obowiązuje, a jeśli podpiszemy nowy, to będzie on korzystniejszy dla pracowników Polimex-Mostostal S.A.
Prawo pozwala organizacjom związkowym kontrolę wydatkowania każdej złotówki z funduszu płac i my z tego prawa korzystamy.
Rozmowy płacowe w Stalfie.2011-02-16
15 lutego br. w Stalfie odbyły się rozmowy płacowe ZZ z Zarządem Spółki. Niestety, nie przyniosły one oczekiwanego skutku.
Na propozycje związkowe ( regulacje stawek zasadniczych) Zarząd przedstawił alternatywne rozwiązanie w postaci podwyżek premii.
Jest to rozwiązanie nie do przyjęcia przez przedstawicieli pracowników.
Zarząd Solidarności zadecydował o wejściu w spór zbiorowy z pracodawcą.
Wizyta w Z3 Częstochowa.2011-02-15
W poniedziałek 14 lutego w Ocynkowni Częstochowa odbyło się spotkanie ZZ z Pracownikami Zakładu oraz Dyrektorem.
Rozmawiano o sytuacji w Z3 Częstochowa oraz bieżących problemach w tym zakładzie.
Spotkanie z Zarządem2011-02-15
10 lutego br. Odbyło się spotkanie Zarządu z ZZ dotyczące sytuacji Spółki oraz możliwości regulacji płacowych w 2011r.
Strona Związkowa pisemnie przekazała swoje propozycje. Zarząd chce połączyć rozmowy płacowe z rozmowami na temat nagród jubileuszowych.
Propozycja Zarządu zmierza do zamiany nagród na ubezpieczenia w trzecim filarze.
Następne spotkanie odbędzie się 1 marca
Duńczycy i Francuzi liderami strajków.2010-09-02
Liderem listy unijnych krajów, w których z powodu strajków stracono najwięcej dni pracy została Dania ( w przeliczeniu na 1000 pracowników 159,4 straconych dni w wyniku).
Eurofund w swoim raporcie dzieli kraje na trzy grupy. Pierwsza obejmuje te, gdzie pracownicy rzadko protestują, a liczba utraconych dni nie przekracza średniorocznie 20 w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych. Jest to cała Europa Środkowo – Wschodnia, w tym Polska, a także Austria, Niemcy, Luksemburg, Holandia, Portugalia i Szwecja.
Druga grupa to kraje umiarkowanej skłonności do strajku: Malta, Cypr, Włochy, Irlandia i Wielka Brytania. Liczba utraconych dni wynosi tu od 20 do 60.
Ostatnia kategoria, gdzie w wyniku strajku średnioroczne traci się ponad 60 dni, obejmuje Danię, Francje, Belgię, Finlandię i Hiszpanię.
Spotkanie z Wiceprezesem.2010-01-28
W Siedlcach odbyło się spotkanie ZZ z Wiceprezesem A. Jonkiem na temat aktualnej sytuacji w siedleckich zakładach. Nie jest ona łatwa. Wszędzie szuka się oszczędności, a jak wiadomo najłatwiej zaoszczędzić na pracownikach. Na takie rozwiązania nie możemy się zgodzić.
Również nasz sprzeciw budzi traktowanie pracowników jako potencjalnych oszustów i kombinatorów. Przejawia się to kontrolowaniem momentu włączania komputera, czasu przejścia od biurka do czytnika czasu pracy, czy też likwidacją śniadań. W tych sprawach przedstawiliśmy nasze propozycje. Czy będą one realizowane zobaczymy.
Z42010-01-28
20. 01. 2010r. odbyło się spotkanie z Dyrektorem Z4 poświęcone trudnej sytuacji w tym Zakładzie. Już na początku stycznia z Z4 do Z3 przeszło dziesięć osób. Obecnie trwają prace nad dalszym odchudzeniem Zakładu. Jest kilka wersji wydarzeń. Jeśli ZZ otrzymają jakieś realne propozycje to przekażemy je pracownikom.
Kolejne spotkanie.2010-01-28
Ujednolicenie składników wynagradzania oraz systemów premiowania, a także zastąpienie kilku różnych świąt branżowych na rzecz jednego, które byłoby związane z Polimexem-Mostostalem to główne tematy spotkania związkowców z Energomontażu Północ, Naftobudowy Kraków, Naftoremontu Kraków, ZRE Kraków, ZRE Lublin, EPE Rybnik Sp. z o.o. i ECE Remont Zielona Góra Sp. z o.o.
Spotkanie odbyło się w Siedlcach 15 stycznia 2010r.
Porozumienie wynegocjowane.2010-01-28
14 stycznia w Warszawie odbyło się spotkanie kończące rozmowy nad porozumieniem w sprawie łagodzenia skutków kryzysu ekonomicznego. Porozumienie dotyczy Oddziałów Starogard Gdański i Grajewa. Jest w nim zawarta możliwość obniżenia czasu pracy w celu ochrony miejsc pracy. Wszystko pod kontrolą ZZ.
Transport.2010-01-28
13 stycznia w siedzibie Spółki Zakład Transportu odbyło się spotkanie ZZ z nowym Prezesem tej Firmy. Spotkanie miało w założeniu zakreślić ramy współpracy oraz naświetlić problemy, z którymi borykają się pracownicy tej Spółki. Prezes mówił o wdrożeniu programu naprawczego, który w najbliższych miesiącach ma przynieść poprawę kondycji finansowej Firmy.
Red.
Opłatek w Oddziale.2010-01-28
W sobotę 9 stycznia w Klubie Lech odbyła się uroczystość opłatkowa siedleckiej Solidarności. Było to tradycyjne spotkanie, które gromadzi przedstawicieli wszystkich Komisji z terenu Siedlec, Sokołowa Podlaskiego, Węgrowa. Tegoroczny opłatek był szczególny ponieważ rozpoczyna obchody 30-lecia wydarzeń sierpniowych.
Red.
Zasiłki dla bezrobotnych2010-01-12
W nowym roku zmieniają się także zasady wypłacania zasiłków dla osób bezrobotnych. Zasiłki będą wypłacane krócej – przez 12 miesięcy a nie jak dotychczas 18. Zasiłek wzrośnie, ale tylko przez trzy miesiące będzie wypłacany w wyższej wysokości 717 zł brutto. Po trzech miesiącach wysokość zasiłku spadnie do 563 zł brutto, czyli o 12 zł mniej niż dotychczas wynosił podstawowy zasiłek.
Płaca minimalna2010-01-12
Od 1 stycznia 2010 wzrasta najniższe wynagrodzenie i wynosi obecnie 1317 zł brutto. Dotychczas było to 1276 zł brutto. Więcej o płacy minimalnej.
Rada Pracowników.2010-01-04
10 grudnia odbyło się w Siedlcach spotkanie Rady Pracowników z Zarządem. W zebraniu uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Pracowników w Polimex-Mostostal S.A.
Pracodawcę podczas spotkania z Radą reprezentowała Pani Dyrektor A. Stańczyk.
Z przedstawionych informacji wynika, że Spółka odczuwa skutki pogorszenia klimatu gospodarczego w Polsce. Mamy kłopoty z pozyskiwaniem nowych zleceń.
Grupa Kapitałowa przekroczyła nieznacznie planowaną sprzedaż
Rada wysłuchała informacji dotyczących sytuacji w oddziałach Z16 mających siedzibę w Starogardzie Gdańskim, Grajewie i Wieruszowie. Szczególnie interesowała nas sprawa zatrudnienia w tych Oddziałach. Otrzymaliśmy zapewnienie, że Zarząd zrobi wszystko by do zwolnień nie doszło.
Rada wysłuchała informacji dotyczącej przebiegu restrukturyzacji w Spółce. Pod tym tytułem należy rozumieć również przebieg prac związanych z planowaną inkorporacją Spółek w ramach PM S.A. Sprawy powinny nabrać przyspieszenia pod koniec stycznia 2010 roku.
Omówiono problematykę związaną z oceną pracowników. Obecnie to już nie ocena pracowników lecz rozmowa rozwojowa z pracownikami. Rada zgłosiła swoje spostrzeżenia związane z przebiegiem dotychczasowych prac w tym temacie. Były wśród nich również spostrzeżenia krytyczne. Otrzymaliśmy zapewnienia, że nasze uwagi w tej kwestii zostaną uwzględnione.
Ustalono termin kolejnego zebrania Rady na ostatni piątek marca 2010 roku, tj. 26.03.2010 r.
Bogusław Bełzak.

Rada Pracowników.2009-12-31
10 grudnia odbyło się w Siedlcach spotkanie Rady Pracowników z Zarządem. W zebraniu uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Pracowników w Polimex-Mostostal S.A.
Pracodawcę podczas spotkania z Radą reprezentowała Pani Dyrektor A. Stańczyk.
Z przedstawionych informacji wynika, że Spółka odczuwa skutki pogorszenia klimatu gospodarczego w Polsce. Mamy kłopoty z pozyskiwaniem nowych zleceń.
Grupa Kapitałowa przekroczyła nieznacznie planowaną sprzedaż
Rada wysłuchała informacji dotyczących sytuacji w oddziałach Z16 mających siedzibę w Starogardzie Gdańskim, Grajewie i Wieruszowie. Szczególnie interesowała nas sprawa zatrudnienia w tych Oddziałach. Otrzymaliśmy zapewnienie, że Zarząd zrobi wszystko by do zwolnień nie doszło.
Rada wysłuchała informacji dotyczącej przebiegu restrukturyzacji w Spółce. Pod tym tytułem należy rozumieć również przebieg prac związanych z planowaną inkorporacją Spółek w ramach PM S.A. Sprawy powinny nabrać przyspieszenia pod koniec stycznia 2010 roku.
Omówiono problematykę związaną z oceną pracowników. Obecnie to już nie ocena pracowników lecz rozmowa rozwojowa z pracownikami. Rada zgłosiła swoje spostrzeżenia związane z przebiegiem dotychczasowych prac w tym temacie. Były wśród nich również spostrzeżenia krytyczne. Otrzymaliśmy zapewnienia, że nasze uwagi w tej kwestii zostaną uwzględnione.
Ustalono termin kolejnego zebrania Rady na ostatni piątek marca 2010 roku, tj. 26.03.2010 r.
Bogusław Bełzak.

Rada Pracowników.2009-12-28
10 grudnia odbyło się w Siedlcach spotkanie Rady Pracowników z Zarządem. W zebraniu uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Pracowników w Polimex-Mostostal S.A.
Pracodawcę podczas spotkania z Radą reprezentowała Pani Dyrektor A. Stańczyk.
Z przedstawionych informacji wynika, że Spółka odczuwa skutki pogorszenia klimatu gospodarczego w Polsce. Mamy kłopoty z pozyskiwaniem nowych zleceń.
Grupa Kapitałowa przekroczyła nieznacznie planowaną sprzedaż
Rada wysłuchała informacji dotyczących sytuacji w oddziałach Z16 mających siedzibę w Starogardzie Gdańskim, Grajewie i Wieruszowie. Szczególnie interesowała nas sprawa zatrudnienia w tych Oddziałach. Otrzymaliśmy zapewnienie, że Zarząd zrobi wszystko by do zwolnień nie doszło.
Rada wysłuchała informacji dotyczącej przebiegu restrukturyzacji w Spółce. Pod tym tytułem należy rozumieć również przebieg prac związanych z planowaną inkorporacją Spółek w ramach PM S.A. Sprawy powinny nabrać przyspieszenia pod koniec stycznia 2010 roku.
Omówiono problematykę związaną z oceną pracowników. Obecnie to już nie ocena pracowników lecz rozmowa rozwojowa z pracownikami. Rada zgłosiła swoje spostrzeżenia związane z przebiegiem dotychczasowych prac w tym temacie. Były wśród nich również spostrzeżenia krytyczne. Otrzymaliśmy zapewnienia, że nasze uwagi w tej kwestii zostaną uwzględnione.
Ustalono termin kolejnego zebrania Rady na ostatni piątek marca 2010 roku, tj. 26.03.2010 r.
Bogusław Bełzak.
Życzenia2009-12-22
Jak obyczaj stary każe,
według ojców naszej wiary,
pragnę złożyć Wam życzenia
w dzień Bożego Narodzenia.
Niech ta gwiazdka betlejemska,
która świeci nam o zmroku,
doprowadzi Was do szczęścia
w nadchodzącym Nowym Roku

W imieniu Komisji Międzyzakładowej
Przewodniczący
Andrzej Hojna

Ostatnie w tym roku.2009-12-22
Ostatnie w tym roku spotkanie ZZ z Zarządem odbyło się 16 grudnia w Warszawie. Na spotkaniu omówiono plany działań na najbliższe tygodnie. 2010 rok może obfitować w różne zmiany organizacyjne naszej Firmy. Jeżeli się te zapowiedzi potwierdzą czeka nas sporo pracy w najbliższych miesiącach. Następne spotkanie zaplanowaliśmy na początku przyszłego roku.
W Siedlcach wybory.2009-12-22
W poniedziałek 14 grudnia rozpoczęły się w siedleckich Oddziałach naszego Związku wybory. Mają one wyłonić Delegatów na Walne Zgromadzenie Związku, które odbędzie się 12 marca 2010 r.
ZUT 2009-12-22
11 grudnia z inicjatywy ZZ odbyło się spotkanie przedstawicieli pracowników ZUT z Przewodniczącym ZZ działających w Spółce. Na spotkaniu omówiono bieżąca sytuację w tej Spółce, krytycznie oceniając zwłaszcza działania kadry kierowniczej. Pracownicy są niezadowoleni z braku premii w pierwszych miesiącach br. oraz zmniejszonej Nagrody Świątecznej. Jednym z postulatów jest spotkanie z Prezesem Spółki oraz wystosowanie do właściciela stanowiska opisującego nasze wątpliwości co do metod zarządzania zakładem.
Rada Oddziału2009-12-22
10 grudnia odbyła się Rada Oddziału, na której omówiono plany działań na 2010 rok. Jest to szczególny rok ponieważ wybory we wszystkich strukturach Solidarności zbiegną się z 30 rocznicą powstania związku.
Również w Siedlicach planujemy wiele imprez związanych z tą rocznicą. Odbędą się liczne spotkania z młodzieżą w szkołach, prelekcje i konkursy na temat wiedzy o związku. Solidarność siedlecka ufundowała stypendia dla najlepszych uczniów gimnazjów. Kulminacyjnym punktem będzie festyn rodzinny na Placu Sikorskiego.

Spotkanie z Dyrektorem Z3.2009-12-22
W czwartek 10 grudnia odbyło się spotkanie przedstawicieli ZZ z Dyrektorem Z3. Omówiono problemy, jakie zostały zgłoszone w Z3 Dębica oraz sytuację bieżącą w ocynkowni jako całości.
Sytuacja jest trochę lepsza jak w końcówce ubiegłego roku i mamy nadzieję, że ominą nas problemy takie jakie miały miejsce w styczniu br.
Rada Pracowników.2009-12-22
10 grudnia odbyło się w Siedlcach spotkanie Rady Pracowników z Zarządem. W zebraniu uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Pracowników w Polimex-Mostostal S.A.
Pracodawcę podczas spotkania z Radą reprezentowała Pani Dyrektor A. Stańczyk.
Z przedstawionych informacji wynika, że Spółka odczuwa skutki pogorszenia klimatu gospodarczego w Polsce. Mamy kłopoty z pozyskiwaniem nowych zleceń.
Grupa Kapitałowa przekroczyła nieznacznie planowaną sprzedaż
Rada wysłuchała informacji dotyczących sytuacji w oddziałach Z16 mających siedzibę w Starogardzie Gdańskim, Grajewie i Wieruszowie. Szczególnie interesowała nas sprawa zatrudnienia w tych Oddziałach. Otrzymaliśmy zapewnienie, że Zarząd zrobi wszystko by do zwolnień nie doszło.
Rada wysłuchała informacji dotyczącej przebiegu restrukturyzacji w Spółce. Pod tym tytułem należy rozumieć również przebieg prac związanych z planowaną inkorporacją Spółek w ramach PM S.A. Sprawy powinny nabrać przyspieszenia pod koniec stycznia 2010 roku.
Omówiono problematykę związaną z oceną pracowników. Obecnie to już nie ocena pracowników lecz rozmowa rozwojowa z pracownikami. Rada zgłosiła swoje spostrzeżenia związane z przebiegiem dotychczasowych prac w tym temacie. Były wśród nich również spostrzeżenia krytyczne. Otrzymaliśmy zapewnienia, że nasze uwagi w tej kwestii zostaną uwzględnione.
Ustalono termin kolejnego zebrania Rady na ostatni piątek marca 2010 roku, tj. 26.03.2010 r.
Bogusław Bełzak.
ZUT 2009-12-21
11 grudnia z inicjatywy ZZ odbyło się spotkanie przedstawicieli pracowników ZUT z Przewodniczącym ZZ działających w Spółce. Na spotkaniu omówiono bieżąca sytuację w tej Spółce, krytycznie oceniając zwłaszcza działania kadry kierowniczej. Pracownicy są niezadowoleni z braku premii w pierwszych miesiącach br. oraz zmniejszonej Nagrody Świątecznej. Jednym z postulatów jest spotkanie z Prezesem Spółki oraz wystosowanie do właściciela stanowiska opisującego nasze wątpliwości co do metod zarządzania zakładem.
Rada Oddziału2009-12-21
10 grudnia odbyła się Rada Oddziału, na której omówiono plany działań na 2010 rok. Jest to szczególny rok ponieważ wybory we wszystkich strukturach Solidarności zbiegną się z 30 rocznicą powstania związku.
Również w Siedlicach planujemy wiele imprez związanych z tą rocznicą. Odbędą się liczne spotkania z młodzieżą w szkołach, prelekcje i konkursy na temat wiedzy o związku. Solidarność siedlecka ufundowała stypendia dla najlepszych uczniów gimnazjów. Kulminacyjnym punktem będzie festyn rodzinny na Placu Sikorskiego.
Spotkanie z Dyrektorem Z3.2009-12-21
W czwartek 10 grudnia odbyło się spotkanie przedstawicieli ZZ z Dyrektorem Z3. Omówiono problemy, jakie zostały zgłoszone w Z3 Dębica oraz sytuację bieżącą w ocynkowni jako całości.
Sytuacja jest trochę lepsza jak w końcówce ubiegłego roku i mamy nadzieję, że ominą nas problemy takie jakie miały miejsce w styczniu br.
Rada Pracowników.2009-12-21
10 grudnia odbyło się w Siedlcach spotkanie Rady Pracowników z Zarządem. W zebraniu uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Pracowników w Polimex-Mostostal S.A.
Pracodawcę podczas spotkania z Radą reprezentowała Pani Dyrektor A. Stańczyk.
Z przedstawionych informacji wynika, że Spółka odczuwa skutki pogorszenia klimatu gospodarczego w Polsce. Mamy kłopoty z pozyskiwaniem nowych zleceń.
Grupa Kapitałowa przekroczyła nieznacznie planowaną sprzedaż
Rada wysłuchała informacji dotyczących sytuacji w oddziałach Z16 mających siedzibę w Starogardzie Gdańskim, Grajewie i Wieruszowie. Szczególnie interesowała nas sprawa zatrudnienia w tych Oddziałach. Otrzymaliśmy zapewnienie, że Zarząd zrobi wszystko by do zwolnień nie doszło.
Rada wysłuchała informacji dotyczącej przebiegu restrukturyzacji w Spółce. Pod tym tytułem należy rozumieć również przebieg prac związanych z planowaną inkorporacją Spółek w ramach PM S.A. Sprawy powinny nabrać przyspieszenia pod koniec stycznia 2010 roku.
Omówiono problematykę związaną z oceną pracowników. Obecnie to już nie ocena pracowników lecz rozmowa rozwojowa z pracownikami. Rada zgłosiła swoje spostrzeżenia związane z przebiegiem dotychczasowych prac w tym temacie. Były wśród nich również spostrzeżenia krytyczne. Otrzymaliśmy zapewnienia, że nasze uwagi w tej kwestii zostaną uwzględnione.
Ustalono termin kolejnego zebrania Rady na ostatni piątek marca 2010 roku, tj. 26.03.2010 r.
Bogusław Bełzak.
Mniejsza nagroda.2009-12-14
W wyniku rozmów ZZ z Zarządem ZUT 8 grudnia pracownicy tej Spółki otrzymają Nagrodę Świąteczną w wysokości 500 zł. Nie jesteśmy zadowoleni z takiego rozwiązania i dlatego organizujemy spotkanie z przedstawicielami Załogi ZUT. Na tym spotkaniu zapadną decyzje jakie mamy podjąć działania.
Komisja bhp2009-12-14
Jak co kwartał 7 grudnia swoje posiedzenie miała komisja bhp. Omówiono na niej realizację poprzednich poleceń oraz przedstawiono nowe problemy min naprawę kanalizacji na parkingu przy biurowcu A oraz parkingów dla rowerów. Przyjęto również propozycję Prezesa Zarządu aby na następne posiedzenia pracownicy komisji bhp z poszczególnych Zakładów oraz SIP przygotowywali pisemne zestawienia problemów, którymi komisja ma się zająć.

Interwencja w Transporcie.2009-12-14
ZZ skierowały pismo do Prezesa Zakładu Transportu w Siedlcach o wypłacenie pracownikom tej Spółki Nagrody Świątecznej. Nagroda ma być wypłacona w wysokości 500zł.
Budowa w Gliwicach.2009-12-14
4 grudnia na budowie w Gliwicach odbyło się spotkanie, na którym przedstawiłem to co się obecnie dzieje w naszej Spółce oraz o perspektywach na przyszły rok. Pracownicy zgłaszali problem ich zdaniem złego podziału pożyczek budowlanych ze środków funduszu socjalnego oraz o perspektywy regulacji płacowych na przyszły rok.
Gorączka przedwyborcza.2009-12-14
W Dębicy 3 grudnia odbyło się spotkanie Przewodniczącego KM z członkami związku Ocynkowni. Spotkanie dotyczyło problemów, jakie w tym Zakładzie mają pracownicy oraz niejasności dotyczących ordynacji wyborczej. Wszystko zostało wyjaśniane i mamy nadzieje, że wybory przebiegną bez zakłóceń.
W tym samym dniu spotkaliśmy się z Dyrektorem w sprawie czasowych umów o pracę. Zwróciliśmy uwagę, że dobry obyczaj oraz praktyki w naszej Spółce są takie, że jeżeli kierujący zakładem, wie że umowa o pracę nie będzie przedłużona to powinien on o tym fakcie powiadomić pracowników dużo wcześniej.
Brak współpracy.2009-12-14
27 listopada to dzień spotkania z załogą Z16 Odział Wieruszów. Niestety z powodu awarii samochodu do Wieruszowa dojechaliśmy z kilkugodzinnym opóźnieniem. W wyniku tego nie udało się nam spotkać z Dyrektorem Oddziału. W rozmowie z przedstawicielami załogi usłyszeliśmy o problemach, jakie od pewnego czasu pojawiają się w tym zakładzie. W wyniku tych rozmów ZZ przesłały do Dyrektora Oddziału pismo, w którym zwracamy uwagę na nieprawidłowości i brak rozmów z organizacjami związkowymi w celu ich rozwiązania. Mamy wrażenie, że ignorowanie istnienia ZZ w tym Oddziale jest przyczyną wielu napięć na styku Dyrektor załoga.
Pakietowe rozmowy.2009-12-14
26 listopada w Warszawie odbyło się spotkanie rozpoczynające negocjacje na temat restrukturyzacji Oddziałów Z16 w Grajewie i St. Gdański. Negocjacje są konsekwencją podpisanego pakietu gwarancyjnego, który obliguje obie strony ( ZZ i Zarząd) do trwających co najmniej 30 dni rozmów na temat ewentualnych redukcji zatrudnieni.
Na spotkaniu Zarząd zadeklarował wolę przeniesienia pracowników w takie obszary działalności naszej firmy, gdzie pracy jest dużo jednocześnie podejmując próbę naprawy sytuacji w zagrożonych Oddziałach. Mamy nadzieje, że te rozwiązania przyniosą pożądany skutek .
Pomagamy kolegom z PLK.2009-12-14
Wtorek 24 listopada był dniem rozmów siedleckich kolejarzy z Dyrekcją po zerwanym jednostronnie porozumieniu. Pracownicy PLK poprosili nas o wsparcie ich żądań. Byliśmy na miejscu rozmów naszym transparentem. Gra toczy się o kilkaset miejsc pracy w Siedlcach. Po kilku godzinach rozmów podpisano kolejne porozumienie mamy nadzieję, że tym razem trwalsze niż poprzednie.
Grajewo.2009-12-14
W poniedziałek 23 listopada w Grajewie odbyło się spotkanie ZZ z Dyrektorem Oddziału. Rozmowy dotyczyły restrukturyzacji Oddziału w obliczu trudnej sytuacji finansowej i groźby redukcji zatrudnienia. ZZ nie wyrażą zgody na to, by wypowiedzenia były jedynym rozwiązaniem na trudną sytuację gospodarczą. Mamy nadzieję, że w toku rozmów z Zarządem znajdziemy inne możliwości naprawy zaistniałej sytuacji.
Spotkanie Przewodniczących.2009-11-23
W Warszawie 19 listopada odbyło się spotkanie Przewodniczących ZZ Polimimex- Mostostal oraz Spółek, które niebawem zostaną włączone w struktury naszej Firmy. Na spotkaniu podjęto decyzję o wspólnej reprezentacji w rozmowach z Zarządem. Zespół związkowy, który został powołany z Przewodniczących poszczególnych organizacji ma na celu przygotować się do negocjacji oraz wyznaczyć zadania, które pomogą w ochronie interesów pracowników w trakcie reorganizacji Polimex-Mostostal S.A. Uczestnicy spotkania mają za zadanie przeanalizowanie prawa wewnątrzzakładowego swoich Spółek z ZUZP Polimex-Mostostal.
Następne spotkanie odbędzie się 15 stycznia w Siedlcach.
Rozmowy z Zarządem.2009-11-23
We wtorek 17 listopada odbyło się kolejne spotkanie ZZ z Zarządem. Poświęcone było omówieniu sytuacji ekonomicznej w Spółce oraz wysokości nagrody świątecznej. Niestety strony nie doszły do porozumienia i decyzje w tej sprawie zostaną podjęte do 26 listopada. Omówiono również sprawę pogarszających się relacji między Zarządem a Związkami Zawodowymi. Z obu stron padały deklaracje podtrzymywania poprawnych stosunków i rozwiązywania spornych kwestii przy stole. Czy się to uda zobaczymy.
Posiedzenie KM Polimex-Mostostal.2009-11-10
W Siedlcach 4 listopada odbyło się posiedzenie, na którym omówiono następujące problemy:
1. Groźba zwolnień w Z16
2. Rozmowy z Zarządem
3. Wysokość kwoty przeznaczonej na paczki ( ustalono 100 zł)
4. Omówiono przebieg niedawno rozpoczętych wyborów w naszej organizacji
Na spotkaniu podjęto 3 uchwały oraz przekazano prezydium możliwość podejmowania decyzji dotyczących rozmów z Zarządem oraz w kwestii ewentualnych działań, które zostaną podjęte w celu obrony miejsc pracy w naszej Spółce.
Energomontaż Północ.2009-11-10
W siedzibie tej Spółki 30 października miało miejsce spotkanie, które rozpoczęło wzajemną współpracę naszych ZZ Polimex-Mostostal i Energomontaż Północ. Omówiono na nim problemy połączenia Solidarności, które wynika z zapisów naszego statutu. Poruszono również kwestie połączeniowe spółek.
Rozmowy w Lublinie.2009-11-10
27 października w siedzibie ZRE Lublin odbyło się spotkanie, którego celem było zapoznanie się z funkcjonowaniem ZZ w obu spółkach. Problemy, z którymi borykają się organizacje związkowe są podobne. Cieszy chęć współpracy związkowców z różnych organizacji dla poprawy warunków pracy załogi już po połączeniu Polimex-Mostostal i ZRE Lublin.
Współpraca będzie kontynuowana a nasze spotkania będą teraz częstsze.
Wizyta w Starogardzie Gdańskim2009-11-10
26 października Przewodniczący KM Polimex-Mostostal odbył spotkania w Oddziale Z16 Starogard Gdański z Załogą oraz Dyrektorem Oddziału. Spotkania były poświęcone trudnej sytuacji w tej jednostce. Była to próba znalezienia rozwiązań, które pozwoliły by uniknąć zwolnień. Nie jest to łatwe. My ze swej strony deklarujemy, że podejmiemy wszelkie działania, które zmuszą Zarząd do odstąpienia od tak radykalnych rozwiązań.
Rozmowy z Zarządem.2009-11-10
W dniach 21 i 29 października w Warszawie odbyły się rozmowy ZZ z Zarządem poświęcone zmianom w ZUZP oraz ewentualnym regulacjom płacowym.
Na spotkaniach zostaliśmy poinformowani o złej sytuacji w Oddziałach Z16 Starogard Gdański oraz Grajewo. W tych jednostkach może dojść do zwolnień, taką informację przekazał nam Zarząd.
Co do rozmów na temat regulacji płacowych Zarząd stwierdził, że nie widzi możliwości wprowadzenia jakichkolwiek regulacji w tym roku natomiast jest skłonny wypłacić Nagrodę Świąteczną.
Nie zgadzamy się z takim potraktowaniem problemu wynagrodzeń i podejmiemy działania aby rozmowy jednak rozpocząć.
Najlepsza Firma.2009-10-20
09. 10 2009r. zakończył się kolejny Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Siedlce na najbardziej usportowiony zakład pracy w Siedlcach.
Polimex- Mostostal S.A. zajął pierwsze miejsce. Gratulujemy wszystkim zawodnikom, którzy reprezentowali naszą Firmę oraz Kol. Sławomirowi Szczepanikowi i Bogusława Lipińskiego za całoroczny wysiłek przy pracy z reprezentacją Spółki.
Zmiany na Z1?2009-10-14
09.10.2009r. odbyło się spotkanie ZZ z Dyrektorem Z1. Na tym spotkaniu obie strony zadeklarowały chęć współpracy. Omówiono trzy bloki tematyczne, które w najbliższym czasie powinny zostać poddane głębszej analizie a następnie rozwiązaniu.
1. Atmosfera w zakładzie.
2. Zachowanie kierowników różnego szczebla.
3. Sprawy bhp.
Mamy nadzieje, że zacznie się proces odwracający te tendencje, o których ZZ informowały od kilku ostatnich miesięcy.
Spotkanie w Krakowie.2009-10-09
W Krakowie 07.10. 2009r. odbyło sie spotkanie przewodniczących związków zawodowych z firm, które mają wejść w struktury Polimex-Mostotal.S.A. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Naftobudowy, Naftoremontu, ZRE Kraków oraz Polimex-Mostostal S.A.
Było to pierwsze spotkanie tego typu z serii następnych, które mają poprawić komunikację między związkami oraz ułatwić współpracę i wymianę doświadczeń zarówno przed fuzją jak również po niej.
Wszyscy musimy pilnować aby w wyniku połączeń nie ucierpieli zawłaszcza pracownicy przejmowanych spółek.
27 Pielgrzymka Ludzi Pracy.2009-09-29
Około 30 tys. Członków związku NSZZ Solidarność z całej Polski uczestniczyło 20 września br. na Jasnej Górze w 27 Pielgrzymce Ludzi Pracy ( w tym 260 z Polimex-Mostostal S.A.).
O wartości i znaczeniu pracy dla całego narodu potrzebie ochrony praw pracowniczych i sprawiedliwym podziale dóbr mówili uczestnicy tegorocznej pielgrzymki.
Szczególną intencją tegorocznej Pielgrzymki była modlitwa za ofiary piątkowej katastrofy w kopalni „Wujek-Śląsk”.
Zwolnienia Z12009-08-26
W dniach 24 i 26 sierpień odbyły się spotkania przedstawicieli ZZ z Prezesem A. Jonkiem w sprawie zwolnień na Z1. Dyskusja była burzliwa. Każda ze stron przedstawiła swoje racje. Efekty tej dyskusji powinny się pojawić w najbliższych dniac
Spotkanie.2009-08-26
W piątek 23 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie Zarządu z ZZ. Tematy, jakie zostały omówione to między innymi zwolnienia na Z1, problemy związane z zatrudnianiem podwykonawców ( a to skutkuje mniejszą ilością pracy dla naszych pracowników), strukturą bhp, oraz zapisów w zuzp.
Z rozmów tych wynika jedno, że czeka nas gorąca jesień. Tematów jest wiele do rozwiązania i pojawia się ich coraz więcej.
Szczegółowy program XXVII Pielgrzymki Ludzi pracy pracowników Polimex-Mostostal S.A.2009-08-23
18 wrzesień 2009r. (piątek).
545 Podstawienie autokarów ( parking przy kościele św. Ducha u. Wyszyńskiego).
600 Odjazd autokarów.
730 Przyjazd na grób ks. Jerzego
- składanie wieńca modlitwa.
(będzie możliwość skorzystania z toalet).
830 Wyjazd z Warszawy.
1030 Postój na parkingu w Kutnie ( możliwość zakupu posiłku MacDonalds).
1130 Wyjazd z parkingu.
1400 Przyjazd do Kalisza czas wolny ( będzie możliwość zakupu obiadu w cenie 9 zł w sanktuarium św. Józefa. Jeśli będzie dużo chętnych nastąpi podział na grupy.
1500 Spacer z przewodnikiem po Kaliszu.
1630 Sanktuarium św. Józefa ( modlitwa i prelekcja)
1715 Wyjazd z Kalisza.
2015 Przyjazd do Częstochowy zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma.
2100 Apel Jasnogórski

19 wrzesień 2009r. ( sobota.
830 Wyjazd z Częstochowy ( wykwaterowanie z Domu Pielgrzyma).

IV
900 Przyjazd do Sanktuarium Ojca Pio w Siedlcu ( zwiedzanie, prelekcja).
1000 Wyjazd z Sanktuarium Ojca Pio.
1015 Przyjazd do Mstowa (zwiedzanie sanktuarium , prelekcja).
1100 Wyjazd z Mstowa
1115 Przyjazd do Świętej Anny ( prelekcja siostry klauzulowej)
1200 Wyjazd z Świętej Anny
1215 Przyjazd do Gidli ( zwiedzanie, prelekcja)
1300 Wyjazd z Gidli.
1400 Przyjazd do sanktuarium Leśniów ( prelekcja)
1430 Czas wolny.
1530 Wyjazd z sanktuarium Lesniów
1620 Przyjazd do Częstochowy
1815 Wspólne wyjście na mszę św. ( obecność obowiązkowa)
1900 Msza św. na wałach
2030 Nocne czuwanie

20 wrzesień 2009r. (niedziela)
1000 Wspólne wyjście na plac celebry ( obecność obowiązkowa)
1100 Msza św.
1400 Wyjazd z Częstochowy
2100 Planowany przyjazd do Siedlec ( będzie wyznaczonych kilka przystanków po trasie).

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie. O zmianach będziemy informować na bieżąco.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie2009-08-12
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło 3081,48 zł w II kw. 2009 roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie .
Oznacza to, że wynagrodzenie w tym okresie zmniejszyło się o 3,3% wobec poprzedniego kwartału, kiedy wskaźnik ten wyniósł 3185,61 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w IV kw. 2008 r. wyniosło 3096,55 zł.
XXVII Pielgrzymka Ludzi Pracy. 2009-08-05
Siedlce- Warszawa -Kalisz- Częstochowa- Siedlce
W dniach 18 – 20 września.
Zapraszamy wszystkich pracowników Polimex-Mostostal S.A z rodzinami.
Koszt wyjazdu z jednym noclegiem 50 zł.
Zapisy razem z wpłatami, do 4 września w pokoju „Solidarności” tel. 6439236 wew.236 lub w pokoju ZZ „ Budowlani” tel. 6439222 wew. 222.
Ilość miejsc Ograniczona!
KOSZYK ZDROWOTNY2009-08-05
Maria Ochman, przewodnicząca Rady
Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ
„Solidarność” uważa, że podpisanie nowelizacji
ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych uruchomi szereg dalszych
decyzji, które mogą być nie korzystne dla
systemu opieki zdrowotnej a zwłaszcza
dla osób korzystających z tego systemu.
17 lipca br. prezydent spotkał się z przedstawicielami
związków zawodowych. Ocenili
oni wówczas, że ustawa może przyczynić się
do wprowadzania częściowej odpłatności za
niektóre świadczenia zdrowotne.
20 lipca br. Prezydent Lech Kaczyński podpisał
nowelizację ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej, która przewiduje, że minister zdrowia
będzie określał w rozporządzeniu wykaz
świadczeń gwarantowanych, czyli świadczeń
opieki zdrowotnej częściowo lub całkowicie
finansowanych ze środków publicznych.
– Nie prosiliśmy prezydenta o weto, chcieliśmy
jedynie wyrazić nasze wątpliwości.
Prezydent podzielił nasze obawy, ale jednak
ustawę podpisał. Obecnie nie pozostaje nam
nic innego jak przyjąć do wiadomości i monitorować
sytuacje jaka będzie po podpisaniu
tej ustawy i zdarzenia, które będą następowały
– powiedziała Maria Ochman
Zdaniem Komisji Krajowej ustawa dezinformuje
i stwarza pole do nadużyć. Niepokojące
jest szczególnie oddanie w ręce ministra
zdrowia większości decyzji dotyczących
określenia w rozporządzeniach tzw. koszyka
świadczeń gwarantowanych pacjentom w ramach
ubezpieczenie zdrowotnego czy skreślenie
przepisów dających szczególną ochronę
kobietom w ciąży, dzieciom, osobom starszym
i niepełnosprawnym.
Do końca sierpnia br. Ministerstwo Zdrowia
musi przygotować 13 rozporządzeń wykonawczych.
Każde z nich będzie zawierało
listę metod leczenia, jakie państwo zapewnia
swoim obywatelom w poszczególnych dziedzinach
jak pediatria czy kardiologia.
Minimum socjalne w rodzinie2009-08-05
W przypadku małżeństwa mającego na utrzymaniu dwójkę
dzieci wartość minimum socjalnego oszacowano na poziomie 2
741,60 zł (czyli 685,40 zł na osobę).
Dla najliczniejszej rodziny ujętej w badaniach (małżeństwo z
trójką dzieci) wartość koszyka wyniosła nominalnie więcej (3
342,40 zł). W przeliczeniu na jedną osobę, wartość ta wynosiła
najmniej (668,50 zł).
Najwyższa wartość minimum socjalnego w przeliczeniu na
osobę dotyczyła osób samotnych. W przypadku osób w wieku
produkcyjnym koszyk minimum kształtował się na poziomie 86-
5,10 zł, zaś dla samotnego emeryta – 871,60 zł.
Zmiany wartości koszyka minimum w czasie porównywane są
do innych wskaźników określających warunki bytowe ludności.
Dynamika minimum często porównywana jest do wskaźnika
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), zwanego
wskaźnikiem inflacji.
Od 2006 r. zaczęto obliczać wartość zmodyfikowanych koszyków
minimum socjalnego. O ile w 2007 r. dynamika zmodyfikowanego
koszyka da rodziny z dwójką dzieci była wyższa zaledwie
o 0,5 punktu proc., to w roku 2008, czyli w okresie wyższej inflacji
różnica ta jest większa: minimum wzrosło o 6 punktów, wobec
inflacji rzędu 4,2 punktu proc.
O ile w 2007 r. na wzroście łącznej wartości koszyka minimum
zaważyła wysoka dynamika dla artykułów żywnościowych, o tyle
dla 2008 r. głównym czynnikiem wzrostu była zwyżka kosztów
eksploatacji zasobów mieszkaniowych. Ma to także potwierdzenie
w ogólnych wskaźnikach publikowanych przez GUS – wskaźnik
CPI dla tej grupy wydatków wynosił 9,1proc., a koszyk minimum
socjalnego wzrósł od 9,5 do 10,2 proc. Jedną z przyczyn tych
zmian była korekta koszyka mieszkaniowego.
Z22009-07-22
Poważny problem zaistniał w Z2. Dyrekcja tego Zakładu chce pozbawić pracowników części wolnych sobót. Jest to naszym zdaniem niedopuszczalne. Pobyt z rodziną i wspólny wypoczynek jest jednym z najważniejszych praw pracownika. Pozbawienie go tej możliwości rodzi frustracje i niezadowolenie. Mamy wrażenie, że cała ta awantura ma na celu przykryć inne działania Dyrektora Z2 a mianowicie wypowiedzenie współpracy z ZUT.


Spotkanie w sprawie aneksu do układu.2009-07-22
W dniach 16 i 17 lipca odbyły się spotkania robocze poświęcone zmianom zapisów ZUZP w niektórych jego punktach. Omówiono zwłaszcza zapisy dotyczące systemu wynagradzania Z16 oraz nowego systemu premiowania, które pilotażowa weszło od 1 czerwca w Z1 i Zakładach Budowlanych.
Rady pracowników po nowemu2009-07-14
08.07) Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy o radach pracowników.

Od dziś organizacje związkowe nie mogą wyznaczać przedstawicieli do rady
pracowników. Rady wybrane w trybie "związkowym" i "mieszanym" do dnia
nowelizacji, będą działały do końca swojej kadencji. Nowe przepisy nie
odnoszą się bezpośrednio do obowiązywania porozumień podpisanych w trybie
art. 24 ustawy o informowaniu tj. do dnia wejścia w życie ustawy z 7
kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi
konsultacji.

Nowelizacja wprowadzona została ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie
ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
(Dz.U.2009 Nr 97, poz. 805) i wynika z konieczności dostosowania przepisów
do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2008 r. (sygn. akt K
23/07). Za niekonstytucyjne TK uznał przepisy odnoszące się do trybu wyboru
i sposobu odwoływania rady pozostawiając ustawodawcy 12 miesięcy na
nowelizację ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i
przeprowadzaniu z nimi konsultacji (DzU nr 79, poz. 550 ze zm.).

Obecnie pozostał tylko "powszechny" wybór członków rady pracowników przez
wszystkich pracowników zakładu. Nie jest to sposób zupełnie nowy, ponieważ w
poprzednim stanie prawnym stosowany był w nieuzwiązkowionych zakładach
pracy. Obecnie procedura wyborcza zgodnie z art. 4 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy
o informowaniu polega na tym, że członków rady pracowników u pracodawcy
zatrudniającego do 100 pracowników - wybierają pracownicy spośród kandydatów
zgłoszonych na piśmie przez grupę co najmniej 10 pracowników, a u pracodawcy
zatrudniającego powyżej 100 pracowników - wybierają pracownicy spośród
kandydatów zgłoszonych na piśmie przez grupę co najmniej 20 pracowników.
Wybory członków rady pracowników organizuje pracodawca na pisemny wniosek
grupy co najmniej 10% pracowników, powiadamiając o terminie ich
przeprowadzenia oraz terminie zgłoszenia kandydatów na członków rady
pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy. W praktyce wygląda więc
to w ten sposób, że potrzebny jest wniosek pracowników, oczywiście pisemny,
podobnie na piśmie zgłasza się kandydatów na członków rady.

Warto przypomnieć, że NSZZ "Solidarność" zgłaszała propozycje nowelizacji,
które nie wykluczały udziału związków zawodowych w procedurze wyboru rady i
rozwiązanie takie mogło być zgodne z Konstytucją. Według opinii wielu
ekspertów wprowadzenie nowego modelu wyboru członków rady zgodnego z
konstytucyjnym porządkiem, nie wykluczało udziału związków zawodowych, choć
Trybunał o tym wprost nie wspominał.

Ustawodawca zgodził się na zapis mówiący o kontynuacji działalności rad
pracowników wybranych do tej pory przy udziale organizacji związkowych,
czyli rad "związkowych" i "mieszanych", do końca kadencji. Ewentualnie
istnieje możliwość odwołania członków takiej rady, gdy co najmniej 50%
pracowników zatrudnionych u pracodawcy przez co najmniej 6 miesięcy, złoży w
tej sprawie wniosek. Stanowi tak art. 2 ust. 4 ustawy nowelizującej z 22
maja 2009 r. W przypadku zmniejszenia się liczby członków dotychczasowej
rady nie przeprowadza się już do niej wyborów uzupełniających, a gdy liczba
członków spadnie poniżej 3 pracowników, jej kadencja wygasa. Członkostwo w
radzie "związkowej" i "mieszanej" ustaje ponadto w razie rozwiązania albo
wygaśnięcia stosunku pracy, zrzeczenia się funkcji albo odwołania przez
organizację związkową, która dokonała wyboru członka rady pracowników albo
której kandydat został wybrany na członka rady pracowników.

Porozumienia zawarte w trybie art. 24 ustawy o informowaniu nadal pozostają
aktualne nawet jeśli ich stroną są tzw. przedstawiciele pracowników wybrani
w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Takie podmioty przedstawicielskie,
które często nie były wybrane w sposób demokratyczny nadal mogą być stroną
porozumienia, jednakże trzeba mieć na uwadze że pośrednio wyrok TK odnosi
się i do takich porozumień. Podmiot który zgodnie z ustawą o informowaniu ma
być odpowiedzialny za prowadzenie z pracodawcą konsultacji i przekazywanie
informacji pracownikom, powinien być rzeczywistym przedstawicielem załogi.
Związki zawodowe zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o
związkach zawodowych w zakresie praw i interesów zbiorowych reprezentują
wszystkich pracowników, niezależnie od ich przynależności związkowej.

Trójstronna o minimalnej płacy2009-07-14
14.07) Płaca minimalna wzrośnie w przyszłym roku do 1317 zł - uchwałę w tej sprawie przyjęła wczoraj Komisja Trójstronna ds. Społeczno-Gospodarczych.

Informacje w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r. oraz wysokości średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2010 r. były głównymi tematami posiedzenia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, które odbyło się dzisiaj.

Informację w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r. oraz wysokości średniorocznych

wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2010 r. przedstawił Stefan Kubowicz, przewodniczący Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Na piątkowym zespole problemowym oraz na wczorajszym posiedzeniu plenarnym, związki zawodowe i pracodawcy zgodzili się na propozycję rządu dotyczącą wzrostu płacy minimalnej od 1 stycznia 2010 r. do wysokości 1317 zł co stanowi 41,8 proc. planowanego na przyszły rok średniego wynagrodzenia. Propozycja rządu w sprawie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej na poziomie nominalnym 1 proc. nie gwarantująca realnego płac (powyżej inflacji) została jednomyślnie odrzucona przez związki zawodowe.

- Przypomnieliśmy również o konieczności przyspieszenia prac nad wypracowaniem mechanizmu i ścieżek dojścia do wysokości 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Komisja Trójstronna wystąpi również bezpośrednio do Rady Ministrów o zweryfikowanie kryteriów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej - mówi Zbigniew Kruszyński, szef Działu Społecznego Komisji Krajowej.

Komisja Trójstronna przedyskutowała również prace nad pakietem działań antykryzysowych. Ustawa obecnie znajduje się w Senacie. Janusz Śniadek, przewodniczący NSZZ "S" oświadczył, że żadne rozmowy z rządem na temat pakietu o które wspólnie wystąpili partnerzy społeczni 13 marca br., nie miały miejsca. Zdaniem przewodniczącego "S" projekt ustawy jest autorskim projektem rządowym, a jego zapisy znacząco odbiegają od ducha porozumienia zawartego 13 marca między związkami zawodowymi a pracodawcami. - Kryzys w myśl projektu, nie będzie rozwiązywany solidarnie - bez pomocy państwa i budżetu, daje natomiast możliwość przerzucenia odpowiedzialności na pracowników. W takiej sytuacji NSZZ "Solidarność" nie bierze odpowiedzialności za ostateczne rozwiązania pakietu i jego późniejsze konsekwencje - powiedział szef "S". Janusz Śniadek przypomniał również, że w dalszym ciągu rząd nie przedstawia żadnych propozycji dotyczących pomocy najuboższym.

Podobnie krytycznie do ustawy antykryzysowej odniósł się OPZZ. Odmienne zdanie reprezentowali pracodawcy, chociaż ich zdaniem ostateczny projekt ustawy do końca ich nie satysfakcjonuje.

Minister Jolanta Fedak poinformowała, że ustawa znajduje się w Senacie i jej zdaniem powinna zostać jak najszybciej uchwalona. Natomiast w przypadku uzgodnienia przez stronę społeczną poprawek, mogą one zostać zgłoszone w nowelizacji. Strona rządowa przypomniała, że do konsultacji zostały skierowane projekty dotyczące pozostałych punktów pakietu: rozwiązania w sprawie pakietów socjalnych i ustawa o negocjacyjnym kształtowani wynagrodzeń.

Jednym z tematów posiedzenia Komisji była prywatyzacja. Wicepremier Waldemar Pawlak zaproponował przyjęcie wspólnego stanowiska, aby te firmy które przez 20 lat transformacji utrzymują się na rynku, w związku z upowszechnianiem prawa własności, w pierwszej kolejności zostały prywatyzowane w oparciu o własność pracowniczą i menadżerską. Przedstawiciele NSZZ "S" wyrazili wolę dyskusji na temat prywatyzacji w takiej formie.

Nowe prawo.2009-07-14
3 lipca 2009 r weszła w życie zmiana ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Nowelizacja stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyj-nego z 19 czerwca 2008 r. Uzupełnia przepisy kodeksu pracy o wytyczne dotyczące treści rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych.
Ponadto nowelizacja wprowadza do kodeksu pracy zmiany, takie jak: definicję choroby zawodowej; obowiązek pracodawcy prze-chowywania przez 10 lat dokumentacji związanej z wypadkiem przy pracy; obowiązek zgłoszenia państwowemu inspektorowi sanitarnemu i okręgowemu inspektorowi pracy każdego przypad-ku podejrzenia choroby zawodowej.
Od 8 lipca br. obowiązuje Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowa-dzaniu z nimi konsultacji - podpisana 17 czerwca 2009 roku.
28 czerwca br. weszła w życie nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców. Zmiana ustawy została dokonywana w związku z zarzutami formalnymi Komisji Wspólnot Europej-skich, wystosowanymi w trybie art. 226 Traktatu ustanawiające-go Wspólnotę Europejską, w związku z niedopełnieniem przez Polskę obowiązków wynikających z dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 80 z 23.03.2002, s.35; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, str. 224), w szczególności z jej art. 3 lit. i oraz art. 7.
Spotkanie2009-06-25
19.06.2009r. odbyło się kolejne spotkanie ZZ z Zarządem, które poświęcone było w dużej mierze problemom Z16. Rozmawiamy o wprowadzeniu do naszego układu systemu wynagradzania dla Z16 oraz naprawie sytuacji w niektórych Oddziałach Z16. Prowadzimy również rozmowy o tym jak rozwiązać problem dyskryminacji, molestowania czy też lobbingu w naszej Spółce. Symptomy tych zachowań coraz częściej się ujawniają zwłaszcza teraz, gdy mamy kryzys i kierujący Zakładami tracą kontrolę nad niektórymi zachowaniami. Jest to jedno z ważniejszych wyzwań dla naszego związku. Oczyścić środowisko pracy od zachowań niepożądanych to nie łatwe zadanie, ale najbliższe miesiące poświęcimy szczególna wagę temu zagadnieniu.
A. Hojna
Spotkanie w Grajewie.2009-06-25
17.06.2009r. odbyło się spotkanie Przewodniczącego Solidarności Polimex-Mostostal S.A. z Zarządem Oddziału Związku a następnie z Dyrektorem Oddziału. Oba spotkania zostały poświęcone możliwościom naprawy sytuacji w tych Oddziałach. Nie skończyły się one optymistycznie.
Naszym zdaniem konieczne są radykalne posunięcia, które pozwolą na uratowanie miejsc pracy i umożliwią godne dochody pracowników. Dyrekcja Z16 natomiast chowa głowę w piasek i czeka aż sytuacja się rozwiąże sama. Tak nie może być.
Red.
Komunikat w sprawie ustawy antykryzysowej2009-06-25
NSZZ "Solidarność" z zaniepokojeniem stwierdza, że w ostatecznym projekcie rządowym skierowanym do Sejmu, bez konsultacji z partnerami społecznymi znalazły się zapisy umożliwiające wprowadzenie 12-to miesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy dla wszystkich przedsiębiorców niezależnie od ich sytuacji finansowej.

Wprowadzone zmiany oznaczają w praktyce wydłużenie czasu pracy, likwidację płatnych dodatków za nadgodziny, a tym samym znaczne obniżenie wynagrodzeń. Postępowanie takie należy uznać za cyniczne wykorzystanie kryzysu i rosnącego poczucia zagrożenia wśród pracowników dla kolejnej próby przeforsowania antypracowniczego rozwiązania.

Możliwość wprowadzenia rozwiązań uderzających w pracowników dla firm niedotkniętych skutkami kryzysu stawia pod znakiem zapytania trudny kompromis osiągnięty w sprawie pakietu antykryzysowego pomiędzy pracodawcami i związkami zawodowymi 3 miesiące temu.

Spotkanie w Nidzicy.2009-06-17
Wczoraj 16.06.2009r. odbyło się spotkanie Przewodniczącego Solidarności z Dyrektorem Oddziału Nidzica. Skotanie było poświęcone zwolnieniom pracowników, jakie są planowane w najbliższym czasie. Dyrektor przekazał listę pracowników, która zdaniem kierownictwa Z6 powinna dostać wypowiedzenia. Strona związkowa nie zgodziła się z tak postawionym problemem uważając, że w naszej spółce jest na tyle pracy, że starczy dla wszystkich. Może być problem czasowego zawirowania, ale to nie usprawiedliwia tak drastycznych posunięć. W tym tygodniu planujemy dalsze rozmowy na ten temat.
Jest porozumienie.2009-06-16
Po rozmowach, jakie miały miejsce w ostatnich tygodniach zostało podpisane porozumienie którego fragmenty drukujemy poniżej:
Od dnia 1 czerwca 2009 r. nastąpią w Spółce regulacje płacowe realizowane w poniższy sposób.
Uprawnionymi do regulacji płacowych są pracownicy Spółki zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2008 r. i pozostający w zatrudnieniu na dzień podpisania niniejszego Porozumienia z wyłączeniem:
- dyrektorów i zastępców Zakładów/Pionów/Oddziałów oraz Głównej Księgowej,
- pracowników, którzy otrzymali przeszeregowanie wynagrodzenia po 1 stycznia 2009 r.,
- pracowników przebywających w dniu podpisania niniejszego Porozumienia na urlopach bezpłatnych (za wyjątkiem przebywających na urlopach bezpłatnych wynikających z porozumień Pracodawcy i organizacji Związkowych), wychowawczych, świadczeniach rehabilitacyjnych, których wynagrodzenie zostanie ustalone po podjęciu zatrudnienia z uwzględnieniem wcześniejszych regulacji płacowych.
1) Od 1 czerwca 2009 r. nastąpi indeksacja kwotowa wynagrodzeń zasadniczych, w wysokości:
a) 90 zł miesięcznie dla pracowników wynagradzanych miesięcznie,
b) 0,54 zł na godzinę dla pracowników wynagradzanych wg stawki godzinowej.
2) Dla pracowników Oddziału Grajewo (16G) i Oddziału Starogard Gdański (16S) Zakładu ZREW (Z16) od 1 czerwca 2009 r. nastąpi indeksacja kwotowa wynagrodzeń zasadniczych w wysokości:
a) 50 zł miesięcznie dla pracowników wynagradzanych miesięcznie,
b) 0,30 zł na godzinę dla pracowników wynagradzanych wg stawki godzinowej.
3) W stosunku do pracowników Oddziału Grajewo (16G) i Oddziału Starogard Gdański (16S) Zakładu ZREW (Z16) strony rozpatrzą możliwość przyznania w październiku
a) dodatkowej indeksacji w wysokości 40 zł miesięcznie dla pracowników wynagradzanych miesięcznie i 0,24 zł za godzinę dla pracowników wynagradzanych wg stawki godzinowej, z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2009 r.
b) dodatkowej rekompensaty w wysokości 120 zł
W związku z faktem, że indeksacje kwotowe, o których mowa w wchodzą w życie od dnia 1 czerwca 2009 r., celem rekompensaty, pracownikom uprawnionym do regulacji płacowych wypłacona zostanie jednorazowa nagroda w wysokości:
c) 250 zł dla pracowników
d) 130 zł dla pracowników Oddziału Grajewo (16G) i Oddziału Starogard Gdański (16S) Zakładu ZREW (Z16)
Z okazji Dnia Budowlanych zostanie wypłacona nagroda w wysokości 500 zł dla każdego pracownika zatrudnionego w Spółce przed 1 stycznia 2009 r. i pozostającego w zatrudnieniu na dzień wypłaty nagrody.
Nagroda zostanie wypłacona w miesiącu wrześniu.
Z nagrody wyłączeni są
a) Dyrektorzy Zakładów i Pionów, Zastępcy Dyrektorów Zakładów i Pionów oraz Główna Księgowa,
b) Pracownicy przebywający w dniu wypłaty nagrody na urlopach bezpłatnych (za wyjątkiem przebywających na urlopach bezpłatnych wynikających z porozumień Pracodawcy i organizacji Związkowych), wychowawczych i świadczeniach rehabilitacyjnych.
Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy nagroda zostanie wypłacona proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Strony uzgadniają, że od dnia 1 czerwca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. w stosunku do pracowników Zakładu Wyrobów Stalowych (Z01) oraz Zakładów Budownictwa będą obowiązywać pilotażowo zasady premiowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych przedstawione w Załączniku do niniejszego Porozumienia
Do dnia 31 grudnia 2009 r. opracowane zostaną zasady funkcjonowania systemu przeciwdziałania zachowaniom nieakceptowanym w Spółce takich jak mobbing, dyskryminacja, wykorzystywanie seksualne.
Strony uzgadniają, że o ile nie nastąpią zjawiska ekonomiczne uniemożliwiające dokonywania systemowych podwyżek wynagrodzeń, podejmą działania zmierzające do tego, aby minimalne stawki wynagrodzenia rosły równomiernie w całej Spółce.
Strony ustalają, że z dniem 1 czerwca 2009 r. minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia pracowników na umowę o prace na czas nieokreślony w Polimex-Mostostal S.A. będzie wynosić 7 zł na godzinę.
Strony uzgadniają, że w październiku 2009 r. dokonają analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki i podejmą rozmowy nt ewentualnych regulacji płacowych.

Niekompletny pakiet2009-06-05
Rządowy projekt tzw. ustawy antykryzysowej nie odnosi się do całego 13 - punktowego pakietu uzgodnionego między związkami zawodowymi i pracodawcami w Komisji Trójstronnej.
Mimo to, NSZZ "Solidarność" przekazał 1 czerwca br. wicepremierowi Pawlakowi wstępną opinię w dotyczącą przesłanego przez rząd projektu ustawy o pomocy państwa pracodawcom w przeciwdziałaniu rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
Zastrzeżenia Związku budzą szczególnie propozycje dotyczące ograniczenia stosowania umów na czas określony oraz tzw. subsydiowania zatrudnienia (płatne postojowe).
Zaproponowane przez rząd rozwiązanie dotyczące ograniczenia stosowania umów na czas określony nie realizują intencji zawartych w pakiecie antykryzysowym przyjętym przez pracodawców i związki zawodowe. Zdaniem NSZZ "S" propozycje te nie tylko nie poprawią stabilności zatrudnienia ale utrwalą istniejące już patologie związane z zawieraniem umów na czas określony. To znaczy, że w dalszym ciągu pracodawcy będą mieli możliwość zawierania umów na 20 lat.
Nie do przyjęcia jest również proponowana przez rząd wysokość świadczeń związanych z tzw. płatnym postojowym (czy subsydiowaniem zatrudnienia). Przyjęcie przez rząd, jako punktu odniesienia do wyliczenia tychże świadczeń, zasiłku dla bezrobotnych, a nie jak postulowali związkowcy i pracodawcy płacy minimalnej powoduje, że rekompensata utraconego wynagrodzenia za czas postoju będzie bardzo niska.
Zdaniem NSZZ "S" wadą przedstawionej przez rząd ustawy jest również brak zagwarantowania środków finansowych na ten cel. "Zapis tylko o możliwości przyznania świadczeń w połączeniu z brakiem zagwarantowania środków na udzielaną pomoc czyni to rozwiązanie bardzo iluzorycznym" - czytamy w piśmie przesłanym do wicepremiera Waldemara Pawlaka. Zastrzeżenia budzą również propozycje dotyczące rozliczania czasu pracy.
W zaproponowanej przez rząd ustawie brakuje rozwiązań dotyczących punktów 1-5 (obszar wynagrodzeń i świadczeń socjalnych) podpisanego przez pracodawców i związki zawodowe pakietu antykryzysowego. Rządu nie przygotował żadnych propozycji dotyczących specjalnych programów wspierających rodziny dotknięte skutkami kryzysu. Nie przewidziano również dodatkowych środków na ten cel.
W przesłanym do wicepremiera Pawlaka piśmie związkowcy domagają się uzupełnienia brakujących propozycji i przystąpienia do rozmów i negocjacji w ramach zespołów problemowych Komisji Trójstronnej. Związkowcy zastrzegają sobie również prawo do zgłaszania uwag w trakcie procesu legislacyjnego i zaznaczają, że przekazanie uwag nie może być traktowane jako zgoda na wprowadzenie niektórych rozwiązań z pakietu.
Rozmowy.2009-06-02
W piątek 29 maja odbyła się kolejna tura rozmów na tematy płacowe. Niestety nie osiągnęliśmy porozumienia, choć Zarząd przekazał ZZ propozycje idącą krok w przód. Zaproponowano indeksację płac na poziomie 78zł dla wszystkich pracowników jednak z wyłączeniami, np. dla przebywających na zwolnieniu lekarskim. Jest również propozycja nagród na Dzień Budowlanych oraz dalszych rozmów od 1 października. Strona związkowa nie może się zgodzić zwłaszcza z wyłączeniami, które zaproponował Zarząd. Nie została ustalona data następnego spotkania.
Spotkanie z Zarządem2009-05-25
W piątek 22 maja odbyło się spotkanie ZZ z Zarządem Polimex-Mostostal S.A. KM Solidarność przedstawiła swoje stanowisko dotyczące sporu zbiorowego. Następnie odbyła się dyskusja.
Zarząd zaproponował kwotę indeksacji, którą jest skłonny przyznać pracownikom. Zdaniem ZZ propozycje Zarządu są niewystarczające i dopiero rozwiązanie całego pakietu spraw, które w swoim stanowisku przedstawiliśmy , będzie decydowało o dalszych działaniach.

Posiedzenie KM2009-05-25
W czwartek 21 maja odbyło się posiedzenie KM Polimex-Mostostal S.A. Porządek obrad był następujący:
1. Wyjazd do Gdańska na uroczysta mszę 4 czerwca
2. Wstępny Program Wyborów 2010
3. Wstępny program Pielgrzymki Ludzi Pracy
4. Podsumowanie Pikniku i Turnieju piłki nożnej
5. Sytuacja w Firmie.
Pielgrzymka Ludzi pracy w tym roku planowana jest na trasie Siedlce-Warszawa - Kalisz-Częstochowa.
Poniżej drukujemy Fragment stanowiska, które przyjęła KM w sprawie sporu zbiorowego:

Stanowisko Siedlce dnia 21 maj 2009r.
Działając, na podstawie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z dnia 23 maja 1991r. (Dz.U.Nr.55, poz. 236), i w interesie pracowników Polimex - Mostostal S. A. KM NSZZ Solidarność żąda:
1. Indeksacji płac dla wszystkich pracowników spółki .
2. Kwotowe wyrównanie indeksacji od miesiąca lutego b.r.
3. Zaplanowanie reguł wypłat nagród na Dzień Budowlanych i Świątecznych.
4. W okresie 5 letnim zmniejszenie różnicy między najwyższą a najniższą płacą w spółce poprzez wprowadzenie programu uzgodnionego ze ZZ, umożliwiającego osiągnięcie w/w celu.
5. Ustalenie minimalnej stawki w Z16.
6. Wprowadzenie w Z16 takiego systemu premiowania, aby umożliwił on premiowanie pracowników bezpośrednio produkcyjnych od wyniku osiąganego przez, Z16 jako całość.
7. Wprowadzenia skutecznych procedur uzgodnionych z ZZ, likwidujących zjawiska mobbingu, dyskryminacji, molestowania w Spółce.
Jeżeli nasze żądanie nie zostaną spełnione do dnia 8 czerwca 2009r. To działająca w Polimex-Mostostal S.A. KM NSZZ Solidarność wejdzie w spór zbiorowy z Zarządem Polimex-Mostostal S.A.
KOMUNIKAT KOŃCOWY2009-05-18

W dniach 15-16.05.2009 r. NSZZ „Solidarność” Polimex-Mostostal był organizatorem turnieju piłki nożnej dla pracowników „Polimex-Mostostal”. W turnieju wystartowało 16 drużyn reprezentujących wydziały i zakłady wchodzące w skład Spółki „Polimex-Mostostal”.
Ostateczna kolejność turnieju

1. Zakład Krat Pomostowych w Siedlcach (Z-2 Siedlce)

2. Zakład Zabezpieczeń Antykorozyjnych w Siedlcach (Z-3 Siedlce)

3. Zakład Konstrukcji Stalowych w Rudniku n/Sanem (Z-1 Rudnik)

4. Zakład Budownictwa Drogowego Katowice (Z-10 Katowice)

5-8. Zakład Logistyki Siedlce (Z-4 Siedlce)
Zakład Budownictwa Siedlce (Z-5 Siedlce)
Zakład ZREW Oddział Celuloza Ostrołęka (Z-16 Ostrołęka)
Zakład Zabezpieczeń Antykorozyjnych Dębica (Z-3 Dębica)

9-12. Zakład Konstrukcji Stalowych w Siedlcach (Z-1 Siedlce)
Zakład ZREW Oddział Warszawa (Z-16 Warszawa)
Zakład Budownictwa Warszawa oddział Nidzica-Wibud (Z-6 Nidzica)
Zakład ZREW Oddział Płock (Z-16 Płock)

13-16. Zakład Zabezpieczeń Antykorozyjnych – Ocynkowania Częstochowa (Z-3 Częstochowa)
Zakład ZREW Oddział Wybrzeże w Gdańsku (Z-16 Gdańsk)
Zakład ZREW Oddział Grajewo (Z-16 Grajewo)
Zakład Usług Technicznych Siedlce (ZUT Siedlce)

W trakcie tury finałowej prowadzona była klasyfikacja „Króla Strzelców”. Najwięcej bramek w tej fazie rozgrywek zdobył Jajszczak Emil (Z-2 Siedlce).

Organizatorzy dziękują drużynom za udział w turnieju a zawodnikom za sportową rywalizację
Z22009-05-18
14 maja na Sali bhp odbyło się spotkanie przedstawicieli pracowników Z2 z Przewodniczącymi ZZ. Omówiono aktualna sytuację w Firmie oraz to co się dzieje w zakładzie Krat pomostowych.
Spotkanie z Zarządem.2009-05-18
W środę 13 maja odbyło się spotkanie ZZ z Zarządem. Dotyczyło ono spraw:
1. Z16 – problem ze stawkami oraz ogólnie zła sytuacja w tym zakładzie.
2. Zapisów w ZUZP
3. Ogólnej sytuacji w Firmie.
Zarząd zadeklarował chęć rozwiązania tych problemów w bliżej nieokreślonym terminie. Jest to dla nas nie do przyjęcia. ZZ rozważają wejście w spór zbiorowy. Decyzje w tej sprawie zapadną w przyszłym tygodniu.

Z3 Częstochowa.2009-05-18
12 maja odbyło się spotkanie członków związku ocynkowni Częstochowa. W spotkaniu brał udział Przewodniczący KM Polimex-Mostostal S .A. Omówiono aktualną sytuację w Zakładzie oraz poruszono problem nadgodzin, wynagrodzenia oraz złego zachowaniu jednego z mistrzów. Część z poruszanych problemów jest możliwa do rozwiązania od zaraz natomiast inne wymagają czasu i dobrej woli dyrekcji zakładu.
Posiedzenie Komisji Trójstronnej.2009-04-29
20 kwietnia br. odbyło się posiedzenie prezydium Komisji Trójstronnej. Strona rządowa zobowiązała się do przedstawie¬nia konkretnych propozycji działań anty¬kryzysowych do końca kwietnia.
Oświadczenie Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Janusza Śniadka po spotkaniu prezydium KT ds. SG
„13 marca zostało zawarte i skierowane do rządu porozumienie między partnerami społecznymi, tzw. Pakiet Antykryzysowy. Oceniam, że dzisiejsze spotkanie było pierw¬szym, podczas którego rząd i strona społeczna próbowali przybliżyć swoje stanowiska.
Wobec wyrażonego oczekiwania partne¬rów społecznych, strona rządowa zobowiąza¬ła się do końca kwietnia przedstawić pisemne propozycje działań antykryzysowych na tyle konkretnych, aby umożliwić stronie społecz¬nej rozpoczęcie konsultacji wewnątrz swoich organizacji.
Ze strony partnerów społecznych padło stanowcze oświadczenie, że spotkania mają sens wówczas, gdy padną konkretne propozy¬cje działań antykryzysowych umożliwiające przeprowadzenie i zakończenie negocjacji. Kontynuowanie spotkań w sprawie Pakietu Antykryzysowego, z których niewiele wyni¬ka, podczas gdy pracownicy i zakłady ocze¬kują konkretów, mija się z celem i dezorien¬tuje opinie publiczną”.
Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy. 2009-04-29
Wczoraj w Polsce i ponad 70 innych kra¬jach obchodzony był Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy.
W 2008 r. w wypadkach przy pracy w Polsce śmierć poniosły aż 523 osoby. Prawie tysiąc doznało ciężkich obrażeń, a lżejszych ponad 100 tys., Co gorsza, liczba wypadków i osób poszkodowanych w stosunku do roku 2007 wzrosła, w przy¬padku ofiar śmiertelnych o blisko 10 proc. W zeszłym roku poszkodowani w wypad¬kach opuścili z tego powodu blisko 3 i pół miliona dni pracy.
Główne uroczystości Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy odbyły się we Wrocławiu. W tym roku temat przewodni to ocena ryzyka zawodowego a zdrowie w miejscu pracy
Spotkanie w Warszawie.2009-04-20
W czwartek 16. 04. 09r. odbyło się spotkanie przedstawicieli ZZ z częścią Zarządu Polimexu i dyrekcji Z16. Spotkanie odbyło się w nerwowej atmosferze. Przedstawicle ZZ zarzucili kierownictwu Spółki zbyt wielką ingerencję w prace Komisji BHP. Komisja ta przez 6 lat funkcjonowania w obecnym kształcie wykonała wielka pracę w zakresie poprawy warunków pracy. Obecnie próbuje się zdewaluować jej działalność.
Drugim tematem była sprawa jednostronnego zerwania rozmów płacowych. Nie możemy dopuścić, aby tak ważna sprawa jak podwyżki dla pracowników była traktowana przez Zarząd w tak nonszalancko.
Trzecim tematem, który został omówiony jest sytuacja w Z16. Odrzuciliśmy, jako związki sugestie o oddzielnym traktowaniu tego Zakładu we wszelkich tematach zwłaszcza tych finansowych. Stanowimy jedną Spółkę i w tym duchu będą prowadzone wszelkie rozmowy.
Stosowne stanowisko dotyczące dwóch pierwszych problemów zostanie skierowane do Prezesa na początku przyszłego tygodnia.
Porozumienie w ZUT.2009-04-08
06.04. 2009r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Zarządem ZUT a Związkami Zawodowymi na temat zawieszenie premiowania na miesiąc marzec dla wszystkich pracowników ZUT.
Zarząd zobowiązał się do zwrotu zawieszonej premii w ciągu 2009r. Dzięki temu porozumieniu w Spółce nie zostaną przeprowadzone zwolnienia
Zebranie Rady Pracowników2009-04-06
Dnia 26.03.2009 r. od godziny 9.30 odbyło się zebranie Rady Pracowników Polimex-Mostostal S.A. Pierwsza część zebrania odbywała się tylko w obecności członków Rady i dotyczyła spraw formalnych (m.in. odczytanie treści protokołu z poprzedniego zebrania i przyjęcie porządku obrad bieżącego zebrania). W drugiej części zebrania Rada Pracowników spotkała się z Przedstawicielami Pracodawcy (Prezesem Szkopkiem i Dyrektorem Stańczykiem) i wysłuchała informacji dotyczącej całej Spółki. Dowiedzieliśmy się, że pomimo trudnej sytuacji na rynku krajowym, sytuacja Spółki jest stabilna a portfel zleceń jest sporo większy niż w roku ubiegłym. Renegocjowano umowy z bankami, zmniejszyło się zadłużenie Spółki. Zmieniają się prognozy rozwoju branż w Polsce, na co PM S.A. reaguje dostosowując strategię Spółki do przyszłych potrzeb rynku. Pytaliśmy o sytuację Zakładów Z1 i Z3, płynność finansową Spółki, stan negocjacji płacowych, jakie prowadzi Pracodawca ze Związkami Zawodowym działającymi w Spółce. Przekazaliśmy Pracodawcy oczekiwania załogi dotyczące zakończenia negocjacji płacowych. Część członków RP zgłosiło do programu zebrania tematy dotyczące Z16. Zgłoszoną tematykę omówił Prezes Szkopek.
W następnym numerze przedłożę szanownym czytelnikom protokół z zebrania RP, który będzie zawierał więcej konkretnych informacji dotyczących omawianych na zebraniu spraw.
Bogusław Bełzak.
Porozumienie na Z32009-04-01
31 marca zostało na ocynkowni podpisane porozumienie mające na celu ochronę miejsc pracy. Porozumienie zawiera warunki pobytu pracowników Z3 na przestoju. Jest to dwa dni w miesiącu przez kwiecień, maj, czerwiec. Postój będzie płatny 1 zł. Brutto. W zamian pracodawca zobowiązał się nie wypowiadać umów w tym okresie żadnemu pracownikowi.
Wszystkie pozostałe przepisy ZUZP i Prawa Pracy obowiązują nadal. Jeśli natomiast sytuacja się poprawi to strony zobowiązały się do zmniejszenia ilości dni przestoju.
Jest również zapis, że jeśli sytuacja wróci do średnich przerobów 2007r. to Zakład wypłaci rekompensaty za okres przestoju.
Premia w ZUT2009-04-01
W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie w ZUT Siedlce na temat zawieszenia premii w tym Zakładzie. Prezes ZUT przedstawił sytuację ekonomiczną Zakładu podkreślając, że jego decyzja wiąże się z utrzymaniem miejsc pracy na niezmienionym poziomie a utraconą premię przez pracowników postara się w przyszłych miesiącach oddać.
Z162009-04-01
W poniedziałek 23 marca odbyło się spotkanie Przewodniczących Z16 Warszawa i Płock z prezydium KM. Omówiono sytuację w tych dwóch Zakładach. Zwłaszcza w Płocku sytuacja jest nieciekawa. Zaczyna brakować zleceń. Mamy nadzieję, że jest to przejściowe. Przewodniczący Oddziałów zostali również poinformowani o piśmie do Państwowej Inspekcji Pracy, jakie zostało skierowane przez KM. Informujemy w nim o przypadkach łamania prawa w Z16 i prosimy o kontrolę tego Zakładu.
Z52009-03-23
W piątek 20 marca odbyły się rozmowy z dyrektorem montażu siedleckiego na temat sygnałów, które płyną z budowy Lotos. Naszym zdaniem jeden z kierowników nie radzi sobie z kierowaniem ludźmi. Zamiast być organizatorem jest poganiaczem. Mamy nadzieję, że władze Zakładu Z5 wpłyną na postawę kierownika i dalsza nasza interwencja nie będzie potrzebna.
Spotkania z Dyrektorami.2009-03-23
W minionym tygodniu odbyliśmy serię spotkań z Dyrektorami Zakładów w celu przekonania Ich do naszej wersji podwyżek. Niestety wszyscy zostali przy swoim. Chcieliby dać podwyżki kilkunastu procentom swoich pracowników. Z naszego punktu widzenia jest to nie do przyjęcia.
Liczby.2009-03-23
Z początkiem kwietnia 2009 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy zostaną podniesione. I tak m.in. za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu dostaniemy 589zł.
ZUT2009-03-21
Z tej Spółki płyną niepokojące sygnały. Zarząd postanowił o wstrzymaniu wypłat premii.
ZZ przekazały władzom Spółki stanowisko, w którym nie zgadzają się na takie rozwiązanie.
Regulamin wynagradzania nie przewiduje takiego rozwiązania i bez zgody ZZ nie można go wprowadzić. Czekamy na reakcję Zarządu.
Spotkania w Ostrołęce.2009-03-21
19 marca na prośbę Przewodniczących Oddziałów Z16 Celuloza i Z16 Ostrołęka odbyło się spotkanie Przewodniczącego KM z pracownikami zakładu. W Celulozie spotkania odbyły się na warsztacie elektrycznym oraz na stołówce. Członkowie związku przedstawili swoje zastrzeżenia, co do warunków wynagradzania oraz funkcjonowania Oddziału. Po spotkaniu z pracownikami odbyła się również rozmowa z Dyrektorem Oddziału.
Niezwykle gorąca atmosfera panowała na spotkaniu w Z16 Ostrołęka. Pracownicy tego Oddziału czują się oszukani i niedowartościowani. Opowiadali o konfliktach, jakie istnieją w Oddziale oraz skandalicznie niskich stawkach. W rozmowie padło wiele gorzkich słów pod adresem władz Spółki oraz przedstawicieli pracowników. Czują się pracownikami drugiej kategorii.
Chcielibyśmy to zmienić.
Ocynkowania.2009-03-17
Dzisiaj ( 16.03.09r.) otrzymaliśmy materiały dotyczące sytuacji gospodarczej Z3. Teraz zajmie się nią specjalny zespół powołany przez ZZ. Decyzja o dalszych działaniach musi być podjęta w tym tygodniu.
Spotkanie w Stalowej Woli.2009-03-17
15 marca w Stalowej Woli odbyło się posiedzenie Komisji Oddziału Stalowa Wola z Przewodniczącym KM Polimex-Mostostal S.A.
Tematem spotkania były bieżące sprawy Firmy i związku. Omówiliśmy sytuację w Z11 i Z1R z punktu widzenia pracowników oraz omówiliśmy propozycje działań, jakie zaproponowała K M.
Druga część spotkania poświęcona była na rozmowy z Dyrektorami Z1 Rudnik oraz Z11. Panowie przedstawili nam obecną sytuację oraz plany na przyszłość. Ogólnie sytuacja w tych zakładach nie jest zła. To cieszy. Zakończony został również konflikt, jaki miał miejsce miedzy ZZ a Dyrektorem Z11. Mamy nadzieję, że będzie to początkiem lepszej współpracy.
Pakiet antykryzysowy uzgodniony2009-03-17
(13.03) NSZZ "Solidarność", pozostałe związki zawodowe oraz pracodawcy przedstawią Rządowi RP wspólny pakiet działań antykryzysowych.
Zawiera on rozwiązania na czas kryzysu w obszarze wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, polityki gospodarczej oraz w obszarze stosunków pracy. Kolejnym krokiem będzie zaproszenie strony rządowej do negocjacji w ramach Komisji Trójstronnej nad wprowadzeniem w życie tego pakietu rozwiązań. Dzisiaj w Warszawie odbyło się spotkanie w tej sprawie.
- Partnerzy społeczni uzgodnili listę tematów, którą wspólnie wystosują do rządu z apelem o podjęcie negocjacji w celu pilnego wypracowania rozwiązań antykryzysowych. Pakiet stanowi spójną całość, która powinna znaleźć się w specjalnej ustawie obowiązującej na czas kryzysu. Przedmiotem dalszych negocjacji będą zarówno źródła finansowania, jak i merytoryczny kształt poszczególnych rozwiązań. Teraz najważniejszy ruch jest po stronie rządu, który musi znaleźć sposób na jak najszybsze wprowadzenie w życie wypracowanego w autonomicznym dialogu antykryzysowego pakietu działań - powiedział Janusz Śniadek, Przewodniczący NSZZ "Solidarność".
Zdaniem NSZZ "Solidarność" zaproponowany pakiet działań powinien znaleźć się w jednej "ustawie kryzysowej" na czas określony, po to aby uniknąć nadużywania trudnej sytuacji kryzysu dla wprowadzenia na stałe regulacji nie do zaakceptowania lub niekoniecznych w normalnej sytuacji. Powinna być ona skierowana zarówno do przedsiębiorstw, jak i pracowników.
NSZZ "Solidarność" proponuje m.in. uruchomienie dodatkowych źródeł finansowania wynagrodzeń za czas przestojów, zmniejszenie stawki VAT na podstawowe artykuły żywnościowe, podniesienie kwoty wolnej od podatku dla najmniej zarabiających, wprowadzenie niezbędnych ułatwień umożliwiających szybsze wykorzystanie funduszy unijnych, stabilizację zatrudnienia poprzez ograniczenie zawierania umów na czas określony, zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych pomocy socjalnej realizowanej w formie bonów uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi w tym tzw. bonów towarowych czy wypracowanie w minimalnym wynagrodzeniu mechanizmów osiągnięcia poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia
Prawo pracy w Trójstronnej2009-03-12
5 marca br. odbyło się kolejne posiedze¬nie Zespołu ds. Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Trójstronnej Komisji. Strony zbliżyły swoje stanowiska w kilku kwe¬stiach i jest coraz bliżej do zawarcia po¬rozumienia w sprawie zmian w prawie pracy przez rząd, pracodawców i związki zawodowe.
Związkowcy są bliscy wyrażenia zgody na wydłużenie do 12 miesięcy okresu rozliczania czasu pracy – jednak tylko dla pracowników, którzy są zatrudnieni na czas nieokreślony. – Pod warunkiem, że taki zapis znajdzie się w układzie zbiorowym pracy i porozumieniach zakładowych na dwuletni okres przejściowy – mówi Janusz Łaznowski z NSZZ „S”.
Strony zgadzają się także na rozwiązania do¬tyczące tzw. częściowego bezrobocia. Jednak na dzień dzisiejszy strona rządowa nie przedłoży¬ła do tej chwili żadnego projektu ustawy i nie wskazała też źródła finansowania.
Pracodawcy i związki zawodowe są bliscy kompromisu dotyczącego stabilności zatrud¬nienia. Chodzi o zmianę przepisów ograni¬czających możliwości zawierania umów na czas określony, z ilościowego na czasowy. Jednak ostatecznie jeszcze nie ustalono po ilu miesiącach od zawarcia pierwszej umowy na czas określony przekształci się ona w umowę na czas nieokreślony. Obecnie zgodnie z ko¬deksem pracy pracownik może pracować na podstawie umów na czas określony przez 10 lat i więcej. NSZZ „Solidarność” postu¬luje żeby ograniczyć taką możliwość do 18 miesięcy, bez względu na ilość takich umów, a pracodawcy proponują 36 miesięcy.
Liczby2009-03-12
48 proc. Polaków ankietowanych przez CBOS twierdzi, że już odczuwa konsekwencje kryzysu gospodarczego, podczas gdy trzy miesiące temu mówiło tak jedynie 18 proc. respondentów. Najczęściej wskazywanym skutkiem kryzysu jest ograniczenie możliwości zarobkowania i związany z tym spadek dochodów (24 proc.).
1,1 proc. (według analityków Na¬rodowego Banku Polskiego) wyniesie PKB w Polsce w tym roku. W przyszłym roku wyniesie 2,2 proc. a w 2011 r. PKB osiągnie 3,7 proc.
Komisja bhp2009-03-10
9 marca 2009r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji BHP. Było ono nietypowe, ponieważ w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele służb bhp oraz SIP z Z11, Z1R, Z16 Oddział Warszawa. Spotkanie to było wynikiem wcześniejszych ustaleń naszej Komisji, w których zaproponowaliśmy by na kwartalnych spotkaniach mogli zabrać głos pracownicy z innych lokalizacji przedstawiając swoje problemy. Jest to również dobra okazja do obserwacji jak działa Komisja BHP w Polimex-Mostostal S.A..
Posiedzenie KM2009-03-09
W piątek 6 marca odbyło się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej Polimex-Mostostal S. A. W poszerzonym składzie dyskutowaliśmy o problemach, jakie obecnie nurtują pracowników naszej Spółki oraz o działaniach związku na najbliższe miesiące. Jednym z głównych tematów zebrania to utrzymanie miejsc pracy zwłaszcza w Z3. Został powołany zespół związkowy do rozwiązania tego problemu.
Drugim tematem, który wzbudził wiele emocji to rozmowy płacowe, które toczą się już kilka tygodni. Spór miedzy, ZZ a Zarządem polega na podziale tych niewielkich pieniędzy.
KM zobligowała zespół negocjacyjny do przerwania rozmów na inne tematy do momentu podpisania porozumienia w sprawach płacowych. Bardzo ważnym tematem, który został omówiony na tym posiedzeniu jest sprawa Z16. Komisja zobligowała prezydium, aby wystąpiło do PIP. Takie pismo jest przygotowywane.
Podobne problemy ZZ mają w Z11. Tu również wiele sygnałów wskazuje na konfrontacyjną metodę zarządzania Dyrektora Zakładu. Odstani przykład to wtargnięcie do pokoju związkowego bez zgody władz statutowych. Jest to poważne naruszenie ustawy o związkach zawodowych.
Pozostała część posiedzenia była poświęcona związkowym finansom, ( które są w dobrym stanie), oraz turniejowi piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego KM. O tej imprezie poinformujemy szczegółowo w najbliższych dniach.
A.H
Spotkanie płacowe.2009-02-28
W piątek 27 lutego odbyła się w Warszawie kolejna tura rozmów płacowych. Niestety, rozbieżność zdań o podział tej niewielkiej kwoty, jaka jest przeznaczona na podwyżki nie pozwala zakończyć rozmów. Zarząd przekonuje nas, że pieniądze powinny trafić tylko dla wybranych natomiast my twierdzimy, że powinni dostać wszyscy. Następne spotkanie odbędzie się 13 marca w Siedlcach.
A. H.
Fundusz socjalny w 2009r.2009-02-27
W 2009r. odpis podstawowy na ZFŚS wyniesie:
- na jednego zatrudnionego 37, 5 % przeciętnego wynagrodzenia, czyli 1000, 04zł
- na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy 50% przeciętnej pensji tj. 1333,38%
- na jednego pracownika młodocianego w pierwszym roku nauki 5% czyli 133,34zł w drugim roku nauki 6% 160zł oraz w trzecim roku nauki 7% 168zł.
Z32009-02-26
Kolejne rozmowy dotyczące ograniczenia produkcji na ocynkowni. Sytuacja się pogarsza z tygodnia na tydzień i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie dalej. Wydaje się, że stoimy przed dylematem albo zwolnienia grupowe albo czasowe ograniczenie pracy. Decyzję musimy podjąć w miesiącu marcu.
A.H.
Z12009-02-25
Spotkanie w tym zakładzie poświęcone sytuacji w zatrudnieniu. Bardzo gorąca dyskusja zakończyła się decyzją o zawieszeniu jakichkolwiek działań do połowy marca. W tym czasie wyjaśnią się losy kilku kontraktów.

Liczby2009-02-25
- 10, 5% według szacunku Ministerstwa Pracy wynosiła stopa bezrobocia w styczniu br. i wzrosła o 1, 0% w stosunku do grudnia 2008r. Liczba bezrobotnych zwiększyła się z poziomu 1473,8 tys. osób w końcu grudnia 2008r. do 1634,0 tys. w końcu stycznia 2009r.
- 3091,58 wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie ( bez wypłat nagród z zysku), w czwartym kwartale 2008r.
Ilu związkowców w Radzie Pracowników.2009-02-25
Do 8 lipca br. Muszą zostać uchwalone nowe zasady wyłaniania członków rad pracowników. Jest to konsekwencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że ustalone w ustawie o informowaniu pracowników i przeprowadzeniu z nimi konsultacji zasady wybierania rad dyskryminują pracowników nienależących do związków zawodowych. Nad nowelizacją pracuje Komisja Trójstronna.
NSZZ Solidarność zaproponował by związki miały z mocy prawa swoich reprezentantów w radach obok przedstawicieli wybranych przez załogę. Solidarność chce by każda reprezentatywna organizacja związkowa działająca w zakładzie miała prawo powołać jednego członka rady.
PIT – 11 do 2 marca.2009-02-23
Formularze PIT-11 dotyczy informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Powinni go wypełniać płatnicy dla swych pracowników.
Obowiązek jego sporządzenia powinien być spełniony w terminie do końca lutego. Biorąc pod uwagę fakt, że w 2009r. termin ten wypada w sobotę, czas na sporządzanie informacji minie w poniedziałek 2 marca.
Rozmowy płacowe.2009-02-22
Odbyło się kolejne spotkanie płacowe. Jego większą cześć zajęła kwestia rozdziału tych niewielkich kwot, które zostaną przydzielone na lutową podwyżkę. Zarząd chce, aby zrobiły to osoby kierujące pracownikami, natomiast ZZ upierają się przy indeksacji. Jest to naszym zdaniem właściwsza forma podziału zwłaszcza w tej sytuacji, jaka jest obecnie na rynku. Następne spotkanie odbędzie się w piątek 27 lutego w Warszawie.
Zmiana w regulaminie pracy.2009-02-22
Od 1 marca wchodzi w życie aneks nr 2 zmieniający czas pracy w systemie zmianowym w zakładach siedleckich. Pierwsza zmiana będzie pracować od godziny 545 – do godziny 1345 druga od 1345 – do 2145 trzecia zmiana od 2145 - do 545.
Komisja Trójstronna - wzmocnić dialog2009-02-18
Rozwiązania łagodzące negatywne skutki kryzysu były głównym tematem posiedzenia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w dn. 16 lutego br.

Partnerzy społeczni poinformowali rząd o wynikach spotkań autonomicznych między pracodawcami z związkowcami, którzy opracowali tematy do negocjacji w poszczególnych zespołach Komisji Trójstronnej. Partnerzy społeczni wystąpili do rządu z apelem o przyspieszenie alokacji środków unijnych, których rola w działaniach antykryzysowych jest bardzo duża. Na wniosek związkowców i pracodawców odbędą się spotkania z ministrami poszczególnych resortów i premierem RP. Partnerzy społeczni uznali również za konieczne zwiększenie roli wojewódzkich komisji dialogu społecznego i trójstronnych zespołów branżowych.Dział Informacji KK

Służby BHP i SIP wspólnie.2009-02-17
Wczoraj w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli służb bhp i SIP na temat realizacji polecenia Prezesa Zarządu wydanego po ostatniej Komisji bhp. W spotkaniu udział wzięli Kierownik bhp Polimex-Mostostal S.A., specjalista do spraw bhp Z16, GSIP i SIP Z16.
W trakcie spotkania ustalono, że służba bhp Z16 doprowadzi do końca sprawę sortów ubraniowych oraz napisze informację na temat badań w Z16 Transformatory.
Po spotkaniu odbyła się kontrola warunków pracy w ZUSOK Warszawa. Stwierdzono, że warunki pracy w tym zakładzie są bardzo trudne i zastanawiamy się nad posiłkami profilaktycznymi dla tych pracowników.
Sam decyduj, na co idą twoje podatki!2009-02-16
1% podatku na rzecz Caritas Diecezji Siedleckiej ( KRS nr 0000223111).
Twoje pieniądze mogą wesprzeć konkretne cele społeczne. Wpłać 1% podatku dochodowego na rzecz Caritas Diecezji Siedleckiej, która realizuje swoje cele poprzez prowadzenie:
kuchni z jadłodajnią dla ubogich, wydającej 400 posiłków dziennie,
czterech warsztatów terapii zajęciowej,
trzech świetlic socjoterapeutycznych,
dwóch ośrodków kolonijnych,
Centrum Integracji Społecznej,
Regionalnego Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych,
Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego,
akcji wypoczynku letniego i zimowego dla 1600 dzieci i młodzieży,
innych form pomocy rzeczowej i finansowej;

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Caritas Diecezji Siedleckiej?
oblicz 1% ogólnej kwoty Twojego podatku dochodowego,
wpisz wartość 1% ( w zaokrągleniu do pełnych złotych w dół) w odpowiedniej rubryce Twojego zeznania podatkowego,
wybierz CARITAS DIECEZJI SIEDLECKIEJ z wykazu organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego ( KRS nr 0000223111),
pamiętaj, możesz przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji! Nie dokonuj żadnych wpłat. Pieniądze na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy;

Solidarność wspiera starania Caritas Diecezji Siedleckiej w pozyskiwaniu 1%, ponieważ w ciągu roku wspólnie podejmujemy różne działania. A głównym naszym wspólnym dziełem jest Centrum Integracji Społecznej, które pomaga osobom bezrobotnym i wykluczonym społecznie.
W razie problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt: tel. 025 640 71 30 lub Siedlce@caritas.pl
Z162009-02-16
ZZ wystąpiły z wnioskiem do Dyrekcji Z16 o przekazanie danych na temat zatrudnienia oraz wynagrodzenia pracowników tego zakładu. Wystąpienie jest efektem rozmów, jakie prowadzimy w sprawie wynagrodzenia pracowników Z16.
Emerytura wypłacana bez rozwiązywania umowy o pracę.2009-02-14
Od stycznia nie trzeba już rozwiązywać umowy o pracę, aby ZUS wypłacił emeryturę. Dotyczyć to będzie zarówno osób ubiegających się o to świadczenie jak i tych, którym zakład zawiesił wypłatę w związku z nierozwiązaniem stosunku pracy.
Źródło ZUS
Policz sobie emeryturę.2009-02-14
Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił kalkulator emerytalny, dzięki któremu można obliczyć emeryturę przyznana według obecnie obowiązujących zasad. Korzystanie z kalkulatora jest bezpłatne. Podajemy adres: www.mojaemerytura.zus.pl
Źródło ZUS
Zakaz ujawniania własnego wynagrodzenia.2009-02-12
Wynagrodzenie można zaliczyć do dóbr osobistych danego pracownika. Zawarte w regulaminie pracy, przez pracodawcę, postanowienie nakładające na pracownika obowiązek nieujawniania informacji o wysokości otrzymanego wynagrodzenia jest niezgodne z prawem. Postanowienia porozumień zbiorowych, tzn. regulaminów lub układów zbiorowych pracy, które zawierają taki zapis, ograniczają uprawnienia pracowników i nie mogą być stosowane w praktyce. Nie można porozumieniem zbiorowym nałożyć na pracownika obowiązku milczenia w sprawie jego własnego dobra osobistego. Pracownik swobodnie dysponuje swoim prawem i jeżeli chce informować innych zatrudnionych ile zarabia, to nie wolno mu tego zakazać. Milczenie w sprawie wysokości wynagradzania jest prawem, nie zaś obowiązkiem pracownika.
Tygodnik Solidarność 7/2009r.
Wynagrodzenia w 2008r.2009-02-11
Do 3800zł zwiększyły się w ubiegłym roku przeciętne miesięczne wynagrodzenia Polaków. To oznacza prawie 27 % wzrost w porównaniu z 2007r – wynika z najnowszego Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Jak wykazuje badanie, znaczący wpływ na ten ubiegłoroczny wzrost naszych całkowitych zarobków miały premie. Przeciętna premia wyniosła 1000zł. To znaczy, że Firmy chętniej inwestują w ruchomą cześć wynagrodzenia a mniej w podnoszenie stałej płacy. Taka tendencja może jednak doprowadzić do spadku całkowitych wynagrodzeń w tym roku.
Źródło; Rzeczpospolita

APEL w związku z wprowadzeniem nowej podstawy programowej do szkół2009-02-09
23 grudnia 2008 roku Ministerstwo Edukacji podjęło decyzję wprowadzającą do polskich szkół nową podstawę programową. Decyzja, podjęta bez faktycznej konsultacji, zwłaszcza ze środowiskami akademickimi, bez szerszej debaty publicznej, zasadniczo zmieniła kształt nauki w liceach, ograniczając ich funkcję ogólnokształcącą do pierwszej klasy.
Na stronie Rzeczpospolitej można podpisać List otwarty, który parafowali już historycy i poloniści, profesorowie instytutów PAN, uniwersytetów polskich i zagranicznych, opowiadając się przeciwko przyjęciu nowej podstawy programowej do szkół, bez wprowadzenia zasadniczej reformy.
Nie bądź obojętny! Ratujmy historię, ratujmy polski kanon!
Wejdź na stronę www.rp.pl/artykul/253682.html i podpisz się pod Listem Otwartym.
Pod inspektorską lupą.2009-02-09
W roku ubiegłym inspektorzy pracy przeprowadzili 1217 kontroli ukierunkowanych na problematykę wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń pracowniczych. Tematyka ta badana była również podczas blisko 7 tys. innych kontroli.
Przepisy o wypłacie wynagrodzeń za pracę naruszał w 2008r. co czwarty skontrolowany pracodawca.
Inspektorzy pracy wyegzekwowali na rzecz pracowników 104 mln zł zaległych należności.
Red.
ZUS wstrzymał wypłatę zasiłku, w co 10 przypadku.2009-02-07
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2008 r. obniżył lub cofnął wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego na łączną kwotę 78,4 mln zł. To rezultat kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wykorzystania zwolnień lekarskich. W tym samym czasie ZUS wypłacił zasiłki chorobowe na kwotę 4,9 mld zł. W 2008 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 250,7 tys. badań kontrolnych w zakresie prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. W ich efekcie, w przypadku 24,3 tys. osób wydano decyzje wstrzymujące dalszą wypłatę zasiłku chorobowego, co oznacza, że 9,7 proc. badanych uznano za zdolnych do pracy.
Źródło: Strona internetowa ZUS
Z16 - rozmowy przerwane.2009-02-05
4 lutego w Warszawie odbyło się spotkanie Przewodniczących ZZ Solidarność i Budowlani z Zastępcą Dyrektora Z16 na temat aktualnej sytuacji w tym zakładzie i możliwości jej naprawienia. Niestety odnieśliśmy wrażenie, że Dyrektor nasze postulaty zbywa ogólnikami i nie widzi możliwości wspólnych działań. Wszystko uzależnia od kryteriów ekonomicznych, na które pracownicy nie mają większego wpływu. Sytuacja pracowników byłego ZREW jest nie do pozazdroszczenia. Niskie stawki a teraz brak premii w niektórych Oddziałach doprowadził, że pracownicy pobierają pensje głodowe. Czy to przystoi największej Firmie budowlanej w Polsce?
My uważamy, że nie i podejmiemy wszelkie możliwe działania, aby to zmienić.
A.H.
Komisja trójstronna.2009-02-05
Zespół prawa pracy Komisji Trójstronnej zastanawia się nad antykryzysowymi rozwiązaniami. W kilku sprawach pracodawcy i związki mogą uzyskać porozumienie.
Większych kontrowersji nie budzi propozycja dającą pracodawcom możliwość wydłużenia do 12 miesięcy okresów rozliczeniowych czasu pracy. Ma to być obwarowane zakładowym porozumieniem.
Związki postulują przepisy stabilizujące zatrudnienie. Rozmowy idą kierunku takim, że pracodawca będzie mógł zawrzeć umowę z pracownikiem dowolną ilość razy ale łączny ich okres nie może przekroczyć 18 miesięcy.
A.H.
Rozmowy płacowe.2009-02-04
W dniu wczorajszym odbyły się rozmowy płacowe. Były to kolejne spotkanie. Zarząd przedstawił swoją propozycję, która jest nie do przyjęcia przez stronę związkową. Następne spotkanie odbędzie się 19 lutego w Siedlcach.
Czas próby dla wszystkich2009-02-03
Zarząd Regionu Mazowsze omówił kampanię "Solidarność na kryzys", którą postanowiła rozpocząć Komisja Krajowa. Jej celem jest możliwie największa ochrona pracowników przed negatywnymi skutkami spowolnienia gospodarczego, zmniejszenie ryzyka bezrobocia, a co za tym idzie utratę wynagrodzenia, ponadto - zachęcenie pracowników do wstępowania do NSZZ "S" i tworzenia nowych organizacji, by zapewnić sobie większe poczucie bezpieczeństwa i możliwości wpływu na sytuację w zakładzie pracy.
W sytuacji kryzysu gospodarczego NSZZ "Solidarność" oczekuje od rządu m.in. utrzymania zatrudnienia poprzez stymulowaną pomoc dla firm i pracowników, utrzymania popytu wewnętrznego poprzez ochronę poziomu wynagrodzeń i przyspieszenie wykorzystania funduszy europejskich.
Niestety wbrew oczekiwaniom związkowców rząd nadal nie podejmuje poważnych rozmów o zagrożeniach i społecznych kosztach kryzysu, w tym o działaniach osłonowych dla pracowników. Tymczasem duże firmy na Mazowszu stanęły na skraju bankructwa.
Bardzo ciężka sytuacja jest w FSO, gdzie planuje się zwolnić 1159 osób. W tej sprawie już odbyło się spotkanie z parlamentarzystami oraz Zarządem spółki. Zaplanowane jest kolejne spotkanie pomiędzy związkowcami a parlamentarzystami w Sejmowej Komisji Infrastruktury.
Zebranie Zarządu Regionu Mazowsze
Wypoczynek dla dzieci.2009-02-02
Zgodnie z ustaleniami Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych dopłata do wypoczynku dla dzieci dokonywana jest w formie bezgotówkowej tj. na konto organizatora.
Podstawą do przekazania dopłaty jest: faktura, rachunek bądź zaświadczenie od organizatora wystawione dla Polimex-Mostostal S.A., 00-950 Warszawa, ul. Czackiego 15/17.
Zawierające w swojej treści następujące dane:
• Określenie jednej z nw. form wypoczynku tj. kolonie, obóz……, zimowisko, biała/zielona szkoła, oaza.
• Termin pobytu i miejscowość,
• Imię i nazwisko dziecka
• Koszt pobytu
• Konto bankowe organizatora
Uzupełnieniem do dokumentu zapłaty jest informacja na odwrocie dokumentu organizatora, umieszczona przez upoważnionego pracownika danej lokalizacji zawierając wpis: data urodzenia dziecka i dane rodzica (imię nazwisko Z- d…)Taki dokument ( oryginał) trafia za pośrednictwem Podkomisji właściwej dla danej lokalizacji do Działu Administracyjnego w Siedlcach w celu realizacji zapłaty na konto organizatora.
Uwaga! Dofinansowanie dotyczy dzieci do ukończenia gimnazjum dla pracowników zatrudnionych nie krócej niż 1 rok w Polimex-Mostostal S.A.
Dział Administracji
Sytuacja czasowo opanowana.2009-01-30
Na ocynkowni przynajmniej w najbliższym czasie nie będzie zwolnień. Jest to wynik wspólnego działania ZZ i Dyrektora Z3. Myślimy, że czas pracuje na naszą korzyść i starania kierownictwa zakładu pozwolą pozyskać nowe rynki na nasze usługi. Miejmy nadzieje, że nie będziemy wracać do tematu zwolnień a pracy będzie pod dostatkiem dla wszystkich.
Związki w liczbach.2009-01-30
Do związków zawodowych należy 6% ogółu dorosłych Polaków, czyli 16% pracujących. Od sześciu lat przynależność związkowa utrzymuje się na tym samym poziomie, co biorąc pod uwagę normalny proces przechodzenia na emeryturę i to , że przeciętnie członek związku zawodowego jest starszy niż pracownik niezrzeszony, może być zaliczone do sukcesów związków zawodowych w Polsce.
Do Solidarności należy 2% dorosłych Polaków, czyli 5% pracowników
Do OPZZ 1% dorosłych Polaków, czyli 4% pracowników
Do Forum Związków Zawodowych, 1% czyli 2% pracujących
5% zatrudnionych to członkowie innych związków.
Ponownie Grajewo2009-01-29
W Warszawie odbyło się kolejne spotkanie ZZ z Zarządem na temat sytuacji w Z16 Grajewo. Rozmawialiśmy o problemach, jakie się pojawiają w Grajewie z powodu braku kontraktów. Ustaliliśmy zasady współpracy Przewodniczącego Oddziału z Dyrektorem Z16 Grajewo. To tam na miejscu mają zapadać decyzje, po wnikliwej analizie przedstawionych okoliczności i dokumentów. ZZ nie uchylają się od brania odpowiedzialności, za czasami trudne decyzje, ale musimy to robić na bazie autentycznych przesłanek a nie rzucanych zdawkowych haseł.
A.H.
Kalendarz wyborczy Solidarności.2009-01-29
Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" w związku z kończącą się siódmą kadencją funkcjonowania władz związkowych ustala następujący kalendarz wyborczy dla jednostek organizacyjnych Związku.
W terminie od 1 grudnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. odbywają się wybory:
1) władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, wymienionych w § 19 Statutu NSZZ "Solidarność";
2) delegatów na walne zebranie delegatów regionu;
3) delegatów na walne zebranie branżowej jednostki organizacyjnej Związku;
4) wybory władz niższych jednostek organizacyjnych Związku, zgodnie z § 19 ust. 7 i 8 Statutu NSZZ "Solidarność", a także delegatów na zakładowe lub międzyzakładowe zebranie delegatów, mogą odbyć się we wcześniejszym terminie. W takim przypadku wcześniejszy termin wyborów musi być uzgodniony z właściwą regionalną komisją wyborczą.
Uchwała KK.
Spotkanie bez rozstrzygnięć.2009-01-28
Odbyło się spotkanie przedstawicieli Z3 wybranych na poniedziałkowych spotkaniach. Przedstawili Oni wynik rozmów w swoich brygadach na temat ewentualnych wspólnych działań w obronie miejsc pracy. Niestety, trudno jest w tej chwili zmobilizować załogę ocynkowni do wyrzeczeń. Jest to zrozumiałe, trudno wyrzec się np. części wynagrodzenia bez gwarancji, że za kilka miesięcy sytuacja się poprawi.
Staramy się robić wszystko by skalę zwolnień ograniczyć. Jaki będzie tego skutek zobaczymy.
A.H.
Trudne zadanie.2009-01-27
W dniu wczorajszym odbyły się spotkania ZZ z załogą Z3 Siedlce. Przedstawiliśmy na nich sytuację, jaka według naszej wiedzy panuje w ocynkowni. Problemy ze zleceniami nadmiar ludzi do pracy oraz zła sytuacja na rynku to dylematy, które musimy rozwiązać. Na spotkaniach zostali wybrani przedstawiciele załogi, którzy od dzisiaj zaczną pracę nad rozwiązaniami pozwalającymi, jeśli nie wyeliminować to przynajmniej ograniczyć zwolnienia.
A.H.
Spotkanie w Oddzielne Z16 Łódź.2009-01-27
21 stycznia odbyło się spotkanie Przewodniczącego Solidarności Z16 Oddział Łódź z nowo mianowanym Dyrektorem. Tematem spotkania była sytuacja Oddziału i jego perspektywy rozwoju. Dyrektor stwierdził, że sytuacja ma się wyjaśnić do września br. Zostały podjęte działania mające na celu pozyskanie nowych zleceń. Dalszy los Oddziału będzie zależał od efektów tych działań.
Stawki oraz progi podatkowe.2009-01-26
W stosunku do 2008r. zmianie uległy stawki oraz progi podatkowe. I tak w 2008r. były trzy stawki podatkowe: 19, 30, 40 proc. Natomiast od 1 stycznia 2009r. obowiązującymi są stawki 18 oraz 32 proc. Zmianie uległy również progi podatkowe:
Do 85528zł - 18% podatku minus kwota zmniejszająca podatek 556zł 02gr.
Ponad 85528 zł – 14839 zł02 gr. + 32% nadwyżki ponad 85528
Źródło: Serwis Prawny Solidarności
Bezrobocie w grudniu 2008r.2009-01-26
Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła w grudniu 2008 roku 9,5 %. Wzrost stopy bezrobocia odnotowano we wszystkich województwach. Liczba bezrobotnych w końcu grudnia2008 wyniosła 1474,4 tys. osób i w porównaniu do końca listopada wzrosła o 75,9 tys. osób (5,4 %).
Źródło: dane GUS
Wycieczka do Pragi2009-01-25
KM Polimex- Mostostal S.A. organizuje w dniach 23 – 26 kwietnia wycieczkę do Pragi.
Koszt ok. 600 złotych
Cena uwzględnia: przejazd autobusem, trzy noclegi w hotelu Golf w Pradze ( pokoje 2 i 3 os.), trzy śniadania, trzy obiadokolacje, rejs statkiem, przewodnika po Pradze, ubezpieczenie.
Cena nie obejmuje wstępów do obiektów.
Zgłoszenia do 20 lutego 2009r. z wpłatą 300 zł. Pozostałą kwotę należy wpłacić do 31 marca 2009r. zapisy i szczegółowy program w pokoju Solidarności
Telefon 025 6439236 lub 514604840
Zapraszamy.
Inflacja2009-01-25
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w okresie dwunastu miesięcy 2008r. wzrosły o 3, 3% ( wobec 4,0% w analogicznym okresie 2007r.) Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika na tym poziomie miały podwyżki opłat związanych z mieszkaniem oraz cen żywności i napojów bezalkoholowych. Średnie miesięczne tempo wzrostu cen konsumpcyjnych w 2008 r. wynosiło 0,27%, wobec 0,33% w 2007r.
Źródło: dane GUS
Zaproszenie na spotkanie.2009-01-24
Zapraszamy na spotkanie ZZ z pracownikami Z3 Siedlce, które odbędzie się 26 stycznia na stołówce Z3.
I zmiana o 930
II zmiana o 1800
A.H.
Cynkownia 2009-01-24
Niestety kryzys na Z3 pogłębia się. Niepokojące sygnały przekazał nam Dyrektor Z3. Konsekwencją tego ma być dalsza redukcja zatrudnienia na tym zakładzie. ZZ podjęły działania, aby skalę tych zwolnień ograniczyć do minimum. Włączamy się w szukanie pracy dla naszych członków w innych zakładach. Oczywiście zainteresowani muszą na to wyrazić zgodę. Toczymy rozmowy na temat innych rozwiązań, które pozwolą przetrwać pierwsze miesiące roku. Na bieżąco będziemy informować o wydarzeniach w tym zakładzie.
A.H.
Pomostówki do Trybunału2009-01-23
22.01) Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" zdecydowała o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o emeryturach pomostowych.

Wniosek zostanie skierowany do Trybunału Konstytucyjnego w tym tygodniu.

Za niezgodne z Konstytucją "Solidarność" uznaje:

Pominięcie w wykazie szczególnych warunków (art.3 ust 2 ustawy o emeryturach pomostowych) prac wykonywanych w warunkach występowania hałasu, wykonywanych poza pomieszczeniami zamkniętymi oraz pracy zmianowej nocnej;
Przyznanie prawa do emerytur pomostowych wyłącznie pracownikom, którzy wykonywali prace w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r.
Serwis Solidarności
„Solidarność" na kryzys2009-01-23
Podczas spotkania Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", która zakończyła się wczoraj w Gdańsku związkowcy zastanawiali się nad działaniami, które powinien podjąć rząd w walce z kryzysem. "Solidarność" deklaruje wolę współpracy i dialogu. Do takiego dialogu Związek wzywa również rząd i pracodawców.
Komisja Krajowa domaga się od rządu i pracodawców pilnego podjęcia dialogu z partnerami społecznymi w następujących obszarach:
1. Utrzymania zatrudnienia poprzez stymulowaną pomoc dla firm i pracowników. Wszelkie działania w tym zakresie powinny być wynegocjowane z przedstawicielami pracowników w drodze dialogu i wsparte systemową pomocą państwa
2. Utrzymania popytu wewnętrznego poprzez ochronę poziomu wynagrodzeń, systematyczny wzrost płacy minimalnej, zmniejszanie rozwarstwienia dochodów, a także wzrost nakładów na inwestycje publiczne.
3. Przyspieszenie i zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich do działań antykryzysowych na rynku pracy.
4. Opracowania systemu pomocy dla najuboższych i najbardziej poszkodowanych w wyniku kryzysu.
5. Odbudowy zaufania i solidarności poprzez dialog od szczebla zakładowego począwszy, prawa do informacji i konsultacji pozwalające uniknąć podejrzeń o wykorzystywanie kryzysu do działań antypracowniczych i maksymalizacji zysku.
Wszelkie działania w tym zakresie powinny być wynegocjowane z przedstawicielami pracowników w drodze dialogu i wsparte systemową pomocą państwa.
Rozmowy płacowe.2009-01-22
W dniu wczorajszym odbyła się pierwsza tura rozmów płacowych. Jak zwykle przy takich negocjacjach pierwsze spotkanie było poświęcone zapoznaniu się z aktualną sytuacja w Spółce oraz na przedstawieniu ogólnych założeń do rozmów. Elementy te są momentem wyjściowym do spotkania, które ma się odbyć na początku lutego. Zarówno Zarząd jak i Organizacje Związkowe do tego czasu ustalą swoje szczegółowe stanowiska.
Wizyta na budowie.2009-01-21
20 stycznia odpowiedzieliśmy budowę ZKT Włocławek, na której głównym wykonawcą jest Z9 natomiast podwykonawcami poza firmami zewnętrznymi są również Z6 i Z11. Jest to duża budowa. Pracuje na niej prawie 300 osób. Z6 zatrudnia tam 110 pracowników, Z11 dziesięciu. Budowa jest prowadzona dobrze przy zachowaniu wszystkich standardów bhp. Również pracownicy, których pytałem są zadowoleni z warunków socjalnych zarówno na kwaterach jak w miejscu pracy. Myślę, że nasze wizyty zaczynają procentować i budowy Polimex- Mostostal będą przedstawiane jako przykład dla innych firm.
Warunki nabywania prawa do emerytury pomostowej.2009-01-20
Zgodnie z art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych, która weszła w życie 1 stycznia 2009r., prawo do emerytury pomostowej będzie przysługiwać ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:
1. Urodził się po 31 grudnia 1948 r;
2. Przed 1 stycznia 1999r. był zatrudniony na stanowiskach i przy pracach wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze( Dz.U. Nr. 8 poz. 43, z późn. Zm.) albo wykonały pracę w szczególnym charakterze wymienioną - w stanowiący załącznik do ustawy – wykazie rodzajów prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
3. Po 31 grudnia 2008r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymienioną w – stanowiącym załącznik do ustawy wykazie rodzajów prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;
4. Ma okres pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze wynoszący, co najmniej 15 lat;
5. Ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-11 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat mężczyzn;
6. Osiągnął wiek wynoszący, co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;
7. Nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.
Źródło Kurier Mazowsza nr4 23 stycznia2009r
Spotkanie opłatkowe.2009-01-19
W sobotę 17 stycznia odbyło się spotkanie Delegatów połączone z tradycyjnym opłatkiem. W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący nowo powstałych Oddziałów i Społeczni Inspektorzy Pracy.
Spotkanie tradycyjnie miało uroczysty charakter. Była modlitwa i śpiewanie kolęd. Koledzy z różnych stron Polski mogli wymienić między sobą doświadczenia a przy okazji poznać się lepiej. Przy tak rozbudowanej strukturze, jaką ma nasza KM takie spotkania są bardzo potrzebne.
A.H.
Rada Oddziału.2009-01-16
15 stycznia w Siedlcach odbyło się posiedzenie Rady Oddziału. Poruszono na nim kwestię pomocy żywnościowej naszym członkom, którzy jej potrzebują. Solidarność ma możliwość otrzymania dużej ilości żywności. Apelujemy, więc do wszystkich, którzy takiej pomocy potrzebują o zgłaszanie się do swoich Przewodniczących Oddziałów ( siedleckich) po szczegółowe informacje. Zwracamy się również do osób, które widzą w swoim otoczeniu ludzi, którym należy pomóc, aby ten fakt zgłaszały.
Odbyła się również dyskusja o obchodach 20 rocznicy powstania III RP. Członkowie Rady mają do lutego zastanowić się jak uczcić ten niewątpliwie ważny dla Polski fakt historyczny.
A.H

Odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.2009-01-16
Od 01.04. 2008r. do 31.03.2009r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy wynoszą:
538zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.
9419 zł – z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego.
48439zł, – gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty.
Problem w Grajewie.2009-01-15
Dyrektor zakładu Z16 Grajewo przesłał do nas informację o zamiarze rozwiązania w trybie art. 52 umów o pracę z trzema pracownikami. Powód to brak zgody pracowników na oddelegowanie na okres trzech miesięcy do pracy w Z16 Transformator Łódź.
Naszym zdaniem zamiar ten jest niezgodny z prawem. Odbyliśmy rozmowę telefoniczną z Dyrektorem Kadr Panią Agnieszką Stańczyk omawiając tę sprawę. Po rozmowie dostaliśmy zapewnienie o wstrzymaniu wypowiedzeń do momentu rozpoczęcia rozmów na temat Z16 Grajewo .
Spotkanie z Dyrektorem Stanisławem Różewskim.2009-01-15
14 stycznia odbyło się spotkanie ZZ z Dyrektorem Stanisławem Różewskim na temat wykorzystania własnych zasobów do realizacji budowy nowego zakładu. Uzyskaliśmy zapewnienie, że ogłaszane przetargi są rozstrzygane w sposób prawidłowy. Jest to ważne w kontekście pozyskiwania robót np. przez ZUT.
Rozmowy Z12009-01-15
14 stycznia odbyło się spotkanie Przewodniczących ZZ z Dyrektorem Z1 Panem Andrzejem Młynarskim. Zostały poruszone następujące kwestie:
- wypowiedzenie umowy jednemu z pracowników Z1,
- wprowadzenie premiowania od zysku dla pracowników umysłowych,
- problem ruchu osobowego po wprowadzeniu czytników kart ewidencji czasu pracy,
- komunikacji między dyrektorem a pracownikami,
- problem spożywania alkoholu na terenie zakładu
Spotkanie Z22009-01-14
13 stycznia odbyło się spotkanie ZZ z dyrektorem Z2. Rozmowa dotyczyła problemów z wprowadzeniem czytników do rejestrowania czasu pracy. Chcieliśmy się dowiedzieć - kto jest odpowiedzialny za ten bałagan. Dlaczego tak ważna zmiana nie została wcześniej przygotowana. Nie uzyskaliśmy jasnej odpowiedzi. Dyrektor obiecał, że sprawę przeanalizuje.
Rozmawialiśmy również o zmianie czasu rozpoczynania i kończenia pracy. Nasze wnioski to przyspieszenie o 5 minut rozpoczynania i kończenia pracy. Dyrektor odniósł się pozytywnie do tej propozycji.
Poruszyliśmy również temat nieprawidłowego naszym zdaniem podziału premii na Z2.


Stanowisko Zarządu Regionu Mazowsze2009-01-13
z dnia 12 stycznia 2009 r.
dot: przywrócenia dnia wolnego od pracy w święto Trzech Króli
Zarząd Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”
z dezaprobatą przyjmuje decyzję Parlamentu RP o odrzuceniu
w pierwszym czytaniu, bez merytorycznego rozpatrzenia, obywatelskiego projektu ustawy w sprawie przywrócenia dnia wolnego od pracy w święto Trzech Króli. Decyzja ta świadczy
o ignorowaniu zdania prawie milionowej rzeszy
obywateli RP.
W związku z powyższym Zarząd Regionu Mazowsze ponownie zwraca się do członków oraz sympatyków NSZZ „Solidarność” z prośbą o włączenie się w akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o przywróceniu dnia wolnego od pracy w święto Trzech Króli.


Stanowisko Zarządu Regionu Mazowsze2009-01-13
z dnia 12 stycznia 2009 r.
dot: emerytur pomostowych
Zarząd Regionu Mazowsze jest zbulwersowany decyzją posłów „Koalicji parlamentarnej” PO-PSL-SLD pozbawiającej około 1 miliona obywateli należnego prawa do przejścia na wcześniejszą emeryturę, pracujących w warunkach szkodliwych lub w szczególnym charakterze.
Względy medyczne, a nie ilość podniesionych rąk wasali politycznych, powinny decydować o tym czy praca jest
w szczególnym charakterze lub czy występują warunki szkodliwe dla zdrowia i życia pracownika.
Zdrada pracowników przez aktywistów Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz posłów SLD i PSL powinna być nauczką dla nas wszystkich.
Ta transakcja zawarta przez PO-PSL-SLD z ZNP spowoduje, iż setki tysięcy pracowników będzie pracować
w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze
(np. maszyniści, kontrolerzy ruchu lotniczego, piloci, nauczyciele) nawet kilkadziesiąt lat po odebraniu uprawnień do wcześniejszych emerytur bez likwidacji ciężkich warunków pracy.
Takim działaniem SLD, PSL, ZNP pokazały prawdziwe liberalne oblicze swoich ugrupowań.
Głoszone przez nich hasła socjalne to mit i przykrywka wyborcza.
Zarząd Regionu Mazowsze wzywa Komisję Krajową
do zintensyfikowania wszelkich działań zmierzających do zmiany ustawy o emeryturach pomostowych.

Zarząd
Regionu Mazowsze

Zmiany w prawie.2009-01-13
Od 18 stycznia 2009r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu pracy, która zaostrza przepisy antydyskryminacyjne oraz nakłada na pracodawców większe obowiązki w zakresie bhp.
Spotkanie w Stalowej Woli2009-01-13
12 stycznia w Stalowej Woli odbyło się spotkanie Przewodniczącego Oddziału z Dyrektorem na temat obłożenia robotami na 2009r. Dyrektor w rozmowie zadeklarował, że dla tego zatrudnienia, jakie jest obecnie w Z11 obłożenie w roboty montażowe jest wystarczające.
Rozmawiano również o możliwości ponownego zatrudnienia osób, które w grudniu dostały wypowiedzenia w wyniku likwidacji stanowisk.
Stalfa2009-01-13
ZZ skierowały do Zarządu Stalfy dwa pisma. Jedno jest poświęcone rozmowom płacowym drugie warunkom pracy na halach produkcyjnych.
Wskaźniki i stawki2009-01-12
Minimalne wynagrodzenie za pracę – 1276zł brutto
Minimalne w pierwszym roku pracy - 1020, 80 zł brutto.
Maksymalna wysokość odpraw pieniężnych – 19140zł
Zasiłek dl bezrobotnych – 551,80zł
Zasiłek rodzinny:
Na dziecko do 5 lat – 48zł
Na dziecko 5 lat do 18 lat – 64zł
Na dziecko powyżej 18 roku do ukończenia 24 lat – 68zł
Zasiłek pielęgnacyjny – 153zł
Świadczenie pielęgnacyjne – 420zł
Zasiłek pogrzebowy – 5902, 72zł
Niewykorzystany urlop na żądanie.2009-01-10
Zgodnie z e stanowiskiem Departamentu Prawnego GIP ( GPP-110-4560-170/08/PE) w sprawie terminu udzielania pracownikom zaległego urlopu na żądanie informujemy, że „ […] pracownicy maja obowiązek wykorzystać do 31 marca dni urlopu „zwykłego”. Natomiast dni niewykorzystanego np. 2008 r. urlopu na żądanie przechodzą na 2009 r, jako „normalny” urlop, i pracodawca nie może domagać się wykorzystania ich do końca pierwszego kwartału 2009r.

Regulacje płacowe2009-01-09
9 stycznia ZZ skierowały pismo do Zarządu Spółki na temat rozmów płacowych. Postulujemy w nich o jak najszybsze rozpoczęcie negocjacji oraz przedstawienie danych obrazujących sytuację w Polimex-Mostostal S.A.
Niebezpieczna praca.2009-01-08
Mimo groźnego wypadku, jaki miał miejsce 18 grudnia na malarni nadzór zakładu Z3 nic nie zrobił, aby poprawić bezpieczeństwo pracy na swoim terenie. Nadal zawiesia, jakie stosują operatorzy suwnic są bez zabezpieczeń a obsługa musi pokonywać tor przeszkód, ponieważ drogi są pozastawiane. Dopiero interwencja GSIP skutkowała wystąpieniem służb bhp o ukaranie mistrza malarni i natychmiastowe zlikwidowanie zagrożenia.
Interwencja w sprawie czytników.2009-01-07
W związku z wprowadzeniem czytników rejestrujących czas pracy w dniu wczorajszym odbyliśmy rozmowy z Panem Grzybowskim i Panią Skolimowską. Problem dotyczy kolejek po zakończeniu pracy, przez co skraca się czas dojścia do autobusów.
Efekt tych rozmów jest taki, że zostanie zwiększona ilość czytników. Jednocześnie rozmawiamy z zarządem Komunikacji Miejskiej na temat weryfikacji rozkładów jazdy autobusów.
Nowy Oddział2009-01-07
Pod koniec ubiegłego roku został powołany nowy Odział naszej Komisji. W Z16 Wybrzeże zostały przeprowadzone wybory Przewodniczącego. Został nim Kol. Włodzimierz Wielkusz. Wszystkich chcących się dowiedzieć więcej o funkcjonowaniu Oddziału lub pragnących wstąpić w nasze szeregi zachęcamy do kontaktów z Przewodniczącym osobiście lub pod telefonem 501418391.
Grajewo.2009-01-07
W poniedziałek 5 stycznia w Z16 Grajewo odbyło się spotkanie Przewodniczącego Oddziału z Dyrektorem. Rozmowa dotyczyła pracy w nadgodzinach i obniżenia wysokości premii.
Rozstrzygnięcie konkursu bhp.2009-01-06
Komisja Konkursowa ogłosiła wyniki konkursu bhp w Polimex-Mostostal S. A za 2008r.
Zwycięzcami konkursu zostali
Grupa I – brygada Krzysztofa Malczuka
Grupa II – brygada C-1 Mieczysława Machowskiego
Grupa III – brygada Jerzego Bednarczyka
Grupa IV – budowa Rafineria Lotos S.A. Gdańsk - kierownik budowy Dariusz Ostojski
Grupa V – ZREW Starogard Gdański - mistrz Mirosław Hackert
Zwiększone dopłaty do wczasów2009-01-06
Od 1 stycznia 2009r podniesione zostały dopłaty do tzw. Wczasów pod gruszą. Obecnie będą one wynosić 2000zł.
Posiedzenie Komisji socjalnej.2008-09-12
11 września odbyło się posiedzenie komisji socjalnej Polimex-Mostostal S.A. Na posiedzeniu rozpatrzono wnioski o pożyczki na budowę domu i zakup mieszkań. Rozdzielono zapomogi. Komisja negatywnie zaopiniowała pięć wniosków. Odbyła się dyskusja na temat podwyższenia kwoty wczasowej. Decyzje wiążące zapadną na nastopnym posiedzeniu, które jest planowane na 20 października.
Rd.
Zaproszenie2008-09-12
Skierowane do Ludzi Pracy na XXVI Ogólnopolską Pielgrzymkę na Jasną Górę w dniach 20 i 21 września 2008r. przez Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego ( fragment)
Drodzy Siostry i Bracia Ludzie Pracy z całej Polski Drodzy Duszpasterze Ludzi Pracy!
Zbliża się nasze doroczne pielgrzymowanie Ludzi Pracy do Jasnogórskiego Sanktuarium, gdzie oczekuje nas Maryja, Królowa Polski, Matka Sprawiedliwości i Miłości społecznej[…] Rozpoczynaliśmy nasze robotnicze pielgrzymowanie w trudnym okresie zniewolenia. Nikt nie zaprzeczy, że to właśnie polscy robotnicy, wspierani przez rolników, studentów i środowiska inteligenckie – wywalczyli wolność polityczną naszej Ojczyźnie, a także innych krajom Środkowej i Wschodniej Europy[…]
Wrześniowe pielgrzymki polskich robotników najpierw pod przewodnictwem Księdza Jerzego Popiełuszki, były bezkrwawą walką o prawa człowieka. A potem poprzez mądrą refleksję, popartą modlitwą w intencji budowy wolnej Ojczyzny, trzeba było wszystko reformować, poczynając od struktur państwa, aż po sprawiedliwą gospodarkę. Czy nam się to udało?
Módlmy się więc, by ten proces zakończył się szczęśliwie[…] Godna praca, godna płaca, godna emerytura! Czy to są wyrównane postulaty? To po prostu zwykła uczciwość. I tylko takie są nasze oczekiwania. O to pragniemy się modlić w czasie naszej wrześniowej pielgrzymki na Jasną Górę[…].
Drodzy Siostry i Bracia! Zapraszam więc Was wszystkich na Jasną Górę. Czynię to w imieniu własnym o nowego Przewodniczącego Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Polsce, Księdza Biskupa Kieleckiego Kazimierza Ryczana, powołanego po zakończeniu mojej posługi na to stanowisko przez Konferencję Episkopatu Polski[…].
Z serca błogosławię
+Tadeusz Gocłowski Arcybiskup.
Ramowy program Pilegrzymki Ludzi Pracy KM 362008-09-10
Ramowy program Pielgrzymki Ludzi Pracy 2008
Solidarność Polimex-Mostostal S.A.
19-21 września
19 Wrzesień – Piątek
545 zbiórka na parkingu przy Kościele Św. Ducha
600Wyjazd
1000 Msza św. I zwiedzanie Sanktuarium w Matki Boskiej Ostrobramskiej w Skarżysku- Kamiennej
1230 Zwiedzanie w 4 grupach Katedry Kieleckiej, Skarbca, Muzeum Diecezjalnego
1400 Czas wolny
1500 Wyjazd z Kielc
1530 Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach
1700 Wiślica
1800 Wyjazd z Wiślicy do miejsc noclegowych ( Skarżysko –Kamienna, Skorzeszyce, Święta Katarzyna.
20 Września – Sobota
Śniadanie
900 Spotkanie wszystkich grup w Skorzeszycach
1100 Modlitwa, ucałowanie relikwi Krzyża św. Zwiedzanie opactwa.
1300 Wyjazd ze św. Krzyża
1700 przyjazd do Częstochowy
1845 Wspólne wyjście na Mszę św.
1900 Msza św. na Szczycie
2100 Apel Jasnogórski, Droga Krzyżowa na Wałach
21 Września - Niedziela
000 Msza św. w Bazylice.
100 - 500 Czuwanie
1000 Wspólne wyjście na Mszę św.
1100 – Msza św. Na Szczycie ( poświęcenie Sztandaru naszej Komisji)
1400 Wyjazd do Siedlec
2100 Planowany powrót.

Komunikat dotyczacy ustaleń ws. zmian w prawie pracy2008-03-08Na zebraniu Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w dniu 6 marca br. Minister Pracy, Jolanta Fedak odpowiadając na stanowiska partnerów społecznych, w tym Prezydium KK NSZZ "Solidarność" dotyczącego ostatniego projektu zmian do Kodeksu pracy
i innych, oświadczyła:

przekazane do konsultacji partnerom społecznym projekty zmian nie są projektami rządowymi;
zagwarantowała, że bez uzyskania akceptacji ze strony partnerów społecznych nie przekaże tych dokumentów do akceptacji Radzie Ministrów.
Zespół Prawa pracy TKdsSG w tej sprawie zwołany został na 13 marca br.

Prezydium KK podtrzymuje zdecydowany sprzeciw NSZZ "Solidarność" wobec proponowanych zmian i domaga się ich wycofania.

Gdańsk, 7 marca 2008 r.

Dział Informacji KK
Posiedzenie KM2008-03-01
W dniu 06.02.2006 odbyło się zebranie KM NSZZ Solidarności Polimex- Mostostal Siedlce. Pierwszym punktem porządku obrad było przedstawienie rozliczenia finansowego związku za 2007r., przez Kol. Danutę Sisik. Skarbnik przedstawiając rozliczenie stwierdziła, że sytuacja związku jest dobra a koniec roku zamknął się wynikiem dodatnim.
Drugim punktem zebrania było omówienie i dyskusja na temat działalności związku w Ocynkowani Częstochowa.
Kolejny punktem, jaki został omówiony to plan działań związku na 2008r. Przedstawione zostały następujące propozycje:
1. Wykonanie sztandaru.
2. Promocja poprzez współpracę z Firmą Orange
4. Piknik związkowy 17 maj
5. Pielgrzymka Ludzi Pracy 19 – 21 wrzesień
Życzenia2007-12-19
Wszystkim Pracownikom Polimex-Mostostal SA, związkowcom zaś w szczególny sposób, pragnę złożyć w imieniu własnym i Komisji Międzyzakładowej najserdeczniejsze, z serca płynące życzenia, aby każdy znalazł pod choinką radość, szczęście, życzliwość, zrozumienie i spełnienie marzeń w Nowym Roku.
Szczęść Boże.
Przewodniczący
Andrzej Hojna

Regulacje płacowe2007-03-25
Regulacje płacowe w Polimex- Mostostal S.A. będą na poziomie 11%. I będą realizowane w następujący sposób:
Od dnia 1 lutego 2007r. nastąpią regulacje płacowe w wysokości 8% płacy zasadniczej z tego:
5% to indeksacja kwotowa dla każdego pracownika w kwocie 103 zł brutto ( 0,61 zł na godzinę) zatrudnionego w spółce na dzień 31 marca 2007r. poza pracownikami zatrudnianymi przy realizacji kontraktów zagranicznych (płaca zasadnicza tej grupy ulegnie zmianie po powrocie z kontraktu i podjęcia pracy w kraju).
3% sumy wynagrodzeń zasadniczych pracowników danej komórki do podziału uznaniowego.
W związku z brakiem regulacji płacowych w miesiącach luty i marzec wypłacona zostanie jednorazowa rekompensata w wysokości 16% płacy zasadniczej pracownika.
3% sumy wynagrodzeń zasadniczych pracowników danej komórki do podziału uznaniowego od dnia 1 czerwca 2007r.
Z okazji Dnia Budowlanych i Świąt Bożego Narodzenia zostaną wypłacone nagrody w wysokości 500zł brutto.
Nagroda na Dzień Budowlanych będzie wypłacana w miesiącu wrześniu dla pracowników zatrudnionych w Spółce przed 1 stycznia 2007r.
Nagrody na Święta Bożego Narodzenia będą wypłacane w miesiącu grudniu dla pracowników zatrudnionych w Spółce przed 1 kwietnia 2007r.

spotkanie w ZREW S.A.2007-03-04
16 lutego w ZREW S.A. odbyło się spotkanie w którym udział wzięli przedstawiciele Zarządu Polimex – Mostostal S.A. i ZREW S.A. oraz przedstawiciele czterech związków działających w ZREW S.A. Spotkanie było poświecone problematyce połączenia Spółek.
ZUZP -podpisany2007-03-04
16 lutego w siedzibie Polimex- Mostostal S.A. w Warszawie został podpisany Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. W imieniu pracodawcy dokument podpisał Prezes Zarządu Konrad Jaskóła a w imieniu związków zawodowych Przewodniczący ZZ Budowlani Albert Milatti i Przewodniczący NSZZ Solidarność Andrzej Hojna.
Obecnie ZUZP przegląda Państwowa Inspekcja Pracy i po pozytywnym zaopiniowaniu przez te instytucje zostanie on zarejestrowany.
25 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.2006-12-10
Podajemy program obchodów w Siedlcach 25 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

PROGRAM
12 grudnia 2006 r. (wtorek)
1430 - Archiwum Państwowe w Siedlcach, ul. Kościuszki 7. Przekazanie przez posła Krzysztofa Tchórzewskiego akt OKZ NSZZ RI „S” ukrywanych po wprowadzeniu stanu wojennego na terenie byłego woj. siedleckiego.
1800 -Biblioteka Główna Akademii Podlaskiej w Siedlcach ul. Sienkiewicza 73.
Otwarcie wystawy „Grudniowe wspomnienia – Siedlce 1980- 1989”
13 grudnia 2006 r. (środa) Sala MOK „Podlasie” ), ul. Sienkiewicza 73
Sesja wspomnień
1000 – Otwarcie sesji
1015 - Wypowiedzi wspomnieniowe działaczy opozycji:
1. Zygmunt Goławski (opozycja w Siedlcach przed powstaniem „S”)
2. Stanisław Karpik (opozycja w Siedlcach przed powstaniem„S”)
3. Maciej Kublikowski (legalna działalność „S” w Siedlcach )
4. Wiktor Stasiak (Ogólnopolski Strajk RI „S” w Siedlcach 1981 r)
5. Leszek Hudzik (NZS WSR-P, strajk studentów)
1215 – 12.45 - przerwa na kawę, herbatę i .....
1245 - Wypowiedzi wspomnieniowe
1. Adam Borowski (MRK „S” Warszawa)
2. Sławomir Musiej (Internowani...)
3. ks.Józef Miszczuk (pomoc Kościoła represjonowanym)
4. Marek Biały (OKW „S” Siedlce)
5. Cezary Kaźmierczak (siedlecka bibuła)
6. Tomasz Olko (radio „S”)
7. Mirosław Andrzejewski (niezależne organizacje młodzieżowe w Siedlcach)
8. Przemysław Maksymiuk (nielegalność w legalności - Tow. Miłośników Podlasia)
Dyskusja.....
1800 - Kościół św. Stanisława w Siedlcach. Msza Święta w intencji Ojczyzny.
2000 – Koncert -Sala MOK „Podlasie”. Wystąpią:
zespół „Trio Chojnowsko-Łódzkie” (piosenki bardów „S”),Alternatywny
Teatr Tańca „Luz” - spektakl „Jesteśmy Wolni”.
Po występach zapraszamy na „nocne Polaków rozmowy”.

Organizatorzy: Komitet Honorowy:
NSZZ „Solidarność” Oddział w SiedlcachBiblioteka Główna i Instytut Historii APFundacja Gazety PodlaskiejMiejski Ośrodek Kultury Ks. Biskup Ordynariusz Zbigniew KiernikowskiKs. Biskup Senior Jan MazurPrezydent Miasta SiedlceKs. Kanonik Józef MiszczukPrzewodniczący „S” z 1981 r. Maciej KublikowskiPoseł na Sejm RP Krzysztof Tchórzewski

Patronat medialny:
Katolickie Radio Podlasie
Podlaskie Echo Katolickie

Spotkanie w ZREW S.A.2006-11-07
W poniedziałek 6 listopada 2006r w siedzibie ZREW S.A. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządów ZREW S.A. i Polimex -Mostostal S.A. z przedstawicielami związków zawodowych obu Spółek.
Na spotkaniu omówiono problemy związane z połączeniem Spółek, dotyczące pracowników. Związkowcy otrzymali zapewnienie, że proces połączeniowy nie pociągnie za sobą redukcji zatrudnienia. Szczegółowe warunki połączenia organizacje związkowe otrzymają na piśmie w najbliższym czasie.

Witamy na stronie!2006-10-17
Witamy na stronie internetowej Solidarności Polimex-Mostostal S.A. Będziemy w tym miejscu informować o bieżących wydarzeniach związkowych. Zachęcamy do czytania naszych "Informacji" archiwalnych i nowych, które będziemy zamieszczać na bieżąco. Prosimy o krytyczne uwagi i sugestie jak ta strona powinna wyglądać, jakie informacje powinny się na niej znaleść.
                                        Strone wykonał  Mateusz 'Brush' Kniżewski  2006.